Pytanie, jak długo żyją z rakiem w stadium 4 z przerzutami, a nawet bardziej szczegółowym: „Mama (ciocia, babcia…) dostała IV stopień, ile jej zostało?”, Krewni Pacjentów regularnie pytają onkologów. Nie słysząc jednoznacznej odpowiedzi, pytający z reguły zaczynają narzekać na lekarzy.

Dlaczego nie ma i nie może być jasnej odpowiedzi na pytanie, jak długo żyją chorzy na raka w IV stadium zaawansowania? Co decyduje o oczekiwanej długości życia pacjenta z tym bardzo zaawansowanym stadium raka? Zadaliśmy to pytanie lekarzowi najwyższej kategorii, kierownikowi działu naukowego innowacyjnych metod terapeutycznej onkologii i rehabilitacji Szpitala im. N.N. Petrov, doktor nauk medycznych Semiglazova Tatiana Yurievna.

Komórki rakowe to własne komórki człowieka, nad których wzrostem i rozmnażaniem organizm utracił kontrolę.

Ewolucja raka ma 4 etapy - 4 etapy, z których każdy jest zwykle oznaczany cyframi rzymskimi od I do IV. Wykrycie guza na etapie, w którym pojawiły się już przerzuty do odległych węzłów chłonnych i / lub tkanek i narządów, automatycznie określa etap procesu jako czwarty.

Co wpływa na oczekiwaną długość życia pacjenta z rakiem w stadium 4?

Rokowanie w życiu pacjentów z guzem złośliwym w IV stopniu zaawansowania zależy od szybkości rozprzestrzeniania się guza do otaczających tkanek i odległych narządów..

Okres podwojenia się guza może trwać od 30 dni do kilku lat i dziesięcioleci. Istnieją guzy, o których istnieniu człowiek może nigdy nie wiedzieć. Charakteryzują się bardzo powolnym wzrostem i długo nie objawiają się klinicznie. Są to tak zwane guzy utajone, powolne lub „dobre”.

Przykład z praktyki. W 1997 roku pod kierunkiem profesora Michaiła Łazariewicza Gershanovicha leczyliśmy pacjenta z chłoniakiem nieziarniczym w IV stopniu zaawansowania. Mąż pacjentki zapytał nas, jak długo musiała żyć jego młoda żona? Po polichemioterapii i radioterapii pozostałych ognisk pacjentka od 20 lat przyjeżdża do mnie w pełnym zdrowiu, a jej syn z powodzeniem wstąpił na Uniwersytet.

Istnieją „złe guzy”, które charakteryzują się agresywnym potencjałem przerzutów. Przy pozornie niewielkich rozmiarach ogniska pierwotnego następuje szybkie rozprzestrzenianie się procesu - szybkie pojawienie się i wzrost odległych przerzutów w różnych narządach, najczęściej w wątrobie, płucach, kościach, mózgu... Jednak w większości przypadków przy pomocy nowoczesnego i terminowego leczenia przeciwnowotworowego wszystko można zapanować nad objawami choroby i spowolnić, a nawet zawiesić przebieg samej choroby.

W niektórych przypadkach współistniejące choroby (ciężka postać cukrzycy, przewlekła niewyrównana niewydolność serca, niewydolność oddechowa lub nerek, choroby naczyniowo-mózgowe i zakrzepowo-zatorowe, przewlekłe infekcje itp.), Które nie pozwalają na pełne leczenie, znacznie pogarszają rokowanie pacjenta..

Paradoksy wieku

Istnieje przekonanie, że osobom starszym trudniej jest radzić sobie z chorobą zwaną rakiem. Rzeczywiście, duża liczba chorób współistniejących ogranicza stosowanie niektórych rodzajów leczenia ze względu na ryzyko wystąpienia różnych powikłań. Z drugiej strony u osób starszych procesy metaboliczne ulegają spowolnieniu, a przebieg samej choroby nie jest aktywny, powolny. Należy pamiętać, że dziś wiek podeszły i starcze nie jest sam w sobie przeciwwskazaniem do powołania terapii lekami przeciwnowotworowymi. Większe znaczenie ma wiek biologiczny pacjenta, a nie ten wskazany w paszporcie.

Przeciwnie, u młodych pacjentów liczba współistniejących chorób jest kilkakrotnie mniejsza i może w ogóle nie być poważnych. Ale aktywne procesy metaboliczne mogą częściowo przyczyniać się do agresywnego przebiegu guza. Tak więc wiek staje się zarówno sprzymierzeńcem, jak i wrogiem.

Ogromne znaczenie ma czas trwania wywiadu (historia) choroby, a także rezerwy leczenia przeciwnowotworowego..

Wszystko zależy od wielu ważnych czynników, z których głównym jest paszport guza, o którym decydują wyniki histologiczne, immunohistochemiczne + konkluzja genetyki molekularnej.

Leczenie przeciwnowotworowe raka w IV stopniu zaawansowania może obecnie obejmować:

 • wszystkie rodzaje leków przeciwnowotworowych (chemioterapia, terapia hormonalna, celowana, immunoterapia, immunokoniugaty);
 • terapia towarzysząca (środki modyfikujące kości, na przykład bisfosfoniany lub denosumab, profilaktyka farmakologiczna najczęściej występujących powikłań chemioterapii: nudności i wymioty, neutropenia i anemia itp.);
 • radioterapia, głównie w celu złagodzenia bólu;
 • leczenie chirurgiczne cytoredukcyjne (mające na celu zmniejszenie objętości guzów);
 • lokalne metody fizyczne - terapia fotodynamiczna, kriodestrukcja itp.;
 • leczenie objawowe (mające na celu korektę różnych objawów choroby) - uśmierzanie bólu, uspokojenie, korekta niedoborów żywieniowych itp..

Dlatego guzy są podzielone na 3 główne grupy:

 • Bardzo wrażliwa na chemioterapię, którą można wyleczyć za jej pomocą (guzy zarodkowe, torbielowaty dryf, chłoniak Hodgkina itp.).
 • Nowotwory, które reagują na chemioterapię, ale nie są całkowicie wyleczone (chłoniaki nieziarnicze, rak piersi, drobnokomórkowy rak płuc, rak jajnika itp.).
 • Nowotwory, które nie reagują dobrze na chemioterapię, takie jak rak żołądka, rak wątroby, rak trzustki, czerniak itp...

Tak więc u pacjentów z czerniakiem w IV stopniu zaawansowania dakarbazyna była do niedawna uważana za najbardziej wrażliwy lek. Teraz uzyskano dane, że leki onkoimmunologiczne - inhibitory punktu kontrolnego - przeciwciała przeciwko CTLA-4, PDL1, PD1 (w Federacji Rosyjskiej zostały już zarejestrowane 3 leki: ipilimumab, pembrolizumab i niwolumab) „trenują” układ odpornościowy organizmu do walki nowotwór złośliwy, uniemożliwiający komórkom nowotworowym „ucieczkę” spod nadzoru immunologicznego. Według danych z badań klinicznych i rozszerzonego programu dostępu, który odbył się w naszym Instytucie, działanie przeciwnowotworowe takich leków utrzymuje się nawet lata po zakończeniu leczenia. Należy pamiętać, że reakcja organizmu na leki z tej grupy jest wyjątkowa. Dlatego w przypadku wszystkich leków należących do nowej klasy inhibitorów punktów odpowiedzi immunologicznej leczenie należy rozpoczynać pod nadzorem doświadczonych i wykwalifikowanych onkologów.!

