Rak płuc jest jednym z najczęstszych rodzajów raka. W krajach rozwiniętych prowadzi nie tylko pod względem częstości występowania, ale także liczby zgonów. Powszechne występowanie tej choroby wynika z faktu, że wśród głównych przyczyn jej występowania jest palenie tytoniu, życie w złych warunkach środowiskowych i praca w niebezpiecznych przedsiębiorstwach. Leczenie komplikuje fakt, że w płucach nie ma bolesnych zakończeń nerwowych, a pacjent może nie odczuwać objawów, które naprawdę ostrzegałyby go przez długi czas, lub mylić je z objawami innych chorób układu oddechowego i samoleczeniem. Dlatego ten typ onkologii jest często określany dopiero na późniejszych etapach..

Zadowolony

Jak rozwija się rak płuc

Rak płuca może mieć charakter ośrodkowy i obwodowy, a także śródpiersia i jest rozsiany. Ta klasyfikacja opiera się na lokalizacji pierwotnego ogniska choroby. W jej ramach przebieg i czas wystąpienia pierwszych objawów zależą od postaci onkologii..

Forma centralna. Obejmuje onkologię, która rozwija się w dużych oskrzelach: głównych, pośrednich, płatowych, segmentowych i podsegmentalnych. Charakteryzuje się tworzeniem drobnokomórkowego i płaskonabłonkowego guza. Pierwsze objawy to:

 • suchy kaszel, który nie ustępuje nawet przez kilka tygodni; suchy kaszel, który nie ustępuje nawet przez kilka tygodni;
 • ochrypły głos;
 • świszczące dźwięki podczas oddychania;
 • okresowy lub subtelny ból w klatce piersiowej.

Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, pacjent powinien zgłosić się do lekarza w celu wykonania badań. Identyfikacja onkologii pomoże:

 • fluorografia (ale we wczesnych stadiach guz onkologiczny może wyglądać podobnie do innych chorób układu oddechowego);
 • tomografia komputerowa klatki piersiowej;
 • PET-CT.

Aby potwierdzić diagnozę, można użyć:

 • bronchoskopia (badanie oskrzeli pod kątem obecności nowotworów);
 • biopsja guza, jeśli jest widoczna w drzewie tchawiczo-oskrzelowym (w celu określenia stopnia złośliwości);
 • nakłucie przezklatkowe, jeśli guz nie jest centralny, ale obwodowy.

Postać obwodowa Ten typ onkologii rozwija się z nabłonka mniejszych oskrzeli lub jest zlokalizowany w miąższu komórki, rośnie w grubości tkanki płucnej. Niebezpieczeństwo polega na tym, że objawy pojawiają się znacznie później niż rak oskrzeli. Guz może urosnąć do dużych rozmiarów bez objawów. Wielu pacjentów nie przechodzi badań profilaktycznych, a nawet odmawia leczenia, powołując się na brak namacalnych objawów choroby. Często taki guz jest wykrywany przypadkowo podczas badania lub gdy występują cięższe objawy..

Postać śródpiersia Charakteryzuje się licznymi zmianami przerzutowymi w węzłach chłonnych śródpiersia, w których nie wykrywa się lokalizacji guza w płucach.

Postać rozsiana (pierwotna rakotwórczość). Obejmuje liczne zmiany w płucach bez ustalonej lokalizacji guza pierwotnego w innych narządach. Ponad połowa przypadków raka występuje w prawym płucu, głównie w górnym płacie.

Klasyfikacja etapowa

W onkologii domowej wyróżnia się 4 etapy aktywnego przebiegu choroby, które dotyczą tylko raka niedrobnokomórkowego. Czas ich trwania jest bardzo indywidualny w każdym indywidualnym przypadku i determinowany jest obrazem klinicznym, który obserwujemy poprzez serię badań. Ta klasyfikacja uwzględnia wczesne formy raka. Cztery aktywne etapy poprzedzone są dwoma następnymi:

 • utajony, podczas którego obecność komórek nowotworowych można stwierdzić jedynie analizując plwocinę lub wodę uzyskaną w wyniku bronchoskopii;
 • zero (rak nieinwazyjny), gdy komórki nowotworowe są wykrywane tylko w wewnętrznej wyściółce płuc.

W zdecydowanej większości przypadków wczesny rak nie jest rozpoznawany..

Pierwszy etap. Jest podzielony na dwa etapy:

 • po pierwsze, guz wrasta w tkankach wewnętrznych płuc, osiągając rozmiary do 3 cm, podczas gdy jest otoczony zdrową tkanką, nie wpływa na oskrzela i węzły chłonne;
 • wtedy może wrastać do opłucnej i oskrzeli, przekraczając rozmiar 3 cm.

Drugi etap. Tutaj pojawiają się bardziej wyraźne objawy:

 • duszność;
 • odgłosy i gwizdy podczas oddychania;
 • kaszel z krwią w plwocinie, krwioplucie;
 • ból w klatce piersiowej.

W tym przypadku sam guz może znajdować się w odległości 5-7 cm bez wpływu na węzły chłonne lub mieć w nich przerzuty, a także wpływać na opłucną i błonę serca, ale nie przekraczać 5 cm.

Etap trzeci. Guz obejmuje węzły chłonne, opłucną i ścianę klatki piersiowej. Przerzuty rozprzestrzeniają się dalej: do tchawicy, naczyń krwionośnych, przełyku, kręgosłupa, obojczyka i serca. Trudności w oddychaniu. Guz jest większy niż 7 cm.

Etap czwarty. Jest nieuleczalna i przybiera nieuleczalną postać. Guz rozciąga się poza płuco, rozprzestrzenia się na sąsiednie narządy. Przerzuty są rozległe i mają odległą lokalizację. Zapalenie opłucnej, zapalenie osierdzia łączy się - osobno lub razem. Przerzuty zachodzą na szlakach limfogennych (przez naczynia limfatyczne) i krwiotwórczych (przez naczynia krwionośne). Wszystkie objawy kliniczne znacznie się zwiększają. Wśród pierwotnych (lokalnych) przejawów można zauważyć, że:

 • kaszel staje się wyniszczający;
 • dodaje się plwocinę o charakterystycznym malinowym kolorze, konsystencją podobną do galaretki, może również zawierać ropę;
 • bóle w klatce piersiowej stają się bardziej intensywne.

Wtórne objawy spowodowane przerzutami mogą również być wyraźnie widoczne:

 • zaburzenia układu sercowo-naczyniowego;
 • zespół żyły głównej górnej (z powodu upośledzonego przepływu krwi);
 • trudności w przepuszczaniu pokarmu przez przełyk;
 • trudności w mówieniu, połykaniu;
 • zaburzenia psychiczne;
 • ból innych narządów i kończyn.

Ogólny stan również się pogarsza, dlatego odczuwa się:

 • osłabienie, apatia, zwiększone zmęczenie;
 • znaczna utrata wagi;
 • wysoka temperatura;
 • inny.

Zabieg IV stopnia

Jeśli pacjent ma raka płuc w stadium 4 z przerzutami do innych narządów, głównym celem jego leczenia będzie złagodzenie jego stanu i zwiększenie oczekiwanej długości życia. Na wybór schematu leczenia wpływają czynniki prognostyczne, które kształtują się na podstawie złożonego badania z wykorzystaniem wielu technik. Ponieważ stadium jest nieodwracalne, będzie miało charakter paliatywny; tej postaci raka nie można całkowicie wyleczyć..

