Rak płuc 3. stopnia jest wykrywany w 40% przypadków. Podstępność procesu onkologicznego polega na tym, że do tego czasu choroba przebiega prawie bezobjawowo. Trudno dokładnie określić, jak długo żyją pacjenci z taką diagnozą. Istnieje wiele kryteriów, które wpływają na termin. W związku z tym bierze pod uwagę ogólny stan zdrowia, rodzaj i częstość występowania raka. Etap 3 ma również podfazy o różnej charakterystyce kursu i współczynniku przeżycia..

Przyczyny i objawy

Prowokatorzy raka płuc to:

 • palenie - czynne i bierne (90% przypadków);
 • narażenie na czynniki rakotwórcze - zła ekologia, szkodliwe warunki pracy (wdychanie włókien radonu i azbestu);
 • dziedziczność;
 • wiek od 50 lat;
 • obecność przewlekłych chorób układu oddechowego, które wywołują zmiany w strukturze płuc;
 • infekcje wirusowe.

Objawy raka w stadium 3 są zróżnicowane i zależą od obszaru zmiany, wielkości i lokalizacji guza, liczby i obszaru rozprzestrzeniania się przerzutów. Ale są typowe oznaki:

 • silny ból w klatce piersiowej i ciągły dyskomfort podczas wdechu i wydechu;
 • częsty kaszel z plwociną z pasmami krwi, co sygnalizuje porażkę dużych naczyń;
 • duszność przy niewielkim wysiłku fizycznym;
 • częstoskurcz;
 • ból w sercu i innych narządach z powodu obecności przerzutów;
 • chrypka, chrypka głosu;
 • podniesiona temperatura.
Ból w klatce piersiowej i szybki kaszel wskazują na postęp guza, który znacznie się zwiększa.

Kiedy rak płuca osiągnie stadium 3, guz może przekroczyć 7 cm, a obfitość przerzutów w węzłach chłonnych i innych narządach wywołuje zaburzenia w całym ciele i ciągły silny ból. Guzy wtórne rozprzestrzeniają się do tchawicy, przełyku, a także przedostają się do żołądka, wątroby i nerek i wpływają na serce.

Śmierć jest możliwa na każdym etapie, w zależności od ogólnego stanu zdrowia chorego na raka i agresywności raka. Przed śmiercią znika apetyt, pojawia się osłabienie, nasila się kaszel i pojawia się ropna wydzielina z krwią.

Jak się diagnozuje?

Rak płuc na dowolnym etapie, na przykład na trzecim, jest wykrywany częściej podczas badania lekarskiego, po wykonaniu fluorografii. Jeśli wizualizuje się obszary zmian w tkankach płuc, przepisuje się testy wyjaśniające, które pozwalają określić schemat terapeutyczny, zwiększyć skuteczność leczenia i rokowanie, a mianowicie:

 • RTG. W stopniu 3 obraz przedstawia nowotwory płuc i powiększone węzły chłonne, przemieszczenie niektórych narządów.
 • CT, w tym spirala wielowarstwowa. Jest wykonywany w celu wykrycia guzów mniejszych niż 1 mm.
 • Bronchoskopia. Konieczne jest pobranie próbki, która jest wysyłana do analizy cytologicznej i histologicznej.
 • Pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa. Zwiększa dokładność diagnozy do 90%.
Powrót do spisu treści

Metody leczenia

Skuteczność zastosowanych schematów ma bezpośredni wpływ na długość życia raka płuca 3. stopnia. Na tym etapie przedstawiono podejście zintegrowane, ponieważ pierwotny guz zwykle osiąga 7 cm średnicy, istnieje wiele regionalnych formacji wtórnych. Onkologię III stopnia leczy się takimi metodami:

 • Naświetlanie. Narażenie na specjalny rodzaj twardego promieniowania.
 • Chemoterapia. Dożylne podawanie silnych leków przeciwnowotworowych.
 • Operacja. Oznacza to usunięcie samego guza i wszystkich dotkniętych nim tkanek płuc, a także miejsc z przerzutami. Zwykle wykonywane w przypadku raka niedrobnokomórkowego. Drobnokomórkowa jest bardziej agresywna i jest leczona wyłącznie zachowawczo - metodami paliatywnej chemioterapii i radioterapii bez operacji.
Powrót do spisu treści

Prognoza i jak długo żyją?

Na wynik leczenia ma wpływ rodzaj komórek rakowych i częstość ich występowania. Na przykład w stadium 3A z guzem wielkokomórkowym szanse są większe, ponieważ guzy wtórne często rozprzestrzeniają się tylko do węzłów chłonnych i tchawicy. Istnieje jednak ryzyko późnego wykrycia z powodu bezobjawowego uszkodzenia większości narządów i tkanek. Ale rozważany jest typ najbardziej niekorzystny prognostycznie - drobnokomórkowy, rozwinięty do stadium 3B. Ta forma jest najbardziej dotkliwa i agresywna, występuje w 15% przypadków..

Statystyki podano w tabeli:

Subages5-letnie przeżycie,%
Mała komórkaNieduża komórka
3A1319-24
3B7-9dziewięć
Oczekiwana długość życia jest określana w zależności od rodzaju nowotworów złośliwych i liczby przerzutów..

Na oczekiwaną długość życia wpływają:

 • wiek pacjenta;
 • ogólny stan zdrowia i odporność;
 • poprawność wybranego zabiegu;
 • wielkość i rodzaj guza;
 • liczba i rozpowszechnienie przerzutów.

Nawet przy rozwoju procesu onkologicznego do etapu 3 ważna jest szybka diagnoza.

Łatwiej jest zatrzymać patologię w fazie przejściowej od 2 do 3 stopni, niż gdy dotknięte są prawie wszystkie węzły chłonne i narządy. Z drugiej strony ważna jest silna odporność, brak złych nawyków i pragnienie życia. Starsza osoba, która utrzymuje swoje zdrowie, może mieć większe szanse niż palący młody chłopiec czy dziewczynka z osłabionym układem odpornościowym.

Stadium 3 raka płuc

Aby określić stadium raka płuca, przeprowadza się ocenę wielkości guza, stopnia jego penetracji do otaczających tkanek, a także obecność lub brak przerzutów do węzłów chłonnych i innych narządów. Przy wyborze strategii leczenia kluczowe znaczenie ma właściwe określenie stopnia zaawansowania raka płuca. Celem badań diagnostycznych jest wyjaśnienie miejscowego i regionalnego rozpowszechnienia tego procesu, a także obowiązkowe poszukiwanie oczywistych i ukrytych oznak uogólnienia guza..

Rak płuca w stadium III dotyczy ciężkich, zaawansowanych przypadków i dzieli się na IIIa i IIIb.

Etap IIIA obejmuje: T1-2 N2 M0, T3 N1-2 M0, T4 N0-1 M0

Etap IIIB obejmuje: T dowolny N3 M0, T4 N 2 M0

Objawy raka płuca w stadium III

Objawy kliniczne na tym etapie są dość wyraźne. Pacjenci mają następujące objawy:

 • łzawiący kaszel z krwawą plwociną;
 • ciężki oddech;
 • silna duszność, nawet w spoczynku;
 • chrypka głosu;
 • ból w klatce piersiowej;
 • ból serca, zaburzenia rytmu serca.

