W tej części odpowiemy na takie pytania, jak: Na jakim etapie jest rak? Jakie są stadia raka? Jaki jest początkowy etap raka? Co to jest rak w stadium 4? Jakie jest rokowanie w każdym stadium raka? Co oznaczają litery TNM opisujące stadium raka??


Kiedy ktoś mówi, że zdiagnozowano u niego raka, pierwszą rzeczą, którą chce się dowiedzieć, jest stadium i rokowanie. Wielu pacjentów z rakiem boi się znać stadium swojej choroby. Pacjenci boją się raka w stadium 4, myśląc, że jest to wyrok, a rokowanie jest tylko niekorzystne. Jednak we współczesnej onkologii wczesny etap nie gwarantuje dobrego rokowania, podobnie jak późne stadium choroby nie zawsze jest równoznaczne ze złym rokowaniem. Istnieje wiele czynników ubocznych, które wpływają na rokowanie i przebieg choroby. Należą do nich cechy histologiczne guza (mutacje, wskaźnik Ki67, różnicowanie komórek), jego lokalizacja, rodzaj wykrytych przerzutów.

Podział nowotworów na grupy, w zależności od częstości ich występowania, jest konieczny w celu uwzględnienia danych o guzach o określonej lokalizacji, zaplanowania leczenia, uwzględnienia czynników prognostycznych, oceny wyników leczenia i kontroli nowotworów złośliwych. Innymi słowy, określenie stopnia zaawansowania raka jest konieczne, aby zaplanować najskuteczniejszą taktykę leczenia, a także dla pracy statystyków..

Klasyfikacja TNM

Dla każdego raka istnieje specjalny system określania stopnia zaawansowania, który jest przyjmowany przez wszystkie krajowe komisje zdrowia - jest to klasyfikacja nowotworów złośliwych TNM, opracowana przez Pierre'a Denoita w 1952 roku. Wraz z rozwojem onkologii przeszedł kilka poprawek, a obecnie siódma edycja, opublikowana w 2009 roku, jest aktualna. Zawiera najnowsze zasady klasyfikacji i określania stadium raka..

Klasyfikacja TNM do opisu częstości występowania nowotworów składa się z 3 komponentów:

 • Pierwsza to T (łaciński guz - guz). Wskaźnik ten określa występowanie guza, jego wielkość, kiełkowanie w otaczających tkankach. Każde miejsce ma swoją własną gradację od najmniejszego guza (T0) do największego (T4).

Drugi składnik - N (łac. Nodus - węzeł), wskazuje na obecność lub brak przerzutów w węzłach chłonnych. Podobnie jak w przypadku składnika T, każda lokalizacja guza ma własne zasady określania tego składnika. Gradacja przechodzi od N0 (brak zajętych węzłów chłonnych) do N3 (rozległe zajęcie węzłów chłonnych).

 • Trzeci - M (gr. Metástasis - ruch) - oznacza obecność lub brak odległych przerzutów do różnych narządów. Liczba obok składnika wskazuje na występowanie nowotworu złośliwego. Zatem M0 potwierdza brak odległych przerzutów, a M1 - ich obecność. Po oznaczeniu M zwykle nazwa narządu, w którym wykryto odległe przerzuty, jest zapisywana w nawiasach. Na przykład M1 (oss) oznacza, że ​​istnieją odległe przerzuty w kościach, a M1 (brа) oznacza, że ​​są przerzuty w mózgu. Dla pozostałych narządów użyj oznaczeń podanych w poniższej tabeli..
 • PłucaPul
  KościOss
  WątrobaHep
  MózgBiustonosz
  Węzły chłonneLym
  Szpik kostnyZniszczyć
  OpłucnaPle
  OtrzewnaZa
  NadnerczaAdr
  SkórzanyNarty
  Inne narządyOth

  Ponadto w szczególnych sytuacjach przed oznaczeniem TNM umieszcza się dodatkowe oznaczenie literowe. Są to dodatkowe kryteria oznaczone symbolami „c”, „p”, „m”, „y”, „r” i „a”.

  - Symbol „c” oznacza, że ​​stopień jest ustalony na podstawie danych nieinwazyjnych metod badawczych.

  - Symbol „p” wskazuje, że stadium guza zostało ustalone po operacji.

  - Symbol „m” jest używany do oznaczenia przypadków, w których w jednym obszarze jednocześnie znajduje się kilka guzów pierwotnych.

  - Symbol „y” jest używany, gdy guz jest oceniany w trakcie lub bezpośrednio po leczeniu przeciwnowotworowym. Przedrostek „y” uwzględnia rozległość guza przed rozpoczęciem złożonego leczenia. Wartości ycTNM lub ypTNM charakteryzują rozległość guza w momencie rozpoznania nieinwazyjnego lub po operacji.

  - Symbol „r” jest używany podczas oceny nawracających guzów po okresie bez nawrotów.

  - „A” jako przedrostek wskazuje, że guz został sklasyfikowany po sekcji zwłok (sekcja zwłok).

  Histologiczna klasyfikacja stadiów raka

  Oprócz klasyfikacji TNM istnieje klasyfikacja zgodnie z charakterystyką histologiczną guza. Nazywa się to stopniem (G). Ten znak wskazuje, jak aktywny i agresywny jest guz. Stopień złośliwości guza jest wskazany w następujący sposób:

   GX - nie można określić stopnia zróżnicowania guza (mało danych);

  G1 - guz wysoko zróżnicowany (nieagresywny);

  G2 - guz średnio zróżnicowany (umiarkowanie agresywny);

  G3 - guz słabo zróżnicowany (wysoce agresywny);

 • G4 - niezróżnicowany guz (bardzo agresywny);
 • Zasada jest bardzo prosta - im wyższa liczba, tym bardziej agresywny i aktywny jest guz. Ostatnio stopnie G3 i G4 są zwykle łączone w G3-4 i nazywają to „guzem słabo zróżnicowanym - niezróżnicowanym”.

  W klasyfikacji mięsaków kości i mięsaków tkanek miękkich zamiast stopni G. używa się po prostu terminów „wysoki” i „niski”. Dla guzów piersi opracowano specjalne systemy oceny stopnia złośliwości, które są określane za pomocą wskaźników w wyniku badań immunohistochemicznych.

  Dopiero po klasyfikacji guza według systemu TNM można przeprowadzić grupowanie według etapów. Określenie rozległości procesu nowotworowego według systemu TNM lub etapami jest bardzo ważne przy doborze i ocenie niezbędnych metod leczenia, natomiast klasyfikacja histologiczna pozwala na uzyskanie jak najdokładniejszej charakterystyki guza oraz przewidywanie rokowania choroby i możliwej odpowiedzi na leczenie..

