Jak to często bywa w przypadku raka, rak okrężnicy jest często wykrywany w momencie, gdy choroba osiągnęła już późne stadium. To jest jej podstępność: we wczesnych stadiach guz się nie objawia, a kiedy staje się zauważalny, choroba ma czas na rozwój. Stadium 3 raka okrężnicy to poważna diagnoza, z którą tylko wykwalifikowani lekarze mogą sobie poradzić przy pomocy długoterminowej kompleksowej terapii.

Przyczyny choroby

Nie wiadomo na pewno, jaki konkretny czynnik powoduje rozwój raka. Lekarze zgadzają się, że guz pojawia się z powodu nieprawidłowego działania mechanizmu podziału komórek, co prowadzi do naruszenia apoptozy - naturalnej śmierci komórki. Komórki zaczynają się rozmnażać i mutować w sposób niekontrolowany, co prowadzi do pojawienia się nowotworu. Znane są czynniki ryzyka, które mogą przyczyniać się do rozwoju raka, ale ich wpływ zbadano tylko w przybliżeniu. W przypadku guzów okrężnicy są to:

 • niewłaściwe odżywianie;
 • Siedzący tryb życia;
 • obecność przewlekłej choroby jelit;
 • częsty kontakt z substancjami toksycznymi;
 • złe nawyki;
 • genetyczne predyspozycje.

Rak jelita w stadium 3 występuje głównie u osób w wieku od 40 do 60 lat i rzadziej rozwija się w młodszym wieku..

Obraz kliniczny raka okrężnicy stopnia 3

Główną podstępnością większości typów chorób onkologicznych są łagodne objawy lub ich brak w pierwszych stadiach. Pacjent czuje się dobrze, a niewielki dyskomfort przypisuje się zmęczeniu lub przeziębieniu. W efekcie do czasu nasilenia się objawów choroba osiąga późniejsze stadia, gdzie leczenie jest znacznie trudniejsze i daje mniej gwarancji oraz mniej optymistyczne rokowanie. Stadium 3 raka okrężnicy jest bardziej wyraźne niż we wczesnych stadiach, objawy charakterystyczne dla chorób żołądkowo-jelitowych, a często pacjenci nie podejrzewają, jaka choroba ich dotknęła. Warto mówić o trzecim etapie, gdy guz osiągnie 5 cm średnicy.

Stan ogólny. W przypadku większości rodzajów chorób onkologicznych charakterystyczne są pewne objawy wskazujące na wyczerpanie organizmu: guz zajmuje ogromną część użytecznych zasobów. Pacjent traci na wadze, doświadcza ciągłego osłabienia, źle się czuje, co można pomylić z konsekwencjami przepracowania lub łagodnej choroby. Im dalej rozwija się rak, tym silniejsze są te odczucia. Jeśli guz jest owrzodzony, rozwija się niedokrwistość z niedoboru żelaza, która również prowadzi do bladości skóry i zmęczenia. Należy zachować ostrożność, jeśli osoba:

 • utrata wagi bez przyczyn zewnętrznych;
 • słaby, szybko się męczy;
 • zaczął wyglądać gorzej, wymizerowany i zbladł.

W przypadku raka okrężnicy można również dodać objawy żołądkowo-jelitowe. Pacjent odczuwa dyskomfort podczas wypróżnień, jego brzuch rośnie, pomimo utraty wagi, zaczynają się wzdęcia.

Ból. We wczesnych stadiach rak nie boli, ból pojawia się później: nowotwór ściska otaczające tkanki, zaburza funkcje motoryczne. Występuje skurcz, który przyczynia się do bólu, często na tle guza rozwija się stan zapalny, a jeśli rak wrasta w otaczające narządy i przeszkadza w ich normalnej pracy, zaczynają też boleć. Ponadto proces nowotworowy wpływa również na inne narządy przewodu żołądkowo-jelitowego: jeśli ich funkcjonowanie zostanie zakłócone, osoba może odczuwać w nich ból..

Patologiczne wyładowanie. Często guzy odbytnicy krwawią, wydzielają śluz lub ropę, która następnie przechodzi przez odbyt. Krwawienie może rozwijać się niezależnie od wypróżnienia, ale na 3 etapach często pojawiają się sytuacje, gdy zanieczyszczenia krwi lub śluzu są widoczne na powierzchni kału lub są z nim wydalane. Samodzielne krwawienie występuje raczej, gdy guz zanika.

Problemy z wypróżnianiem. Niepokojącym objawem są ciągłe zaparcia, przeplatane biegunką. Przyczyną tego stanu jest mechaniczne zablokowanie przejścia, które występuje z powodu guza i towarzyszącego mu skurczu. W efekcie stolec stagnuje, następuje fermentacja, podczas której ulegają upłynnieniu i pojawia się cuchnąca biegunka. Obecność i intensywność tego objawu zależy od lokalizacji i rodzaju guza:

 • egzofityczny, czyli rosnący w jelicie, nowotwory zamykają przejście, zakłócając normalny ruch kału;
 • rak endofityczny, rozprzestrzeniający się wzdłuż ściany jelita, utrudnia jego perystaltykę i upośledza zdolność do kurczenia się.

Zaburzenia defekacji występują głównie wtedy, gdy guz jest zlokalizowany w wąskich częściach okrężnicy: w lewym i końcowym obszarze. Jeśli rozwinie się tam, gdzie jelito ma szersze światło, objaw może się nie pojawić..

Wyczuwalny guz. Ten objaw zależy również od lokalizacji. Rak w stadium 3 oznacza nowotwór o znacznych rozmiarach, aw niektórych przypadkach pacjent może samodzielnie poczuć pieczęć w jamie brzusznej. To prawda, że ​​sam pacjent nie będzie w stanie zdiagnozować, czy jest to guz: w niektórych przypadkach pobiera się stagnację kału w jelicie. Znalezienie pieczęci wymaga dodatkowej diagnozy i zbadania przez lekarza.

Objawy przerzutów. W trzecim etapie rak zaczyna dawać przerzuty, a powstałe przerzuty mają również charakterystyczne cechy. Często dotyczy wątroby, w tym przypadku pacjent doświadcza odpowiednich objawów: zażółcenia skóry, zaburzeń trawienia i innych. Pojawiają się, jeśli przerzuty już się rozpoczęły; jeśli guz jest nadal zlokalizowany tylko w jelicie, nie będzie takich objawów.

Diagnostyka raka okrężnicy

O przewidywaniach i sposobie leczenia warto mówić dopiero po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności diagnostycznych. W przypadku chorób jelit jest to przede wszystkim endoskopia, której podtyp zależy od przypuszczalnej lokalizacji:

 • rektoskopia polega na badaniu wyłącznie odbytnicy;
 • z rektosigmoskopią oprócz tego bada się również esicę;
 • podczas całkowitej kolonoskopii badane są wszystkie części jelita grubego.