Cele opieki paliatywnej. Wszyscy pacjenci z rakiem płuc w stadium 4 zastanawiają się, jak długo będą żyć. Współczesna medycyna walczy o to, by można było udzielić jak najbardziej pozytywnych odpowiedzi na to pytanie. W tym celu przeprowadzany jest zestaw środków mających na celu:

 • złagodzić objawy;
 • zmniejszenie negatywnych skutków ubocznych terapii, leków;
 • zwiększyć całkowite przeżycie.

Ogólne podejście do leczenia. Niektóre z procedur, które w niektórych przypadkach mogą prowadzić do poprawy stanu i wydłużenia średniej długości życia, to:

 • ablacja falami radiowymi;
 • radioembolizacja;
 • chemoembolizacja;
 • stosowanie przeciwciał monoklonalnych;
 • indywidualne szczepionki przeciwko nowotworom.

Standardy leczenia. Na etapie 4 najczęściej stosuje się radioterapię i chemioterapię. Obecnie standardem leczenia jest chemioterapia systemowa, która zwiększa przeżycie w porównaniu z leczeniem objawowym. Istnieje kilka możliwości leczenia systemowego raka płuca, w tym nowoczesne:

 • cytotoksyczne środki chemioterapeutyczne;
 • ukierunkowane (skierowane na określony cel w organizmie) leki;
 • leki immunoterapeutyczne.

Dzięki nim leczenie stało się bardziej zindywidualizowane, teraz można je oprzeć na molekularnej i histologicznej charakterystyce guza. Dzięki osiągnięciom współczesnej nauki i medycyny udało się zidentyfikować mutacje napędowe, czyli mutacje „wiodące” - te, które mają bezpośredni wpływ na rozwój nowotworu złośliwego. Umożliwiło to zidentyfikowanie pacjentów, którzy pozytywnie reagują na celowaną terapię lekową. To podejście ma zastosowanie nawet w leczeniu starszych pacjentów ze współistniejącymi chorobami..

Wstępna terapia systemowa. Informacje służą do określenia wektora:

 • o morfologicznej, molekularnej i histologicznej naturze guza;
 • lokalizacja przerzutów;
 • o ogólnym stanie pacjenta;
 • o wszystkich objawowych objawach;
 • o obecności zidentyfikowanych mutacji itp..

Na tym etapie następujące badania można wstępnie lub powtórzyć w różnych kombinacjach:

 • ogólne kliniczne;
 • RTG (RTG klatki piersiowej w dwóch projekcjach, badanie kontrastowe przełyku, tomografia, zonografia, TK, MRI, PET-CT, fluoroskopia, diagnostyczna odma opłucnowa, angiografia, bronchografia);
 • badanie cytologiczne plwociny po bronchoskopii;
 • przy użyciu metod chirurgicznych (biopsja, punkcja, śródpiersie, torakotomia diagnostyczna, laparoskopia);
 • Ultradźwięk;
 • metody radionuklidowe (skanowanie kości i innych narządów);
 • laboratoryjne oznaczanie markerów nowotworowych itp..

Ponadto można wybrać kombinację chemioterapii i leków biologicznych, immunoterapii.

Leczenie uzupełniające. Zwykle początkowa chemioterapia lekami platyny trwa od 4 do 6 cykli. W tej ilości terapia osiąga maksymalny efekt, a jeśli będziesz kontynuować przez 6 cykli lub dłużej, doprowadzi to do zwiększenia toksycznego działania na organizm. Badania wykazały, że co najmniej 30% pacjentów z rakiem płuca w stadium 4, u których wystąpiła progresja po chemioterapii pierwszego rzutu, może być kandydatami do leczenia drugiego rzutu. Wyznaczenie drugiego kursu chemioterapii (tym razem z lekiem „Doxacel”) odbywa się z uwzględnieniem:

 • ogólny stan pacjenta;
 • przebieg poprzedniego leczenia;
 • stan molekularny guza.

W niektórych przypadkach lek ten pomaga złagodzić objawy i wydłużyć oczekiwaną długość życia pacjenta średnio o 3 miesiące. Po chemioterapii pierwszego i drugiego rzutu można przepisać leki immunobiologiczne i inne towarzyszące leki wspomagające.

Dlaczego przerzuty są niebezpieczne? Przerzuty raka płuca w stadium 4 są pojedyncze, pojedyncze (do 5 ognisk) i liczne. Wszelkie nowotwory złośliwe w IV stadium choroby charakteryzują się dużą gęstością, dzięki czemu przypominają kamień lub tkankę kostną. Są w stanie razem wyrosnąć w jeden nowotwór, co negatywnie wpływa na funkcjonowanie sąsiednich narządów i ogólne rokowanie. W oskrzelach przerzuty tworzą sprzyjające środowisko do rozmnażania się drobnoustrojów chorobotwórczych, zaburzając sterylność powietrza. Z tego powodu może wystąpić ropa. Uszkodzenie i ucisk narządów, do których wyrosły przerzuty, powoduje zaburzenia ich funkcji, w tym krytyczne.

Leczenie. W ciele pacjenta mogą występować przerzuty, które można usunąć lub leczyć za pomocą radioterapii stereotaktycznej:

 • oligoprzerzuty wrażliwe na ablację o częstotliwości radiowej;
 • nowotwory, które nadal rosną w mózgu podczas celowanej chemioterapii (zwykle z powodu niewystarczającej przepuszczalności bariery krew-mózg).

W takim przypadku wskazana jest ich resekcja lub przebieg radioterapii. W przypadku wykrycia przerzutów w tkankach kostnych przeprowadza się dodatkową profilaktykę patologicznych złamań i zespołu bólowego, w tym za pomocą bisfosfonianów.

Wynik

Obecnie w dziedzinie onkologii trwają badania mające na celu wynalezienie nowych leków, a także identyfikację markerów, dzięki którym będzie można przewidzieć odpowiedź pacjenta na planowane leczenie (predyktory). W ostatnim dziesięcioleciu dzięki takim badaniom dokonano naukowego przełomu w zrozumieniu patologii raka płuc, w tym stadium 4. Dzięki niemu pojawiła się terapia celowana - skuteczniejsza, w stosowaniu której zmniejsza się szkodliwy wpływ na zdrowe komórki. Rak płuca w stadium 4 jest obecnie poddawany terapii paliatywnej, aby złagodzić objawy i przedłużyć życie pacjenta.

Rak płuc w stadium 4

Tkanka nabłonkowa płuc w pewnych warunkach jest podatna na złośliwe zmiany w strukturze komórkowej. Ta patologia w szeregu chorób onkologicznych nazywa się rakiem płuc. Rozwój procesu chorobowego zwykle dzieli się na cztery fazy. Ten artykuł zwraca uwagę na kwestie związane z rakiem płuc w stadium 4.

Rak układu oddechowego: rokowanie

Różne rodzaje środków diagnostycznych, testowanie objawów określonego okresu rozwoju guza, pozwalają lekarzom przewidzieć oczekiwaną długość życia pacjenta ze śmiertelną chorobą.

Prognozy dotyczące ostatniego 4 stadium raka płuca są rozczarowujące. Odrodzone komórki złośliwe (przerzuty) na tym etapie choroby rozprzestrzeniają się, wpływając na inne narządy wewnętrzne człowieka, w całym organizmie. Bez względu na to, ile zabiegów jest kontynuowanych, bez względu na to, jakie nowoczesne technologie są stosowane, po kompleksowym badaniu lekarze ustalają rokowanie obecnej postaci choroby z przybliżonym życiem pacjenta.

Do tej pory, zgodnie z zeznaniami onkologów, najlepszym wskaźnikiem wśród chorych na raka płuca jest pięcioletnie przeżycie. Oto odpowiedź na pytanie: ile osób żyje z rakiem płuc w stadium 4?