  Stopień zaawansowania raka: 0 - 4

  Tradycyjnie etapy raka są zwykle oznaczane od 0 do 4. Każdy etap z kolei może mieć litery A i B, co dzieli go na dwa kolejne podetapy, w zależności od stopnia zaawansowania procesu. Poniżej przeanalizujemy najczęstsze stadia raka..

  Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że w naszym kraju wiele osób woli mówić „stopień raka” zamiast „stadium raka”. W różnych miejscach pojawiają się pytania dotyczące: „4 stopnia raka”, „przeżycia przy 4 stopniach raka”, „stopnia raka 3”. Pamiętaj - nie ma stopni raka, są tylko stadia raka, które omówimy poniżej..

  Etapy raka na przykładzie guza jelita

  Rak stopnia 0

  Jako taki, stadium 0 nie istnieje, nazywa się to „rakiem in situ”, „rakiem in situ” - co oznacza nieinwazyjny guz. Stadium 0 może dotyczyć raka o dowolnej lokalizacji.

  W stadium 0 raka granice guza nie wychodzą poza nabłonek, z którego powstał nowotwór. Przy wczesnym wykryciu i wczesnym rozpoczęciu leczenia rokowanie w przypadku raka w stadium 0 jest prawie zawsze korzystne, to znaczy rak w stadium 0 w zdecydowanej większości przypadków jest całkowicie uleczalny.

  Rak 1. stopnia

  Rak stopnia 2

  W przeciwieństwie do pierwszego, w drugim stadium raka guz wykazuje już swoją aktywność. Drugi etap raka charakteryzuje się jeszcze większym rozmiarem guza i jego wzrostem do otaczających tkanek, a także początkiem przerzutów do najbliższych węzłów chłonnych.

  Rak w stadium 2 jest uważany za najczęstszy etap raka, w którym diagnozuje się raka. Rokowanie w przypadku raka w stadium 2 zależy od wielu czynników, w tym od lokalizacji i cech histologicznych guza. Ogólnie rak w stadium 2 można leczyć..

  Rak 3. stopnia

  Na trzecim etapie raka proces onkologiczny rozwija się aktywnie. Guz osiąga jeszcze większe rozmiary, atakując najbliższe tkanki i narządy. W trzecim stadium raka przerzuty we wszystkich grupach regionalnych węzłów chłonnych są już wiarygodnie określone.

  Trzeci etap raka nie przewiduje odległych przerzutów do różnych narządów, co jest pozytywnym punktem i warunkuje korzystne rokowanie.

  Rak 4. stopnia

  Rak 4. stopnia jest uważany za najpoważniejszy etap raka. Guz może osiągnąć imponujące rozmiary, rośnie w otaczających tkankach i narządach, daje przerzuty do węzłów chłonnych. W raku w stadium 4 wymagane są odległe przerzuty, innymi słowy przerzutowe uszkodzenie narządu.

  Są rzadkie przypadki, w których można zdiagnozować raka w stadium 4, nawet przy braku odległych przerzutów. Duże, słabo zróżnicowane, szybko rosnące guzy są często określane jako raki w stadium 4. Lekarstwo na raka w stadium 4 jest niemożliwe, podobnie jak na raka w stadium 3. W czwartym stadium raka choroba staje się przewlekła i możliwe jest tylko wprowadzenie choroby do remisji.

  W ten sposób można skutecznie wyleczyć raka w początkowym stadium, a odpowiednio dobrany schemat leczenia w 4. stadium raka znacznie wydłuży życie z rozpoznaniem onkologicznym. Jeśli widziałeś historię, że ktoś był w stanie wyleczyć raka w stadium czwartym za pomocą jakichkolwiek środków ludowych, napojów gazowanych lub innych metod medycyny alternatywnej, nie wierz im! Najczęściej jest to tylko chwyt reklamowy kolejnych oszustów, a osoby w ich filmach, które „wyleczyły raka w stadium 4”, są po prostu zatrudnionymi artystami. Pamiętaj, że terminowa diagnoza i terminowe rozpoczęcie leczenia to kryteria sukcesu na każdym etapie raka..

  Etapy raka

  Rak jest procesem nowotworowym zachodzącym w organizmie człowieka i różniącym się opisem morfologicznym, przebiegiem i predyspozycjami do przerzutów. Podany ogólny termin przyjmuje się na określenie patologii o charakterze onkologicznym, implikujących niekontrolowaną szybką progresję dotkniętych komórek, które tworzą nowotwór. Nowotwór może zmieniać wielkość i obejmować pobliskie narządy i struktury. W medycynie wyróżnia się dwa główne typy guzów:

  • Złośliwy - stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Odmiana charakteryzuje się przyspieszonym rozwojem i swobodnym rozprzestrzenianiem się po narządach ludzkiego ciała, niszcząc zdrową tkankę w organizmie. W późniejszych stadiach rozwoju onkologii przerzuty przenikają do ważnych narządów - są to jelita, żołądek, płuca, kości, macica.
  • Łagodny - ten typ nie wytwarza komórek przerzutowych i zachowuje swój pierwotny rozmiar. Aby usunąć nowotwór, zalecana jest operacja.

  Klasyfikacja TNM

  Proces onkologiczny dzieli się na 4 grupy kliniczne. Każda grupa różni się pod względem cech morfologicznych, umiejscowienia w jakimś narządzie lub strukturze oraz predyspozycji do pojawienia się ogniska wtórnego. Zgodnie z międzynarodowym systemem klasyfikacji stopień raka (TNM) określa się na podstawie 3 wskaźników:

  • Guz (T) - po łacinie guz. Wskaźnik ten charakteryzuje lokalizację raka, wielkość zmiany (małe T0, duże T4) oraz pokrycie pobliskich narządów i materiałów.
  • Guz (N) - wskazuje na węzeł nowotworowy. Klasyfikacja potwierdza lub zaprzecza istnieniu wtórnych przerzutów w węzłach chłonnych. Definicje sekwencyjne zaczynają się od N0, co wskazuje na brak guza w węzłach chłonnych, aż do N3, wskazując na rozległe pokrycie węzłów chłonnych.
  • Przerzuty (M) - warunkują istnienie wtórnego miejsca onkologicznego na odległych narządach. W przypadku M0 złośliwy proces jest nieobecny, w przypadku M1 przebiega. W przypadku wykrycia przerzutów dotknięty narząd jest dodawany do wskaźnika: M1 (stanik) - przerzuty do mózgu, M1 (oss) - w układzie kostnym.