W trzecim stadium raka płuca przerzuty w odległych narządach nie są jeszcze wykrywane, ale następuje znaczne pogorszenie ogólnego stanu pacjenta - narasta ogólne osłabienie, utrata masy ciała i brak apetytu.

Leczenie

W raku płuca w stadium IIIA (z N2, rakiem potwierdzonym w badaniu morfologicznym lub PET-CT) chemioterapię neoadiuwantową (przedoperacyjną) (2 cykle) można uznać za etap leczenia skojarzonego. Operację (w trakcie zabiegu usuwa się guz z płata płuca lub płuca usuwa się całkowicie, wraz z węzłami chłonnymi śródpiersia) należy wykonać nie później niż 3-4 tygodnie po ostatnim wstrzyknięciu chemioterapii. Chemioterapia adiuwantowa (pooperacyjna) jest zalecana we wszystkich przypadkach zajęcia węzłów chłonnych (N +), o ile nie ma przeciwwskazań. Należy zwrócić uwagę na stan osłabienia pacjentów po operacji..

Czynniki wykluczające możliwość radykalnego leczenia operacyjnego:

 • liczne zmiany przerzutowe w płucach, wątrobie, mózgu, kościach;
 • przerzutowe uszkodzenie węzłów chłonnych nadobojczykowych;
 • przerzutowe zapalenie opłucnej;
 • Guz pierwotny „miejscowo agresywny”.

W przypadku pierwotnie nieoperacyjnego guza w stadium IIIA, w pierwszym etapie przeprowadza się jednoczesną chemioradioterapię u chorych z ECOG 0-1.

Terapia chemioradioterapia jest standardową metodą leczenia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z miejscowo zaawansowanym, nieoperacyjnym stadium IIIB. Jednoczesna chemioradioterapia daje lepsze wyniki niż sekwencyjna, jest jednak bardziej toksyczna i jest podawana pacjentom w zadowalającym stanie ogólnym (ECOG 0-1). U osłabionych pacjentów preferuje się stosowanie sekwencyjne (ECOG 2) zamiast sekwencyjnej chemioterapii i radioterapii.

W przypadku przeciwwskazań do radioterapii chemioterapię systemową przeprowadza się według przyjętych schematów.

W przypadku drobnokomórkowego raka płuca (na każdym etapie) wskazane jest profilaktyczne napromienianie mózgu ze względu na wysokie ryzyko przerzutów do mózgu (do 70%).

Zaletą radiosurgicznego leczenia guzów płuc realizowanego w ramach projektu Centrum Radioterapii „OncoStop” jest fakt, że leczenie można przeprowadzić na każdym etapie raka. Uderzenie w ogniska guza odbywa się za pomocą ukierunkowanego strumienia twardego promieniowania jonizującego, które jest śmiertelne dla komórek nowotworów złośliwych. Jednocześnie stereotaktyczna instalacja CyberKnife zapewnia bardzo precyzyjne trafienie wiązki w obszar ogniska patologicznego bez uszkadzania zdrowych tkanek. Nieinwazyjna, bezbolesna technologia leczenia pozwala pacjentowi zachować siłę do walki z chorobą i znacznie przedłużyć życie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat leczenia raka płuca w stadium 3, prosimy o kontakt ze specjalistami Centrum Radioterapii projektu OncoStop pod numerem +7 (495) 215-00-49 lub 8 (800) 5-000-983.

Koszt leczenia
Rak płuc (od 370 000)

Dokładny koszt leczenia ustalany jest dopiero po konsultacji z lekarzem

 • O centrum
  • Specjaliści
  • Aktualności
  • Wzmacniacz
  • Opinie
  Cierpliwy
  • Spotkanie
  • Koszt leczenia
  • Konsultacja
  • Diagnostyka
  • FAQ
  • Artykuły
 • Aparat Cyberknife
  • Wyjątkowość systemu
  • Wskazania do leczenia
  • Przeciwwskazania
  • Jak wygląda leczenie
  • Porównanie metod
  Radioterapia
  • Zdalny
  • Leczenie skojarzone
 • Leczenie
  • Guzy mózgu
  • Rak płuc
  • Rak wątroby
  • Rak nerki
  • Rak prostaty
  • Rak nosogardzieli
  • Guz rdzenia kręgowego
  • Nowotwór OUN u dzieci
  • Rak trzustki
  • Uszkodzenie kości przez guza
  • Przerzuty
  • Neuralgia nerwu trójdzielnego
  • Ostroga piętowa

Adres: 115478 Moskwa, Kashirskoe sh., 23 s.4
(terytorium Narodowego Centrum Badań Medycznych im. N.N. Blokhina, Ministerstwo Zdrowia Rosji)

© 1997-2020 OncoStop LLC. Prawa autorskie do materiałów należą do OncoStop LLC.
Korzystanie z materiałów witryny jest dozwolone tylko z obowiązkowym umieszczeniem linku do źródła (strony).

Rak płuc w stadium 3

Rak płuc nie jest dziś rzadkością. Wszystko zależy od stadium choroby, kiedy wykryto guz i kiedy rozpoczęło się samo leczenie.

W ostatnich etapach stan pacjenta pogarsza się i istnieje ryzyko śmierci. Osoby, które mają podobny problem, chcą wiedzieć, ile im zostało i jaka jest ogólna diagnoza. Wskaźnik przeżycia na tym etapie jest bardzo niski. Około 8-9% pacjentów przeżywa dzięki szybkiej dawce chemioterapii i nowym technologiom leczenia raka.

Rak płuc w stadium 3 postępuje silnie, stan pogarsza się, objawy pojawiają się przed śmiercią. Jest to bardzo bolesny etap, w którym pojawia się silne osłabienie, niewydolność nerek, kaszel i apatia. Zmniejsza się również apetyt, upośledzenie połykania. Przed śmiercią objawy te są zbyt widoczne, pacjent umiera w agonii. Pacjenci piją duże ilości wody, pojawiają się problemy z oddawaniem moczu i nerkami, obrzęki nóg.

Rak płuca w stadium 3 nie jest leczony we wszystkich przypadkach, więc rokowanie w ostatnich stadiach nie zawsze jest uspokajające. Bez odpowiedniego leczenia po kilku latach śmiertelność pacjentów wzrasta do 90%. Jeśli rozwinie się rak drobnokomórkowy, szanse są większe niż u pacjentów z rakiem niedrobnokomórkowym. Komórki rakowe tej postaci guza są nadwrażliwe na przebieg chemioterapii. Rak niedrobnokomórkowy jest leczony we wczesnym stadium, ale nie w drugim. Tylko 10% pacjentów nadal żyje. Jeśli rak zostanie wykryty we wczesnych stadiach nowoczesnymi metodami, istnieje duże prawdopodobieństwo wyleczenia choroby..

Środki ludowe na stadium raka płuc 3

Popularne środki ludowe:

 • Czosnek. Poprawia odporność, działa antybiotycznie. Do leczenia użyj nalewki czosnkowej, ponieważ świeże użycie go w dużych ilościach nie jest zalecane nawet dla osób zdrowych.
 • Amanita. Przed pójściem spać należy wdychać dym z tlącej się czerwonej skórki muchomora..
 • Cykuta. Jest bardzo skuteczny i służy jako nalewka.
 • Soda.
 • Mieszanka chrzanu i czosnku.
 • Różne kolekcje ziół leczniczych.