Stanowi dziesięć procent całkowitej liczby pacjentów, u których zdiagnozowano mięsaka 4. stopnia. Oczekiwana długość życia jest w tym przypadku bezpośrednio uzależniona od realizacji skomplikowanych procedur leczniczych przepisanych przez lekarza przez osoby chorujące. Najgorszym scenariuszem prognozy na czwartym etapie, zgłaszanym przez lekarzy, jest początek śmiertelnego wyniku za kilka miesięcy.

Rak płuc w stadium 4 - objawy

Ostatni etap uszkodzenia dróg oddechowych, któremu towarzyszy pojawienie się nowych, wcześniej niezauważonych objawów u pacjentów:

 • ostra utrata masy ciała;
 • utrata apetytu (w niektórych przypadkach niewydolność układu pokarmowego, z rozprzestrzenianiem się przerzutów w okolicy jelit);
 • nagromadzenie płynu w jamie brzusznej (wodobrzusze), w płucach (zapalenie opłucnej);
 • słaba krzepliwość krwi;
 • współistniejące urazy w postaci złamań kompresyjnych.

Rak w stadium 4 charakteryzuje się niewydolnością jednego lub więcej narządów, częściej niż innych:

 • nerka;
 • nadnercza;
 • wątroba.

Odległe przerzuty na tym etapie patologii mogą tworzyć się jako złośliwy guz w kościach szkieletu, drugi, wcześniej zdrowy, płuco, w mózgu.

Bezpośrednio przed śmiercią, jeśli dana osoba umiera z powodu raka płuc w stadium 4, a nie z powodu skutków ubocznych przebiegu choroby, na przykład zawału serca lub wyczerpania, możliwe są dwie opcje wskazujące na końcową fazę choroby:

 • temperatura ciała wzrasta do krytycznej. Ból związany z trudnościami w oddychaniu kończy się po kilku godzinach śmiercią pacjenta.
 • pacjent jest pogrążony w stanie otępienia - prawie śpi, z rzadkimi błyskami świadomości, w których osoba jest w stanie wypowiedzieć poszczególne słowa bez zrozumienia ich znaczenia. W tym stanie pacjent przebywa 15-20 godzin przed śmiercią..

Leczenie stopnia 4, z przerzutami do różnych narządów

Trzeba jednak powiedzieć, że oprócz samoleczenia w domu, pacjent i jego bliscy mogą dziś liczyć na wyspecjalizowane instytucje medyczne i socjalne, które praktykują opiekę paliatywną nad nieuleczalnie chorymi. Hospicjum nazywa się hospicjum, które przyjmuje i zapewnia opiekę pacjentom po zakończeniu ich choroby. Tutaj ciężko chorym osobom komfortowe warunki zapewnia specjalnie do tego przeszkolony personel..

Leczenie ambulatoryjne i domowe w stadium IV jest zasadniczo lekiem przeciwbólowym przepisanym przez lekarza.

Rodzaj bólu, którego doświadczają osoby z tym samym rozpoznaniem choroby, może różnić się pochodzeniem, intensywnością i czasem trwania bolesnych wrażeń. Po ustaleniu przez lekarza rodzaju i amplitudy bólu lekarz przepisuje odpowiedni przebieg leczenia. W niektórych przypadkach są to nienarkotyczne środki przeciwbólowe:

 • paracetamol;
 • aspiryna;
 • diklofenak, etodolak (w połączeniu);
 • ibuprofen, naproksen, ketorolak (w połączeniu);
 • ksefokam;
 • piroksykam;
 • meloksykam;
 • kwas mefenamowy.

Narkotyczne leki przeciwbólowe przepisywane osobie chorej na raka mogą obejmować:

 • tramadol;
 • relanium;
 • sibazon.

Ponadto łagodzenie silnego bólu odbywa się za pomocą zastrzyków o różnym czasie trwania. Uzależnienie organizmu od nich jest obarczone odrzuceniem innych środków przeciwbólowych i ciągłą potrzebą zwiększania dawki leku, co grozi niebezpieczeństwem uzależnienia od narkotyków. Stosowanie tych środków przeciwbólowych jest ściśle kontrolowane przez lekarza:

 • Kodeina;
 • Trymeperydyna;
 • Buprenorfina;
 • Piritramid;
 • Fentonil;
 • Morfina.

Leczenie złośliwego guza narządów oddechowych środkami ludowymi

Niestety nie ma statystyk dotyczących wyleczenia raka płuc w stadium 4 za pomocą tradycyjnej medycyny. Niemniej jednak przepisy na domowe leki, zapytania o korzyści i skuteczność różnego rodzaju nalewek, domowe preparaty można dziś łatwo znaleźć na forach poświęconych temu zagadnieniu oraz w Internecie..

 1. Nalewka alkoholowa z czosnku. Jeden kilogram startego czosnku wlewa się pół litra alkoholu (70%), nalega przez dwa tygodnie w miejscu chronionym przed światłem, przesącza przez gazę, pobiera przed jedzeniem:
  • 3 razy dziennie po jednej kropli;
  • każdego kolejnego dnia dawkę podwaja się przez miesiąc (po czym następuje przerwa - 2 miesiące);
 2. Ziele babki lancetowatej z miodem. Posiekane świeże liście ziół miesza się z równą ilością miodu. Przed posiłkami użyj:

 • jedna jadalnia 4 razy dziennie (popijana wodą);
 • Napar z glistnika rozcieńcza się wrzącą wodą (w ilości: 1 łyżka glistnika na szklankę wrzącej wody). Schłodzić do temperatury pokojowej, spożyć przed posiłkami:
  • jedna łyżka stołowa 3 razy dziennie - 2 tygodnie;
  • dwie łyżki stołowe 3 razy dziennie - 4 tygodnie.
 • Stadium 4 raka płuc

  Rak płuc to niebezpieczny rak. Patologia raka charakteryzuje się wysokim prawdopodobieństwem zgonu wśród pacjentów. W przypadku braku odpowiedniego leczenia w ciągu pierwszych 12 miesięcy, guz rozwija się do ostatniego stadium. Etap 4 zabija 90% dorosłych. Przyczyna leży zarówno w nadmiernej agresywności, jak i w tym, że objawy patologii płuc we wczesnych stadiach progresji nie pojawiają się i nie powodują podejrzeń u osoby.

  W takich sytuacjach przed rozpoznaniem pierwotny rozległy proces onkologiczny przenosi się do pobliskich tkanek i tworzy dużą liczbę przerzutów. Przerzuty rozprzestrzeniają się na sąsiednie narządy i struktury. W rezultacie sytuacja prowadzi do śmierci pacjenta. Rak płuc w czwartym stadium nie podlega skutecznemu leczeniu. Osoba nie jest w stanie pokonać raka. Na czwartym etapie możliwe jest przedłużenie życia pacjenta i złagodzenie bolesnych objawów tylko przez określony czas, ponieważ ludzie nie żyją na etapie 4 przez długi czas.

  Objawy raka w końcowym stadium

  Końcowy stopień raka jest ostatnim etapem. Dotknięta komórka rozmnaża się w sposób niekontrolowany iz czasem obejmuje całe ludzkie ciało. Nie można uniknąć śmierci z powodu raka płuc. Współczesna praktyka lekarska nie jest w stanie zapewnić skutecznego leczenia onkologicznych patologii narządu oddechowego.