  W niektórych sytuacjach dodatkowe oznaczenia są dodawane przed wartością TNM:

  • C - dzięki nieinwazyjnej metodzie badawczej udało się zidentyfikować etap rozwoju patologii.
  • P - ustalono stopień powstawania raka po operacji.
  • M - stosowany w przypadku wielu pierwotnych ognisk dotkniętych chorobą w jednym obszarze ciała.
  • Y - ocenia nowotwór w trakcie leczenia lub bezpośrednio po terapii.
  • R - używany do oceny możliwego nawrotu.
  • A - określa wzrost guza po sekcji zwłok.

  Ustaloną diagnozę odczytuje się zgodnie ze wzorem choroby.

  Typy histologiczne

  Równolegle z międzynarodową klasyfikacją onkologiczną TNM w medycynie stosuje się klasyfikację histologiczną o nazwie Grade lub G. Histologia określa poziom złośliwości, agresywność i aktywność ciała guza. Stopień złośliwego przebiegu raka według Stopnia dzieli się na:

  • GX - niewystarczające informacje o zróżnicowaniu wykształcenia;
  • G1 - wysoce zróżnicowany rak bez agresji;
  • G2 - gatunek średnio zróżnicowany o umiarkowanej agresywności;
  • G3 - typ słabo zróżnicowany z wysokim poziomem agresji;
  • G4 - niezróżnicowany złośliwy wzrost o wysokim stopniu agresywności.

  Wysoka wartość G wskazuje na bardzo agresywne zachowanie guza. Aby ocenić poziom złej jakości w raku piersi, stworzono specjalny system. Analiza immunohistochemiczna pomaga wykryć patologię.

  Pierwszy etap

  Wczesne stadium raka złośliwego nie stanowi zagrożenia dla pacjenta. Stopień 1 jest łatwy do całkowitego wyleczenia. Problem polega na zdiagnozowaniu patologii, ponieważ na początkowym etapie rozwoju guza nie ma wyraźnych objawów. Dlatego ważne jest regularne wizyty u lekarza i wykonywanie niezbędnych badań. Odpowiedzialne podejście do własnego zdrowia pomaga zapobiegać pojawianiu się onkologii w organizmie. Terminowa diagnoza umożliwia pokonanie choroby.

  Rak w stadium 1 nie daje przerzutów do pobliskich tkanek. Przy ustalaniu diagnozy lekarz nie kieruje się wielkością guza, ale stopniem rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych przez narządy i struktury ciała pacjenta oraz przerzutami. Przy potwierdzaniu przebiegu onkologicznego w początkowych etapach zaleca się wykonanie pełnego badania w celu uzyskania wyraźnego obrazu klinicznego raka.

  Aby wyleczyć chorobę we wczesnych stadiach, w większości przypadków przeprowadza się operację usunięcia raka przy użyciu nowoczesnych technik. W medycynie stwierdza się, że nowotwór we wczesnym stadium przybiera nieuleczalną postać przy braku dokładnego badania innych narządów i powstawaniu nawrotów onkologicznych. Terminowa pomoc udzielona w początkowej fazie raka gwarantuje 100% rokowanie wyzdrowienia.

  Etap drugi

  Guz w stadium 2 oznacza obecność złośliwego guza zlokalizowanego w tkance oddzielnego narządu. Nie ma przerzutów do sąsiednich narządów. Komórka rakowa rozprzestrzenia się poza granice zmiany. Określając chorobę chorobową na drugim etapie, istnieje prawdopodobieństwo pełnego wyzdrowienia pacjenta.

  Na etapie 2 występują charakterystyczne indywidualne objawy, które pojawiają się w zależności od umiejscowienia ogniska. Wraz z uszkodzeniem krtani zmienia się głos, pojawia się kaszel i chrypka. W przypadku guza trzustki lub wątroby obserwuje się ból po prawej stronie, mocz emituje ciemny kolor. W onkologii piersi z sutków uwalnia się nietypowy płyn, powiększają się pachowe węzły chłonne. Skuteczną metodę terapeutyczną wybiera się po przestudiowaniu wyników analiz pacjenta.

  Ogólne objawy onkologii stadium 2 są następujące:

  • pogorszenie lub utrata apetytu;
  • zmniejszenie masy ciała;
  • ból podczas chodzenia do toalety;
  • wzrost temperatury;
  • niedokrwistość;
  • zmęczenie i osłabienie organizmu.

  Rak trzeciego stopnia

  W dziedzinie onkologii trzeci etap guza jest określany przez onkologów jako ciężki stopień, charakteryzujący się zmienioną prognozą przeżycia. Rokowanie jest obliczane w zależności od narządu dotkniętego atypią i tolerancji pacjenta na leki stosowane w chemioterapii. Jeśli guz rozwinął się przed trzecim etapem, zaleca się natychmiastowe rozpoczęcie terapii. Do tego stopnia rak rozwija się w szybszym tempie. Bliżej trzeciego etapu objawy choroby są bardziej wyraźne. Istnieją oznaki choroby trzeciego etapu:

  • wysoka temperatura ciała - ponad 37,5 stopnia;
  • gorączka;
  • gwałtowny spadek wagi;
  • bolesne odczucia w dotkniętej części;
  • uwolnienie skrzepów krwi podczas oddawania moczu - z guzem narządów moczowych.

  Trzeci etap onkologii można wyleczyć tylko wykonując operację. Brak leczenia powoduje gwałtowne pogorszenie się stanu zdrowia ludzkiego, a rokowanie dotyczące przeżycia jest niekorzystne..

  Rak czwartego stadium

  Czwarty etap onkologii jest uważany za ostateczny i przebiega z nasilonymi objawami. Na końcowym etapie objawy nasilają się w manifestacji. W tym ostatnim stopniu zmiany rzadko są uleczalne. Sytuację tłumaczy wzrost powstawania guza do imponujących rozmiarów i obecność przerzutów. Na 4 etapach w leczeniu stosuje się paliatywne metody terapeutyczne, mające na celu spowolnienie rozwoju wzrostu i poprawę jakości życia pacjenta. Stosowanie tych metod daje szansę na przedłużenie życia chorego o miesiące i lata.