Dieta na raka płuc w stadium 3 jest bardzo potrzebna. Kiedy pacjent dowiaduje się o swojej diagnozie, musi zmienić warunki życia i oczywiście dietę. Pacjenci często tracą apetyt, ich skóra staje się blada. Często mają biegunkę, dreszcze i nadmierne pocenie się. Aby poprawić kondycję potrzebna jest specjalnie dobrana dieta:

 1. Jedz kapustę, zboża, wodorosty.
 2. Proporcje dietetyczne: 45% - zboża i produkty pełnoziarniste, 35% - warzywa, 10% - owoce, 5% - rośliny strączkowe, 5% - inne rodzaje żywności.
 3. Jeśli pacjent dręczy zaparcia, ma żółte osady na języku, czerwonawy odcień twarzy, wówczas zaleca się przyjmowanie przeczyszczających wywarów ziołowych, surowych warzyw i picie dziesięciu szklanek wody w ciągu dnia.
 4. Osoby z zaawansowaną chorobą muszą spożywać dużo przeciwutleniaczy. Występują w zielonej herbacie i wywarze z jeżówki.
 5. Po chemioterapii dla utrzymania kondycji należy pić sok z ziół zbożowych i wyciągu z traganka, a także spożywać wodorosty.
 6. Jeśli cierpisz na bezsenność, pocenie się, gorączkę to musisz uwzględnić w swojej diecie arbuzy, jeżyny, winogrona, jogurt, sery itp..

Jeśli na języku pojawi się fioletowa płytka nazębna, potworny ból, krwawienie, eksperci zalecają kurkumę, bakłażan, gałkę muszkatołową, bazylię, czosnek, miętę lub herbatę rozmarynową.

Oczekiwana długość życia w przypadku raka płuc stopnia 3

Po wysłuchaniu diagnozy raka płuc w stadium 3 każdy pacjent chce dowiedzieć się, jak długo żyje w tej sytuacji. Pacjentom z dużymi nowotworami złośliwymi zaleca się radioterapię, która nie zawsze daje pożądany efekt. W przypadku rozpoznania na ostatnim etapie szansa na życie jest bardzo niska (5-7%). Około 20% po wykryciu choroby żyje rok, nie więcej niż 8% żyje w przyszłości przez pięć lat. Wszystko zależy od pewnych czynników. Jeśli guz znajduje się w okolicy płuc i nie ma przerzutów, pacjent będzie żył dłużej. Jeśli nowotwory u pacjentów przekroczyły swoje granice, sytuacja jest bardziej krytyczna. Muszą przejść chemioterapię lub operację. Jeśli pacjent odmówi leczenia, prawdopodobieństwo jego długiego życia gwałtownie spada. To niebezpieczna choroba, więc leczenia nie można odłożyć..

Odżywianie w przypadku raka płuc 3. stopnia

Cele żywieniowe dla raka:

 • Popraw metabolizm,
 • Utrzymuj homeostazę,
 • Usuń toksyny rakowe,
 • Chroń organizm ludzki przed poważną utratą wagi,
 • Stymuluj odporność przeciwnowotworową.

Musisz stosować zbilansowaną dietę. Należy wykluczyć kawę, mąkę, konserwanty, kiełbaski, smażone, wszelkiego rodzaju słodycze, gorące potrawy, alkohol, potrawy o ostrym zapachu, potrawy stałe. Lekarze zalecają picie dużej ilości wody, dobre przeżuwanie i jedzenie w małych ilościach, ale często. Jedzenie dla pacjenta powinno być gotowane, duszone, gotowane na parze. Musisz spożywać więcej orzechów, ziół, roślin strączkowych, ryb morskich o niskiej zawartości tłuszczu, dietetycznego mięsa, stopionej wody, wywarów ziołowych. Podczas odchudzania jajka należy codziennie włączać do diety.

Orientacyjne menu dla pacjenta:

 1. Pierwsze śniadanie: bulion warzywny lub kasza mleczna, jabłko, sok z marchwi.
 2. Drugie śniadanie: kasza gryczana, zielona herbata lub rosół ziołowy, kanapka z twardym serem,
 3. Obiad: gotowana kaczka, chuda zupa,
 4. Kolacja: rosół z dzikiej róży, suszone morele,
 5. Druga kolacja: kefir.

Podczas chemioterapii i po operacji organizm człowieka jest skrajnie osłabiony, dlatego dieta może tylko nieznacznie poprawić stan pacjenta, ale sama choroba nie leczy.

Objawy raka płuc w stadium 3

U pacjenta w 3. etapie dochodzi do uszkodzenia układu limfatycznego. W procesie uszkodzenia biorą udział opłucna i klatka piersiowa. Guz zaczyna dawać przerzuty, a komórki rakowe atakują serce, przełyk, tchawicę i naczynia krwionośne.

Pacjenci zaczynają tracić na wadze, mają trudności z oddychaniem, mają zwiększone krwioplucie, ból serca i wydalanie ropy podczas kaszlu. To, jak długo chorzy będą przeżywać przerzuty z taką chorobą, zależy od większości czynników, takich jak wiek, intensywność terapii oraz stan odporności pacjenta..

Jeśli masz raka płuc, Twoje prognozy dotyczące przeżycia są znacznie zmniejszone w ciągu pięciu lat. Na trzecim etapie są równe 25%.

Rokowanie w przypadku raka płuca 3. stopnia

Rokowanie w tej chorobie oznacza szansę na przywrócenie zdrowia, kontynuowanie pełnego życia..

Wiele osób, głównie palaczy, obawia się prognoz dotyczących przeżycia z rakiem płuc stopnia 3. Na tym etapie choroby szanse na przeżycie są niewielkie, ale są. Pacjent może tylko liczyć na pozytywny wynik..

Trzeci stopień ma następującą klasyfikację:

III-A. Wielkość guza przekracza siedem centymetrów, wpływa na tchawicę, klatkę piersiową, węzły chłonne. Szanse na życie w ciągu najbliższych pięciu lat wynoszą 20-25%.

III-B. Rozwija się osierdzie. Mięśnie serca, ściany płuc są zniszczone. Prawdopodobieństwo - 7-10%.

Szanse na przeżycie nie są imponujące, w każdym razie przebieg leczenia należy kontynuować.

Stadium 3 raka płuc

Nowotwór złośliwy narządów oddechowych do dziś pozostaje jedną z najgroźniejszych chorób. Wszystko zależy od histologicznego pochodzenia guza i na jakim etapie został znaleziony. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, prognoza pięcioletniego przeżycia może wahać się od 1% do 60%. Przyczyny choroby to najczęściej palenie tytoniu, wysokie stężenie radonu, interakcja z azbestem, zapalenie płuc, wirusy. Choroba ta jest trudna do określenia we wczesnych stadiach i pojawiają się objawy ze strony układu oddechowego. Występuje ogólne osłabienie, utrata masy ciała, krztuszenie, kaszel z żółto-zieloną plwociną, krew.

Klasyfikuje się następujące etapy rozwoju guza narządów oddechowych:

I - osiąga do 3 cm wielkości, zlokalizowany w płucach;
II - jego szerokość wynosi 3-5 cm, rozprzestrzenia się na węzły chłonne;
III, IV - osiąga imponujące rozmiary, przerzuty atakują wszystkie narządy (mózg, serce).