  We wczesnych stadiach dorośli prawdopodobnie w pełni wyzdrowieją z raka. Jednak na etapie 3 i 4 złośliwy proces charakteryzuje się przyspieszonym postępem; nie jest możliwe zablokowanie rozwoju choroby. Oferowane przez lekarzy metody terapii są w stanie z czasem wydłużyć oczekiwaną długość życia pacjenta i złagodzić bolesny stan. Rak płuc w stadium 4 jest definiowany przez objawy, które pojawiają się przed śmiercią:

  • Senność, szybkie zmęczenie, niezależnie od stopnia stresu fizycznego. Przyczyną takiej sytuacji jest powolny proces metaboliczny będący wynikiem odwodnienia organizmu. Sen pacjenta trwa dłużej niż zwykle. Nie zaleca się jednak niepokojenia ofiary..
  • Zmniejszenie lub utrata apetytu - organizm ludzki potrzebuje mniej składników odżywczych. Przewód pokarmowy ma trudności z trawieniem ciężkich pokarmów. Dlatego dieta się zmienia. W menu zamiast dań mięsnych przeważają potrawy papkowate. Przed śmiercią pacjent pozbawiony jest zapasów energii w organizmie i nie jest w stanie samodzielnie połykać pokarmu. W tym miejscu zaleca się częste podawanie wody i monitorowanie wilgotności suchych ust. Nie możesz wymusić karmienia pacjenta.
  • Słabość ciała to brak energii. Ze względu na zmniejszenie spożycia pokarmu brakuje siły. Osoba jest pozbawiona możliwości podniesienia części ciała i przewrócenia się na bok. Dlatego opieka nad bliskimi jest niezbędna, aby zapewnić komfort..
  • Stan apatyczny - występuje po spadku energii. Człowiek traci zainteresowanie życiem, wydarzeniami na świecie. W rezultacie ofiara zamyka się w sobie. W takim okresie ważne jest wsparcie bliskich..
  • Dezorientacja i obrazy halucynogenne - zaburzone jest funkcjonowanie mózgu. Następuje pogorszenie pamięci, umiejętności mówienia.
  • Okolice żylne - plamy powodują upośledzenie krążenia. Krew jest rozprowadzana losowo w całym układzie naczyniowym. Na bladej skórze pojawiają się bordowe i niebieskawe odcienie w ostatnich dniach życia pacjenta.
  • Duszność i zadyszka - Objawy utrzymują się aż do śmierci. Czasami oddech jest ochrypły i głośny. Musisz położyć pod głowę poduszkę lub położyć ciało ludzkie w pozycji siedzącej. Proces oddechowy pogarsza się w wyniku wzrostu wielkości nowotworu i gromadzenia się wysięku w płucach.
  • Zakłócone wyjścia do toalety - osłabienie funkcji nerek. Osoba pije mniej wody, a mocznik staje się bogaty i brązowy lub czerwony. Rozwija się niewydolność nerek. Krew jest nasycona toksycznymi pierwiastkami śladowymi. Ofiary zapadają w śpiączkę i ostatecznie umierają.
  • Obrzęk nóg - niewydolność nerek i wątroby. Płyn przestaje opuszczać organizm i gromadzi się w narządach, zwłaszcza na nogach. Ten objaw przewiduje szybką śmierć..
  • Nagła zmiana temperatury ciała - chłodzenie dłoni i stóp. Krążenie krwi jest zaburzone. W ostatnich godzinach życia pacjenta krew opuszcza najważniejsze narządy. Płytka paznokcia pokryta jest niebieskawym odcieniem. Zaleca się okrycie pacjenta ciepłym kocem lub kocem.
  • Ciężka bolesność - ból pojawia się, gdy guz daje przerzuty do sąsiednich narządów. Przerzuty mają silny charakter. Stan jest leczony tylko lekami.

  Objawy onkologii układu oddechowego występują u każdego pacjenta indywidualnie. Objawy objawów zależą od osobistych cech ludzkiego ciała i stopnia uszkodzenia tkanki przez ogniska nowotworowe. Z biegiem czasu ofiara odczuwa szybkie pogorszenie.

  Etapy umierającego stanu

  Przed śmiercią ciało przechodzi przez kilka etapów umierania.

  Predagonia charakteryzuje się zniszczeniem zakończeń nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym:

  • Świadomość jest zdezorientowana, zahamowanie reakcji. Osoby starsze nie potrafią podać własnych nazwisk. Pacjent cierpi na dezorientację.
  • Oddechowi towarzyszy silna duszność.
  • Skóra blada od uduszenia. Długotrwały post wywołuje akrocyjanozę. Występuje niebieskawe zabarwienie zmian odległych od struktury serca - palców, nosa itp..
  • Obniża ciśnienie krwi.
  • Tętno można określić na podstawie okolic szyjnych i udowych, z wyjątkiem tętnic obwodowych.
  • Upośledzenie emocjonalne i fizyczne.

  Czas trwania etapu 1 jest różny i opiera się na szybkiej pomocy i energii dostarczonej do zwalczania choroby samego organizmu. Podejście do agonii odbywa się poprzez terminalną przerwę, kiedy oddech nagle ustaje po początkowym wzroście częstotliwości. Nie ma też charakterystycznej reakcji źrenic na bodziec świetlny..

  Agonia to okres mobilizacji funkcji do późniejszej walki ze śmiercią:

  • Bicie serca jest znormalizowane, przepływ krwi ustabilizowany. Pacjent wraca do normalnej świadomości.
  • Z biegiem czasu zachodzące procesy są zakończone - nie ma reakcji odruchowej, dochodzi do upośledzenia narządu wzroku i słuchu.
  • Rozpoznana zostaje śmierć kliniczna organizmu.
  • Następujące objawy pomogą ustalić śmierć kliniczną pacjenta:
  • Krążenie krwi ustaje. Pulsacja nie jest wyczuwalna na tętnicy szyjnej i udowej, co prowadzi do ochłodzenia naskórka.
  • Proces oddychania ustaje.
  • Funkcjonowanie mózgu ustaje. Nie obserwuje się oznak przytomności i reakcji. Źrenice rozszerzają się, nie ma reakcji na źródło światła.

  Czas trwania śmierci klinicznej jest krótszy niż 5 minut. Niedotlenienie powoduje zniszczenie struktur komórkowych w mózgu, które kontrolują określoną funkcję. Określony okres czasu jest krytyczny i decydujący dla tkanki mózgowej. Na późniejszych etapach obserwuje się poważne naruszenia komórkowego procesu metabolicznego, a śmierć kliniczna staje się biologiczna.

  Śmierć biologiczna jest ostatnim stadium raka. Zatrzymuje się funkcjonowanie komórek i struktur organizmu. Sytuacji towarzyszą następujące objawy:

  • Rogówka wysycha, źrenica nabiera mętnego odcienia, tęczówka ulega odbarwieniu.
  • Turgor w gałce ocznej jest zaburzony.
  • Typowe obszary zwłok.

  Metody leczenia

  W większości przypadków zaawansowany stopień zaawansowania raka płuca wymaga zastosowania terapii paliatywnej. Walki nie prowadzi się przebiegiem onkologicznym, lecz zabieg ma na celu zmniejszenie nieprzyjemnych objawów, poprawę samopoczucia i poprawę jakości życia pacjenta. W przypadku rozpoznania rozległych przerzutów główną metodą leczenia onkologii jest maksymalizacja oczekiwanej długości życia ofiary.

  Prawdopodobieństwo pełnego wyzdrowienia z raka jest bardzo niskie. W leczeniu terapeutycznym szeroko wykorzystuje się torakocentezę. Nadmiar nagromadzonego płynu z jamy płucnej jest usuwany bez bolesnych objawów. Terapia paliatywna wymaga zastosowania metod terapeutycznych stosowanych w celu wyeliminowania złośliwej patologii we wczesnych stadiach rozwoju:

  • zabiegi chirurgiczne;
  • radioterapia;
  • terapia hormonalna;
  • immunoterapia;
  • chemoterapia.