Laboratorium Onkologii Molekularnej

Wśród pacjentów z rakiem w stadium 4 konieczne jest wyróżnienie pacjentów paliatywnych.

Pacjenci paliatywni to ci chorzy na raka, którzy wyczerpali wszystkie możliwości leczenia, ich ciała nie mogą już walczyć z chorobą. W niektórych przypadkach stan fizyczny takich pacjentów jest spowodowany niewydolnością wielonarządową. Wyczerpane możliwości leczenia przeciwnowotworowego nie pozwalają na kontynuację leczenia. Z obrazu klinicznego badania krwi widać, że hematopoeza jest gwałtownie hamowana (na przykład niska hemoglobina, płytki krwi, leukocyty). W przypadku analizy biochemicznej krwi, przeciwnie, mogą „wyjść poza skalę”, na przykład wskaźniki kreatyniny, bilirubiny i / lub transaminaz itp..

Etap, w którym pacjent paliatywny odczuwa silne osłabienie, nie wstaje z łóżka i nie porusza się samodzielnie, nie je, ma pomieszanie świadomości - nazywa się termicznym. Wszystkie możliwe rodzaje leczenia zostały już wypróbowane i przestały działać, możliwe jest tylko złagodzenie objawów (na przykład złagodzenie zespołu bólowego). Przyczyną śmierci chorych na raka jest często niewydolność wielonarządowa. Guz hamuje funkcje ważnych narządów i układów organizmu, masa guza rośnie i staje się nie do pogodzenia z życiem. Niemniej jednak chorzy na raka w stadium 4, którzy otrzymują kompetentną opiekę paliatywną, która obecnie jest w pełni zapewniana przez wykwalifikowany i specjalnie przeszkolony personel HOSPES, mogą żyć wystarczająco długo i mieć dobrą jakość życia. Każdy pacjent zawsze ma szansę zaczekać na nowe metody leczenia, na które rak będzie wrażliwy. Nauka idzie do przodu skokowo!

Nie możemy zapominać o aspektach psychologicznych, społecznych i duchowych. Psychologowie medyczni często pomagają chorym na raka znaleźć ich „duchowe kotwice”.

Co daje psychologiczną pomoc chory na raka?

 • Poprawia się stan emocjonalny pacjentów i bliskich;
 • lęki, lęki, trudności w relacjach rodzinnych są przezwyciężane;
 • wzmocniona motywacja do leczenia;
 • poprawia się jakość życia pacjentów i ich rodzin;
 • nabywane są umiejętności efektywnej komunikacji z personelem medycznym, współpracownikami, przyjaciółmi i bliskimi osobami.

Należy pamiętać, że IV etap procesu złośliwego jest dziś dobrze kontrolowanym procesem, który przy pomocy leczenia przeciwnowotworowego z powodzeniem przekłada się na przewlekły i powolny proces. To z kolei umożliwia pacjentom zastosowanie nowego i skuteczniejszego leczenia. Dwadzieścia lat doświadczenia jako chemioterapeuta w N.N. N.N. Petrov na pytanie: "Jak długo żyją pacjenci z rakiem w stadium 4?" pozwala odpowiedzieć: „Długie”, ale poddawane terminowemu i nowoczesnemu traktowaniu.

Publikacja autora:
Tatiana Yurievna Semiglazova
lekarz najwyższej kategorii
Doktor nauk medycznych
Kierownik Zakładu Naukowego Innowacyjnych Metod Terapii Onkologicznej i Rehabilitacji Szpitala im. N.N. Petrova

Rak 4. stopnia

Rak 4. stopnia jest najpoważniejszy. Człowiek cierpi nie tylko z powodu bólu fizycznego, ale także moralnego. Z reguły pacjent i jego bliscy już pogodzili się z faktem, że choroby nie można wyleczyć, ale mają nadzieję na złagodzenie cierpienia i zmniejszenie bólu..

Charakterystyka IV etapu onkologii

Rak 4. stopnia jest ostatnim stadium raka, w którym przerzuty zaczynają się rozprzestrzeniać do sąsiednich tkanek i narządów. Komórki rakowe pasożytują w całym organizmie. Okolicznością obciążającą obrazu klinicznego jest uszkodzenie układu nerwowego i mózgu, które negatywnie wpływa na zachowanie i stan psycho-emocjonalny pacjenta.

Zaniedbane przypadki onkologii ujawniają żywe objawy:

 • Zapalenie i bolesność w węzłach chłonnych. Są to narządy, w których w pierwszej kolejności rozprzestrzenia się rak z przerzutami, a w IV stadium choroby z komórki złośliwej powstają wtórne guzy..
 • Żółty odcień skóry z powodu chorób wątroby.
 • Utrata masy ciała z powodu zmniejszonego apetytu, niewydolności jelit. Nudności i wymioty. Ze względu na patologiczny proces w organizmie zmniejsza się zapotrzebowanie człowieka na jedzenie i jedzenie. Gdy tylko pacjent zaczął odmawiać posiłków, przy łóżku należy ustawić całodobowy zegarek. Odmowa jedzenia wskazuje na początek fazy termicznej raka, co powoduje, że choroba ma krytyczne znaczenie. Pacjent stopniowo traci zdolność do samoopieki i potrzebuje pomocy z zewnątrz.
 • Słabość, zmęczenie. Niedokrwistość prowadzi do apatii i osłabienia, których przyczyną jest zmniejszony apetyt. Zwiększone zmęczenie spowodowane jest dysfunkcją wielu narządów wewnętrznych w wyniku raka, zatrucia organizmu i krwawienia wewnętrznego.
 • Na tle zatrucia rakiem oraz w wyniku procesu zapalnego w organizmie następuje wzrost temperatury. Temperatura jest prawie stale wysoka.
 • Wyraźny zespół bólowy spowodowany uciskiem narządów wewnętrznych przez przerośnięty guz. Wewnętrzna deformacja narządów prowadzi do zastoju żółci, zakrzepów krwi, problemów z wątrobą i nerkami. Aby złagodzić ból, pacjentowi wstrzykuje się morfinę. W ostatnich dniach choroby nawet silne opiaty nie łagodzą bólu..
 • Niedokrwienie spowodowane zaburzeniami czynności nerek i zaburzeniami metabolicznymi.

Rak w stadium 4 wpływa na skórę.

Zaniedbanie choroby i ignorowanie pierwszych niepokojących objawów pociąga za sobą nieodwracalne konsekwencje.

Oznaki odmian onkologii

Proces onkologiczny ma szczególne cechy, które są określane przez lokalizację ogniska guza:

 1. Kaszel z zakrzepami krwi jest charakterystyczny dla raka gardła i uszkodzenia płuc. Ten objaw obserwuje się, gdy rak dotyka nosogardzieli..
 2. Dysfagia i krwawe wymioty pojawiają się, gdy obrzęk wpływa na jelita.
 3. W przypadku czerniaka możliwe są zmiany skórne z niezacierającymi się owrzodzeniami, wokół których występuje niewielki obrzęk.
 4. Wyładowanie z żeńskich narządów płciowych, które ma ostry, nieprzyjemny zapach, charakterystyczny dla raka szyjki macicy.
 5. Dysfunkcja seksualna jest charakterystyczna dla raka prostaty.
 6. Lomota dręczy pacjenta z onkologią w tkankach kostnych.
 7. Nagła ślepota i rozdzierający ból głowy, zaburzona koordynacja ruchów i głuchota, zaniki pamięci wskazują na uszkodzenie guza mózgu.