Ta ostatnia metoda jest najbardziej szczegółowa i daje jaśniejszy i pełniejszy obraz niż inne. Ale jest to również bardziej pracochłonne, więc jeśli początkowo jest jasne, że guz jest zlokalizowany w odbytnicy lub esicy, wystarczą dwie poprzednie metody. Podczas endoskopii wykrywa się obecność nowotworu, określa się jego wielkość i charakterystykę, a także umożliwia pobranie biopsji - małego kawałka guza do badań. Oprócz endoskopii stosuje się CT i MRI: z ich pomocą można śledzić przerzuty i poprawiać zrozumienie obrazu.

Jak leczy się raka jelita grubego?

Diagnostyka pozwoli również zrozumieć, czy w danym przypadku leczy się raka jelita w stadium 3. Prognozy zależą w dużej mierze od umiejscowienia i zachowania guza, a także jego operacyjności (nowotwory nieoperacyjne są znacznie trudniejsze do wyleczenia, zwłaszcza w obecności przerzutów). Wybór metod leczenia, konkretnych leków i innych rzeczy zależy od danych uzyskanych podczas czynności diagnostycznych, czyli od wielkości, lokalizacji, obecności przerzutów, stopnia zmian w tkankach i ogólnego samopoczucia pacjenta.

Operacja. Podstawową metodą leczenia tego typu raka jest radykalna operacja. Jeśli ze względu na stan pacjenta operacja nie jest możliwa, rokowanie gwałtownie się pogarsza. Podczas zabiegu usuwa się część odbytnicy dotkniętą guzem, a także węzły chłonne, do których rak mógłby zacząć przerzuty. To, jak duży obszar należy usunąć, zależy od stopnia złośliwości guza: sprawdza się, czy na krawędziach wyciętego obszaru nie pozostały żadne patologiczne komórki. Jeśli chirurgiczne usunięcie nie jest możliwe, należy zrezygnować z innych metod, w szczególności chemioterapii i radioterapii, które w tym przypadku działają paliatywnie. To, jak długo żyją z rakiem jelita w stadium 3 w tej sytuacji, zależy od stanu pacjenta.

Chemoterapia. W przypadku tego typu raka chemioterapia koniecznie uzupełnia operację lub jest stosowana bez niej. Leki mają na celu zniszczenie szybko dzielących się komórek nowotworowych, umożliwiając zmniejszenie wielkości guza lub w przypadkach paliatywnych zahamowanie lub zatrzymanie jego wzrostu. Wybór leków przeprowadzany jest przez lekarza zgodnie z charakterystycznymi cechami komórek. Istnieją dwa schematy jego użycia:

 • neoadiuwant - wykonywany przed operacją w celu zmniejszenia rozmiaru guza i zwiększenia szansy na pomyślny wynik interwencji;
 • adiuwant - przepisywany po zabiegu chirurgicznym, mający na celu zniszczenie komórek nowotworowych pozostających w organizmie i zapobieganie nawrotom.

Starają się nie stosować chemioterapii bez niepotrzebnej potrzeby, ponieważ leczenie jest raczej trudne do zniesienia, ale rak w stadium 3 prawie zawsze implikuje jego stosowanie.

Radioterapia. Nie jest stosowany w każdym przypadku, głównie w raku odbytnicy. Stosowany jako neoadiuwant pomaga zmniejszyć wielkość guza przed operacją lub jako metoda paliatywna. Podczas tego typu terapii guz jest napromieniany punktem, co prowadzi do śmierci komórek rakowych. Istnieje metoda zdalna, w której napromienianie następuje na odległość, i metoda punktowa, w której guz jest bezpośrednio dotknięty specjalną igłą..

Powiązane środki. Oprócz bezpośredniego leczenia lekarze podejmują działania, aby powikłania nie zagrażały życiu pacjenta. Eliminuje się możliwość niedrożności (w razie potrzeby usuwa się stomię), zakłada się stenty, a lekarze na bieżąco monitorują stan pacjenta. Z reguły radykalne środki mające na celu usunięcie niedrożności stosuje się w przypadku guzów nieoperacyjnych w ramach leczenia paliatywnego - przy ich pomocy można przedłużyć życie pacjenta.

Prognozy dotyczące raka jelita grubego

Przeżycie w przypadku raka jelita w stadium 3 zależy przede wszystkim od obecności, liczby i lokalizacji przerzutów. Drugim czynnikiem jest możliwość radykalnego zabiegu chirurgicznego, ważny jest również stopień złośliwości guza. Kolejnym czynnikiem są choroby współistniejące, ich obecność, przebieg i ogólny stan pacjenta, a także ilość manipulacji wykonywanych przez lekarzy.

 • Jeśli rak nie miał czasu na przerzuty, pięcioletnie przeżycie po operacji może wynosić nawet 50-70%.
 • W innych przypadkach prawdopodobieństwo maleje: jeśli operacja nie jest możliwa, wskaźnik ten spada do 10%.

Najgroźniejsze są przerzuty, najczęściej w wątrobie lub otrzewnej. W przypadku przerzutów do węzłów chłonnych ryzyko nie jest tak duże, ponieważ można je usunąć razem z głównym celem.

Jak zmniejszyć ryzyko raka okrężnicy

Lekarze identyfikują kilka czynników, które wpływają na prawdopodobieństwo zachorowania na raka jelita grubego. Oprócz cech genetycznych, na które nie można wpływać, duże znaczenie ma system żywieniowy. W szczególności obfite spożycie przetworzonego mięsa (kiełbasy, wędzonki i innych podobnych produktów) zwiększa ryzyko rozwoju guza odbytnicy, ważna jest również obecność polipów i innych łagodnych nowotworów w jelicie. Oznacza to, że profilaktyka raka może być:

 • zdrowe odżywianie bez nadużyć;
 • regularne wizyty u lekarza i monitorowanie własnego zdrowia.

Osoby zagrożone, czyli osoby z przewlekłymi chorobami jelit lub predyspozycjami genetycznymi, powinny być regularnie badane, zwłaszcza po ukończeniu 40. roku życia..

Prognozy dotyczące przeżycia pacjentów z rakiem jelita w stadium 3

Grupy ryzyka

Złośliwa zmiana rozwija się równie często u mężczyzn iu kobiet. W strukturze chorób onkologicznych przewodu pokarmowego wiodącą rolę odgrywa rak jelita grubego (okrężnicy), który często jest dość trudny do ustalenia na etapach 1-2 z powodu niewyrażonych objawów klinicznych.

Najczęściej rak jelita w stadium 3 występuje u osób zagrożonych:

 1. Czynniki predysponujące:
  • Wiek. Kobiety i mężczyźni po 40-50 roku życia mają skłonność do częstszego rozwoju onkologii (ryzyko wzrasta kilkakrotnie);
  • Obecność chorób onkologicznych u krewnych;
  • Rzadkie choroby dziedziczne (na przykład rodzinna rozlana polipowatość), prowadzące do powstawania gruczolaków - łagodnych nowotworów, które mogą przerodzić się w raka;
  • Przewlekłe choroby zapalne przewodu pokarmowego - wrzodziejące lub ziarniniakowe zapalenie jelita grubego.
 2. Czynniki prowokujące:
  • Złe odżywianie, na które składają się głównie przetwory mięsne, półprodukty, tłuszcze zwierzęce, potrawy smażone i wędzone, a także różne wyroby cukiernicze na tle niedostatecznego spożycia warzyw i owoców;
  • Palenie;
  • Otyłość;
  • Częste spożywanie napojów alkoholowych.