  Powierzchowny typ guza

  W przypadku niektórych rodzajów powierzchownej onkologii pacjent jest w stanie samodzielnie określić patologię. Rak skóry charakteryzuje się tworzeniem nietypowych plam i węzłów na naskórku, które pojawiają się we wczesnych stadiach bez silnego dyskomfortu. Jeśli podejrzane objawy utrzymują się po zastosowaniu leków, zaleca się poddanie się badaniu lekarskiemu. Obrzęk języka często przebiega bezobjawowo. Podejrzenie może być spowodowane przez wrzodziejące formacje, pęknięcia i zagęszczenie, co jest uważane za możliwy sygnał stanu przedrakowego lub początkowego etapu procesu onkologicznego.

  Wśród odmian powierzchownych wyróżnia się również zmiany na wargach. Choroba jest rzadko diagnozowana. Grupa ryzyka obejmuje osoby, które od dłuższego czasu używają wyrobów tytoniowych. Charakterystyczne objawy to pęknięcia, łuszczenie się i trwające długo wrzody. Jednak ludzie zaniedbują objawy, dlatego onkologia jest wykrywana w stanie zaniedbania. Rak gardła we wczesnym stadium rozwija się z objawami podobnymi do objawów przeziębienia. Te typy nowotworów są zlokalizowane w tkankach warg, języka i krtani. Wspólne nazewnictwo patologii - uszkodzenie jamy ustnej.

  Onkologia płuc

  Uszkodzenie płuc oznacza aktywny postęp i wysoki poziom agresywności. Trudno jest zdiagnozować guz płuc. Objawy choroby są podobne do innych chorób. Dlatego nietypowość tkanek narządów oddechowych jest wykrywana na 4 etapach, kiedy choroby nie można wyleczyć. Pierwszy etap rozwija się bez znaków. Wielkość ciała guza jest mniejsza niż 30 mm. Ból w klatce piersiowej, kaszel i duszność mogą wskazywać na zapalenie oskrzeli. Jednak przy początkowym stopniu uszkodzenia pacjent ma duże prawdopodobieństwo pełnego wyzdrowienia..

  Na etapie 2 nowotwór rośnie do 60 mm. Jednak choroba nadal przebiega bezobjawowo. Obserwuje się przerzuty komórek do węzłów chłonnych. Rak płuc w stadium II ma 50% szans na wyleczenie. W trzecim etapie wzrost guza zwiększa się, rozprzestrzeniając komórki przerzutowe do pobliskich węzłów chłonnych i innych struktur. Końcowy etap uszkodzenia płucnego charakteryzuje się osiągnięciem dużego rozmiaru ogniska, rozprzestrzeniającego się poza granice narządu oddechowego i tworzącego wtórne obszary z przerzutami w całym organizmie człowieka. Trudno jest leczyć ogniska, a pacjent ma mniej niż rok życia.

  Guz piersi

  Kobieta jest w stanie samodzielnie wykryć guz piersi we wczesnym stadium. Badanie palpacyjne pomaga wykryć rozwijającego się raka piersi. Rak Pageta w stadium zerowym oznacza obecność niewielkiego zrazikowego wzrostu w narządzie, który działa jako stan przedrakowy. Gdyby udało się wcześnie wykryć chorobotwórczy przebieg w organizmie i szybko rozpocząć terapię, szanse na wyleczenie są ogromne.

  W pierwszym stopniu rak ma niewielki rozmiar, mniejszy niż 20 mm. Tutaj nowotwór nie przenika poza gruczoł sutkowy i nie przenosi przerzutów do sąsiednich tkanek. Prognozy dotyczące przeżycia w 1. stadium choroby są pozytywne. Na etapie 2 rozmiar ogniska chorobotwórczego rośnie do 50 mm. Obserwuje się przenikanie patogennych komórek do pobliskich węzłów chłonnych i narządów.

  Na etapie 3 aktywne przerzuty występują w najbliższych strukturach. Ponadto nietypowa komórka przenika do innego narządu, poruszając się we krwi i limfie. Zabieg nie daje oczekiwanego rezultatu. Możliwe jest wydłużenie oczekiwanej długości życia pacjenta poprzez zastosowanie wspomagających działań terapeutycznych.

  Na 4. etapie onkologia piersi w pełni obejmuje węzły chłonne i wyzwala przerzuty do odległych narządów. Terapia jest bezcelowa. Chemioterapia ma na celu złagodzenie stanu osoby. Rokowanie jest złe. Pacjenci z rakiem piersi w stadium 4 żyją nie dłużej niż rok.

  Rak szyjki macicy

  Wirus brodawczaka ludzkiego jest szeroko rozpowszechniony wśród czynników wywołujących choroby. Dlatego w chwili obecnej rak szyjki macicy pojawia się na pierwszym miejscu. Określony typ onkologii jest pomyślnie wykrywany niezależnie od stadium. Zanim tkanka ulegnie degeneracji do postaci onkologicznej, guz rozwija się w następujących etapach:

  • Dysplazja jest stanem przedrakowym. Udaje mu się skutecznie leczyć na każdym etapie rozwoju, z wyjątkiem ostatniego.
  • Etap zerowy - tutaj możesz wyleczyć chorobę w większości sytuacji w 100% przypadków, jeśli choroba zostanie wykryta na czas.

  Po zakończeniu tych etapów i przy braku dalszego odpowiedniego leczenia choroba staje się agresywna. W stopniu 1 formacja osiąga rozmiar 40-50 mm. Uszkodzenie pozostaje w granicach macicy. Prognozy dotyczące wyzdrowienia są pozytywne. Na drugim etapie wzrost rozprzestrzenia się poza prącie, ale bez przerzutów do pobliskich materiałów. Leczenie zmian w macicy na etapie 2 jest skuteczne.

  Nowotwory szyjki macicy stopnia III wytwarzają i uruchamiają komórki przerzutowe do pobliskich narządów i tkanek. Osobliwością złośliwego przebiegu w końcowym stadium jest przyspieszona progresja, przerzuty komórkowe w narządach moczowo-płciowych i trawiennych. Nie można wyleczyć patologii. Terapia łagodzi stan pacjenta za pomocą leków i metod paliatywnych.

  Patologia jajników

  Choroba jajników to niebezpieczny rodzaj onkologii narządów płciowych u kobiet. Rak gruczołowy występuje w większości przypadków i rozwija się z agresywnym charakterem. Trudno jest zdiagnozować ten typ ze względu na podobne objawy z objawami innych chorób ginekologicznych. Choroba jest wykrywana poprzez następujące objawy - zaburzenia trawienia, bezprzyczynową utratę wagi i wzrost rozmiaru brzucha.