Prognozy dotyczące raka płuc w stadium 3

Nawet na późniejszych etapach rozwoju guza narządów oddechowych zdarza się, że trudno go określić bez nowoczesnych metod diagnostycznych. Pojawiają się ogólne objawy obwodowego raka płuca: ból w klatce piersiowej, gwałtowny wzrost i spadek temperatury, złe samopoczucie, uporczywy kaszel.

Krwioplucie, duszność, dławica piersiowa są wyraźnymi objawami raka płuc w stadium 3. Można go podzielić na dwa stopnie:

III-A - guz osiąga ponad 7 cm, atakuje węzły chłonne, atakuje opłucną, tchawicę, klatkę piersiową;
III-B - rak niszczy ściany płuc, mięsień sercowy, wywołuje rozwój osierdzia.

Rak płuc w stadium 3 ma raczej rozczarowujące rokowanie. Jeśli jest to rak niedrobnokomórkowy, wskaźnik przeżycia w stadium 3-A w ciągu pięciu lat sięga 19-24%, przy 3B - 7-9%. W przypadku guza drobnokomórkowego pozytywny wynik w pierwszym podklasie uzyskuje się w 13%, w drugim w 9%. Im częściej choroba się zaczyna, tym trudniej jest ją leczyć.

Rak płuc 3. stopnia ma bardzo niskie rokowania dotyczące przeżycia, ale nadal istnieją. Ważne jest, aby sam pacjent zawsze wierzył w pozytywny wynik..

Leczenie raka płuc w 3. etapie

Na tym etapie rozwoju nowotworu złośliwego stosuje się następujące metody leczenia chorych na raka: radioterapię, chemioterapię i zabieg chirurgiczny. Leczenie raka płuca w stadium 3 jest skuteczne w zależności od stopnia rozwoju (A, B). Najczęściej stosuje się chemioterapię (2-3 cykle), po której wykonywana jest operacja:

 • część płuc jest usuwana;
 • wykonuje się resekcję krawędzi (wycina się guz);
 • całkowite usunięcie lewego lub prawego płuca;
 • operacja łączona: usuwa się części dotkniętych sąsiednich narządów.

Radioterapia jest stosowana, jeśli pacjent z jakiegoś powodu odmawia operacji. Może leczyć raka płuc metodami naprzemiennymi. W każdym razie każdy pacjent ma swoje indywidualne podejście.

Jeśli choroba postępuje, wówczas stosuje się już podejście paliatywne (leki przeciwbólowe, poprawiają jakość życia). Po udanym leczeniu musisz być stale monitorowany przez onkologa, aby zapobiec nawrotom. Nie wolno palić i odpowiednio dbać o swoje zdrowie.

Stadium 3 raka płuc

Złośliwy proces onkologiczny w płucach osoby ujawnia ścisłą gradację etapową. Trzeci etap raka płuca charakteryzuje się znacznym stopniem proliferacji układu przerzutowego w organizmie człowieka. Według statystyk choroba jest powszechna.

Oczekiwana długość życia zależy od wielu współistniejących czynników. Na długość życia ma wpływ ogólny stan zdrowia, obecność współistniejących procesów patologicznych, stopień zróżnicowania nowotworu, rodzaj i postać raka. Istotny jest charakter rozwoju onkologii. Indywidualną prognozę można sporządzić tylko wtedy, gdy znasz powyższe dane. Może to zrobić tylko profesjonalna terapia przeciwnowotworowa..

Rak płuc w stadium 3 jest trudny do leczenia. Całkowite wyleczenie nie jest możliwe. Niebezpieczeństwo procesu patologicznego polega również na późnym wykryciu raka płuc w zaawansowanym stadium. Początek objawów jest często mylony z patologiami o innym charakterze, na przykład z astmą, zapaleniem oskrzeli, gruźlicą. Dlatego choroba jest leczona objawowo, bez leczenia pierwotnej przyczyny patologii..

Objawy raka płuc w stadium 3

Na trzecim etapie raka pojawia się wiele objawów charakterystycznych dla procesu nowotworowego w organizmie:

 • Bladość skóry.
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia temperatury podgorączkowej (37,1-37,8 stopni Celsjusza).
 • Możliwa gorączka podgorączkowa.
 • Zespół trwałego zmęczenia.
 • Kiepska wydajność.
 • Wyczerpanie ciała.

Występują problemy z ludzkim układem oddechowym. Alarmujące objawy obejmują objawy:

 1. Silny ból w klatce piersiowej pacjenta. Podczas kaszlu odczuwa się szczególnie silny ból, staje się ostry. Prawdopodobne jest pojawienie się bolesnego szoku, utrata przytomności z powodu bólu. Stosowane są leki na receptę, w składzie znajdują się substancje odurzające.
 2. Kaszel bez widocznej etiologii.
 3. Krew podczas odkrztuszania flegmy.
 4. Zadyszka przy próbie zwiększenia intensywności aktywności fizycznej na ciele.
 5. Ciągły dyskomfort podczas oddychania.
 6. Zmiana barwy i głębi głosu pacjenta.
 7. Ból innych narządów.
 8. Obrzęk tkanek (częściej - twarz i dłonie pacjenta).
 9. Bolący ból struktur kostnych.
 10. Utrata zębów.
 11. Występują patologiczne zaburzenia mowy pacjenta.
 12. Paraliż występuje w różnych częściach ciała - czasowo lub na stałe.

Ostatni objaw mówi o prawdopodobieństwie przerzutów guza pierwotnego ze struktur płucnych do chorego narządu. Często przerzuty padają na obszar, w którym znajduje się serce i istnieje duże prawdopodobieństwo pomylenia guza z objawami patologii sercowo-naczyniowej, takimi jak niewydolność serca. Ból w klatce piersiowej i duszność są czasami związane z patologiami serca.

Głównym objawem złośliwego procesu onkologicznego pozostaje kaszel. W zaawansowanych stadiach objaw jest stały.

Kiedy guz otacza naczynia krwionośne, cząsteczki krwi zaczynają przedostawać się do plwociny i pojawia się kaszel z krwią. Kiedy pojawiają się takie objawy, należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się onkologii w organizmie człowieka. Przy karmieniu bezpośrednio z krwiobiegu następuje intensywny wzrost złośliwego guza.

Wraz ze wzrostem następuje szybkie rozprzestrzenianie się przerzutów w całym organizmie poprzez bezpośredni dostęp do krwiobiegu organizmu pacjenta.

Od momentu pojawienia się nowotworu na tkankach płuc do momentu inwazji przez tkankę narządu nie ma wyraźnych objawów. Zwiększając swój rozmiar, guz hamuje czynność oddechową, co prowadzi do zmniejszenia poziomu nasycenia tkanek tlenem. Rozwija się asfiksja. W rezultacie w ciele pacjenta rozwijają się współistniejące patologie..

Początkowa duszność może objawiać się wyłącznie w momencie pojawienia się obciążenia mięśni ciała, jednak wraz z rozwojem choroby pojawia się już w spoczynku, gdy organizm leży.