W normalnych warunkach jelito zawiera pewną liczbę mikroorganizmów biorących udział w trawieniu. Jednak wiele substancji enzymatycznych uwalnianych przez nie podczas niedożywienia / stagnacji kału ma działanie rakotwórcze i mutagenne. Należą do nich fenole, nitrozoaminy, amoniak i wiele innych.

Należy pamiętać, że rak jelita grubego nie jest chorobą zaraźliwą, to znaczy nie może być przenoszony na inne osoby.

Obraz kliniczny

Często rak we wczesnych stadiach przebiega bezobjawowo lub pod „maską” innych chorób (zapalenie gruczołu krokowego, hemoroidy, zapalenie jelita grubego). Może mu towarzyszyć tylko jednorazowe krwawienie z powodu owrzodzenia lub urazu powierzchni guza treścią jelitową.

Rak odbytnicy w stadium 3 jest już niezwykle niebezpieczny. W tym przypadku nie zawsze jest to, że chirurdzy mogą całkowicie wyeliminować onkologię, występuje przerzutowa zmiana regionalnych węzłów chłonnych, ale wskaźnik przeżycia jest nadal dość wysoki..

Na tym etapie już pojawiają się następujące objawy, które powinny ostrzec osobę i zachęcić ją do udania się do placówki medycznej:

Uszkodzenie okrężnicyUszkodzenie odbytnicy
 • Silne rozdęcie różnych części brzucha, gorsze po jedzeniu;
 • Normalne wydzielanie gazów jelitowych jest zaburzone;
 • Występują zaparcia, które można nagle zastąpić biegunką;
 • Prawdopodobnie obecność nieintensywnego zespołu bólu brzucha;
 • Objawiają się objawy zatrucia nowotworowego - wzrost temperatury ciała do wartości podgorączkowych (o C), niemotywowane szybkie zmęczenie, ogólne osłabienie, duszność;
 • Samookreślenie guza przez pacjenta jest możliwe poprzez wyczucie brzucha, gdy jego lokalizacja jest blisko przedniej ściany jamy brzusznej;
 • Niewyjaśniona utrata masy ciała z normalnym apetytem.
 • Głównym objawem raka odbytnicy jest wytwarzanie krwi i śluzu w kale;
 • Występuje ból poprzedzający wypróżnienie lub po prostu, gdy osoba znajduje się w pozycji siedzącej;
 • Może występować nietrzymanie stolca;
 • Pojawia się tenesmus - bolesna fałszywa potrzeba wypróżnienia;
 • Kał jest zdeformowany, często ma kształt przypominający wstążkę;
 • W odbytnicy pojawia się ciało obce;
 • Kał ma nietypowy zapach;
 • Pojawiają się wzdęcia;
 • Wraz ze wzrostem wielkości guza może wystąpić opóźnienie kału, aż do niedrożności jelit.

Obraz kliniczny można również uzupełnić oznakami uszkodzenia innych narządów, gdy złośliwy guz rośnie lub jest blisko nich.

Ekranizacja

Guzy jelit są często wykrywane przypadkowo lub u nieuleczalnych pacjentów. Pod tym względem badania przesiewowe są istotne, zwłaszcza u osób z grupy ryzyka. Obejmuje następujące punkty:

 1. Jeśli pacjent został poddany polipektomii (usunięciu gruczolaków), czas do następnego badania endoskopowego (w celu rozpoznania nawrotów) skraca się z 10 lat do wyznaczonego przez lekarza. Zależy to od stopnia ryzyka, takiego jak:
  • W przypadku niskiego ryzyka, gdy występuje 1–2 polipów rurkowych o wielkości poniżej 1 cm, kolonoskopię wykonuje się co 5 lat;
  • Przy średnim ryzyku, gdy występuje 3-10 gruczolaków większych niż 1 cm, ciężka dysplazja lub polip kosmiczny, kolonoskopię wykonuje się co 3 lata;
  • Przy wysokim ryzyku, gdy niekompletna polipektomia jest wykonywana w obecności więcej niż 10 nowotworów, opracowywany jest indywidualny program badań;
 2. Osoby z historią raka jelita grubego w rodzinie powinny być aktywnie badane po 40 roku życia lub co najmniej 10 lat przed wiekiem, w którym zdiagnozowano krewnych;
 3. Jeśli dana osoba ma nieswoiste zapalenie jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna), badanie endoskopowe jest wskazane w każdym wieku po wystąpieniu objawów klinicznych co 1-2 lata z obowiązkową biopsją.

W przypadku nieskomplikowanej historii rodzinnej osobom powyżej 50. roku życia nadal zaleca się wykonanie następujących badań profilaktycznych:

 • Hemocult-text (test na krew utajoną w kale) raz w roku;
 • Raz na 5 lat - signoidoskopia;
 • Raz na 10 lat - kolonoskopia.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu te zabiegi nie są możliwe, wykonuje się irygoskopię z podwójnym kontrastem lub wirtualną kolonografię CT.

Terminowe wdrożenie środków przesiewowych często decyduje o tym, jak długo ludzie żyją po kompleksowym leczeniu, więc nie należy tego lekceważyć..

Leczenie

Stadium 3 raka okrężnicy jest często rozpowszechnione lub w pewnych granicach atakuje ściany wystarczająco głęboko. W związku z tym jedyną opcją leczenia jest chirurgiczne usunięcie guza z drenażem układu limfatycznego (węzły regionalne).

Trzeci etap raka jelita grubego obejmuje kompleksowe leczenie, które obejmuje następujące czynności:

 1. Interwencja chirurgiczna (główny rodzaj leczenia);
 2. Terapia chemioradioterapią;
 3. Leczenie współistniejącej patologii przez innych specjalistów.

Operacyjny

Objętość zabiegu ustalana jest indywidualnie przez chirurga. Wpływa na to stopień zaawansowania choroby, stopień złośliwości guza, jego lokalizacja..

Wykonywane są następujące rodzaje zabiegów chirurgicznych:

 1. Całkowita kolektomia. Usunięto całą okrężnicę;
 2. Hemikolektomia. Usuń połowę okrężnicy;
 3. Kolektomia esicy;
 4. Całkowite wycięcie mezorektalne. Usuń odbytnicę wraz z otaczającą tkanką i węzłami chłonnymi
 • Niska przednia resekcja odbytnicy;
 • Wytępienie odbytu krocza brzucha.