  Na etapie 1 nietypowość występuje w jednym jajniku. Tutaj może wystąpić zespół powiększenia brzucha lub wodobrzusza, co przyczynia się do wykrycia onkologii i podjęcia niezbędnego leczenia. Etap 2 charakteryzuje się pokryciem guzem dwóch jajników, jajowodów, macicy i okolicy brzucha. Perspektywa umiarkowanie pozytywna.

  Łatwiej jest wykryć patologię jajników na etapie 3. Rak jest wykrywany podczas rutynowego badania miednicy. Pięcioletnia przeżywalność wśród kobiet z tym guzem jest niska i wynosi 10%. Etap 4 choroby przebiega z namnażaniem wielu komórek przerzutowych w strukturach ludzkiego ciała. Leczenie choroby jest bezcelowe, ponieważ prawdopodobieństwo wyzdrowienia jest minimalne..

  Uszkodzenie narządów trawiennych

  Guz przełyku charakteryzuje się złośliwym procesem o agresywnym przebiegu. Rozmiar ciała guza gwałtownie rośnie, przerzuty zaczynają się w ciągu czasu. Nietypowa tkanka jest trudna do wyleczenia z powodu skomplikowanej diagnostyki. Najwcześniejsza diagnoza pozwala przedłużyć życie pacjenta o ponad 5 lat. Na ostatnim etapie przewiduje się niekorzystny wynik. Osoba szybko traci na wadze, zmienia się jego głos, a na mostku pojawiają się nieprzyjemne odczucia. Przeżycie zmniejsza się do 6 miesięcy.

  Rak żołądka znajduje się na szczycie listy nowotworów przewodu pokarmowego. Przyczyny prowokujące atypię to predyspozycje genetyczne, złe nawyki, bakterie Helicobacter pylori, stosowanie niskiej jakości i szkodliwych produktów zawierających czynniki rakotwórcze. Guz żołądka można skutecznie leczyć w początkowej fazie. Nowotwór nie rozprzestrzenił się jeszcze w głęboką warstwę naskórka. Prognozy dotyczące przeżycia w przypadku uszkodzenia żołądka na etapie 1 gwarantują 100% wyzdrowienie.

  Patologia jest trudna do wykrycia. Objawy mogą wskazywać na obecność wspólnego jelita, zaburzenia odbytnicy. Osoba, wskazując na niestrawność i inne patologie, wyzwala stan, zwiększając prawdopodobieństwo smutnego wyniku. Na etapie 3 chorobie towarzyszy silny ból w jamie brzusznej. Przy 4 stopniach odnotowano następujące znaki:

  • niedokrwistość;
  • silne bolesne odczucia;
  • zatrucie organizmu;
  • utrata masy ciała;
  • stan gorączkowy.

  W końcowej fazie pacjenci żyją krócej niż 6 miesięcy.

  Rak prostaty

  Guz rozwija się w granicach gruczołu krokowego iw większości przypadków nie rozprzestrzenia się poza granice torebki prostaty przez długi czas. Z czasem wzrost narośli wypycha dotkniętą tkankę z prącia.

  Rozprzestrzenianie się komórek rakowych przebiega przez 3 etapy:

  • kiełkowanie w pobliskie struktury - wzrost inwazyjny;
  • pogłębianie się w węzłach chłonnych i naczyniach krwionośnych;
  • rozprzestrzeniają się z przerzutami do odległych narządów i materiałów.

  Etap onkologii prostaty charakteryzuje się stopniem rozpowszechnienia dotkniętych tkanek:

  • W I stadium prostata ogranicza wzrost nowotworu. Degenerację komórek można zobaczyć w sposób mikroskopowy.
  • W stopniu II złośliwy proces określa się za pomocą procedury ultrasonograficznej. Jednak rozwój jest nadal ograniczony przez narząd.
  • Na III etapie obserwuje się wyjście komórek rakowych poza granice gruczołu krokowego. Komórka pokrywa sąsiednie tkanki, pęcherzyki nasienne.
  • W IV stopniu zajęcie prostaty powoduje odległe przerzuty do węzłów chłonnych, płuc, kości i wątroby..

  Patologia mózgu

  Guzy mózgu w stadium 1 oznaczają łagodną onkologię, która rozwija się w wolnym tempie. Komórki rakowe są podobne do zdrowych tkanek iw rzadkich przypadkach atakują otaczające materiały. Operacja jest skuteczna. Pozytywna reakcja organizmu na przeprowadzony zabieg zwiększa szanse na wyzdrowienie. Problem z rakiem mózgu we wczesnym stadium to objawy niskiego stopnia.

  W drugim stopniu uszkodzenia mózgu komórka rozmnaża się powoli i jest podobna do zdrowej. Nowotwór powiększa się, a tkanka pokrywa ściśle zlokalizowane struktury. Drugi etap przenika do pobliskich materiałów, następuje nawrót i wysoki poziom agresywności.

  Pierwszy i drugi etap są uważane za niską ocenę. Po operacji pacjenci żyją dłużej niż 5 lat, jeśli nie ma wtórnego rozwoju ogniska. Objawy nasilają się, uzyskując nowe oznaki wyraźnego nasilenia:

  • nudności i wymioty w wyniku zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego;
  • ogólne złe samopoczucie, osłabienie organizmu;
  • niedowidzenie;
  • drgawki;
  • atak padaczki.

  Na trzecim etapie atypii mózgu obserwuje się złośliwy proces o średnim poziomie agresywności. Komórki chorobotwórcze szybko się rozwijają i rozprzestrzeniają do pobliskich struktur. Różnica między składem komórkowym dotkniętej tkanki a normalną.

  Niebezpieczeństwo trzeciego etapu to możliwa nieoperacyjna postać guza. Edukacja onkologiczna przybiera skomplikowaną formę. W leczeniu choroby kierowane jest kompleksowe leczenie, składające się z radioterapii i chemioterapii, a także interwencji chirurgicznej.

  Objawy w 3 etapach:

  • oczopląs poziomy;
  • upośledzenie wzroku, słuchu i aparatu mowy;
  • zaburzenia koncentracji;
  • upośledzenie pamięci;
  • utrata równowagi w pozycji wyprostowanej;
  • drgawki i konwulsje;
  • drętwienie dłoni i stóp, mrowienie kończyn.