Oznaki śmierci

Jeśli u pacjenta zdiagnozowano raka w stadium 4, oznacza to, że istnieją oznaki śmierci. W ostatnich dniach życia pacjent dużo śpi, będąc pod wpływem silnych opiatów. Jego krewni muszą zaakceptować nieuchronność rychłej śmierci i znać zwiastuny zbliżającego się smutnego wydarzenia:

 • Obojętny stosunek do wydarzeń z otaczającej rzeczywistości, apatia, dystans, obojętność, negatywne myśli. Powstają w wyniku tego, że osoba pogodziła się z rychłą śmiercią.
 • Odchylenia w pracy ośrodkowego układu nerwowego, które przejawiają się nieodpowiednimi reakcjami emocjonalnymi, brakiem aktywności fizycznej.
 • Predcoma i śpiączka. Ważne jest, aby w tym stanie pacjenci nadal słyszeli, dlatego krewni powinni zapewnić im uwagę i wsparcie..
 • Predagonia. Stan utrzymuje się kilka dni i towarzyszą mu halucynacje, gwałtowny spadek ciśnienia krwi, bladość skóry i sinica błon śluzowych.
 • Śmierć kliniczna. Zjawisko to charakteryzuje się zaprzestaniem pracy wszystkich narządów i układów organizmu, ale proces metaboliczny trwa nadal na poziomie komórkowym. Przyczyną śmierci klinicznej jest ograniczony dopływ tlenu do mózgu. Jeśli taki stan wystąpi przy innych chorobach, istnieje nadzieja, że ​​w ciągu 4-5 minut zostanie przywrócona do życia bez dalszych poważnych konsekwencji. W przypadku raka w stadium 4 nie można tego zrobić. Śmierć kliniczna w przypadku raka jest w rzeczywistości śmiertelna.
 • Brak oznak funkcji mózgu i funkcjonowania narządów i układów.
 • W wyniku głodu tlenu i upośledzonego krążenia krwi dochodzi do agonii, która pojawia się przed śmiercią. Niedobór tlenu objawia się przerywanym oddychaniem, które może całkowicie ustąpić na 1-2 sekundy. Oddychanie staje się płytsze, wydechy przekraczają czas trwania wdechu. Dźwięki duszące i świszczące podczas oddychania są spowodowane tym, że narząd oddechowy jest uszkadzany przez przerzuty.

Aby ułatwić proces oddychania, lekarze zalecają stosowanie poduszki tlenowej - w ten sposób tlen natychmiast dostaje się do płuc, omijając górne drogi oddechowe. Ponadto możesz złagodzić stan osoby, zwilżając jej usta i wewnętrzną powierzchnię ust wodą..

Ludzie żyją w agonii przez 3-4 godziny, potem nadchodzi śmierć. Oznaką śmierci jest zaprzestanie funkcjonowania komórek mózgowych. W tym samym czasie skóra pacjenta staje się zimna, pojawiają się krople zimnego potu.

Nawet w stanie umierania zasięgnięcie pomocy medycznej może złagodzić ból i przedłużyć życie o co najmniej kilka tygodni..

Leczenie raka 4. stopnia

Na tym etapie nie można zapobiec procesowi patologicznemu. Nawet po operacji możliwe są negatywne konsekwencje. Ale rokowanie dla choroby zależy od lokalizacji głównego ogniska onkologicznego. Stosowana jest terapia paliatywna.

Aby zmniejszyć przerzuty, stosuje się chemię i promieniowanie. Przestrzeganie zaleceń lekarza i kompleksowe leczenie, któremu towarzyszy farmakoterapia, przedłużają życie pacjenta o kilka lat.

Należy pamiętać, że żaden lek przeciwnowotworowy nie może pomóc pacjentowi. Choroba nie jest całkowicie wyleczona, ale terapia może pomóc pacjentowi.

Pomoc psychologiczna

Pacjenci z rakiem w stadium 4 wymagają wsparcia ze strony bliskich. Rak atakuje organizm, wszystkie narządy - pacjent odczuwa moment zbliżającej się śmierci i własną bezużyteczność.

Krewni powinni stworzyć pacjentowi jak najbardziej komfortowe warunki do życia w ostatnich dniach życia. Cicha muzyka w tle uspokaja, a rozmowa z osobą o jego życiu pomaga mu przemyśleć to, co przeżył, podkreślić najważniejsze osiągnięcia i cieszyć się wspomnieniami z przyjemnych wydarzeń. Pacjenci lubią słuchać, gdy krewni czytają na głos ich ulubione dzieła literackie. Wszystko to przyczynia się do łatwego stosunku do śmierci..

Nie zawsze krewni są w stanie zapewnić pacjentowi pomoc psychologiczną, wiedząc, że nie da się pokonać tej dolegliwości. Dlatego świadczenie usług dla takich pacjentów w hospicjach - organizacjach, w których psychologowie i pracownicy socjalni udzielają pacjentowi pomocy i stwarzają warunki do komfortowego życia poza mierzonym okresem. Hospicja pomaga nie tylko chorym na raka, ale także ich bliskim, ucząc ich opieki nad pacjentem, pomagając znaleźć z nim wspólny język i spokojnie reagować na nieprzyjemne reakcje behawioralne. Choroba dorosłego krewnego jest trudna dla dzieci - w hospicjach psychologowie pomagają im zaakceptować ten nieunikniony fakt.

Ostatni etap raka jest niezwykle trudny. Nie można zostawić pacjenta samego z bólem ostatnich dni i godzin życia. Wiedząc, że jego bliscy go nie opuścili, czując ich troskę i miłość, pacjent z łatwością odchodzi do innego świata.

Rokowanie w przypadku raka stopnia 4

Pacjenci i ich krewni są zaniepokojeni statystykami: czy pacjent z rakiem 4 stopnia jest wyleczalny? Lekarze ostrożnie przekazują krewnym przybliżoną oczekiwaną długość życia pacjenta, woląc odpowiadać na pytania o to, jak długo dana osoba może żyć z wymijaniem. To denerwuje krewnych, ponieważ chcą konkretów. Jednak lekarze nie mogą udzielić dokładnej odpowiedzi, ponieważ ostatni etap raka ma wyjątkowo niekorzystny obraz kliniczny..

Końcowe stadium raka charakteryzuje się niekontrolowanym podziałem komórek nowotworowych; nie jest możliwe przewidzenie szybkości tego procesu. Szybkość rozprzestrzeniania się przerzutów do sąsiednich tkanek i narządów może zostać osiągnięta w ciągu 30 dni, a przy słabym rozwoju przerzutów można żyć z rakiem przez wiele lat. Nasilenie agresywności w onkologii zależy od wieku pacjenta, zastosowanej terapii i lokalizacji pierwotnego ogniska raka.

Prognozy lekarzy dotyczące przeżycia są uspokajające w przypadku niektórych typów raka. Lokalizacja guza pierwotnego ma decydujące znaczenie przy formułowaniu rokowania.

Tak więc choroba onkologiczna płuc na etapie 4 ma stosunkowo pozytywne rokowanie: w terapii paliatywnej i kursach ekspozycji na promieniowanie, chemioterapii, osoba żyje z ciężką chorobą do 5 lat. W przypadku uszkodzenia wątroby, części żołądka i trzustki rokowanie jest niekorzystne: osoba będzie trwać maksymalnie sześć miesięcy.