  Operacja pozwala chirurgowi usunąć nie ciało samej patogennej formacji, ale pojedyncze komórki przerzutowe. Powodem jest to, że usunięcie nowotworu nowotworowego w raku płuc IV stopnia nie przyniesie pożądanego rezultatu i jest bez znaczenia. Chemioterapia pomaga zmniejszyć rozmiar ogniska patologicznego i zmniejszyć nasilenie choroby z przerzutami.

  Ulga w stanie pacjenta

  Leki przeciwbólowe mogą pomóc złagodzić ból. Lekarz prowadzący wybiera odpowiednie opcje dla indywidualnego pacjenta. Bolesne odczucia różnią się stopniem manifestacji. Prawidłowa dawka nie pomaga wyleczyć choroby, ale poprawia jakość życia. Aby wyeliminować objawy, stosuje się następujące substancje przeciwbólowe:

  • Morfina, fentanyl, oksykodon, metadon, diamorfina, buprenorfina i hydromorfon;
  • Tramadol i kodeina.
  • Deksametazon i prednizolon;
  • Topiramat i gabapentyna;
  • Diklofenak, ibuprofen i aspiryna to substancje przeciwzapalne;
  • Środki znieczulające i przeciwdepresyjne.

  W przypadku silnego bólu można wziąć bez recepty lek przeciwbólowy dostępny bez recepty. Często leki są podawane doustnie, które wyróżniają się niskim kosztem. Przy ciągłym objawianiu bolesnych wrażeń lekarz przepisuje receptę Tramadol. Lek należy przyjmować w tabletkach lub w zastrzykach. Osoba powinna zapisywać lekarstwa co godzinę i opisywać, jak się czuje. Na podstawie otrzymanych informacji lekarz prowadzący dostosowuje dzienną dawkę i ilość stosowanych substancji leczniczych.

  Aby zapobiec objawom bólu, należy ściśle przestrzegać przepisanego schematu leczenia przeciwbólowego. Leczenie będzie miało niską skuteczność, jeśli lek będzie przyjmowany nieregularnie. Jeśli przepisane substancje przestają działać, onkolog dodaje do terapii silne środki odurzające (morfina, oksykodon). Dopuszczalne jest łączenie tych leków z lekami przeciwdepresyjnymi. W przypadku zaburzeń połykania lub silnych wymiotów zaleca się stosowanie czopków doodbytniczych, kropli podjęzykowych, plastrów, zastrzyków lub zakraplaczy.

  Rokowanie leczenia

  W niektórych sytuacjach osoba jest wysyłana na badanie do lekarza pod kątem raka, który nie rozpoczął przerzutów w tkance lub komórki przerzutowe nie są całkowicie utworzone z powodu wczesnego stadium procesu złośliwego. Nietypową chorobę można zdiagnozować za pomocą badania PET. Zabieg nie jest przepisywany każdemu pacjentowi. Inne metody diagnostyczne są w stanie wykryć tylko już utworzone przerzuty, ale nie ujawniają patogennych ognisk.

  W takich przypadkach lekarz usuwa płuco, a przerzuty ustala się później w obecności trwającego procesu onkologicznego. Istnieje tutaj duże prawdopodobieństwo wyzdrowienia, więc rokowanie jest korzystne. Podczas operacji usuwa się pierwotny nowotwór, który rozprzestrzenia dotknięte komórki po całym ciele. Pacjent może zostać przyjęty do szpitala z uszkodzeniem płuc i przerzutami. Tkanka patogenna jest wykrywana, gdy pierwsza zmiana złośliwa nie zostanie wyeliminowana.

  Możliwe jest usunięcie pierwszej formacji guza, a następnie zwalczenie przerzutów. Jednak ta procedura często nie jest możliwa. Dlatego w przypadku choroby onkologicznej, niezależnie od stadium, ważna jest wczesna wizyta u lekarza. Wczesne wykrycie raka zwiększa prawdopodobieństwo wyzdrowienia i poprawia rokowanie życia. W przeciwnym razie ludzie mają nie więcej niż rok życia..

  Subskrybuj aktualizacje

  Komunikacja z administracją

  Zarejestruj się u specjalisty bezpośrednio na stronie. Oddzwonimy w ciągu 2 minut.

  Oddzwonimy w ciągu 1 minuty

  Moskwa, perspektywa Bałakławskiego, 5

  Liczne rodzaje nowotworów skóry są zarówno całkowicie bezpieczne dla zdrowia, jak i mogą uszkadzać otaczające tkanki, a nawet stanowić zagrożenie dla życia ludzkiego.

  Metoda, zwana terapią falą uderzeniową, jest stosowana w leczeniu chorób układu mięśniowo-szkieletowego i wszelkich chorób układu mięśniowo-szkieletowego

  proces pobierania komórek lub tkanek z organizmu do dalszego badania mikroskopowego w celu wykrycia raka

  Rak płuca 4. stopnia z przerzutami

  Guz raka płuc rozwija się w 4 etapach, przerzuty rozprzestrzeniają się we wszystkich tkankach organizmu, stwarzając nowe trudności. Kiedy komórki nowotworowe zaatakują węzły chłonne, zaczynają się problemy z mową i połykaniem. Przez węzły chłonne przerzuty docierają do innych narządów - wątroby, kości, mózgu itp. Ponieważ płuca są głównym miejscem infekcji, choroby tych narządów, jako ognisk wtórnych, mogą być mylące. Ostatnie stadia raka zależą od progresji przerzutów w organizmie - pojawia się osłabienie, utrata masy ciała.

  Metody leczenia

  Proces leczenia będzie zależał od rodzaju guza, przerzutów w organizmie i stabilnego stanu pacjenta. W ostatniej fazie raka ważne jest, aby wyeliminować rozprzestrzenianie się guza poprzez leczenie paliatywne i objawowe: konieczne jest zahamowanie możliwego dalszego rozprzestrzeniania się i ochrona pozostałych narządów. Istnieje kilka metod leczenia:


  Radioterapia pomaga zmniejszyć rozmiar guza poprzez tłumienie objawów bólowych. Aby poprawić stan, chemioterapię łączy się z radioterapią. Płyn może gromadzić się w opłucnej płucnej podczas przerzutów - torakocenteza pomoże zmniejszyć jego ilość.

  Rozwój medycyny umożliwił zastosowanie nowych metod przedłużenia życia o ponad sześć miesięcy. Odnotowuje się skuteczną ablację częstotliwością radiową, chemoembolizację i specjalne szczepionki przeciwnowotworowe..

  W przypadku raka międzykomórkowego, poddanego intensywnemu leczeniu, długość życia 2% pacjentów wynosiła 5 lat - w przypadku raka niedrobnokomórkowego odsetek ten wyniósł już 13%. Im wcześniej wykonano resekcję płata płuca, tym wyższy wskaźnik przeżywalności.

  Przerzuty. Rak płuc 4. stopnia

  Niestety, ludzie często zaniedbują objawy i udają się do kliniki za późno - już na 3-4 etapach. Rak płuca stopnia 4 jest ostatnim i nieodwracalnym, w tym przypadku lekarze próbują zapobiec rozwojowi guzów i komórek rakowych do innych tkanek, choć na próżno. Dochodzi do infekcji węzłów chłonnych, hematogenne przerzuty dostają się do mózgu, pieca i innych narządów. Szybkość infekcji zależy od charakteru guza. Objawy 4 stopni są wyraźne:

  - Ostry kaszel, któremu towarzyszą ataki plwociny (brak objawów w obwodowej postaci raka);

  - Pacjent zaczyna kaszleć krwią - najpierw plwocina w plwocinie, potem plwocina zmienia kolor, staje się szkarłatna z obecnością ropy; ciało zniszczyło błonę śluzową i naczynia krwionośne, dotyczy to ścian oskrzeli;

  - W zależności od dotkniętego płata płuc pojawiają się bóle w klatce piersiowej. W tkance płucnej brak receptorów bólu - ból jest związany z zakażeniem sąsiednich tkanek. Silne bóle są obserwowane w przypadku guza Pancosta;

  - Duszność, intensywna dławica piersiowa, płuca nie radzą sobie z oddychaniem;

  - Przerzuty do przełyku - występują trudności z trawieniem.


