Gruczolakorak płuc jest najczęstszym nowotworem złośliwym, którego histologicznym podłożem są komórki gruczołowe oskrzeli i pęcherzyków płucnych. Na tę chorobę cierpią głównie mężczyźni po sześćdziesiątce. Cechą gruczolakoraka płuc jest jego szybki rozwój. Częściej dotyczy to małych oskrzeli, a formacja znajduje się na obwodzie, dlatego gruczolakorak płuc nazywany jest rakiem obwodowym.

Czynniki związane z występowaniem gruczolakoraka są dość zróżnicowane. Istnieją czynniki, których nie można zmienić, na przykład wiek, płeć, siedlisko, dziedziczność. Ale są też czynniki, które można łatwo zmienić:

 • Palenie;
 • Alkohol;
 • Praca z azbestem, asfaltem, paliwem zwiększa ryzyko rozwoju gruczolakoraka płuc;
 • Przyjmowanie leków hormonalnych;
 • Przyjmowanie czynników rakotwórczych z jedzeniem;
 • Narażenie na promieniowanie jonizujące;
 • Przewlekłe choroby płuc itp..

Czynniki te nie są bezpośrednią przyczyną, ale według statystyk zwiększają ryzyko wystąpienia gruczolakoraka płuc. Istnieją trzy rodzaje gruczolakoraka płuc:

 • Wysoce zróżnicowany;
 • Umiarkowanie zróżnicowane;
 • Nisko zróżnicowany.

Gatunki te różnią się stopniem aktywności, wydzielaniem śluzu, budową. Diagnostyka i leczenie chorób wymaga odpowiedniego sprzętu, umiejętności i wiedzy lekarza. Rokowanie w życiu z gruczolakorakiem płuc zależy od wielu czynników. Aby poprawić rokowanie, należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza i jak najwcześniej rozpocząć leczenie.

W szpitalu Jusupow cały personel pracuje na rzecz pacjenta. Szpital ma wszystkie warunki do najszybszego i najskuteczniejszego leczenia. Szpital Jusupow jest wyposażony w nowoczesny sprzęt i technologie, a lekarze stale podnoszą swoje umiejętności i analizują wykonaną pracę. Przytulne pokoje, wyszkolona kadra i wysoko wyspecjalizowani specjaliści pracują na jak najbardziej pozytywny efekt.

Objawy gruczolakoraka płuc

Początkowo objawy kliniczne są nieobecne lub niespecyficzne. Pacjenci odczuwają osłabienie, zmęczenie i zmniejszoną wydolność. Pacjenci zaczynają tracić na wadze, ale sami tłumaczą to zmniejszonym lub całkowitym brakiem apetytu. Nieswoiste objawy będą widoczne w ogólnym badaniu krwi. Na tym etapie bardzo niewielki odsetek pacjentów udaje się do lekarza. Chociaż doświadczeni lekarze, opierając się na wiedzy i własnym doświadczeniu, mogli podejrzewać i albo wykluczyć, albo potwierdzić.

Z biegiem czasu u pacjenta pojawia się kaszel, ból w klatce piersiowej lub dyskomfort, a temperatura ciała nieznacznie wzrasta. Wiele antybiotyków przepisywanych samodzielnie, czasem nawet kilka grup, leczą to, co uważają za przeziębienie. Nie tylko jest to nieskuteczne, ale także opóźnia rozpoczęcie diagnostyki i leczenia.

Podczas kontaktu ze specjalistą podczas badania palpacyjnego stwierdza się powiększone węzły chłonne z kilkoma grupami anatomicznymi. Pacjent ma duszność, podejrzanie często dokuczają mu choroby zapalne.

Jeśli pacjent nigdy nie pójdzie do lekarza, konsekwencje są niepocieszone. Gruczolakorak płuc postępuje bardzo szybko, a gdy rozpoznanie jest opóźnione, pojawiają się objawy, które są już spowodowane przerzutami. Przerzuty są możliwe we wszystkich narządach, ale najczęściej w wątrobie, opłucnej, węzłach chłonnych różnych grup.

Leczenie gruczolakoraka płuc

Leczenie gruczolakoraka płuc jest procesem dość pracochłonnym. Wymaga to dużego wysiłku zarówno pacjenta, jak i lekarza. Im wcześniej rozpocznie się leczenie, tym lepsze rokowanie na całe życie z gruczolakorakiem płuc o niskim stopniu złośliwości, w szczególności.