Rak 4. stopnia

Normalne komórki ciała tracą zdolność różnicowania się i stają się nietypowe. Występuje naruszenie struktury tkanek, złośliwe komórki szybko się dzielą, guz zaczyna rosnąć w otaczające tkanki. W naczyniach limfatycznych lub krwionośnych złośliwe komórki rozprzestrzeniają się po całym ciele. Zatrzymując się pod wpływem jakichkolwiek czynników w narządzie lub naczyniach, nietypowa komórka zaczyna się dzielić, zamienia się w guz, az czasem rosną otaczające tkanki - tak przerzuty pierwotnego guza i rozwój wtórnych ognisk raka.

Oddział Onkologii Szpitala Jusupowa stosuje innowacyjne metody leczenia raka, specjaliści kliniki sprawdzili się profesjonalnie w leczeniu nowotworów skóry, piersi, jajnika, jelit, narządów układu pokarmowego. Specjaliści kliniki są zaangażowani w różnorodne prace badawczo-rozwojowe w zakresie leczenia nowotworów, chorób onkologicznych i posiadają międzynarodowe certyfikaty. Szpital Jusupow jest akredytowany do badań klinicznych, co pozwala na stosowanie leków, których nie mogą stosować inne instytucje medyczne w Rosji. Stosowanie unikalnych leków pomoże pacjentom szpitala w Jusupowie zwiększyć oczekiwaną długość życia i jego jakość.

Etapy raka

Nowotwory złośliwe są klasyfikowane według etapów, objawów klinicznych, histologii, cech morfologicznych. Stworzono system oznaczeń guzów złośliwych, który zawiera pełny opis stanu nowotworu: stadium jego rozwoju, reakcja regionalnych węzłów chłonnych, obecność przerzutów:

 • 0 stopień raka jest nieinwazyjną postacią guza. Rak mieści się w pierwotnych granicach edukacji. Rak stopnia 0 jest całkowicie uleczalny.
 • Rak stopnia 1 - złośliwy guz zaczyna rosnąć, ale nie wpływa na węzły chłonne i odległe narządy. Wyjątkiem jest rak żołądka, który w pierwszym stadium rozwoju dotyka regionalnych węzłów chłonnych.
 • 2 stopień raka - wczesne wykrycie guza odgrywa istotną rolę w skuteczności leczenia drugiego stadium nowotworu złośliwego. Guz może zacząć dawać przerzuty do węzłów chłonnych (regionalnych) zlokalizowanych w pobliżu zajętego narządu, a wzrost komórek w guzie pierwotnym wzrasta. Dobre rokowanie zależy od wielu czynników - wczesnego wykrycia, rodzaju guza, lokalizacji powstania.
 • Rak III stopnia - nowotwór postępuje, przerzuty znajdują się w regionalnych węzłach chłonnych, jeśli nie ma przerzutów w odległych węzłach chłonnych i narządach rokowanie jest korzystniejsze. Prognozy dotyczące przeżycia dla każdego rodzaju guza w stadium 3 są różne. Duże znaczenie ma nie tylko rodzaj guza, ale także stan zdrowia pacjenta, umiejscowienie guza - im trudniej jest zlokalizowany, tym mniejsze szanse na wyleczenie.
 • Rak 4. stopnia jest ostatnim stadium raka. Rokowanie w większości przypadków jest negatywne.

Rak czwartego stadium

Rak czwartego stopnia jest terminalnym stadium raka. W większości przypadków pierwsze stadia raka przebiegają bezobjawowo, a gdy pojawiają się objawy nowotworu złośliwego, najczęściej jest to późne stadium rozwoju. Bardzo często nowotwór rozwija się szybko w krótkim okresie - określone czynniki wpływają na tempo rozwoju raka. Na tempo rozwoju raka mogą wpływać ciąża, stres, uraz, wiek i rodzaj raka. Czwartego stadium raka nie można już wyleczyć chirurgicznie ze względu na rozprzestrzenianie się procesu nowotworowego. Zaniedbanie procesu nie pozwala na wyleczenie pacjenta, ale współczesna medycyna może wydłużyć życie pacjenta o kilka miesięcy lub lat.

Oznaki

Objawy raka w stadium 4 są dość wyraźne; w zależności od rodzaju guza i miejsca lokalizacji objawiają się określonymi objawami. W przypadku raka jelita w stadium 4 może rozwinąć się niedrożność jelit, zaparcia i silny ból brzucha i żołądka. Rak piersi w stadium 4 charakteryzuje się deformacją narządu, wycofaniem brodawki, wydzieliną z brodawki, objawami próchnicy.

Rak IV stopnia obejmuje pewne kryteria:

 • szybki wzrost guza.
 • każdy rodzaj raka.
 • śmiertelne typy raka: rak trzustki, rak płuc, rak wątroby, rak mózgu, czerniak i inne rodzaje raka.
 • postępująca choroba nowotworowa z przerzutami do narządów: wątroby, mózgu, trzustki, płuc, z uszkodzeniem układu kostnego.

Czy można pokonać raka 4 stopnia

Leczenie raka w stadium 4 jest prawie niemożliwe, guz wyrósł już do otaczających tkanek, dając przerzuty do odległych węzłów chłonnych i narządów. Leczenie raka w stadium 4 jest bardzo trudne i trudne dla pacjenta, którego zdrowie jest już osłabione. Niemniej jednak zdarzają się przypadki, gdy ciężko chorzy ludzie pokonali raka, ponieważ każdy człowiek jest wyjątkowy i każdy ma inną odporność..

Objawy przed śmiercią

Objawy zależą od etapów, przez które przechodzi pacjent. Faza przedagoniczna to stan spowodowany silnymi zaburzeniami pracy ośrodkowego układu nerwowego, bladość skóry i sinica skóry. Pacjent jest przygnębiony fizycznie i emocjonalnie. Spada ciśnienie krwi.

Faza agonii jest ostatnim etapem przed śmiercią u pacjentów. Pacjent doświadcza silnego niedotlenienia, co prowadzi do ustania krążenia krwi i zatrzymania oddechu. Agonia może trwać do 3 godzin.

Faza śmierci klinicznej - organizm przestaje funkcjonować, w komórkach organizmu zachodzą ostatnie procesy metaboliczne. Etap trwa kilkanaście minut, kończy się biologiczną śmiercią pacjenta.

Przeciwbólowe

Objawem, który najwyraźniej wskazuje na rozwój złośliwego guza, jest ból. Aktywnie rosnący guz najczęściej powoduje ból. Ból może być spowodowany uszkodzeniem tkanki nerwowej, rozwojem procesu zapalnego w guzie. W celu złagodzenia stanu pacjenta wykonywana jest terapia znieczulająca. Jest przepisywany indywidualnie, biorąc pod uwagę stan pacjenta i może znacznie zmniejszyć intensywność bólu. Ulga w bólu w przypadku raka w stadium 4:

 • gdy pojawia się łagodny ból, przepisywane są niesteroidowe leki przeciwzapalne.
 • ból o umiarkowanym nasileniu jest leczony połączonymi lekami: ketorolem i innymi silnymi lekami.
 • silny, wyniszczający ból leczy się silnymi lekami o zawartości narkotycznej - fentanylem, morfiną, promedolem.