Przeprowadzaniu radykalnych operacji często towarzyszy kolostomia pacjentów, co znacznie pogarsza jakość życia. W związku z tym wiele klinik opracowuje opcje technik zachowania zwieraczy, które pozwalają tego uniknąć..

Terapia chemioradioterapią

W takim przypadku stosuje się leczenie skojarzone lekami cytotoksycznymi i radioterapią. Jest to konieczne, aby zapobiec nawrotowi guza, wpłynąć na ewentualne ogniska eliminacji (przerzuty), co znacznie wydłuża oczekiwaną długość życia pacjenta.

Leczenie chemioradioterapią chorych na raka jelita w stopniu III przeprowadza się przed i / lub po zabiegu (neoadiuwant). W niektórych przypadkach może to zmniejszyć rozmiar guza, co wpływa na objętość operacji, co pozwoli uniknąć powstania trwałej kolostomii.

Terapia celowana (biologiczna)

Ta technika ma na celu zatrzymanie wzrostu i podziału komórek nowotworowych. W tym celu opracowano następujące farmaceutyki:

 • Cetuksymab (Erbitux);
 • Bewacizumab (Avastin);
 • Panitumum (Vektibix);
 • „Aflibercept” („Wynagrodzenie”).

Z powodzeniem stosowano je w leczeniu raka jelita grubego, który rozprzestrzenił się poza przewód pokarmowy. Jedynym problemem jest ich koszt, na który rzadko mogą sobie pozwolić chorzy na raka..

Prognoza

Wyzdrowienie pacjenta zależy nie tylko od stadium choroby, ale także od stanu organizmu pacjenta. Obecność różnych chorób współistniejących, podeszły wiek lub brak chęci / możliwości leczenia dramatycznie wpływają na rokowanie.

Głównym kryterium skutecznego leczenia jest 5-letnie przeżycie chorych po operacji.

Co wpływa?

Na długość życia pacjenta z rakiem jelita mają wpływ następujące punkty:

 • Rozmiar, umiejscowienie i rozległość guza;
 • Uszkodzenie regionalnych węzłów chłonnych, przerzuty do innych narządów;
 • Inwazja guza na narządy lub tkanki znajdujące się w jego bezpośrednim sąsiedztwie;
 • Starsi ludzie są trudniej tolerować zarówno samą chorobę, jak i jej leczenie;
 • Przestrzeganie wszystkich zaleceń lekarza w okresie pooperacyjnym;
 • Objętość operacji, jej rodzaj, potrzeba dodatkowej chemioradioterapii (w tym wybór wysokiej jakości leków);
 • Obecność osoby z cukrzycą, niewydolnością serca, układu oddechowego lub nerek;

Po operacji i przebiegu chemioradioterapii pacjenci trafiają do ambulatorium w celu monitorowania zmian w jego stanie, zapobiegających rozwojowi nawrotów.

Uzasadnienie danych

Aby wybrać czynniki do późniejszego określenia wartości prognostycznej, dzieli się je na następujące główne grupy:

 1. Właściwości guza;
 2. Indywidualne cechy organizmu;
 3. Czynniki charakteryzujące adekwatność i stopień radykalizmu podjętego leczenia.

Biorąc pod uwagę te punkty, lekarz może ustalić indywidualne rokowanie dla każdego. Ważne jest również, aby po operacji duża odpowiedzialność spoczywała na pacjencie. Oprócz opieki i dalszego leczenia, czasami trzeba całkowicie zmienić styl życia, wykluczając wpływ potencjalnych czynników ryzyka.

Śmiertelność pooperacyjna

Obecnie leczenie operacyjne raka jelita grubego u osób w podeszłym wieku przeprowadza się w radykalnej objętości, co prowadzi do zmniejszenia liczby powikłań okołooperacyjnych, śmiertelności oraz zwiększenia przeżycia całkowitego..

W celu zobiektywizowania oceny stanu chorego stosuje się najczęściej skalę stanu fizycznego ASA oraz wskaźnik chorobowości współistniejącej zależnej od wieku Charlsona..

W ostatnich latach podejście multidyscyplinarne (udział w leczeniu lekarzy różnych specjalności) pozwoliło na osiągnięcie zadowalającego poziomu śmiertelności pooperacyjnej - około 5% przy przewidywanym 13-15%.

W rzeczywistości 30-dniowy wskaźnik przeżycia po operacji raka okrężnicy lub odbytnicy w stadium 3 wynosi 4-5%. Jednocześnie na tym etapie obserwuje się wyższe wskaźniki podczas leczenia uzupełniającego..

Dane statystyczne

Badanie statystycznych wskaźników przeżycia odbywa się poprzez długie i złożone obserwacje, podczas których wykonywane są obliczenia danych matematycznych, które zwykle przechodzą przez następujące etapy:

 1. Przygotowanie danych (utworzenie grupy obserwacyjnej);
 2. Obliczanie współczynników przeżycia;
 3. Ocena współczynników przeżycia.

Obecnie główną i najbardziej poprawną metodą obliczania współczynników przeżycia jest dynamiczna (aktuarialna), za pomocą której określa się jej następujące typy:

 1. Zauważalny. Sporządzono macierz pokazującą odjęcie sumy pacjentów, którzy zmarli i zniknęli z badania. Ryzyko śmiertelności jest obliczane przy użyciu specjalnego wzoru, niezależnie od przyczyny zgonu;
 2. Skorygowana. Różni się od poprzedniego tym, że daje wyobrażenie o śmiertelności, której przyczyną był właśnie nowotwór złośliwy, a nie różne powikłania;
 3. Krewny. Wskaźnik ten jest określany, gdy lekarz nie ma wiarygodnych informacji o wszystkich przyczynach śmierci pacjentów z rakiem..

Podczas diagnozowania raka jelita stopnia 3. rokowanie dotyczące przeżycia po operacji może wahać się w następujących granicach:

 • Etap IIIA - do 89%;
 • Etap IIIB - do 69%;
 • Etap IIIС - do 44%.

Jak widać, szanse powodzenia nawet w III stadium raka są dość duże, dlatego w żadnym wypadku nie należy odmawiać proponowanego leczenia.

Prawdopodobieństwo nawrotu

Kompleksowa ocena rokowania przeżycia w III stadium raka jelita grubego (najczęściej jelita grubego) uwzględnia prawdopodobieństwo nawrotu. To podstawa do regularnego monitorowania stanu osoby, która przeszła operację..

Występowanie nawrotów (w tym wykrycie odległych przerzutów) jest tym większe, im gorszy jest stopień zaawansowania guza.

W przypadku raka w stadium 3 prawdopodobieństwo wynosi 30-90%, co zwykle występuje w ciągu pierwszych 2 lat po operacji.

Taka różnica wskaźników często wynika z niedostatecznego przestrzegania przez pacjentów regularnych badań i wdrażania zaleceń (compliance).