  Najbardziej niebezpieczne jest występowanie odmy opłucnowej, gdy jama opłucnowa jest wypełniona powietrzem. Przepływ krwi w drogach oddechowych może również wystąpić w starszym wieku.

  Przerzuty raka płuca 4. stopnia wpływają na funkcjonalność organizmu, uszkodzenie węzłów chłonnych może prowadzić do trudności w mówieniu, zaburzeń psychicznych, żółtaczki (zakażenie dróg żółciowych). Bez stałego monitorowania i terapii stopień 4 postępuje w zastraszającym tempie, wpływając na komórki ciała i narządów, zbliżając się do śmierci.

  Całkowite wyleczenie, nie tylko na tym etapie, ale także na każdym innym z przerzutami krwiotwórczymi, jest niestety niemożliwe. W takich przypadkach przeżycie pięcioletnie jest niezwykle rzadkie..

  • Rodzaje łagodnych guzów
  • Terapia hormonalna
  • Guz złośliwy
  • Immunoterapia
  • Rak
  • Cardio-onkology
  • Przerzuty do głowy
  • Przerzuty do piersi
  • Przerzuty do jelit
  • Przerzuty w onkologii
  • Przerzuty do nerek
  • Przerzuty do trzustki
  • Przerzuty do odbytu
  • Przerzuty do wątroby
  • Przerzuty do płuc
  • Przerzuty do kości
  • Przerzuty 4. stopnia
  • Przerzuty do piersi
  • Przerzuty do żołądka
  • Przerzuty
  • Onkoandrologia
  • Onkologia kości
  • Onkologia prostaty
  • Onkoginekologia
  • Onkohematologia
  • Onkodermatologia
  • Guzy skóry
  • Nowotwory żeńskiego układu rozrodczego
  • Onkoepidemiologia
  • Onkoendokrynologia
  • Chirurgia onkologiczna
  • Onkourology
  • Onkopulmonologia
  • Onkoproktologia
  • Oncomammology
  • Guz piersi
  • Guz wątroby
  • Guz nerki
  • Guz serca
  • Chirurgia w celu usunięcia guza odbytnicy
  • Guz odbytnicy
  • Psychoonkologia
  • Onkologia dziecięca
  • Rak bez przerzutów
  • Przerzuty raka mózgu
  • radioterapia onkologiczna
  • Stadium przerzutów raka
  • Usunięcie guza bez operacji
  • Chirurgiczne usunięcie guza
  • Chirurgiczne metody usuwania guza

  proces pobierania komórek lub tkanki z organizmu do dalszego badania mikroskopowego

  Stara cena 3500 RUB Promocja 3000 RUB

  leczenie chorób układu mięśniowo-szkieletowego i wszelkich chorób układu mięśniowo-szkieletowego

  Ile osób żyje z rakiem płuc w stadium 4

  Być może jednym z najczęstszych pytań, jakie ludzie z rakiem płuc i ich rodziny zadają lekarzom, jest: „Jeśli wystąpi rak płuc w stadium 4, jak długo będą żyli ludzie z tą diagnozą?” Innymi słowy, chcą poznać oczekiwaną średnią długość życia osób z rakiem płuca w ostatnim stadium - rak z przerzutami (niekontrolowane rozprzestrzenianie się guza dosłownie w całym organizmie). Nie jest to zaskakujące, ponieważ 40% osób w momencie diagnozy osiągnęło już stopień 4. Przed udzieleniem odpowiedzi na to pytanie ważne jest, aby porozmawiać trochę o sposobie uzyskania odpowiedzi statystycznej..

  Zmienne wpływające na przeżycie w raku płuc

  Oczekiwana długość życia w przypadku raka płuc w stadium 4 może się znacznie różnić w zależności od osoby.

  Niektóre z tych zmiennych obejmują:

  • Twój specyficzny typ i lokalizacja raka płuc - rak płuc w stadium 4 obejmuje kilka rodzajów raka płuc i nowotworów, które rozprzestrzeniły się tylko na jeden odległy obszar lub rozprzestrzeniły się szeroko po całym ciele. Na przeżycie mogą również wpływać cechy genetyczne nowotworów złośliwych z nowotworami, które mają „mutacje celowane”, takie jak ALK-dodatni niedrobnokomórkowy rak płuca, mutacje ROS1 i mutacje EGFR - są one bardziej podatne na nowe ukierunkowane terapie raka płuca.
  • Twój wiek - młodsi ludzie zwykle żyją dłużej niż starsi ludzie z rakiem płuc.
  • Twoja płeć - oczekiwana długość życia kobiety z rakiem płuc jest wyższa na każdym etapie choroby.
  • Twój ogólny stan zdrowia w momencie diagnozy - zdrowszy ogólny organizm w momencie diagnozy wiąże się z dłuższą oczekiwaną długością życia i większą odpornością na nowoczesne terapie, które mogą przedłużyć życie.
  • Jak reagujesz na leczenie - skutki uboczne terapii, takich jak chemioterapia, chirurgia, terapie celowane, immunoterapia i radioterapia, różnią się w zależności od osoby i mogą ograniczać zdolność do tolerowania leczenia.
  • Inne stany, które możesz mieć - Stany takie jak rozedma płuc mogą skrócić oczekiwaną długość życia w raku płuc w stadium 4.
  • Powikłania raka płuca - powikłania, takie jak zakrzepy krwi, mogą skrócić oczekiwaną długość życia w raku płuc stopnia 4.
  • Przerzuty - rak płuc może rozprzestrzenić się na prawie każdą część ciała, ale najczęściej rozprzestrzenia się do mózgu, kości, wątroby i nadnerczy. Jak wspomniano poniżej, gdy występuje tylko kilka przerzutów raka płuc do mózgu lub przerzutów do wątroby, czasami możliwe jest leczenie w celu przedłużenia przeżycia.

  Statystyka

  Oprócz różnic w organizmach różnych ludzi, należy pamiętać, że statystyki często opierają się na osobach, które były leczone kilka lat temu. Na przykład najnowsze statystyki dotyczące raka płuc za 2015 r. Opierają się na osobach, u których zdiagnozowano raka płuc w latach 2007–2011. Od tego czasu nowe terapie zostały zatwierdzone dla osób z zaawansowanym rakiem płuc, a więcej nowych terapii jest badanych w badaniach klinicznych..

  Jeśli Ty lub Twój ukochany macie raka płuc w stadium 4 - jak długo będzie żyć? Oczekiwana długość życia w przypadku raka płuca w stadium 4 (kiedy żyje 50% pacjentów, a 50% zmarło) wynosi tylko około 8 miesięcy. Przeżywalność pięcioletnia - czyli odsetek osób, które przeżyją pięć lat po tej diagnozie - wynosi niestety tylko 4%.

  Chociaż liczby te brzmią pesymistycznie, wielu ludzi żyje bardzo długo po zdiagnozowaniu raka płuc w stadium 4. Podczas szczytu HOPE Summit 2016 w Waszyngtonie, DC, zaprezentowano zdjęcia przedstawiające ponad 300 osób z rakiem płuc, którym z powodzeniem żyje z chorobą, a także grupę osób, które przeżyły etap 4 tej choroby i żyją bez choroby przez co najmniej 10 lat. Pamiętaj, że nie jesteś statystykiem. Jest nadzieja i to nie jest nadzieja fałszywa.