  Po operacji pacjenci żyją nie dłużej niż 2 lata. Kompleksowa terapia pomaga wydłużyć oczekiwaną długość życia o rok. Na etapie 4 guz rozwija się z dużą prędkością, obejmując duże obszary ciała. Powstają najnowsze naczynia, które wspomagają przyspieszony wzrost dotkniętych komórek i obszarów martwicy z martwymi tkankami. Rak aktywnie pokrywa pobliskie materiały mózgu, dlatego stan pacjenta gwałtownie się pogarsza. Operacja na ostatnim etapie jest niepożądana. Ciało guza jest zlokalizowane w najważniejszych strukturach mózgu.

  Etapy i klasyfikacja raka: 1, 2, 3, 4 stopnie z przykładami

  Guz rakowy to złośliwy nowotwór, który stale się rozmnaża i szybko rośnie, uwalniając dużą ilość produktów przemiany materii i rozwijając się w zdrowe komórki.

  Samo życie raka dzieli się na kilka etapów, to od numeru stadium zwykle decyduje jego wielkość, stopień uszkodzenia pobliskich tkanek, a także charakter i rodzaj leczenia ze strony onkologa.

  Zasadniczo pacjenci boją się raka 4 stopnia, kiedy rak zaczyna dawać przerzuty w całym organizmie. Ale w rzeczywistości pierwszy etap nie daje 100% gwarancji powrotu do zdrowia. Wszystko to jest związane zarówno z rodzajem choroby, jak i wieloma czynnikami wpływającymi na sam guz..

  Oczywiście terapia na początkowym etapie daje bardziej pozytywne rezultaty niż na pozostałych etapach. Rozważ wszystkie stadia raka i różne klasyfikacje, które pomagają lekarzom określić właściwości edukacji.

  Rak sutka

  1. Klasyfikacja TNM
  2. Dodatkowe symbole
  3. Histologiczne stadia raka
  4. Klasyfikacja raka według etapu
  5. 0 Stage
  6. Etap 1 - wczesny rak
  7. Etap 2
  8. Etap 3
  9. 4 końcowy etap
  10. Jak długo żyją chorzy na raka??

  Klasyfikacja TNM

  System TNM do określania raka to aktualna klasyfikacja chorób onkologicznych, która została przyjęta przez Narodową Komisję Zdrowia do klasyfikacji etapów rozwoju i wzrostu raka, zgodnie z którą obraz samej formacji złośliwej jest dokładniej określony.

  System ten został opracowany przez Pierre'a Denois w 1952 roku. Wraz z rozwojem onkologii sam system był co roku ulepszany i ewoluował. W tej chwili istotna jest publikacja 2009 roku. Zawiera standardy i jasną klasyfikację chorób onkologicznych.

  Zaczniemy przyglądać się samemu systemowi, zaczynając od trzech komponentów:

  T - skrót od łacińskiego słowa Tumor - tumor. Wskaźnik ten odzwierciedla wielkość, częstość występowania, kiełkowanie samego raka w głąb pobliskich tkanek oraz lokalizację guza. Każdy guz ma literę i liczbę wskazującą stopień i rozmiar raka - od T0 do T4.

  N - pochodzi od łacińskiego słowa Nodus - węzeł. Kiedy guz rakowy rośnie, później zaczyna się nakładać i wpływać na pobliskie węzły chłonne. To właśnie pokazuje ten list. Jeśli mamy N0 - to rak jeszcze nie opanował węzłów chłonnych, N3 - maksymalne uszkodzenie węzłów chłonnych już trwa.

  M - pochodzi od greckiego słowa Metastasis. Obecność przerzutów do innych narządów. Podobnie jak w poprzednich przypadkach, liczba ta określi gradację występowania złośliwych komórek w innych narządach. M0 - wskazuje, że rak nie daje przerzutów. M1 - dochodzi do przerzutów do najbliższych narządów. Ale tutaj musisz wyjaśnić mały szczegół, zwykle po M piszą nazwę samego narządu, do którego trafiają przerzuty. Na przykład M (Mar) - nowotwór nowotworowy rozpoczął przerzuty do szpiku kostnego, a M (Ski) - przerzuty rozprzestrzeniają się na skórę.

  SymbolikaNazwa ciała
  OthInne narządy
  PulPłuca
  NartySkórzany
  OssKości
  AdrNadnercza
  HepWątroba
  ZaOtrzewna
  BiustonoszMózg
  PleOpłucna
  LymSystem limfatyczny
  ZniszczyćSzpik kostny

  Rak krwi - białaczka

  Dodatkowe symbole

  Oprócz używania podstawowych liter TNM stosowane są również dodatkowe oznaczenia. Pomaga dokładnie określić, kiedy znaleziono guz..

  SymbolRozszyfrowanie
  doDo określenia stopnia zaawansowania raka zastosowano nieinwazyjne metody diagnostyczne.
  pEtap został wykryty i ustalony operacyjnie.
  mJednocześnie znaleziono kilka guzów.
  yIdentyfikuje guz po terapii.
  rOcena nawracających guzów (nawrotowych)
  zaKlasyfikacja guza po sekcji zwłok.

  Histologiczne stadia raka

  TNM jest obecnie najbardziej szczegółową klasyfikacją, ale oprócz niej stosuje się inne. Zwykle używany jest główny symbol G, który wskazuje, jak agresywny jest guz. Wskazuje również na aktywność guza i jego tempo wzrostu.

  SymbolRozszyfrowanie
  GXBrak danych pozwalających określić zróżnicowanie guza
  G1Rak wysoko zróżnicowany - nieagresywny i wolny rak g2.
  G2Guz średnio zróżnicowany - Średni wskaźnik procesów nowotworowych.
  G3Słabo zróżnicowany guz jest dość agresywnym gruczolakorakiem o wysokim tempie wzrostu tkanki.
  G4Guz niezróżnicowany - guz superagresywny

  Etapy raka żołądka

  UWAGA! Niedawno zaczęli łączyć trzecią i czwartą cyfrę. W przypadku niektórych rodzajów raka stosuje się zwrot lub terminy „wysoka lub niska agresywność”. W raku prostaty czasami stosuje się stadium 5 lub G5.

  Zazwyczaj klasyfikacja histologiczna jest stosowana bezpośrednio do przewidywania wzrostu i czasu u pacjenta z onkologią. Im wyższa agresywność guza, tym mniej czasu pozostaje na leczenie..

  Natomiast system TNM daje więcej informacji o wielkości i stopniu zanurzenia tkanek nowotworowych w sąsiednich, a także o występowaniu samego guza. Od tego zależy rodzaj i rodzaj leczenia. Na przykład przy rozległych przerzutach nie ma sensu stosować operacji i zwykle są leczone radioterapią, chemioterapią i lekami.