Diagnostyka i leczenie raka odbytnicy w szpitalu Jusupow

Rak odbytnicy to nowotwór złośliwy, który wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wznowy miejscowej. Wielką złożoność wyjaśniają złożone cechy anatomiczne odbytnicy:

 • Ograniczenie struktur kostnych miednicy;
 • Lokalizacja blisko mięśni dna miednicy i innych narządów;
 • Obecność zwieracza odbytu, kilka poziomów ukrwienia i odpływu limfy w różnych kierunkach.

Pogarsza rokowanie po wyleczeniu choroby..

Lekarze Szpitala Jusupowa diagnozują raka odbytnicy, wczesne przerzuty i nawroty przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu czołowych światowych producentów. Chirurdzy onkolodzy wykonują radykalne operacje, wycinają guz w zdrowych tkankach.

Po operacji przepisywane są najnowsze leki chemioterapeutyczne, które niszczą komórki rakowe. Główne ognisko i drogi przerzutów są napromieniane przy użyciu nowoczesnych urządzeń do radioterapii. Wszystko to w połączeniu może poprawić rokowanie przeżycia po operacji raka odbytnicy w stadium 2, 3 i 4.

Cechy leczenia raka odbytnicy

Lekarze w szpitalu Jusupow zapewniają multidyscyplinarne leczenie raka odbytnicy. Przeprowadza się leczenie radykalne lub miejscowe, operacje z zachowaniem zwieracza lub wycięcie brzuszno-kroczowe odbytnicy z dostępu otwartego lub laparoskopowe. Dla prognozowania choroby ważne są następujące czynniki:

 • Doświadczenie chirurga;
 • Technika chirurgiczna;
 • Ocena częstości występowania nowotworów w okresie przedoperacyjnym.

Chirurdzy Szpitala Jusupowa mają duże doświadczenie w wykonywaniu zabiegów chirurgicznych na odbytnicy, po mistrzowsku wykonują wszystkie opracowane dziś operacje. Przed rozpoczęciem leczenia chirurgicznego przeprowadza się kompleksowe badanie pacjenta. Obejmuje analizę skarg i historii rozwoju choroby, badanie cyfrowe odbytnicy, sigmoidoskopię. W celu określenia przerzutów regionalnych i odległych wykonuje się obrazowanie ultrasonograficzne, komputerowe i rezonans magnetyczny.

Zgodnie z zaleceniami National Cancer Institute wykonywana jest przedoperacyjna lub pooperacyjna radioterapia, głównie w połączeniu z chemioterapią. Poprawia miejscową kontrolę guza, chociaż nie zawsze zwiększa całkowite przeżycie w raku odbytnicy.

Aby poprawić rokowanie przeżycia w raku odbytnicy w szpitalu w Jusupowie, podczas operacji określa się proksymalną granicę odbytnicy (miejsce fuzji cienia). Badanie endoskopowe ma największe znaczenie przy przepisywaniu leczenia neoadiuwantowego, jeśli guz znajduje się 15 cm powyżej krawędzi kanału odbytu, zgodnie z oznaczeniami na sztywnym prostoskopie.

Klasyfikacja raka odbytnicy tnm

W Rosji przyjęto klasyfikację raka odbytnicy TNM. Istnieją 4 stadia raka odbytnicy.

Kryterium T oznacza „guz”. Tx ustala się, gdy nie ma wystarczających danych do oceny guza pierwotnego. Jest to rak przedinwazyjny. W T1 guz rozprzestrzenia się na warstwę podśluzówkową ściany jelita. T2 oznacza, że ​​nowotwór rozprzestrzenia się na warstwę mięśniową odbytnicy i nie nacieka jej ściany. Jeśli guz nacieka wszystkie warstwy ściany jelita i rozprzestrzenia się do tkanki tłuszczowej bez wpływu na sąsiednie narządy, onkolodzy używają oznaczenia T3. W przypadku nowotworów zlokalizowanych w górnej ampułkowej części odbytnicy i odbytniczo-esicy okrężnicy (pokrytej otrzewną), symbol T3 charakteryzuje rozprzestrzenianie się raka do warstwy podsierściowej. Nie kiełkuje błony surowiczej.

W stadium T4 nowotwór wrasta do otaczających narządów i tkanek lub błony surowiczej, gdy jest zlokalizowany w górnej części ampułkowej odbytnicy i odbytniczo-esicy (przykrytej otrzewną). T4a oznacza inwazję trzewnej otrzewnej, T4b - kiełkowanie w innych narządach.

Kryterium N - węzeł chłonny. Nx wskazuje, że nie ma wystarczających danych do oceny regionalnych węzłów chłonnych. Jeśli nie ma zajęcia regionalnych węzłów chłonnych, stan określa się jako N0. W przypadku N1 występują przerzuty w 1-3 regionalnych węzłach chłonnych:

 • N1a - w jednym regionalnym węźle chłonnym;
 • N1b - w dwóch lub trzech węzłach chłonnych;
 • N1c - rozsiane w krezce bez wpływu na regionalne węzły chłonne;
 • N2 - przerzuty do więcej niż trzech regionalnych węzłów chłonnych;
 • N2a - dotyczy 4-6 węzłów chłonnych;
 • N2b - przerzuty do siedmiu lub więcej węzłów chłonnych.

Kryterium M wskazuje na obecność przerzutów:

 • MO - nie ma śladów odległych przerzutów;
 • M1 - są odległe przerzuty;
 • M1a - obecność odległych przerzutów w jednym narządzie;
 • M1b - odległe przerzuty są obecne w więcej niż jednym narządzie lub w otrzewnej.

W przypadku Tis, N0, M0 stwierdza się raka odbytnicy stopnia zerowego. Pierwszy etap to T, N0, M0. Na etapie IIA sytuacja wygląda następująco: T3, N0, M0, IIB –T4a, N0, M0, IIC - T4b, N0, M0. Rak odbytnicy w stadium 3 ma 3 opcje kursów:

 • IIIA - T1 - T2, N1 / N1c M0 lub T1 N2a M0;
 • IIIB –Т3 - Т4а N1 / N1с, M0, Т2 - Т3 N2а M0 lub Т1 - Т2 N2b M0;
 • ILC - T4a N2a M0, T3 - T4a N2b M0 lub T4b, N1 - N2, M0.

Rozpoznanie „raka odbytnicy stopnia 4” ustala się dla dowolnej wielkości guza, niezależnie od liczby zajętych węzłów chłonnych w obecności odległych przerzutów. W celu odpowiedniego określenia stopnia zaawansowania guza w szpitalu w Jusupowie bada się co najmniej 12-15 węzłów chłonnych w usuniętej próbce, ale mniejszą liczbę po naświetlaniu.

Objawy raka odbytnicy

W początkowej fazie choroby rak odbytnicy przebiega bezobjawowo. Jest wykrywany podczas rutynowego badania. Najczęstsze objawy raka odbytnicy są następujące:

 • Domieszka krwi w kale;
 • Zmiany w częstotliwości, konsystencji i kształcie stolca;
 • Zaparcia na przemian z biegunką;
 • Ból brzucha;
 • Tenesmus (stałe, cięte, ciągnące, palące bóle w okolicy odbytu, bez wydalania kału).