Dodatkowe objawy są związane z miejscem, w którym guz będzie się rozprzestrzeniał poprzez przerzuty. Kiedy dostanie się do wątroby, rozwija się niewydolność wątroby. Skóra i białka oczu nabierają żółtego odcienia. Kiedy dostanie się do nerek, funkcje układu moczowego są tłumione. Istnieją oznaki procesu zapalnego w pęcherzu (zapalenie pęcherza). Kiedy przerzuty dostają się do żołądka, zahamowana zostaje funkcja trawienia. Rozpoczynają się patologiczne problemy przewodu pokarmowego.

Przerzuty są drugorzędnym celem procesu onkologicznego. Jest to mała struktura komórkowa oddzielona od głównego guza w trakcie rozwoju patologii. Przerzuty przechodzą przez organizm przez układ węzłów chłonnych lub naczynia krwionośne.

Dostając się do narządów i tkanek znajdujących się w bliskiej odległości od miejsca pierwotnej lokalizacji lub w oddali, przerzuty znajdują się w innych narządach:

 • struktury kostne;
 • tkanka gruczołowa;
 • ludzki mózg;

Rozwijają się równoległe rodzaje onkologii, na przykład rak krwi. W przypadku braku odpowiednio wykwalifikowanego leczenia stanu patologicznego, onkologia szybko rozprzestrzenia się na inne ważne narządy. Rezultatem jest śmierć pacjenta.

Klasyfikacja podgatunku 3 stadium choroby

Trzeci etap jest zwykle podzielony na 3A i 3B..

Przypisanie dowolnego określonego etapu następuje zgodnie ze stopniem rozwoju choroby onkologicznej w organizmie człowieka. Kategoria 3A ma łagodniejszy wpływ na organizm pacjenta. Formacje są duże, ale rozkład jest regionalny.

Rak 3B infekuje całe ciało, w tym mózg. W takim przypadku pojawiają się objawy patologii układu nerwowego organizmu. Następuje zaburzenie świadomości, aż do całkowitej utraty.

Patologia objawia się brakiem koordynacji ruchów, utratą orientacji przestrzennej, apatią, drażliwością, niemotywowaną agresją, strachem. Pogarszający się sen, depresja.

Rozwój onkologii w mózgu prowadzi do tłumienia wszystkich zmysłów tkwiących w ciele. Onkologia prowadzi do utraty wrażeń smakowych, węchowych i dotykowych.

Główne zagrożenia na 3 etapach procesu onkologicznego w płucach człowieka

Średnica nowotworu złośliwego przekracza 7 centymetrów. Przy określonym rozmiarze pojawia się ciągły ból. Usunięcie takich objawów jest możliwe tylko wtedy, gdy stosuje się środki przeciwbólowe na bazie narkotyków. Występuje ciągła depresja oddechowa. Osoba odczuwa regularny brak tlenu.

Głównym zagrożeniem złośliwym procesem onkologicznym jest ciągły wzrost układu przerzutowego organizmu. Wraz z intensywnym rozprzestrzenianiem się złośliwych komórek w pobliskich narządach funkcje wszystkich układów organizmu są zablokowane.

Wymienione narządy są dotknięte:

 • tchawica;
 • przełyk;
 • żołądek;
 • wątroba;
 • nerki;
 • jelita;
 • mięsień sercowy.

Osoba nie może w pełni jeść - przełyk nie pozwala, aby pokarm dostał się do żołądka. Ciało jest wypełnione toksynami, które wywołują zatrucia. Ponadto rozwija się asfiksja, która przyczynia się do tłumienia pracy mózgu i ludzi, prowadząc do śmierci..

Czynniki wpływające na przeżycie w raku płuc

Do tworzenia wskaźników statystycznych stosuje się 5-letni wskaźnik przeżycia. Aby pokonać kamień milowy, konieczne jest spełnienie kilku warunków:

 1. Terminowość diagnozy patologii podczas przejścia z drugiego etapu do trzeciego.
 2. Kształt i typ guza (rak wielkokomórkowy, rak płaskonabłonkowy i rak drobnokomórkowy). W przypadku małej komórki szanse przeżycia są znacznie mniejsze w porównaniu z dużą strukturą komórkową nowotworu onkologicznego.
 3. Styl życia pacjenta, obecność złych nawyków.
 4. Wiek pacjenta.
 5. Stan układu odpornościowego.
 6. Poprawność wybranego przebiegu terapeutycznego leczenia onkologicznego.

Jeśli choroba zostanie wykryta na wczesnym przejściu między drugim a trzecim etapem, istnieje możliwość zahamowania rozprzestrzeniania się przerzutów w całym organizmie. Wraz z rozwojem trzeciego etapu wszystkie otaczające węzły chłonne zostają zakażone przerzutami nowotworowymi.

Równie ważnym czynnikiem jest wiek pacjenta. W przypadku wykrycia patologii u młodej osoby z silnym wskaźnikiem odporności leczenie jest skuteczniejsze niż u osób starszych, których narządy wewnętrzne są zużyte i nie ma stabilnego układu odpornościowego.

Jednak nawet w podeszłym wieku człowiek jest w stanie lepiej kontrolować swój stan zdrowia i stosować się do zaleceń lekarzy prowadzących niż młody człowiek stale używający wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych i narkotyków..

Ilu żyje z trzecim stadium raka płuc

Nikt nie udzieli jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak długo żyją z trzecim etapem procesu onkologicznego. Powyższe czynniki odgrywają tutaj ważną rolę. Jeśli starsza osoba z dużą liczbą przewlekłych patologii używa papierosów, alkoholu lub narkotyków bez leczenia, będzie żyła od kilku tygodni do kilku miesięcy. Młody człowiek bez przewlekłych problemów zdrowotnych może żyć dłużej niż dziesięć lat z zapewnionym leczeniem.

Opierając się na statystykach, wskaźnik przeżycia nie jest zbyt wysoki. W przypadku stadium 3A w raku wielkokomórkowym, 5-letnie przeżycie mieści się w zakresie 25%. W przypadku raka drobnokomórkowego wskaźnik spada do 13 procent. Na etapie 3B dla raka wielkokomórkowego wskaźniki przeżycia oscylują wokół 9 procent. W przypadku raka drobnokomórkowego wskaźnik przeżywalności wynosi od 7 do 9 procent.

Najważniejszym czynnikiem w walce z onkologią jest postawa samego pacjenta. Jeśli osoba zacznie postępować zgodnie z zaleceniami lekarzy i prowadzić zdrowy tryb życia, utrzymywać odpowiedni poziom morale, pacjent ma większe szanse na przeżycie niż osoba, która zrezygnowała z samego siebie. Chory pacjent ma bardzo mało do życia.

Leczenie

Maksymalny pozytywny wynik leczenia uzyskuje się przy kompleksowym wpływie na organizm pacjenta z rozpoznaniem raka podczas chemioterapii, radioterapii i operacji. Nie ma całkowicie bezpiecznej metody dla zdrowia.

Interwencja chirurgiczna

Metoda jest uważana przez onkologów za główną w powstrzymywaniu rozwoju złośliwego procesu. Ale w przypadku interwencji chirurgicznej wymagany jest brak przeciwwskazań do operacji. Przeciwwskazania - indywidualne cechy organizmu, gdy interwencja medyczna przyniesie pacjentowi więcej szkody niż pożytku.

Najczęściej onkologię dużych komórek uważa się za operatywną. Powstaje mniejsza liczba ognisk wtórnych, zlokalizowanych głównie na zewnętrznej części uszkodzonych narządów. Okres rekonwalescencji po operacji jest znaczący.