Specjaliści szpitala w Jusupowie zwracają uwagę na fakt, że istnieje szczepionka na gruczolakoraka płuc. Jest rozwijany od ponad wieku, a mechanizm jego działania polega na tym, że niektóre bakterie przyczyniają się do regresji guza bez negatywnego wpływu na zdrowe komórki. Chociaż wynalezienie szczepionki przeciwko gruczolakorakowi było przedmiotem potoku krytyki, jego działanie zostało udowodnione i obecnie aktywnie prowadzone są badania..

Metody leczenia gruczolakoraka płuc:

 • Operacja;
 • Radioterapia;
 • Leczenie chemioterapią.

Leczenie chirurgiczne może być radykalne i objawowe. Czasami operacja ma charakter paliatywny. Ten rodzaj leczenia wymaga przygotowania przedoperacyjnego i pewnego okresu rekonwalescencji..

Chemioterapia, choć bardzo skuteczna, nie jest leczeniem radykalnym. Przeprowadza się go najczęściej za pomocą kombinacji kilku leków i ma wiele skutków ubocznych, ale w walce z rakiem jest to mniejsze zło.

Bardzo często stosuje się kilka metod leczenia, na przykład w przypadku gruczolakoraka płuca G2 i gruczolakoraka w żwaczu płuc.

Eksperci ze szpitala w Jusupowie uważnie obserwują rozwój nowej metody leczenia gruczolakoraka płuca chrupiącego cas9. Ta innowacyjna technologia ma na celu korygowanie genów. Komórki, w których zmieniono geny, są zdolne do wykrywania i atakowania komórek nowotworowych. Pierwsze eksploracyjne zastosowania tej metody przyniosły fundamentalne rezultaty. Rozwój trwa, ale ostry cas9 prognozuje wspaniałą przyszłość.

Rokowanie w życiu z gruczolakorakiem płuc

Rokowanie na całe życie z gruczolakorakiem płuc zależy od stopnia zaawansowania, stopnia zróżnicowania, obecności przerzutów, prawidłowości leczenia itp..

Bez odpowiedniego leczenia, ze względu na agresywność guza, oczekiwaną długość życia mierzy się za kilka miesięcy. Jednocześnie gruczolakorak płuca pierwszego stadium, przy odpowiednim leczeniu, zapewnia stuprocentowe przeżycie. Według statystyk średni współczynnik przeżycia dla gruczolakoraka płuc wynosi około 5 lat, chociaż znane są również przypadki przeżycia 10-letniego i więcej.

Obecność niekorzystnych czynników, takich jak anoreksja, ciężka współistniejąca patologia, starość, znacząco wpływa na rokowanie. Rokowanie dla gruczolakoraka płuc z przerzutami do aorty, wątroby, kości itp. Również znacznie się pogarsza. Oczywiście wszystko zależy również od postawy moralnej pacjenta, więc nie jest to łatwe do przewidzenia.

Personel szpitala w Jusupowie jest przeszkolony we wszystkich aspektach opieki, specjaliści śledzą najnowsze metody leczenia i doskonalą znane techniki, najnowszy sprzęt renomowanych twórców, a wszelkie wysiłki skierowane są na jak najskuteczniejsze leczenie.

Gruczolakorak płuc

Gruczolakorak płuc jest najczęstszym typem zmiany złośliwej układu oddechowego. Występuje w 40% wszystkich przypadków raka płuc.

Opis i statystyki

Ze swej natury gruczolakorak tkanki płucnej jest nagromadzeniem wielu guzków - gruczołowych elementów strukturalnych, które mogą mieć różne rozmiary i konsystencję. Kolor guza jest przeważnie szary, rzadziej z odcieniami żółci i różu. Każdy guzek zawiera przezroczystą substancję.

Nowotwór zwykle rozwija się na powierzchni małych oskrzeli, ponieważ najaktywniej wytwarzają one wydzielinę śluzową. Znacznie rzadziej złośliwy proces zlokalizowany jest na dużych oskrzelach.

Terminowa diagnostyka i leczenie zwiększają szanse na pomyślny wynik. Ale oprócz nich ważnym punktem w walce z gruczolakorakiem płuc jest jakościowe określenie rodzaju nowotworu i stopnia jego złośliwości..

Choroba występuje u mężczyzn 3 razy częściej niż u płci pięknej.

Kod patologii według międzynarodowej klasyfikacji ICD-10: C34 Złośliwy nowotwór oskrzeli i płuc.