  Postępowanie w przypadku raka płuca w stadium 4 z przerzutami

  Ostatnia rzecz, o której należy pamiętać.

  Chociaż rak płuc w stadium 4 zwykle nie jest uleczalny, nadal można go leczyć. Te zabiegi mogą nie tylko poprawić przeżycie, ale mogą również pomóc w łagodzeniu objawów tej choroby..

  Niedawne zatwierdzenie dwóch leków immunoterapeutycznych w 2015 r. (I innych w tej kategorii poddawanych ocenie w badaniach klinicznych) sugeruje, że u niektórych osób z zaawansowanym rakiem płuc możliwa jest długotrwała kontrola choroby. W przypadku osób z ukierunkowanymi mutacjami przejście na nowo opracowane leki, gdy guzy stają się oporne, sugeruje, że u niektórych osób postępujący rak płuc można w przyszłości uznać za chorobę przewlekłą, taką jak cukrzyca.

  Innym niedawnym postępem w leczeniu raka płuca w stadium 4 z przerzutami jest leczenie „oligoprzerzutów”. W przypadku pojedynczych lub tylko kilku przerzutów, na przykład do mózgu lub wątroby, do leczenia tych przerzutów można zastosować techniki takie jak stereotaktyczna radioterapia ciała (SLBT). Ta metoda doprowadziła nawet do długotrwałego przeżycia niektórych osób z przerzutami z płuc do mózgu..

  Co możesz zrobić, aby zwiększyć swoje szanse na przeżycie

  Po latach niewielkich postępów w leczeniu raka płuc, możliwości leczenia i personalizacja leczenia tej choroby gwałtownie wzrosły. Oznacza to, że każdemu, nawet onkologowi, trudno jest być świadomym każdego nowego postępu i badań klinicznych na całym świecie..

  Badania pokazują, że osoby, które dowiedzą się więcej o swoim raku i zostaną własnymi adwokatami, mogą mieć lepsze wyniki. Świetnym sposobem, aby nie tylko uzyskać wsparcie, ale także być na bieżąco z najnowszymi postępami w leczeniu, jest uczestnictwo w grupie wsparcia raka płuc lub społeczności wsparcia w mediach społecznościowych i na żywo..

  Ponadto istnieje kilka wysoce skutecznych alternatywnych metod leczenia raka, takich jak Terapia Gersona i Dieta Przeciwrakowa Joanny Budwig (Protokół Budwig), a także wiele innych terapii i terapii tej strasznej choroby, o których możesz dowiedzieć się w tej sekcji naszej strony internetowej - Rak ( onkologia) - nowotwory, ich przyczyny, objawy i leczenie.

  Twoim zadaniem nie jest tylko poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „Rak płuc w stadium 4 - jak długo ludzie żyją z tą chorobą”. Twoim zadaniem jest być aktywnym w leczeniu i nie mieć nadziei, że którykolwiek z lekarzy rozwiąże Twój problem. Ucz się, działaj i bądź zdrowy.

  Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny? Udostępnij to innym!

  Rak płuc w stadium czwartym: objawy, leczenie

  Rak płuc (LC) to zbiorowa diagnoza nowotworów złośliwych o różnym pochodzeniu, budowie, przebiegu klinicznym i rokowaniu wywodzących się z komórek nabłonka dróg oddechowych. Jego inna nazwa to rak oskrzeli..

  Lokalizacja wyróżnia:

  1. Rak centralny (występuje w oskrzelach dużego i średniego kalibru).

  2. Obwodowe (pochodzi z oskrzelików lub z miąższu płucnego).

  Struktura histologiczna guza jest bardzo ważna, ponieważ raki o różnej strukturze mają różną wrażliwość na określone metody leczenia, a rokowanie zależy od rodzaju guza.

  Obecnie onkolodzy dzielą nowotwory złośliwe płuc na dwie główne grupy - drobnokomórkowy i niedrobnokomórkowy rak płuca (który z kolei obejmuje 5 różnych typów histologicznych).

  Wariant drobnokomórkowy jest prawdopodobnie najbardziej agresywnym nowotworem, dlatego jest przydzielany do oddzielnej grupy. Charakteryzuje się niezwykle szybkim przebiegiem, wczesnymi przerzutami i słabym rokowaniem..

  Tworzenie przerzutów

  RL wyrasta z nabłonka błony śluzowej. Następnie wrasta w ścianę oskrzeli, do opłucnej, naczyń krwionośnych. Wraz z przepływem limfy komórki nowotworowe przedostają się do węzłów chłonnych zlokalizowanych wokół oskrzeli, śródpiersia, nadobojczyka i szyjki macicy (są to przerzuty limfogenne) oraz innych części płuc. Guz może zaatakować sąsiednie narządy, ścisnąć je, rozprzestrzenić się na ścianę klatki piersiowej.

  Kiedy komórki rakowe dostają się do krwiobiegu, są przenoszone po całym organizmie, a badania przesiewowe powstają w innych narządach (jest to krwiotwórcza ścieżka przerzutów). Rak płuc najczęściej przerzuty do wątroby, kości, mózgu, nadnerczy, nerek, rzadziej do innych narządów.

  Istnieje ujednolicona międzynarodowa klasyfikacja nowotworów złośliwych według systemu TNM. T - rozprzestrzenianie się ogniska pierwotnego, N - pokonanie regionalnych (pobliskich) węzłów chłonnych, M - obecność odległych przerzutów.

  Czwarty etap raka płuca charakteryzuje się połączeniem dowolnego wskaźnika T i N, ale z obecnością odległych badań przesiewowych guza, czyli M1. Za M1 uważa się nie tylko ogniska w innych narządach, ale także w opłucnej czy osierdziu.

  Rak w stadium 4 jest uważany za nieoperacyjny i w rzeczywistości śmiertelny. Ale to nie znaczy, że nie jest leczona. Odpowiednio dobrana chemioterapia, radioterapia, a także nowe metody immunoterapii, w tym leki ukierunkowane molekularnie, mogą spowolnić wzrost guza, zmniejszyć istniejące ogniska, zapobiec rozwojowi nowych przerzutów, a tym samym przedłużyć życie takiego pacjenta.

  Statystyka

  Rak oskrzeli w krajach rozwiniętych jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych i najczęstszą przyczyną śmierci wśród wszystkich diagnoz raka..

  Rak płuc występuje 3-10 razy częściej u mężczyzn niż u kobiet. W Rosji w strukturze zachorowalności onkologicznej u mężczyzn rak oskrzeli od dawna i zdecydowanie zajmował pierwsze miejsce (17,6% według danych z 2016 r.), W strukturze ogólnej (wśród obu płci) - trzecie (10,1%).

  Częstość występowania choroby wzrasta wraz z wiekiem..

  Rak płuca w stadium 4 rozpoznaje się w 34% przypadków nowo rozpoznanych nowotworów złośliwych o tej lokalizacji.