Rak drobnokomórkowy charakteryzuje się zwiększoną agresywnością wobec pacjenta i w rzadkich przypadkach jest operacyjny. W tej formie następuje tworzenie odległych ognisk wtórnych. Podczas operacji istnieje duże ryzyko przyspieszenia rozprzestrzeniania się ognisk wtórnych w całym organizmie. Inne metody terapii są stosowane bez operacji.

Radioterapia

Innymi słowy, do leczenia wykorzystuje się promieniowanie radioaktywne. Jeśli procedura wykaże maksymalny pozytywny efekt, wzrost guza zostanie całkowicie zatrzymany. Głównym zadaniem stosowania promieniowania jest ograniczenie wzrostu i rozwoju procesu nowotworowego. Często przepisywany przed operacją, aby uzyskać efekt operacji.

Promieniowanie pomaga zmniejszyć rozmiar nowotworu. Metoda opiera się na agresywnym wpływie promieniowania na komórki rakowe. W rzeczywistości promieniowanie je niszczy, gromadząc się w cytoplazmie komórek. Dzielenie przystanków.

Jeżeli nie można przeprowadzić operacji, stosuje się ją w połączeniu z chemioterapią w celu wzmocnienia efektu leczenia.

Chemoterapia

Metoda wykorzystuje leki produkcji farmakologicznej, które charakteryzują się właściwościami cytostatycznymi. Leki gromadzą substancję czynną w nietypowych komórkach i niszczą ich strukturę, zatrzymując podział komórkowy.

Przyjmowanie leków chemioterapeutycznych - kurs. Leki nie są przeznaczone do natychmiastowego działania i są w stanie zapewnić efekt terapeutyczny tylko przy odpowiedniej dawce i rodzaju leku.

Lek jest toksyczny. W związku z tym powoduje wystarczającą liczbę skutków ubocznych po chemioterapii.

Osobliwością leczenia raka jest to, że każda z wymienionych metod powoduje uszkodzenie organizmu. Najważniejsze jest to, że szkody wynikające z leczenia nie przewyższają szkód wynikających z samego procesu nowotworowego..

Wszystko, co musisz wiedzieć o raku płuc w stadium 3

Rak płuc jest dość powszechnym rakiem, który najczęściej występuje u osób w wieku 50-80 lat, szczególnie tych, którzy mają długą historię palenia lub pracują w niebezpiecznych branżach. Prognozy dotyczące przebiegu choroby i odpowiedzi na leczenie zależą bezpośrednio od stadium, na którym choroba została zdiagnozowana. Ten artykuł ujawni główne cechy i różnice raka płuca w stadium 3 oraz przedstawi opcje jego diagnozy i leczenia..

Stadium 3 raka płuc jest przedostatnim etapem rozwoju choroby, w którym wszystkie jej objawy są już wyraźne, a tempo rozwoju patologii nabiera tempa. Na tym etapie prawie niemożliwe jest zatrzymanie choroby..

Jaki jest powód degeneracji komórek? Współczesna medycyna wciąż nie może udzielić dokładnej odpowiedzi na to pytanie. Ale istnieje wiele czynników, które są uznawane za prowokatorów rozwoju złośliwych guzów płuc:

 • Historia różnych chorób płuc: zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, gruźlica itp..,
 • Palenie, w tym bierne palenie, ponieważ substancje rakotwórcze z dymu tytoniowego mogą osadzać się w płucach i nie są wydalane przez organizm,
 • Praca w branżach niebezpiecznych - hutnictwo, produkcja gumy, praca z truciznami.

Rozwój procesu patologicznego przebiega w następujący sposób: najpierw w tkankach płuc rozpoczyna się zarodkowanie komórek nowotworowych, następnie następuje gwałtowny wzrost liczby komórek nowotworowych i wzrost guza. Następnie, wraz z przepływem krwi, komórki rakowe rozprzestrzeniają się po całym organizmie, dając przerzuty do różnych narządów i układów..

Jak objawia się choroba i jej diagnoza

Objawy raka płuc w stadium 3 objawiają się w maksymalnym stopniu i bez opieki medycznej istnienie pacjenta nie jest już możliwe. Wymieńmy główne cechy:

 • zwiększone zmęczenie, osłabienie, pocenie się, brak apetytu,
 • wyniszczający kaszel z krwawym odkrztuszaniem,
 • silna duszność,
 • ból mostka, czasami mogą promieniować do innych części ciała,
 • obrzęk węzłów chłonnych.

Niektóre z wymienionych objawów są nieodłączne w innych stadiach raka płuc, ale na etapie 3 objawia się w pełni.

Ponadto istnieją specyficzne oznaki, które charakteryzują rozwój choroby na 3 etapach:

 • wielkość nowotworu osiąga średnicę 6-7 cm i więcej,
 • niedodma płuca - jej zapadnięcie się i zagęszczenie,
 • uszkodzenie pobliskich węzłów chłonnych i przerzuty do innych narządów.

Każdy z etapów raka ma kilka etapów lub stopni, które charakteryzują się szybkością rozwoju choroby. Rak płuc w stadium 3 może być pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia.

Najniebezpieczniejszym z nich jest rak płuc stopnia 3. w tym przypadku tempo namnażania komórek nowotworowych jest maksymalne, a zatem bardzo szybko rozprzestrzenia się po całym ciele. Rak płuca stopnia 3. stopniowo atakuje sąsiednie narządy i układy, co bardzo utrudnia jego leczenie i w większości przypadków prowadzi do śmierci.

Aby mieć choćby pewne szanse powodzenia w leczeniu raka płuca w stadium III, ważne jest, aby w odpowiednim czasie skonsultować się z lekarzem i postawić diagnozę, po której natychmiast rozpocznie się leczenie. Diagnoza raka płuca polega na następujących procedurach i czynnościach:

 1. Badanie historii choroby i badanie ogólne (obejmuje ocenę stanu zdrowia zewnętrznego pacjenta).
 2. Ogólna analiza krwi i moczu - pozwala zidentyfikować nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu.
 3. Badanie krwi na markery nowotworowe - określ zawartość niektórych białek we krwi, które są produkowane wyłącznie przez komórki rakowe.
 4. Fluorografia - pozwala określić obecność zmian w budowie narządów oddechowych, zobaczyć ciemnienie lub zagęszczenie, które mogą być nowotworami.
 5. Tomografia komputerowa - służy do wykrywania nie tylko samego guza, ale także do wykrywania przerzutów na podstawie różnorodnych bardzo czułych obrazów całego ciała w pozycji poprzecznej.
 6. Bronchoskopia to sposób na badanie dróg oddechowych poprzez włożenie specjalnej sondy. Ta metoda dodatkowo umożliwia pobranie próbki tkanki do biopsji.
 7. Biopsja jest głównym badaniem do postawienia diagnozy. Polega na przeprowadzeniu analizy morfologicznej i immunologicznej komórek nowotworowych, podczas której ustala się jego typ i podaje pewne prognozy dotyczące dalszego rozwoju choroby.

Kompleks środków diagnostycznych pozwala szybko ustalić charakter guza, określić stadium i stopień jego rozwoju, a także zidentyfikować inne narządy dotknięte przerzutami.