Ból w odbytnicy jamy miednicy jest groźnym objawem. Na późnym etapie rozwoju raka odbytnicy pojawiają się powikłania:

 • Masywne krwawienie;
 • Niedrożność okrężnicy;
 • Perforacja;
 • Kiełkowanie w innych narządach;
 • Powstanie przetoki odbytniczo-pochwowej, odbytniczej lub odbytniczo-naczyniowej.

Inwazja naczyń chłonnych, inwazja okołonerwowa oraz obecność złogów nowotworowych poza węzłami chłonnymi są negatywnymi czynnikami prognostycznymi. W przypadku raka odbytnicy w stadium 4 oczekiwana długość życia jest krótka.

Prognozy dotyczące przeżycia raka odbytnicy

Określenie stadium raka odbytnicy ma ogromne znaczenie dla opracowania wskazań do operacji, ponieważ nie ma lepszego leczenia. W przypadku guzów zlokalizowanych prawdopodobieństwo wyleczenia jest większe. Zaangażowanie regionalnych węzłów chłonnych w proces patologiczny ostro obniża korzystne rokowanie. Wielkość nowotworu i głębokość jego kiełkowania są ważnymi wskaźnikami. Niektóre czynniki są ze sobą powiązane: im większy guz, tym większe prawdopodobieństwo przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych.

W przypadku wykrycia raka odbytnicy pierwszego stadium lub stadium IIA prawdopodobieństwo całkowitego wyleczenia wynosi 90%. W stadium II B rokowanie 5-letniego przeżycia pogarsza się do 70%. W przypadku rozpoznania raka odbytnicy w stadium 3, 50% pacjentów zostaje wyleczonych. Nawet w przypadku guza czwartego stadium szansa na wyleczenie ma od 10% do 20% pacjentów. Jeśli w płucach lub kościach powstają wtórne zmiany chorobowe, rokowanie będzie bardzo złe. Rak odbytnicy zwykle rozprzestrzenia się najpierw do węzłów chłonnych, a następnie do wątroby. Jeśli w wątrobie zostanie wykryty pojedynczy przerzut, usuwa się go chirurgicznie. W przypadku pacjenta z wysoce zróżnicowanym gruczolakorakiem odbytnicy rokowanie jest optymistyczne.

Leczenie raka odbytnicy

Gdy nie ma wątpliwości co do rozpoznania i stopnia zaawansowania raka odbytnicy, o taktyce leczenia decydują profesorowie i lekarze najwyższej kategorii na posiedzeniu rady ekspertów. Stosuje się leczenie chirurgiczne, napromienianie nowotworów przed i po operacji. Chemioterapia jest prowadzona zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Pacjenci szpitala w Jusupowie mają do dyspozycji wszystkie najnowocześniejsze metody leczenia raka odbytnicy, w tym m.in. wycięcie odbytnicy metodą laparotomii lub laparoskopowej jamy brzuszno-kroczowej, kolostomię, chirurgiczne usunięcie przerzutów do wątroby.

Ekstyrpacja odbytu krocza brzusznego wykonywana jest w znieczuleniu ogólnym. Najpierw onkolog wykonuje preparację przedniej ściany jamy brzusznej i odcina esicę 10-15 cm powyżej nowotworu. Następnie zstępująca część esicy okrężnicy jest wyprowadzana i przyszywana do ściany brzucha, tworząc kolostomię w celu późniejszego usunięcia kału.

Następnie zszywa ranę i uzyskuje dostęp przez krocze. Najpierw wokół odbytu wykonuje się okrągłe nacięcie, a następnie usuwa się odbyt i otaczające tkanki. Krocze jest mocno zszyte. Prognoza 5-letniego przeżycia po operacji jest dobra..

Kolostomia to operacja, podczas której powstaje specjalny otwór, zwany kolostomią. Dzięki niej odchody są usuwane z organizmu. Operację wykonuje się po usunięciu odbytnicy. Jeśli to konieczne, wykonuje się plastik doodbytniczy. Zabiegi wykonywane są (w zdecydowanej większości) metodą laparoskopową mało urazową.

Resekcje paliatywne wykonuje się w przypadku obecności odległych przerzutów nowotworowych. Pomagają zapobiegać powikłaniom, takim jak krwawienie z rozpadającego się guza, silny zespół bólowy, cuchnąca, drażniąca wydzielina jelitowa w okresie pooperacyjnym. Poprawia to jakość życia pacjentów z zaawansowanym rakiem..

Chemioterapia jest jedną z połączonych metod leczenia raka odbytnicy. Pacjenci poddawani są uzupełniającej (dodatkowej) chemioterapii po operacji, jeśli guz ma regionalne węzły chłonne. Leczenie immunomodulujące polega na przepisywaniu pacjentom po leczeniu chirurgicznym przy braku przerzutów w regionalnych węzłach chłonnych cytostatyków i immunomodulatorów.

Radioterapia jest stosowana jako przedoperacyjne leczenie raka odbytnicy (w celu zmniejszenia zaawansowania raka). Promieniowanie jest podawane po operacji w celu zmniejszenia częstości nawrotów. Radioterapia jest podstawowym sposobem leczenia miejscowo zaawansowanego, nieoperacyjnego raka odbytnicy.

Specjaliści contact center udzielą Ci pełnych informacji na temat diagnostyki i leczenia tego typu raka. Zadzwoń do szpitala Jusupow, klinika działa codziennie i przez całą dobę. Zostaniesz zapisany na konsultację z onkologiem w dogodnym dla Ciebie czasie.

Rak okrężnicy stopnia 3

Jak każdy rak, rak jelita trzeciego stopnia stanowi poważne zagrożenie dla życia ludzkiego. Ten etap choroby charakteryzuje się wyraźniejszymi objawami niż poprzednie dwa, dlatego częściej choroba występuje już w zaawansowanej postaci. Choroba rozwija się przez kilka lat i ludzie żyją nie zdając sobie sprawy z problemu. Aby zapobiec poważnym powikłaniom, należy skonsultować się z lekarzem w przypadku jakichkolwiek naruszeń przewodu żołądkowo-jelitowego.

 • 1 Różnica w stopniu 3
 • 2 Istniejące skargi
 • 3 Obraz kliniczny
 • 4 Rozpoznanie stadium raka jelita grubego 3
 • 5 Leczenie bez operacji
  • 5.1 Środki ludowe
 • 6 Kiedy konieczna jest operacja?
 • 7 Zapobieganie i jak długo pozostaje do życia

Różnica w etapie 3

Stopień ten charakteryzuje się znacznym wzrostem guza, który zajmuje więcej niż półkole jelita. Nowotwór rozrasta się przez ścianę jelita i może wpływać na jamę brzuszną. Na tym etapie rozwoju choroby możliwa jest jedynie obecność guza pierwotnego lub wystąpienie przerzutów regionalnych do węzłów chłonnych w pobliżu guza. W zależności od tego, jak daleko zaszło uszkodzenie węzłów chłonnych, eksperci określają, jak długo pacjent ma żyć.