  Etapy raka macicy

  Klasyfikacja raka według etapu

  Istnieje tak zwana klasyfikacja klasyczna, która dostarcza informacji bezpośrednio pacjentowi. Są to etapy 1, 2, 3 i 4. Ale zazwyczaj lekarze stosują tę samą klasyfikację bezpośrednio w połączeniu z systemem TNM, aby dokładniej określić charakter guza na każdym etapie. Rozważ tabelę:

  EtapRozmiar guzaZajęcie węzłów chłonnychCzęstość przerzutów
  1T1N0M0
  2T0-1N1M0
  T2N0M0
  T2N1M0
  3T3N0M0
  T3N1M0
  T-anyN2M0
  4T-anyN-anyM1
  T4N-anyWiele

  Zazwyczaj stopień zaawansowania jest oznaczony od 0 do 4. Stopień zero jest używany przez lekarzy do określenia stanu przedrakowego lub złośliwego guza. Ponadto używają liter, które zawierają jeszcze bardziej szczegółowe informacje. Rozważ 4 etapy rozwoju raka.

  0 Stage

  Zwykle jest to bardziej nieinwazyjny guz, gdy nie jest już złośliwy, ale łagodny. Co więcej, same komórki nie są złośliwe, ale istnieje ryzyko, że te tkanki mogą przekształcić się w raka. To prawda, że ​​po wykryciu tego stanu szansa na wyleczenie jest zawsze dodatnia. Można powiedzieć, że jest to początkowy etap raka..

  Etap 1 - wczesny rak

  Rak w stadium 1 jest klasyfikowany przez fakt, że tworzą się pierwsze skrzepy i guzki, ale które nie czołgają się poza granicę samego narządu. Nie ma uszkodzeń węzłów chłonnych, a objawy zewnętrzne są bardzo subtelne. Niektóre typy guzów można wykryć na początkowym etapie tylko za pomocą testów na markery nowotworowe. Rak w stadium 1 ma największą szansę na wyleczenie. Przetrwanie - 80%.

  Etap 2

  Rak drugiego stopnia jest już większy, a także wrasta w najbliższe tkanki i na końcu atakuje już węzły chłonne. Niektóre narządy na tym etapie już zaczynają dawać sygnał w postaci objawów, chociaż w większości są one podobne do zwykłych chorób i stanów zapalnych. Przetrwanie - 60%.

  Etap 3

  Rak III stopnia już rośnie głęboko w narządzie i atakuje wszystkie najbliższe węzły chłonne. W takim przypadku może to również dotyczyć najbliższych narządów. To prawda, że ​​odległe przerzuty nie są jeszcze powszechne, więc nadal istnieje szansa na leczenie. Trzeci etap raka jest już agresywny w stosunku do objawów. W leczeniu III stopnia stosuje się cięższe metody terapii: od zabiegu chirurgicznego po napromieniowanie, przy czym stan pacjenta znacznie się pogarsza. Przetrwanie - 30%.

  4 końcowy etap

  Czwarty etap raka jest już ogromny i może wystąpić krwawienie wewnętrzne, ponieważ sama patologia rośnie szybciej niż naczynia krwionośne. Przerzuty są już powszechne we krwi i wpływają na wszystkie narządy. To najbardziej niebezpieczny etap, w którym prawdopodobieństwo śmierci znacznie wzrasta. Wyzdrowienie z raka na czwartym etapie jest prawie niemożliwe. Ale przy odpowiednim leczeniu istnieje szansa na przedłużenie życia o kilka lat. Przeżycie - mniej niż 5%.

  Jak długo żyją chorzy na raka??

  Wszystko zależy od natury samej choroby i czasu jej zdiagnozowania. Im wcześniej zaczęli leczyć chorobę, tym większe szanse na wyzdrowienie i dłużej sam pacjent będzie żył. Oczywiste jest, że na etapie 3 i 4 szansa dramatycznie spada.

  Czy możemy wyleczyć raka, czy nie? Wszystko zależy od samego leczenia, a także od rodzaju guza. Istnieje wiele nowotworów, których nie można wyleczyć na 4 etapach..

  Jakie są metody leczenia raka? Zasadniczo wszystko zależy od rodzaju onkologii, a także od sceny. Głównie używane:

  • Operacja
  • Radioterapia
  • Chemoterapia
  • Lek

  W jaki sposób lekarz określa etap przed operacją? W tym celu istnieje połączenie różnych metod badania: MRI, USG, CT, biopsja, testy na markery nowotworowe itp..

  Jakie są przyczyny i objawy raka? Możesz przeczytać o objawach bardziej szczegółowo w tym artykule. A przyczyny wciąż nie są dokładnie znane. Ale naukowcy identyfikują szereg pewnych czynników, które wpływają na prawdopodobieństwo wystąpienia guza:

  • Zła ekologia.
  • Genetyka.
  • Palenie i alkohol
  • Praca z chemikaliami
  • Złe odżywianie
  • Otyłość
  • Niska mobilność i siedzący tryb pracy

  W jaki sposób określa się stadia raka i która klasyfikacja jest najdokładniejsza?

  Rak jest bardzo poważną chorobą, której nasilenie jest różne w zależności od typu..

  Rokowanie choroby zależy w dużej mierze od lokalizacji i stadium jej ewolucji..

  Różnorodność nowotworów wymaga zróżnicowania w zależności od dokładnego systemu klasyfikacji.

  Klasyfikacja raka

  Klasyfikacja w zależności od lokalizacji choroby

  Choroby nowotworowe można sklasyfikować w zależności od narządu lub części ciała, lokalizacji choroby (układ pokarmowy, nerki, wątroba, piersi) lub w zależności od komórek, które spowodowały chorobę.

  Na przykład białaczka (białaczka) to rak krwi, który jest wynikiem nowotworowej proliferacji białych krwinek.

  Klasyfikacja w zależności od charakteru choroby

  Inna klasyfikacja odnosi się do anatomicznych cech raka: zlokalizowanego lub rozlanego z zajęciem węzłów chłonnych lub bez.

  Klasyfikacja w zależności od rodzaju dotkniętych komórek

  Rak można również sklasyfikować na podstawie „wyglądu” komórek, które tworzą chorobę..

  Komórki te mogą wyglądać normalnie, podobnie jak inne komórki w tkance, w której znajduje się rak, nawet jeśli tworzą chaotyczne formacje z powodu szybkiego namnażania. W tym przypadku mówimy o raku zróżnicowanym..