Długość życia

Przy prowadzeniu skutecznego leczenia przeżywalność pacjentów w zależności od rodzaju guza wynosi:

 • Rak wątroby IV stopnia - około 5% chorych żyje dłużej niż 5 lat.
 • rak okrężnicy IV stopnia - 5% pacjentów żyje dłużej niż 5 lat.
 • rak IV stopnia płuc - 10% chorych przeżywa dłużej niż 5 lat.
 • rak 4. stopnia żołądka - 6% pacjentów żyje dłużej niż 5 lat.
 • rak czwartego stadium trzustki - 10% chorych żyje powyżej 5 lat.
 • rak piersi stadium 4 - 15% kobiet przeżywa dłużej niż 5 lat.
 • rak piersi stadium 4 - 15% pacjentek żyje dłużej niż 5 lat.
 • stadium 4 raka macicy - w zależności od rozprzestrzeniania się procesu przeżywalność wynosi od 3 do 9%.
 • stadium 4 raka szyjki macicy - 8% kobiet żyje dłużej niż 5 lat.
 • stadium 4 raka prostaty - ma wysoki pięcioletni wskaźnik przeżycia, około 30%.

Oddział Onkologii Szpitala Jusupowa w Moskwie zapewnia leczenie raka na wszystkich etapach choroby. Centrum diagnostyczne i lekarze oddziału onkologicznego dokładają wszelkich starań, aby zapewnić terminową pomoc chorym na raka. Wizyta u lekarza na czas może uratować ci życie. Na konsultację można zapisać się telefonicznie.

Leczenie czwartego stadium raka

Co można zrobić z rakiem w stadium 4?

W celu złagodzenia ogólnego stanu pacjenta w późnych stadiach raka stosuje się podstawowe metody utrzymania funkcji życiowych, w tym intensywną terapię dożylną, plazmaferezę, hemosorpcję, przetaczanie krwi i składników krwi..

W Klinice Onkologii Interwencyjnej wykonujemy takie operacje paliatywno-pomocnicze jak:

 • wszczepianie systemów żylnych i tętniczych portów infuzyjnych do chemioterapii;
 • nałożenie nefrostomii z uszkodzeniem nerek;
 • drenaż i stentowanie dróg żółciowych w żółtaczce obturacyjnej o genezie guza;
 • instalacja filtrów żyłowych w żyle głównej dolnej w celu zapobiegania zakrzepicy z zatorami;
 • stentowanie żyły głównej górnej w przypadku niedrożności guza i wielu innych.

W czwartym stadium raka ważna jest nowoczesna terapia bólu.

Co to jest rak w stadium 4?

Czwarty etap raka to nieodwracalny, niekontrolowany proces wzrostu i rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych w całym organizmie, w którym sąsiednie zdrowe narządy i tkanki ulegają uszkodzeniu, aw odległych narządach tworzą się odległe (przerzutowe) ogniska nowotworowe. W stadium 4 raka ognisko pierwotne może mieć dowolną wielkość: od 5-6 mm w przypadku guza neuroendokrynnego przewodu pokarmowego lub czerniaka i do 10-30 cm średnicy w przypadku guza Ewinga.

Kryteria rozpoznania raka w stadium 4 obejmują:

 • postępujący rak atakujący kości, płuca, wątrobę, trzustkę i / lub mózg lub
 • szybko rosnące nowotwory (szybko rosnący guz) lub
 • jakikolwiek rodzaj raka kości lub
 • nowotwory skrajnie śmiertelne (np. rak płuc, rak trzustki, szpiczak mnogi, rak płaskonabłonkowy, czerniak itp.)

Jak określa się stadium raka?

Stopień zaawansowania raka pokazuje, jak bardzo nowotwór złośliwy wyrósł do sąsiednich tkanek, czy udało mu się przerzutować do węzłów chłonnych i do różnych części ciała. To bardzo ważna informacja, ponieważ pomaga lekarzowi opracować optymalną taktykę leczenia, zbudować wiarygodne rokowanie.

Aby określić stadium raka, lekarze opierają się na ogólnie przyjętej klasyfikacji TNM. Litera T oznacza wielkość i lokalizację guza pierwotnego, N - przerzuty do pobliskich węzłów chłonnych, M - przerzuty odległe. Obok każdej litery znajduje się indeks liczbowy.

Kombinacje różnych wartości T, N i M są łączone w czterech etapach (jest też jeden - zero):

Etapy raka to zespół cech opisujących przebieg procesu nowotworowego. Wyróżnia się następujące stadia raka:

 • Stopień zerowy. Tak zwany rak in situ. Guz znajduje się w tkance, z której się rozwinął i nie wyrasta na sąsiednie struktury. Nowotwór można całkowicie usunąć chirurgicznie.
 • Pierwszy etap. Guz jest stosunkowo mały i nie miał czasu na głębokie wrastanie w otaczające tkanki.
 • Drugi etap. Guz nadal nie rozprzestrzenia się na sąsiednie tkanki, ale jest większy. Pojedyncze przerzuty można znaleźć w pobliskich węzłach chłonnych.
 • Etap trzeci. Komórki rakowe rozprzestrzeniły się do otaczających tkanek i pobliskich węzłów chłonnych.
 • Etap czwarty. Rak z przerzutami: komórki nowotworowe rozprzestrzeniły się na różne części ciała.

Czasami cyfrom przypisuje się litery łacińskie - A, B, C, jeśli na etapie konieczne jest wybranie podstopnia.

Objawy raka 4. stopnia

Dopóki rak nie osiągnie stadium IV, chory może nie odczuwać żadnych objawów. To jedna z głównych przyczyn późnej diagnozy raka. Jeśli guz zostanie wykryty wcześnie, zwykle jest to przypadek lub w wyniku regularnych badań przesiewowych.

Objawy raka w IV stopniu zaawansowania zależą od rodzaju i wielkości guza, obecności przerzutów, stopnia inwazji komórek rakowych do różnych tkanek i narządów..

Typowe objawy obejmują:

 • zwiększone zmęczenie, ciągłe uczucie zmęczenia;
 • zmniejszony apetyt;
 • duszność;
 • utrata masy ciała, aż do wyczerpania - kacheksja;
 • nudności i wymioty;
 • żółtaczka.

Przerzuty do kości prowadzą do bólu kończyn i patologicznych złamań; do mózgu - na bóle głowy, zawroty głowy, drgawki; w płucach - na duszność; do wątroby - do wzrostu brzucha i żółtaczki.

U niektórych pacjentów rozwija się zespół paraneoplastyczny - reakcja na nowotwór i uwalniane przez niego substancje biologicznie czynne. Przejawia się różnymi objawami - ze skóry, układu hormonalnego, nerwowego, sercowo-naczyniowego, pokarmowego, mięśniowo-szkieletowego, krwi.

Jakie środki lecznicze są przeprowadzane na 4. etapie raka?

Leczenie czwartego stadium raka o dowolnej lokalizacji z rozległymi zmianami nowotworowymi i obecnością odległych przerzutów ma przede wszystkim charakter paliatywny i objawowy. Do głównych zadań lekarza w leczeniu takich pacjentów należą:

 • Ograniczenie rozległości guza.
 • Spadek tempa wzrostu guza, opóźnienie postępu procesu nowotworowego.
 • Utrzymanie funkcjonowania narządów i układów.
 • Zapobieganie powikłaniom zagrażającym życiu - choroba zakrzepowo-zatorowa, udary, zawały serca.

Główne metody leczenia raka w stadium 4 obejmują chirurgię paliatywną, chemioterapię, radioterapię, terapię hormonalną, immunoterapię i inne metody stosowane samodzielnie lub w skojarzeniu, w zależności od rodzaju raka.