  Objawy

  We wczesnych stadiach rak płuc może przebiegać bezobjawowo. Jeśli są manifestacje, są niespecyficzne:

  1. Długotrwały, uporczywy kaszel. Bardziej typowy dla raka centralnego: początkowo suchy, natrętny, później może być plwociną, poplamioną krwią.
  2. Duszność. Częściej też towarzyszy rakowi ośrodkowemu z powodu upośledzonej drożności dróg oddechowych. Im większy kaliber ściskanego oskrzela, tym wyraźniejsza jest duszność. Wraz z rozwojem zapalenia opłucnej uczucie braku powietrza jest bardziej wyraźne.
  3. Hemoptysis. To późny znak, który natychmiast przeraża pacjenta i zmusza go do wizyty u lekarza..
  4. Ogólne objawy zatrucia metabolizmem guza: osłabienie, złe samopoczucie, utrata apetytu, nudności, zmęczenie, niska temperatura ciała.
  5. Zespoły paraneoplastyczne. Wyjaśnia je działanie substancji biologicznie czynnych wytwarzanych przez guz. Może wystąpić zakrzepowe zapalenie żył, zapalenie stawów, zapalenie mięśni, zapalenie naczyń, neuropatia, zapalenie skóry, świąd, niedokrwistość, trombocytopenia, zespół Cushinga.
  6. Zapalenie raka. Może przebiegać jak zapalenie płuc, łagodzone antybiotykami, ale bez pełnej rozdzielczości na zdjęciu rentgenowskim klatki piersiowej.
  7. Ból w klatce piersiowej. Pojawia się, gdy guz rośnie w opłucnej trzewnej.
  8. Chrypka głosu z uszkodzeniem nerwu nawracającego.
  9. Obrzęk twarzy, szyi, ramion z uciskami na żyłę główną górną.
  10. Objawy z narządów dotkniętych przerzutami. W przypadku masywnego wzrostu guza w wątrobie - żółtaczka, wodobrzusze, obrzęk nóg. Z uszkodzeniem mózgu - bóle głowy, zawroty głowy, utrata przytomności, drgawki, paraliż. Jeśli odległe ogniska są zlokalizowane w kościach, pacjent cierpi na silny ból w układzie mięśniowo-szkieletowym. Częste są również patologiczne złamania - naruszenie integralności kości w okolicy tkanki nowotworowej przy minimalnym wysiłku fizycznym..

  Diagnostyka

  • Fluorografia lub radiografia. U zdecydowanej większości pacjentów rak płuc wykrywa się za pomocą badania rentgenowskiego. Obrazy przedstawiają kulisty cień z rozmytymi konturami lub pośrednie oznaki ucisku oskrzeli: miejscowa rozedma płuc, hipowentylacja, niedodma.
  • Tomografia komputerowa ze wzmocnieniem kontrastu. Być może jest to obecnie główna metoda diagnozowania guzów. Jest przepisywany, gdy patologia zostanie wykryta na konwencjonalnych zdjęciach radiologicznych; lub w przypadku braku zmian w obrazach, ale w obecności innych podejrzanych znaków.
  • Badanie plwociny na atypowe komórki.
  • Fibrobronchoskopia. Jest to obowiązkowe dla wszystkich pacjentów z rozpoznaną patologią w TK.
  • Biopsja. Biopsję tkanki guza można wykonać endoskopowo podczas bronchoskopii, przezklatkowo - nakłuwając ścianę klatki piersiowej lub metodą otwartą.
  • USG narządów jamy brzusznej i zaotrzewnowej, węzłów chłonnych nadobojczykowych i pachowych.

  Dodatkowe metody diagnostyczne są przepisywane zgodnie ze wskazaniami:

  • pozytonowa tomografia emisyjna (PET);
  • torakoskopia z biopsją opłucnej lub ognisk obwodowych;
  • mediastinoskopia;
  • z zapaleniem opłucnej - torakopunkcja z ewakuacją i badaniem płynu;
  • scyntygrafia kości szkieletowych;
  • MRI mózgu;
  • CT lub MRI jamy brzusznej;
  • nakłucie nadobojczykowego węzła chłonnego;
  • biopsja ogniskowych zmian w wątrobie;
  • oznaczenie markerów nowotworowych CEA, CYFRA 21-1, CA-125 i innych.

  Dodatkowo przeprowadzane są wszystkie ogólne badania kliniczne - analizy, EKG, spirometria, markery infekcji, ECHO KG, badanie przez lekarzy specjalistów. Jest to ważne dla określenia ogólnego stanu pacjenta i jego chęci poddania się leczeniu..

  Leczenie raka płuc stopnia 4

  Stosowane metody leczenia zależą od typu histologicznego guza i wyników badań genetyki molekularnej, a także od stanu somatycznego pacjenta..

  Leczenie raka niedrobnokomórkowego (NSCLC)

  • Leki cytostatyczne. W zadowalającym stanie stosuje się schematy dwuskładnikowe, 4-6 kursów w odstępach 2-3 tygodni. Chemioterapia niezawodnie zmniejsza objawy choroby i wydłuża oczekiwaną długość życia. Osoby osłabione w podeszłym wieku są leczone jednym lekiem. Chemioterapia wykorzystuje leki platynowe, etopozyd, winorelbinę, pemetreksed, gemcytabinę i inne.
  • Terapia celowana. Jest to molekularnie ukierunkowany wpływ na cząsteczki indukujące proliferację komórek rakowych. Jest przepisywany pacjentom, u których występuje mutacja receptora naskórkowego czynnika wzrostu EGFR (zdiagnozowana u 15% pacjentów z NDRP) lub translokacja genu ALK (występuje w 5% przypadków). Terapię celowaną w przypadku mutacji EGFR można zalecić jako pierwszy etap leczenia lub w połączeniu z chemioterapią. Leki celowane nie powodują toksycznego działania cytostatyki, dlatego takie leczenie można przepisać osłabionym pacjentom i kontynuować przez całe życie. Są to leki takie jak gefitynib, erlotynib, kryzotynib.
  • Radioterapia. Stosowany jest jako paliatywna metoda miejscowej kontroli wielkości guza, przy silnym zespole bólowym, w celu zmniejszenia wielkości przerzutów (najczęściej stosuje się napromienianie mózgu).
  • W przypadku ognisk guza w kościach - przepisywane są bisfosfoniany.

  Leczenie raka drobnokomórkowego (SCLC)

  • Chemoterapia.
  • Paliatywna radioterapia.
  • Nie opracowano terapii celowanej w SCLC. Ale rak drobnokomórkowy jest najbardziej wrażliwy na chemioterapię, dlatego można ustabilizować wzrost guza na długi czas.

  Opieka paliatywna

  Takie leczenie jest zalecane w przypadku poważnego stanu ogólnego, jeśli terapia była nieskuteczna lub jeśli chemioterapia jest nietolerancyjna. Celem jest zmniejszenie objawów i złagodzenie cierpienia. Przy dobrej opiece i wsparciu bliskich może przedłużyć życie. Główne działania:

  • Skuteczne uśmierzanie bólu na zasadzie kumulacji: nienarkotyczne leki przeciwbólowe - słabe opiaty - silne środki odurzające.
  • Leki przeciwwymiotne.
  • Torakocenteza, laparocenteza z gromadzeniem się płynu.
  • Terapia infuzyjna w celu detoksykacji i nawodnienia.
  • Leki hemostatyczne do krwawień
  • Terapia tlenowa.

  Prognoza

  Rak płuc z przerzutami ma złe rokowanie. Ale we współczesnej onkologii zmienia się rozumienie nieuleczalnych guzów. Etap 4 nie jest postrzegany jako wyrok, ale jako przewlekła choroba, w której możesz pomóc.

  Metody wywierania wpływu zostały opracowane i nadal są rozwijane. Bardzo obiecującym obszarem są badania nad celowaną i immunoterapią.

  Bez leczenia średni czas przeżycia pacjentów wynosi 4-5 miesięcy. Standardowa chemioterapia zwiększa ten wskaźnik do 9. Leki celowane mogą przedłużyć życie pacjenta do 2 lat.

  Artykuły O Białaczce