  Niezróżnicowany rak odnosi się do nieprawidłowych komórek, które są bardzo podobne do prymitywnych komórek embrionalnych.

  Te nowotwory rozwijają się bardzo szybko i są bardzo ciężkie..

  Jeśli rodzaj komórek jest w pewnym stopniu podobny do komórek tkankowych, to mówimy o średnio zróżnicowanym raku..

  Klasyfikacja chorób onkologicznych w zależności od stopnia zaawansowania choroby

  Elementy charakteryzujące guz (lokalizacja, wielkość, obecność naciekania węzłów chłonnych, obecność przerzutów) są oznaczone jako skodyfikowane.

  Ten uniwersalny kod upraszcza diagnostykę i wymagane leczenie.

  Najstarsza kodyfikacja raka odnosi się do stadiów raka:

  • 0 - odnosi się do całkowitego wyleczenia w 100% przypadków;
  • IV - odnosi się do śmierci pacjenta w prawie 100% przypadków.

  Klasyfikacja ta oparta jest na danych z badań klinicznych i radiologicznych..

  Klasyfikację guzów w zależności od etapu wyjaśniono w następujący sposób:

  • Etap 0 - zlokalizowany (zlokalizowany) rak;
  • I stopień - mały guz bez zajęcia węzłów chłonnych;
  • II stopień - guz o większej wielkości z minimalnym zajęciem węzłów chłonnych;
  • Etap III - wyraźny guz wykraczający poza dotknięty narząd, ze znaczną inwazją węzłów chłonnych;
  • IV stopień - guz rozlany z przerzutami.

  Klasyfikacja TNM (TNM) raka

  Inny rodzaj kodowania odnosi się do 3 elementów:

  • ekspansja pierwotnego guza (oznaczona łacińską literą T);
  • stan węzłów chłonnych (oznaczony łacińską literą N);
  • obecność lub brak odległych przerzutów (oznaczonych łacińską literą M).

  Po każdym elemencie T, N, M następuje liczba, zaczynając od 0 w porządku rosnącym, co wskazuje na stopień zaawansowania raka.

  Klasyfikacja TNM (TNM) stanu nowotworowego składa się z następujących oznaczeń:

  • T (T) - prymitywny guz
   • Tis - lokalny (zlokalizowany);
   • T1 - mały rozmiar;
   • T2 - rozmiar guza jest większy w porównaniu z T1;
   • T3 - rozmiar guza jest większy w porównaniu z T2;
   • T4 - Inwazja sąsiednich tkanek.
  • N (N) - uszkodzenie węzłów chłonnych (węzeł chłonny)
   • N0 - węzły chłonne nie są dotknięte;
   • N1 - wzrost liczby zajętych węzłów chłonnych lub uszkodzenie węzłów chłonnych na duże odległości;
   • N2 - wzrost liczby zajętych węzłów chłonnych jest większy w porównaniu z N1, a uszkodzenie węzłów chłonnych jest jeszcze większe w porównaniu z N1;
   • N3 - wzrost liczby zajętych węzłów chłonnych jest większy w porównaniu z N2, a zajęcie węzłów chłonnych jest jeszcze dalej w porównaniu z N2.
  • M (M) - odległe przerzuty (przerzuty)
   • M0 - brak odległych przerzutów;
   • M1 - obecność odległych przerzutów.

  Kodyfikacja TNM (TNM) pochodzi z języka angielskiego Tumor - lymph Node - Metastasis.

  Zachorowalność na raka w różnych regionach świata

  Rak jako choroba jest znany od starożytności. W krajach rozwiniętych jest to druga najczęstsza przyczyna zgonów po chorobach układu krążenia..

  W Europie i Ameryce Północnej dominuje rak płuc (który w 90% przypadków jest związany z paleniem), rak okrężnicy lub odbytnicy (związany głównie z odżywianiem) oraz rak piersi (którego przyczyny pozostają nieznane).

  W Afryce występuje zwiększona zachorowalność na raka wątroby na obszarach, na których dominuje wirusowe zapalenie wątroby typu B. Innym częstym rakiem w biednych krajach o wysokiej płodności na całym świecie jest rak szyjki macicy. Częstość występowania tego typu nowotworów wynika ze złych warunków higienicznych, które powodują zwiększony poziom chorób przenoszonych drogą płciową (wirus brodawczaka czy wirus opryszczki). Te choroby przenoszone drogą płciową zwiększają prawdopodobieństwo tego typu raka..

  Rokowanie i nasilenie zaburzeń onkologicznych

  Rak jest poważnym zaburzeniem ze względu na swoje cechy, ale poziom ciężkości różni się w zależności od raka.

  Wiele nowotworów jest łagodnych. Dlatego niektóre guzy skóry lub układu pokarmowego, jeśli są leczone, uważa się za całkowicie wyeliminowane..

  Jeśli weźmiemy pod uwagę pełne statystyki zachorowalności na raka, to możemy założyć, że 50% wszystkich pacjentów jest całkowicie wyleczonych..

  Ciężkość raka często zależy od jego lokalizacji.

  Na przykład rak płuc i rak mózgu są poważnymi zaburzeniami.

  Prognozy dotyczące raka skóry mogą opierać się na klasyfikacji TNM (TNM). Badanie mikroskopowe może wykazać, czy jest to niebezpieczny nowotwór z ryzykiem przerzutów lub guz, który może rozwinąć się tylko lokalnie.

  Ciężkość raka przewodu pokarmowego często zależy od etapu jego ewolucji..

  Jeśli zostanie wykryty późno, szanse na skuteczne wyleczenie są minimalne..

  Taką samą sytuację obserwuje się w przypadku raka szyjki macicy, w którym stosując szybkie metody wykrywania, można zidentyfikować chorobę na początkowym etapie, co zwiększa szanse na wyzdrowienie.

  Wpływ wieku i płci

  Ludzie nie są równi w obliczu ryzyka raka. Wiek jest głównym czynnikiem ryzyka. Nawet jeśli raka można zauważyć w absolutnie każdym wieku, częstość występowania guzów wzrasta wraz z wiekiem..

  1% wszystkich nowotworów występuje przed 15 rokiem życia, a 55% przypadków raka występuje u osób powyżej 65 roku życia.

  Płeć odgrywa również ważną rolę, jeśli chodzi o częstość występowania w zależności od zaatakowanych narządów..
  Rak jako choroba występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet.

  57% przypadków raka obserwuje się u mężczyzn, a 60% zgonów obserwuje się u mężczyzn.

  Artykuły O Białaczce