Doskonalenie metod leczenia chorób onkologicznych na późniejszych etapach doprowadziło do wprowadzenia procedur, które mogą znacząco poprawić jakość życia pacjentów, a także wydłużyć życie do roku lub dłużej. Jednocześnie niektórzy pacjenci zachowują zdolność do pracy i komunikowania się z rodziną i przyjaciółmi.

Nowe metody leczenia raka są skuteczne i mają minimalne skutki uboczne i obejmują:

 • indywidualne szczepionki przeciwnowotworowe,
 • stosowanie przeciwciał monoklonalnych,
 • radioembolizacja,
 • chemoembolizacja,
 • ablacja prądem o częstotliwości radiowej.

Poszczególne szczepionki przeciwnowotworowe są przygotowywane równolegle z operacją, która usuwa dużą objętość guza. Z usuniętego guza hoduje się hodowlę komórkową, a limfatyczne komórki dendrytyczne są izolowane z leukocytów krwi pacjenta. W specjalnych warunkach laboratoryjnych komórki odpornościowe są trenowane do reagowania na antygeny usuniętego guza. Rezultatem jest spersonalizowana szczepionka na raka, która dodatkowo chroni pacjenta przed nawrotami i przerzutami.

Przeciwciała monoklonalne, w tym leki takie jak imuteran, Erlotynib, przepisywany na raka okrężnicy SU11248, stosowane w leczeniu raka żołądka, wybiórczo oddziałują na komórki złośliwe i po podaniu dożylnym powodują ich izolowaną śmierć. W leczeniu czerniaka stosuje się leki Opdivo, Kitruda, Tafinlar.

Radioembolizacja przerzutów do wątroby jest wykonywana w przypadku różnych zaawansowanych chorób onkologicznych. Obejmuje on wewnątrznaczyniowe selektywne cewnikowanie naczyń wątroby oraz wprowadzenie cząstek embolizujących za pomocą radioaktywnego izotopu itru-90, przeprowadzane pod kontrolą angiografu. Izotopy pozostają aktywne i zwalczają komórki nowotworowe przez 64 godziny.

Chemoembolizacja mikrosferami jest operacją wewnątrznaczyniową, podczas której mikrosfery z unieruchomionymi lekami chemioterapeutycznymi są wstrzykiwane bezpośrednio do tętnicy zasilającej przerzut. Chemoembolizacja jest przeprowadzana przy nieoperacyjnych nowotworach, z wyraźnym wolumetrycznym uszkodzeniem wątroby, ciężkimi współistniejącymi chorobami somatycznymi. Zastosowanie cyfrowych rentgenowskich urządzeń chirurgicznych, zaawansowanych technicznie instrumentów wewnątrznaczyniowych pozwala na wielokrotne wykonywanie tej operacji bez skutków ubocznych i powikłań. Chemoembolizację można łączyć z innymi metodami leczenia nowotworów.

RF-ablacja guzów wątroby o częstotliwości radiowej jest wykonywana w przypadku pierwotnych guzów wątroby oraz przerzutów do wątroby o średnicy do 5 cm, jest światowym standardem w kompleksowym leczeniu późnych stadiów i przerzutów raka jelita grubego.

RFA jest przeciwwskazane, gdy guz zlokalizowany jest w bliskim sąsiedztwie żyły wrotnej, pęcherzyka żółciowego, dużych dróg żółciowych.

 • W przezskórnej przezwątrobowej ablacji RF pod kontrolą ultradźwięków i znieczuleniu ogólnym przez skórę i miąższ wątroby wprowadza się pustą igłę, przez którą następnie wprowadza się monopolarną elektrodę radiową.
 • Elektroda miejscowo podgrzewa fragment miąższu wątroby, powodując koagulację tkanek guza i miejscową martwicę.
 • W niektórych przypadkach radiologiczną ablację guzów wątroby RF wykonuje się podczas laparotomii, podczas usuwania niedrożności jelit z założeniem zespoleń lub podczas usuwania nacieku guza.
 • Wykonanie ablacji wątroby o częstotliwości radiowej RF znacznie rozszerza wskazania do leczenia operacyjnego pacjentów z wielosegmentowym uszkodzeniem wątroby.

Generalnie nawet paliatywne i objawowe leczenie raka IV stopnia o dowolnej lokalizacji wydłuża życie pacjenta i poprawia jego jakość..

Prognozy życiowe w IV stadium raka

Kluczowym wskaźnikiem rokowania w przypadku raka w stadium 4 jest przeżycie 5 lat, czyli odsetek pacjentów, którzy nadal żyją po 5 latach od rozpoznania raka w stadium 4.

We wczesnych stadiach raka pięcioletnia przeżywalność jest najwyższa, w niektórych przypadkach zbliża się do 100%. Na 4. etapie jest najniższy, ale to nie znaczy, że nie ma żadnych szans. Pięcioletni wskaźnik przeżycia ma charakter statystyczny. Obliczany jest na podstawie obserwacji dużej liczby pacjentów. Ale każdy pacjent jest wyjątkowy. Konieczne jest uwzględnienie wieku, współistniejących chorób, ogólnego stanu zdrowia.

Ponadto wskaźniki przeżycia 5-letniego są obliczane na podstawie obserwacji pacjentów, u których zdiagnozowano raka co najmniej 5 lat temu. Od tego czasu pojawiły się nowe leki i zmieniło się podejście do leczenia. Współcześni chorzy na raka mają powody, by liczyć na nieco lepsze prognozy.

Najdokładniejsze rokowanie może podać tylko lekarz. Nawet jeśli wskaźnik przeżycia w przypadku tego typu raka jest bardzo niski, a rokowanie najprawdopodobniej złe, lekarz zawsze może przepisać leczenie wspomagające, które pomoże przedłużyć życie i złagodzić bolesne objawy..

Prognozy dotyczące przeżycia dla raka w stadium 4: statystyki z Rosji i innych krajów

W Japonii, USA, Niemczech, Szwajcarii, Izraelu i wielu innych krajach raka w stadium końcowym rozpoznaje się znacznie rzadziej niż w Rosji. Wynika to ze specyfiki organizacji opieki medycznej. Obywatele tych krajów są świadomi korzyści płynących z profilaktyki w porównaniu z leczeniem od dzieciństwa.

W Rosji zdiagnozowany rak na 4. etapie jest dość powszechny, a wskaźnik przeżycia z taką diagnozą wynosi od sześciu miesięcy do dwóch i pół roku. Dla porównania w Niemczech i Stanach Zjednoczonych rokowanie na przeżycie wynosi co najmniej 5 lat. Te same statystyki w klinice europejskiej, zresztą na koncie naszej kliniki jest kilka przypadków zniszczenia. Jaki jest powód tej różnicy?

Po pierwsze, jak już wspomniano, istnieją różne zasady organizacji opieki medycznej. Niestety Ministerstwo Zdrowia do niedawna nie określało terminu rozpoczęcia leczenia z powodu stwierdzonego raka. Pacjenci mogli czekać na rozpoczęcie terapii kilka miesięcy, co oczywiście niekorzystnie wpływa na rokowanie.

Po drugie - leki, ich cena i jakość. Prawie wszystkie naprawdę skuteczne leki są produkowane w Europie lub Stanach Zjednoczonych. Większość z nich jest bardzo droga i nie każdy może je dostać. Analogi dostępne w Rosji są z reguły znacznie gorszej jakości niż zagraniczne.

Po trzecie, protokoły leczenia. Istnieją międzynarodowe wytyczne dotyczące leczenia tego lub innego rodzaju nowotworu, które są stale aktualizowane i ulepszane. Jednak w Rosji w większości traktują zgodnie z własnymi protokołami, z których wiele jest przestarzałych i wykazuje znacznie mniejszą skuteczność w porównaniu z zagranicznymi..