Leczenie i rokowanie

Sposób leczenia raka płuca III stopnia jest wybierany przez onkologa i zależy od ogólnego stanu pacjenta oraz szybkości rozwoju choroby. Terapia obejmuje zestaw zabiegów składających się z trzech elementów: operacji usunięcia guza głównego (najczęściej trzeba całkowicie usunąć jedno płuco), radioterapii i chemioterapii. Rozważ następujące terapie:

 1. Chirurgiczne usunięcie guza nowotworowego. Chirurgia to najbardziej niezawodny sposób usuwania guzów. Wykonywany jest po serii badań przygotowawczych i zabiegów mających na celu ocenę stanu pacjenta i dokładne określenie lokalizacji guza. W zależności od umiejscowienia i objętości zajętej powierzchni operacja może polegać na usunięciu jedynie guza (resekcja brzeżna), części płuca, całego płuca lub płuca wraz z częściami sąsiednich zajętych narządów i tkanek. Ale sprawne rozwiązanie nie zawsze może być odpowiednie, ponieważ w niektórych przypadkach jest to przeciwwskazane. Na przykład, jeśli guz rośnie zbyt szybko, jeśli sąsiednie narządy są poważnie dotknięte itp..
 2. Radioterapia. Polega na wystawieniu komórek rakowych na działanie fal elektromagnetycznych lub promieni rentgenowskich. Promienie te są zdolne do niszczenia komórek lub zatrzymywania procesu ich rozmnażania, a efekt ten jest bardziej widoczny na tkankach, których komórki mają większą szybkość podziału, tj. komórki rakowe umierają jako pierwsze. Wady radioterapii to silny negatywny wpływ na cały organizm, a niekiedy nieodwracalne zaburzenia w jego funkcjonowaniu. Dlatego po zakończeniu takiego leczenia pacjent nadal przez długi czas przechodzi rehabilitację i jest pod stałą kontrolą lekarza prowadzącego..

Chemoterapia. Jest to użycie specjalnych środków chemicznych jako środka do zniszczenia guza nowotworowego. Zwykle jest to stosowanie różnych kombinacji leków, takich jak karboplatyna, gemcytabina, winoreobina, mitomycyna, paklitaksel itp. Leki te podaje się dożylnie lub doustnie w postaci tabletek.

Chemioterapia jest przeprowadzana w cyklach kilkudniowych, z kilkutygodniowymi przerwami między nimi. Liczba kursów zależy od stanu i wielkości nowotworu złośliwego, a także od reakcji organizmu na działanie środków chemicznych. Skuteczność leczenia raka płuca w stadium 3 ocenia się po 2-3 kursach. Ta metoda leczenia często daje pozytywne efekty, ale ma wiele skutków ubocznych: wypadanie włosów, nudności, wymioty, anemię, obniżoną odporność itp..

Osobno warto zwrócić uwagę na próby wyleczenia raka płuc stopnia 3 za pomocą tradycyjnej medycyny. Do najczęstszych należą przepisy na wywary i napary z babki lancetowatej, lukrecji, pietruszki, selera, miodu itp..

Niemniej jednak nie należy liczyć na cudowną moc roślin leczniczych w tak poważnej chorobie, ponieważ opóźnienie leczenia tradycyjnymi metodami medycznymi w tym przypadku może kosztować życie. W celu zapobiegania lub łagodzenia skutków radioterapii lub chemioterapii można stosować tradycyjne receptury, ale nigdy jako główne leczenie..

Jak długo żyją osoby z rakiem płuc stopnia 3? Rokowanie zależy od stopnia rozwoju guza i charakteru uszkodzenia sąsiednich narządów. Na trzecim etapie raka rozprzestrzenianie się guza w całym organizmie stopniowo niszczy organizm od wewnątrz, więc najczęściej nie ma mowy o całkowitym wyleczeniu.

Leczenie może pozwolić pacjentowi żyć jeszcze przez kilka lat. Szokujące dawki chemioterapii w połączeniu z innymi metodami leczenia mogą wydłużyć życie średnio o 5 lat u 13–25% pacjentów z rakiem płuca w stadium 3. Jeśli choroba nie jest leczona w odpowiednim czasie, śmierć następuje w ciągu najbliższych 2 lat, a czasem znacznie wcześniej.

Rak płuc w stadium 3

Rak płuc nie traci na znaczeniu z roku na rok z kilku powodów. Po pierwsze, ta choroba onkologiczna jest najczęstsza nie tylko w Rosji, ale na całym świecie. Po drugie, rak płuc ma tendencję do „odmładzania”. Oznacza to, że wiek pacjentów, u których ten typ nowotworu złośliwego jest wykrywany po raz pierwszy, stopniowo się zmniejsza. Po trzecie, wczesne rozpoznanie choroby jest trudne ze względu na brak objawów klinicznych we wczesnych stadiach. W rezultacie rak płuc jest często diagnozowany na etapie 3 i 4, kiedy leczenie nie jest tak skuteczne..

Odmiany raka płuc w stadium 3

Klasyfikację choroby przeprowadza się według różnych kryteriów. W zależności od anatomicznej lokalizacji i cech wzrostu rozróżnia się następujące typy raka płuc:

 1. Rak centralny. Guz obejmuje oskrzela główne, płatowe, pośrednie i segmentalne. Co więcej, jego wzrost może być skierowany zarówno do wnętrza oskrzela, jak i na zewnątrz. Istnieją również warianty mieszane, w których rak płuc rozwija się w obu kierunkach w stosunku do ściany oskrzeli.
 2. Rak obwodowy. Znajduje się bezpośrednio w tkance płucnej, a także w obwodowych częściach drzewa tchawiczo-oskrzelowego. Guz może być kulisty (wygląda jak węzeł), rozproszony i wnękowy.
 3. Nietypowe formy. Rak płuc może mieć trzy nietypowe formy - raka śródpiersia, raka wierzchołka, pierwotnego raka płuc.

Inna powszechna klasyfikacja dzieli raka płuc w stadium 3 według struktury histologicznej. W tym przypadku wyróżnia się następujące opcje:

 • Płaskonabłonkowy rak płuc. Rozwija się ze zmienionego nabłonka wyściełającego oskrzela. Ta forma jest jedną z najczęstszych i charakteryzuje się dużą skłonnością do próchnicy..
 • Drobnokomórkowy rak płuc. Ten typ histologiczny rozwija się z komórek neuroektodermy oskrzelowej. Jego charakterystycznymi cechami są wysoka agresywność i aktywne przerzuty..
 • Gruczolakorak płuc. Guz pochodzi z komórek nabłonka gruczołowego, a także z tkanki bliznowatej, która tworzy się po przeniesionej gruźlicy. Ten typ raka charakteryzuje się aktywnymi przerzutami.
 • Rak wielkokomórkowy płuc. Guz składa się z dużych, zaokrąglonych komórek, które są wykrywane przez badanie mikroskopowe.

Inne typy histologiczne obejmują raka oskrzelowo-pęcherzykowego, rakowiaka, mięsakomięsaka i inne rodzaje raka. Wszystkie mają charakterystyczne cechy i wymagają indywidualnego doboru taktyki leczenia..

Jak manifestuje się rak płuc w stadium 3?

Dokładny zestaw objawów klinicznych zależy od wielu cech - wielkości i umiejscowienia guza, dokładnego rodzaju raka płuca, rozpowszechnienia procesu itp. Można śmiało powiedzieć, że na etapie 3 choroba nie przebiega potajemnie, pacjent martwi się wyrażanymi objawami, ale żaden z nich nie jest specyficzny dla raka płuc.