Według statystyk, jeśli rak trzeciego stopnia nie przekroczył granic jelita, szansa na przeżycie wynosi co najmniej 99%.

Istniejące skargi

Podejrzenie raka jelita trzeciego stopnia pojawia się, gdy pacjent ma następujące dolegliwości:

 • Krew jest widoczna w kale.
 • Bóle brzucha, wzdęcia, niezależnie od rodzaju diety. Dieta nie pomaga.
 • Zaburzenia stolca (zaparcia ustępują biegunce).
 • Po wypróżnieniu utrzymuje się uczucie niepełnego wypróżnienia.
 • Brzuch stał się większy lub pewien obszar jest powiększony.
 • Zmniejszony apetyt, niechęć do jedzenia. Jeśli dania mięsne stały się dla pacjenta obrzydliwe, możemy mówić o obecności raka.
 • Ostry spadek masy ciała, utrata siły.
 • W przypadku zajęcia przerzutów do wątroby i woreczka żółciowego skóra pacjenta żółknie.
 • Ból narządów dotkniętych przerzutami.
 • Niedrożność jelit.
Powrót do spisu treści

Obraz kliniczny

Powiększony guz prowadzi do niedrożności jelit. Światło jelita jest blokowane przez nowotwór, kał nie może się poruszać i gromadzić. Jelita są rozciągnięte. Dlatego temu stanowi towarzyszy ból, wzdęcia i oznaki zatrucia: wymioty, nudności, utrata siły. Wraz z tworzeniem się niedrożności osoba rozwija temperaturę podgorączkową (w granicach 37,1-38,0 ° C), mięśnie brzucha są napięte. Czasami ból po prawej stronie przyczynia się do błędnej diagnozy - zapalenia wyrostka robaczkowego.

Stopniowo nasila się nasilenie objawów, nasila się ból, dochodzi do zatrzymania gazów, zaparcia ustępują biegunce, a żołądek gwałtownie rośnie. Powstaje częściowa lub całkowita niedrożność. Występowanie takich objawów u osób powyżej 50. roku życia wymaga badania w kierunku raka. Nawet niewielkie opóźnienie czasami kosztuje życie człowieka.

Rozpoznanie stadium raka jelita grubego 3

W przypadku podejrzenia raka trzeciego stopnia lub wykrycia nowotworu przeprowadza się szereg badań, których celem jest określenie charakteru guza, jego rodzaju, stadium rozwoju, obecności przerzutów i uszkodzeń innych narządów. W tym celu stosuje się następujące metody:

 • Sigmoidoskopia. Badanie stanu wewnętrznej powierzchni odbytnicy i esicy za pomocą sigmoidoskopu wprowadzanego przez odbyt.
 • Biopsja. Pobiera się cząstkę tkanki nowotworowej, aby zidentyfikować w niej komórki rakowe.
 • Kolonoskopia. Badanie wewnętrznej powierzchni jelita grubego.
 • RTG, CT.
 • Badanie krwi na markery nowotworowe określa obecność guza nowotworowego w organizmie.
 • Badanie ultrasonograficzne ujawnia obecność guza i przerzutów w innych narządach.

Badanie rentgenowskie jest główną metodą diagnozowania raka, wykonywaną w ramach profilaktyki.

Leczenie bez operacji

W przeciwieństwie do początkowych etapów rozwoju choroby, leczenie raka jelita stopnia 3 wymaga skomplikowanych środków. Interwencja chirurgiczna nie może rozwiązać problemu bez dodatkowej terapii. Dlatego w tym przypadku w zależności od charakteru przebiegu choroby wykonuje się radioterapię (tzw. Radioterapię) oraz chemioterapię.

Radioterapia polega na wystawieniu guza na promieniowanie rentgenowskie. W rezultacie wzrost nowotworu nieco spowalnia. Podczas chemioterapii do organizmu wstrzykuje się specjalne leki, które niszczą guz. Ale jednocześnie ta metoda ma również negatywny wpływ na ogólny stan osoby, ponieważ nie tylko komórki rakowe są niszczone, ale praca wszystkich komórek ciała jest zakłócona. Terapii towarzyszą skutki uboczne: wymioty, nudności, wypadanie włosów.

Jeśli rak nie dał przerzutów, wystarczy chemioterapia. W przypadku przerzutów stosuje się radioterapię. Zapobiega to rozwojowi odpowiednio większej liczby przerzutów, osoba ma większe szanse na przeżycie. Przy 3 stopniach rozwoju choroby interwencja chirurgiczna może być przeciwwskazana ze względu na indywidualne cechy. Dlatego często wykonywany jest paliatywny kurs radioterapii, który obejmuje 10 sesji „radioterapii”.

Środki ludowe

Ostatnio bardzo popularna stała się popularna metoda leczenia raka lekiem „ASD-2”. W połowie ubiegłego wieku lek ten był szeroko stosowany w leczeniu ludzi, lek ten był szczególnie ważny w wojsku. Wtedy zaczęto go stosować tylko w weterynarii. Obecnie przy pomocy „ASD-2”, który jest stymulującym środkiem antyseptycznym, ludzie zaczynają samodzielnie leczyć raka, aby uniknąć operacji. Liczne przypadki wyleczenia raka za pomocą tego środka potwierdzają jego skuteczność. "ASD-2" produkowany przez "Armavir" można znaleźć tylko w aptece weterynaryjnej, chociaż instrukcja leku informuje o zastosowaniu leku w leczeniu ludzi. Lek nie ma przeciwwskazań. Aby jednak uniknąć negatywnych konsekwencji, przed użyciem zdecydowanie należy skonsultować się z lekarzem..

Gdy potrzebna jest operacja?

Na podstawie wyników uzyskanych podczas diagnozy lekarz przepisuje niezbędne leczenie, biorąc pod uwagę indywidualne cechy. Zwykle w III stadium rozwoju raka operacja jest nieskuteczna i wykonywana jest tylko w przypadku niedrożności jelit. Jeśli sytuacja na to pozwala, chirurgicznie usuwa się cały guz wraz z zajętą ​​częścią jelita i dotkniętymi patologią węzłami chłonnymi. Jest to złożona procedura, która często prowadzi do niepełnosprawności pacjenta. Możliwe jest usunięcie jelita przez jamę brzuszną. Tworzy się obojętny odbyt. W tym przypadku oczekiwana długość życia pacjenta jest krótka..

Odmowa jedzenia pochodzenia zwierzęcego i wysoka aktywność fizyczna zmniejszają ryzyko raka jelita grubego 10-20 razy.