Europejska klinika wie, jak pomóc i osiągnąć najlepsze rokowanie:

 • Organizacja opieki medycznej budowana jest według „złotego standardu” klinik w USA i Europie.
 • Używamy zagranicznych leków, które potwierdziły swoją skuteczność. Autentyczność sprawdzana jest na każdym etapie od zakupu od oficjalnego przedstawiciela producenta do dostawy leku.
 • Specjaliści kliniki kierują się międzynarodowymi protokołami leczenia.
 • Wiemy, jak leczyć raka i robimy to tak samo, jak najlepsze kliniki na świecie.
 • Rak płuc w stadium 4
 • Rak wątroby stopnia 4
 • Stadium 4 raka żołądka
 • Rak trzustki stopnia 4
 • Stadium 4 raka okrężnicy
 • Rak piersi w stadium 4
 • Rak prostaty w stadium 4
 • Rak macicy w stadium 4

Rak płuc w stadium 4

W raku płuca w stadium 4 średni wskaźnik przeżycia pięcioletniego wynosi średnio około 10%. W przypadku drobnokomórkowego raka płuca odsetek ten wynosi około 1%, natomiast w przypadku niedrobnokomórkowego raka płuca współczynnik przeżycia jest znacznie wyższy i waha się od 2 do 13%, w zależności od stopnia przerzutów do innych narządów i tkanek, a także uszkodzenia opłucnej i osierdzia. Jeśli pacjent przeszedł wcześniej radykalną operację - resekcję płuca lub jego płata - ten wskaźnik jest znacznie wyższy.

W czwartym stadium raka płuca stosuje się radioterapię w celu zmniejszenia guza i złagodzenia objawów. U części pacjentów radioterapię uzupełnia kurs chemioterapii, co znacznie poprawia ogólny stan pacjenta. W przypadku przerzutowych zmian opłucnej i rozwoju zapalenia opłucnej torakocenteza jest aktywnie wykorzystywana w celu zmniejszenia objętości płynu w płucach.

Stadium 4 raka wątroby

W przypadku raka wątroby w stadium 4 rokowanie jest najmniej korzystne - tylko 6% pacjentów będzie żyło dłużej niż 5 lat. Rak wątroby w stadium 4 charakteryzuje się wieloma ogniskami guza w obu płatach wątroby, a także uszkodzeniem głównych gałęzi żyły wątrobowej lub wrotnej. Rak wątroby jest szybko postępującą chorobą, w której między 1. a 4. etapem raka wątroby upływa zwykle 3-4 miesiące.

Niestety, w przypadku raka wątroby w stadium 4 klasyczna chemioterapia jest nieskuteczna. Obecnie stosowane są nowe technologie medyczne - ablacja radiacyjna ognisk raka wątroby i chemoembolizacja. Wcześniej prowadzono głównie leczenie przeciwbólowe w celu wyeliminowania zespołu bólowego i laparocentezy w celu zmniejszenia wodobrzusza i złagodzenia stanu pacjenta.

Stadium 4 raka żołądka

Rak żołądka w stadium 4 ma najwyższe korzystne rokowanie. Odsetek przeżyć 5-letnich wynosi około 15-20%. Korzystniejsze wyniki zaobserwowano u chorych na raka części sercowej żołądka, zwłaszcza w przypadku raka płaskonabłonkowego żołądka po radioterapii. Rozpoznanie czwartego stadium raka żołądka ustala się w przypadku zajęcia sąsiednich narządów i co najmniej jednego regionalnego węzła chłonnego lub w przypadku zajęcia żołądka i ponad 15 pobliskich węzłów chłonnych lub obecności przerzutów do odległych narządów i tkanek. Chemioterapia paliatywna pozwala osiągnąć względnie stabilną stabilizację przebiegu choroby w 40-45% przypadków. Leczenie chirurgiczne raka żołądka w stadium 4 jest stosowane głównie w paliatywnym leczeniu stanów zagrażających życiu - krwawienia z guza i innych.

W przypadku nieoperacyjnego raka bliższej (sercowej) części żołądka z przejściem do przełyku w przypadku upośledzenia przejścia pokarmu wykonuje się endoskopowe założenie stentu do przełyku i żołądka.

Spośród zabiegów paliatywnych w IV stadium raka żołądka 10-15% chorych poddawanych jest gastroenterostomii w celu przywrócenia przepływu pokarmu przez przewód pokarmowy, korekcji i zapobiegania zaburzeniom wodno-elektrolitowym. Ta operacja jest wskazana w przypadku nieoperacyjnego raka żołądka ze zwężeniem wylotu żołądka (odźwiernik). W niektórych przypadkach wykonuje się gastrostomię w celu późniejszego żywienia dojelitowego pacjenta przez zgłębnik.

Rak trzustki stopnia 4

W raku trzustki w stadium 4 pięcioletni wskaźnik przeżycia pacjentów wynosi mniej niż 2% w przypadku braku leczenia i do 10% w przypadku aktywnego leczenia. W celu złagodzenia stanu pacjenta stosuje się połączenie operacji i chemioterapii..

Najczęstszą metodą leczenia operacyjnego raka trzustki jest operacja Whipple'a - resekcja trzustki i dwunastnicy. Operacja obejmuje usunięcie głowy trzustki z guzem, części dwunastnicy, części żołądka, woreczka żółciowego, a także pobliskich węzłów chłonnych. Operacja raka nie jest wskazana, jeśli rak trzustki rozprzestrzenił się na duże sąsiednie naczynia lub jeśli występują odległe przerzuty.

Gdy masywny guz nowotworowy uciska drogi żółciowe w okolicy bramek wątrobowych i niemożliwe jest wykonanie resekcji trzustki i dwunastnicy, wykonuje się przezskórny drenaż przezwątrobowy i stentowanie przewodu żółciowego w celu normalizacji odpływu żółci.

Leczenie chemioterapeutyczne zaawansowanego raka obejmuje stosowanie nowoczesnych leków, takich jak gemcytabina (Gemzar), irynotekan (Campto), a także karboplatyna, 5-fluorouracyl itp..

Stadium 4 raka okrężnicy

W przypadku raka jelita w stadium 4, pięcioletnie przeżycie wynosi mniej niż 5%. Paliatywna chirurgia raka obejmuje udrożnienie jelit z powodu zwężenia. W naszej klinice podczas kolonoskopii wykonywane są zarówno operacje kolostomii, jak i stentowanie jelit.

Rak piersi w stadium 4

W przypadku raka piersi w stadium 4 pięcioletnie przeżycie wynosi około 10-15%. Aktywna terapia raka piersi obejmuje chirurgiczne oczyszczenie raka (radykalna mastektomia), co pozwala uniknąć masywnego zatrucia organizmu i krwawienia z guza gnijącego. W przypadku braku istotnych zaburzeń układu krzepnięcia krwi oraz dekompensacji czynności wątroby i nerek chemioterapia raka piersi może znacząco poprawić jakość życia..

Rak prostaty w stadium 4

Prognozy dotyczące pięcioletniego przeżycia w przypadku raka gruczołu krokowego w stadium 4 wynoszą około 30%. Główną przyczyną śmierci w raku prostaty jest współistniejąca dysfunkcja wątroby, płuc i nerek. Główne opcje leczenia raka prostaty w stadium 4 to:

 • terapia hormonalna;
 • radioterapia zewnętrzna w połączeniu z terapią hormonalną;
 • operacja: przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego w celu złagodzenia objawów raka i zapobieżenia krwawieniu z chorego pęcherza lub niedrożności dróg moczowych, a tym samym rozwoju ostrej niewydolności nerek.