Najczęstszą dolegliwością jest kaszel. Ten objaw raka płuc jest wykrywany u 75-90% pacjentów. Kaszel pojawia się w wyniku podrażnienia błony śluzowej tchawicy i oskrzeli przez guz. W przypadku początkowych postaci choroby charakterystyczny jest suchy kaszel, w 3 etapach staje się śluzowy lub śluzowo-ropny. Około połowa pacjentów ma krwioplucie, które jest konsekwencją rozpadu guza lub powstania wrzodów na błonie śluzowej oskrzeli. Inne typowe objawy raka płuc obejmują ból w klatce piersiowej, duszność, gorączkę, zmniejszony apetyt i utratę wagi..

Druga grupa objawów jest związana z miejscowym rozprzestrzenianiem się procesu nowotworowego, co jest charakterystyczne dla raka płuca w stadium 3 i 4. Pojawienie się tych objawów wskazuje na uszkodzenie regionalnych węzłów chłonnych i inwazję guza do sąsiednich narządów i tkanek klatki piersiowej, co znacznie pogarsza rokowanie i zmniejsza przeżywalność chorych. Najczęstsze objawy to:

 • Ucisk żyły głównej górnej. Z powodu naruszenia odpływu krwi z górnej części ciała i mózgu rozwijają się zawroty głowy, utrata przytomności i senność. Twarz staje się opuchnięta, nabiera cyjanotycznego odcienia.
 • Zespół Hornera. Jest reprezentowana przez triadę objawów - opadanie powieki górnej, zwężenie źrenicy (zwężenie źrenicy) i endophthalmos (opadanie gałek ocznych) Zespół Hornera rozwija się, gdy guz rozprzestrzenia się na współczulny tułów, pierwsze i drugie żebra, kręgi i pobliskie naczynia.
 • Zaburzenia połykania. Rozwija się w wyniku rozprzestrzeniania się raka płuc do przełyku lub węzłów chłonnych śródpiersia. Dodatkowo mogą rozwinąć się przetoki przełyku i tchawicy, które są poważnym powikłaniem i często prowadzą do śmierci pacjenta..

Rakowi płuc w stadium 3 i 4 mogą towarzyszyć inne objawy, które rozwijają się podczas uogólniania procesu nowotworowego. Najczęściej przerzuty są wykrywane w mózgu i rdzeniu kręgowym, wątrobie, kościach, nadnerczach. Dokładny zestaw objawów klinicznych będzie zależał od lokalizacji przerzutów raka płuca i ich liczby..

Metody diagnostyczne

Stopień zaawansowania raka płuca określa się zgodnie z klasyfikacją TNM, która uwzględnia charakterystykę guza pierwotnego, stan regionalnych węzłów chłonnych oraz obecność lub brak odległych przerzutów. Co więcej, dla każdego rodzaju raka cechy głównego ogniska mogą się różnić. Generalnie wyróżnia się etapy 3A i 3B, o których decydują wyniki kompleksowej diagnozy. Może obejmować następujące metody:

 1. Ogólne analizy kliniczne.
 2. Rentgen klatki piersiowej.
 3. CT i MRI.
 4. Fibrobronchoskopia.
 5. Diagnostyczna wideotorakoskopia.
 6. PET-CT.
 7. Określenie poziomu markerów nowotworowych we krwi.
 8. Biopsja płuc z późniejszym badaniem histologicznym itp..

Jeśli pojawiają się oznaki rozprzestrzeniania się procesu nowotworowego, które często są wykrywane na późniejszych etapach, w planie badania można uwzględnić dodatkowe metody, które pomogą ocenić stan pacjenta i zaplanować dalsze działania..

Leczenie raka płuc w 3. etapie

W miarę możliwości specjaliści preferują leczenie chirurgiczne, które jest główną metodą walki z chorobą. Zakres operacji może obejmować usunięcie całego płuca (pneumonektomia) lub usunięcie jego oddzielnej części (lobektomia, segmentektomia itp.). Ponadto limfadenektomia (usunięcie) węzłów chłonnych śródpiersia jest obowiązkowa, niezależnie od stadium choroby. Dokładne zalecenia i cechy leczenia operacyjnego będą uzależnione od przebiegu choroby u konkretnego pacjenta. Jeśli mówimy o raku płuc w stadium 3, wówczas pacjentów można uznać za nieoperacyjnych lub warunkowo operowanych. Podczas przeprowadzania leczenia chirurgicznego zawsze przepisuje się dodatkowe metody zachowawcze, w tym:

 • Radioterapia. Stosuje się go w celu zaatakowania guza pierwotnego i zajętych węzłów chłonnych. Po operacji zaleca się radioterapię w celu zmniejszenia ryzyka nawrotu, podczas gdy konieczne jest działanie na zdrową tkankę płucną otaczającą ognisko guza. Dawki i czas trwania kursu dobierane są indywidualnie.
 • Chemoterapia. Dąży do tych samych celów, co radioterapia, ale w tym przypadku pacjentowi przepisuje się specjalne leki, które zapobiegają wzrostowi guza. W przypadku niektórych typów raka płuc w stadium 3 chemioterapia jest dość skuteczna i może poprawić dalsze rokowanie. Aby osiągnąć maksymalny efekt terapeutyczny, przepisuje się kilka leków chemioterapeutycznych w różnych kombinacjach..

Jeśli raka płuc w stadium 3 nie można leczyć chirurgicznie, pacjentowi przepisuje się połączenie chemioterapii i radioterapii. Ta kombinacja jest bardziej skuteczna niż sekwencyjne wdrażanie tych terapii, jednak toksyczność będzie wyższa. Dlatego chemioradioterapia jest przepisywana tylko tym pacjentom, którzy mają zadowalający stan zdrowia..

Terapia celowana jest przepisywana pacjentom na różnych etapach procesu nowotworowego w różnych przypadkach. Na przykład leki z grupy inhibitorów EGFR są przepisywane na gruczolakoraka płuca w stadium 3B, pod warunkiem wykrycia mutacji w genie o tej samej nazwie. W stadium 3B i 4 niedrobnokomórkowego raka płuca przepisywane są leki hamujące działanie innego białka (EML-4-ALK), ale ponownie, pod warunkiem wykrycia mutacji w określonym genie.

Rak płuc w stadium 3: prognozy dotyczące przeżycia

Określenie przyszłej prognozy i oczekiwanej długości życia pacjenta nie zawsze jest łatwe. Wśród czynników, które mają większy wpływ na te wskaźniki, możemy zauważyć:

 • Stopień guza.
 • Występowanie raka.
 • Obecność lub brak przerzutów w różnych grupach węzłów chłonnych.
 • Odpowiedź pacjenta na leczenie.
 • Wiek i indywidualne cechy ciała.

Na ogół w ostatnich stadiach choroby rokowanie jest często złe. Ze względu na rozpowszechnienie procesu nowotworowego i złożoność leczenia, pięcioletnia przeżywalność chorych na raka płuca w stadium III nie przekracza 10-15%. Jednak nowoczesne metody opieki paliatywnej mogą wyeliminować główne objawy raka płuca i poprawić jakość życia do akceptowalnego poziomu..

Artykuły O Białaczce