Zapobieganie i jak długo pozostało do życia

Ponieważ na trzecim etapie rozwoju raka jelita dochodzi do uszkodzenia węzłów chłonnych i innych narządów, rokowanie jest złe. Często pacjenci z tą diagnozą żyją około roku, najlepiej nie dłużej niż 3 lata. Jeśli ściany jelita są uszkodzone, szansa na przeżycie wynosi 85%. Klęska pobliskich węzłów chłonnych zmniejsza tę liczbę do 66%. Z przerzutami w regionalnych węzłach chłonnych - 35%. Im więcej węzłów chłonnych jest dotkniętych, tym gorsze rokowanie.

Ważne jest, aby jak najwcześniej zdiagnozować raka. Aby to zrobić, w ramach profilaktyki, należy regularnie poddawać się badaniom lekarskim, obejmującym w szczególności USG, kolonoskopię. Na przykład w Japonii co roku osoby powyżej 35. roku życia muszą przechodzić kolonoskopię. W ten sposób śmiertelność z powodu raka jelita zmniejszyła się w kraju 2-krotnie. Wystąpienie jakichkolwiek zaburzeń w pracy przewodu pokarmowego może świadczyć o wielu chorobach, w tym nowotworowych. Dlatego nie powinieneś samoleczać, musisz natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. Wysoka aktywność fizyczna, prawidłowe odżywianie, odrzucenie złych nawyków, terminowe leczenie pojawiających się chorób, brak stresu znacznie zmniejszają ryzyko raka jelita grubego.

Operacja raka jelita grubego stopnia 3

Jak każdy rodzaj onkologii, rak jelita w stadium 3 jest niebezpieczną patologią, która może być śmiertelna. Ponieważ guz we wczesnych stadiach może się nie objawiać, w tym okresie objawy stają się jaśniejsze, a wielkość formacji znacznie wzrasta. Choroba przybiera zaniedbaną formę.

Operacja

Rak w stadium 3 charakteryzuje się wzrostem dużego guza przez ścianę jelita do jamy otrzewnej. Pojawiają się regionalne przerzuty, które dotyczą wszystkich pobliskich węzłów chłonnych. To stopień rozprzestrzeniania się złośliwych komórek w organizmie i wielkość formacji odgrywają główną rolę w wyborze metody leczenia..

Wskazania do operacji

Celem leczenia operacyjnego jest usunięcie guza wraz z sąsiednimi tkankami, pobliskimi zajętymi węzłami chłonnymi do diagnostyki oraz zbadanie jamy brzusznej w celu ustalenia dalszej taktyki terapeutycznej. Metoda chirurgiczna jest stosowana w przypadku ryzyka fuzji tkanek lub wystąpienia całkowitej niedrożności narządu.

Interwencja chirurgiczna

Według badań opublikowanych w Russian Medical Journal z dnia 03.06.2003 r. Udowodniono, że najskuteczniejszy efekt w leczeniu raka jelita w stadium 3 daje połączenie operacji, chemioterapii i radioterapii..

Usunięcie wszystkich zmienionych tkanek i zajętych węzłów chłonnych jest jedną z głównych metod leczenia guza w późniejszych stadiach. Przed operacją należy przeprowadzić pełne badanie ciała, aby potwierdzić wielkość formacji i miejsce jej lokalizacji. Istnieją dwa sposoby usunięcia guza, takie jak:

 • Lokalny. Usuwa się tylko złośliwą formację i, jeśli pozwala na to wielkość guza, zachowana jest ciągłość narządu.
 • Rodnik. Guz i część zajętego jelita są całkowicie usuwane, powstaje sztuczny wylot dla pozostałego jelita (kolostomia).
Powrót do spisu treści

Chirurgia małoinwazyjna i otwarta

Gdy rak jelita stopnia 3., zwykle w stadium A, nie rozprzestrzenił się jeszcze do głębokich warstw narządu, formacja jest usuwana przez minimalny otwór za pomocą laparoskopii. Ta metoda jest delikatniejsza, proces regeneracji przebiega szybciej. W przypadku dużych rozmiarów operację przeprowadza się przez otwartą jamę brzuszną.

Radykalna operacja

Gdy rozwój raka 3. stopnia przechodzi do stadium B, a komórki złośliwe rozprzestrzeniają się do pobliskich tkanek i węzłów chłonnych, złośliwa formacja jest usuwana wraz ze zdrową częścią narządu i sąsiednimi węzłami chłonnymi. Często podczas operacji zatwierdza się rozmiar odcinka jelita do usunięcia. Jeśli nie można było zachować aparatu zwieracza, powstaje sztuczny odbyt. Radykalna metoda operacji w takiej sytuacji to jedyny sposób na zapobieżenie nawrotowi procesu onkologicznego..

Powikłania i okres rehabilitacji

Takie złożone zabiegi chirurgiczne są niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego. Krwawienie, infekcja, problemy z gojeniem to pierwsze problemy, które pojawiają się po operacji. Oprócz nich istnieje ryzyko wystąpienia następujących powikłań:

 • Niewydolność zespolenia. Połączenie dwóch końców - jelita i skóry, może się rozdzielić podczas tworzenia kolostomii. W takiej sytuacji zawartość dostaje się do jamy brzusznej, wywołując proces zapalny (zapalenie otrzewnej).
 • Niestrawność. Brak wchłaniania wody w jelicie grubym prowadzi do stwardnienia kału. Po operacji mogą wystąpić nieprzyjemne zapachy, wzdęcia i zaparcia.
 • Uszkodzenie nerwów. Podczas operacji może dojść do uszkodzenia włókien nerwowych, pacjent ma problemy w postaci nietrzymania stolca, dysfunkcji pęcherza czy upośledzenia potencji u mężczyzn.
 • Przerost tkanki łącznej. Zrosty mogą ograniczać ruchliwość narządu, co prowadzi do naruszenia drożności jelit i powoduje bolesne odczucia.

Po leczeniu chirurgicznym obowiązkowe jest regularne monitorowanie w celu szybkiego wykrycia przerzutów lub nawrotu patologii.

Prognozy dotyczące przeżycia

Pozytywne rokowanie po leczeniu zależy bezpośrednio od stanu organizmu pacjenta i etapu procesu onkologicznego: wielkości guza, liczby zajętych węzłów chłonnych, penetracji komórek nowotworowych do sąsiednich tkanek. W przypadku pojedynczego przerzutu 60% chorych po operacji żyje około 2-3 lat. Złe prognozy dotyczące przeżycia po operacji z zajęciem więcej niż 5 węzłów chłonnych i rozprzestrzenianiem się guza w tkankach otaczających jelita.

Po leczeniu chirurgicznym w ciągu pierwszych pięciu lat możliwy jest nawrót. Jeśli w tym czasie choroba nie nawróciła, można mówić o korzystnej ocenie rokowniczej. Kiedy pacjent odmawia poddania się radykalnej operacji, ma nie więcej niż rok życia. Przy szybko rozpoczętym leczeniu chirurgicznym i chemioterapeutycznym, nawet przy obecności przerzutów, 30-50% chorych ma pięcioletnie rokowanie przeżycia.

Artykuły O Białaczce