Rak macicy w stadium 4

W stadium 4 raka macicy wyrostek nowotworowy rozprzestrzenia się poza miednicę, obejmując pęcherz i odbytnicę. Odsetek przeżyć 5-letnich w przypadku raka macicy w stadium 4 nie przekracza 3-9%. Leczenie takich pacjentów jest przepisywane indywidualnie, głównie jest złożone, obejmuje chemioterapię, terapię hormonalną, paliatywne leczenie chirurgiczne.

W przypadku raka szyjki macicy w stadium 4 rokowanie pięcioletniego przeżycia nie przekracza 8-9%. Przejście od przedinwazyjnego raka szyjki macicy do mikroinwazyjnego, po którym następuje szybki wzrost guza i przejście do IV stadium można zaobserwować w ciągu 1-2 lat. Rak szyjki macicy jest obecnie jednym z szybko postępujących nowotworów. W procesie nowotworowym zaangażowane są wszystkie narządy miednicy, w tym pochwa, pęcherz, odbytnica.

Czy lekarze mogli się pomylić, gdy zdiagnozowali raka w stadium 4, jeśli pacjent nie odczuwał bólu 2-3 miesiące wcześniej??

Od dziesięciu lat obserwujemy stały trend w zakresie wzrostu odsetka późnych skierowań pacjentów z chorobami onkologicznymi. Utrata systemu regularnych badań lekarskich i nieuwaga pacjentów w odniesieniu do własnego zdrowia, nieznajomość początkowych objawów ze strony narządów życiowych (serce, wątroba, płuca), powodują, że podczas wstępnego rozszerzonego badania diagnostycznego na jakiekolwiek złe samopoczucie ustala się rozpoznanie IV stadium raka.

Spotykamy się z rakiem szyjki macicy, który rozwinął się w czasie ciąży przez 10-12 miesięcy ze zmian przedrakowych szyjki macicy bezpośrednio do IV stadium raka. W naszej praktyce istnieje wiele przypadków raka jelita grubego u mężczyzn i kobiet w wieku 30-40 lat, którzy wcześniej nie konsultowali się z lekarzem. Podczas diagnostycznej kolonoskopii w przypadku niejasnych zaburzeń jelit zdiagnozowany zostaje zaawansowany rak (rak esicy, rak odbytnicy).

Czy można wyleczyć raka w stadium 4??

Powszechnym mitem jest to, że osoba z rakiem w późnym stadium umiera bardzo szybko. Jednak odpowiednio dobrany schemat leczenia przedłuży życie i znacząco poprawi jego jakość nawet do 5 lat, w zależności od rodzaju guza i stopnia uszkodzenia ważnych narządów, a także obecności chorób współistniejących..

Co pogarsza jakość życia w stadium 4 raka?

Najczęstsze schorzenia, które znacząco pogarszają jakość życia w stadium 4 raka to:

 • dysfunkcja wątroby w wyniku zablokowania dróg żółciowych i rozwoju żółtaczki obturacyjnej;
 • zaburzenia krzepnięcia krwi i rozwój zatorowości płucnej, zapalenia płuc lub udaru;
 • zahamowanie czynności krwiotwórczej szpiku kostnego i rozwój anemii, trombocytopenii i leukopenii;
 • patologiczne złamania kręgów powodujące porażenie kończyn dolnych;
 • silny ból, szczególnie silny z przerzutami do kości;
 • zakrzepica tętnicza z rozwojem ostrego niedokrwienia i zgorzeli kończyny dolnej oraz szeregiem innych chorób.

Ujawnione przerzuty do kości i kręgosłupa. Co robić?

Po wykryciu przerzutowej zmiany kości szkieletu i kręgów przeprowadza się kompleksowe leczenie:

 • Terapia przeciwnowotworowa hamująca wzrost komórek nowotworowych.
 • Radioterapia, która jest wykonywana zarówno w celu zmniejszenia zespołu bólowego, jak iw celach terapeutycznych, aż do całkowitego zniknięcia pojedynczych przerzutów.
 • Leczenie radioizotopami przerzutów do kości (w celach paliatywnych) w celu złagodzenia bólu lub w celach terapeutycznych.
 • Chirurgiczne leczenie przerzutów do kości w celu zapobiegania i leczenia złamań.
 • Terapia lekami na kości.
 • Embolizacja tętnicy kręgosłupa jako zabieg paliatywny w celu złagodzenia bólu i spowolnienia wzrostu guza.
 • Ablacja (usunięcie) za pomocą częstotliwości radiowej przerzutów do kości i kręgosłupa.
 • Zastrzyki zewnątrzoponowe w zespołach bólowych kręgosłupa, instalacja pompy.

Radioterapia przerzutów do kości szkieletowej w standardowej dawce 15-20 Gy u połowy chorych prowadzi do całkowitego ustąpienia bólu, a przy zwiększeniu dawki napromieniania do 30-40 Gy istotna poprawa stanu występuje u 80-90% chorych w ciągu pierwszych 2-3. tygodni.

Przerzuty do kości są również leczone radiofarmaceutykami zawierającymi stront 89Sr i samar 153Sm. Dożylne podanie strontu 89Sr, który ma duże powinowactwo do tkanki kostnej, umożliwia podanie wysokiej dawki promieniowania tylko do tkanki kostnej. Około 10-20% pacjentów zgłasza całkowite ustąpienie bólu, a około 50-60% zgłasza znaczące zmniejszenie nasilenia objawów.

Chirurgiczne leczenie przerzutów do kości można przeprowadzić na kilka sposobów. W przypadku obecności znacznej ilości masy kostnej w obszarze patologicznego złamania, długą rurową kość można ustabilizować za pomocą śródkostnego pręta lub szpilki. Ciężka liza substancji kostnej może wymagać wzmocnienia poprzez wypełnienie kanału śródszpikowego i ubytków korowych kości rurkowych cementem na bazie metakrylanu metylu..

W przypadku patologicznych złamań trzonów kręgów, jeśli oczekiwana długość życia pacjenta przekracza 3 miesiące, wykonuje się operacje otwarte lub małoinwazyjne, np. Kyfoplastykę i wertebroplastykę, które znacznie zmniejszają ból i zmniejszają ryzyko ucisku rdzenia kręgowego i nerwów rdzeniowych.

Lecznicze leczenie przerzutowych zmian kostnych przeprowadza się za pomocą bisfosfonianów (Ethindronate, Bonefos, Bondronat, Aredia, Zometa). Leki z tej grupy działają bezpośrednio na tkankę kostną i blokują działanie komórek nowotworowych na osteoklasty, co hamuje niszczenie kości przez osteoklasty, zmniejsza ból, zapobiega powstawaniu patologicznych złamań, zmniejsza ryzyko hiperkalcemii.

Onkologia nie stoi w miejscu, a nasze możliwości w leczeniu raka stale się poszerzają. Europejska klinika wykorzystuje najnowocześniejsze leki do leczenia raka zarejestrowane w Rosji. Pozwala nam to znacznie wydłużyć życie chorych na raka i poprawić jego jakość nawet na ostatnim etapie. Dowiedz się więcej - zadzwoń i zapisz się na konsultację z naszymi onkologami.

Artykuły O Białaczce