Przyczyny choroby

Następujące punkty stają się prowokującymi czynnikami choroby:

 • wieloletnie doświadczenie w paleniu, zarówno czynnym, jak i biernym. Udowodniono, że regularne wdychanie elementów rakotwórczych zwiększa 10-krotnie ryzyko onkologicznego uszkodzenia tkanki płucnej;
 • wpływ promieniowania radioaktywnego i ultrafioletowego;
 • niezadowalający stan zasobów naturalnych: zanieczyszczenie atmosfery i gleby, słaba jakość wody, bliskość miejsca zamieszkania obiektów przemysłowych itp.;
 • niezdrowe nawyki żywieniowe: spożywanie dużych ilości czerwonego mięsa i ryb hodowlanych, tłustych i marynowanych potraw, fast food na tle niedostatecznego spożycia produktów roślinnych - warzyw, owoców i składników odżywczych;
 • aktywność zawodowa w szkodliwych warunkach, na przykład przy produkcji azbestu, którego cząsteczki mają tendencję do gromadzenia się w tkance płucnej i wywołują miejscowe choroby onkologiczne ze względu na swoje właściwości rakotwórcze;
 • wpływ wirusów i bakterii, które mają zdolność inwazji na ludzki materiał genetyczny i modyfikowania go, wywołując tym samym niezdrowe procesy w organizmie;
 • nieleczone przewlekłe patologie układu oddechowego;
 • niekorzystna dziedziczność w onkologii płuc.

Kto jest zagrożony?

Zwykle chorobę rozpoznaje się u mężczyzn w wieku powyżej 60 lat, ponieważ wiek można warunkowo przypisać czynnikom prowokującym gruczolakoraka płuc. Dolegliwość często występuje również u osób, które przez długi czas były zmuszone do stosowania leków hormonalnych niezbędnych do zwalczania innych chorób..

Ponadto grupa ryzyka obejmuje głównie palących mężczyzn oraz osoby pracujące w niebezpiecznych warunkach w przedsiębiorstwach przemysłowych..

Objawy

Na początkowych etapach nie ma klinicznych objawów gruczolakoraka płuc. Pierwsze oznaki kłopotów pojawiają się znacznie później iw większości są niespecyficzne. Obejmują one:

 • brak apetytu;
 • utrata masy ciała;
 • zwiększone zmęczenie;
 • ogólne osłabienie, senność;
 • Niedokrwistość z niedoboru żelaza.

Jeśli nic nie zostanie zrobione, obraz kliniczny choroby zacznie się rozwijać. Do wymienionych powyżej symptomów wkrótce dołączą:

 • kaszel z umiarkowaną flegmą;
 • dyskomfort w okolicy klatki piersiowej, stopniowo ustępujący bólowi;
 • przedłużona niska temperatura ciała;
 • wzrost regionalnych węzłów chłonnych - podżuchwowych i pachowych;
 • duszność nawet przy niewielkim wysiłku fizycznym i odpoczynku;
 • częste przeziębienia związane z zaangażowaniem płuc i oskrzeli w proces patologiczny, które trudno leczyć lekami.

Jeśli w organizmie pojawią się przerzuty, objawy wtórnego uszkodzenia różnych narządów i układów połączą się z objawami charakterystycznymi dla gruczolakoraka płuc.

Gradacja

Rozważamy cztery etapy rozwoju choroby. Porozmawiajmy o nich bardziej szczegółowo w poniższej tabeli..

GradacjaOpis
PIERWSZYGuz ma mniej niż 3 cm, a jego lokalizacja ograniczona jest do jednego oskrzela segmentowego. Nie ma przerzutów. Szanse na wyzdrowienie na tym etapie są wysokie, pod warunkiem szybkiego usunięcia dotkniętego obszaru płuca.
DRUGAWielkość guza dochodzi do 6 cm, nie wykracza poza granice jednego oskrzela segmentowego. Nie ma objawów patologii. W węzłach chłonnych oskrzelowo-płucnych występują przerzuty. Prognozy dotyczące wyzdrowienia są mniej uspokajające w porównaniu z poprzednim stadium choroby, ale szanse pozostają duże.
TRZECIWielkość guza przekracza 6 cm, złośliwy wyrostek obejmuje cały płat płuca. Przerzuty znajdują się w regionalnych węzłach chłonnych. Pojawiają się pierwsze oczywiste objawy choroby. Rak gruczołowy na tym etapie jest trudny do leczenia. Niskie rokowanie co do wskaźnika przeżycia pięcioletniego (do 10%) wiąże się z przerzutami nowotworu do ważnych narządów i układów.
CZWARTYZłośliwy proces przechodzi do innego płuca i sąsiednich struktur anatomicznych. Rak opłucnej i wtórne ogniska onkologiczne rozwijają się na dowolnej części ludzkiego ciała. Na tym etapie nie można przewidzieć, jak długo pacjent będzie żył, ale szanse na jego wyleczenie są zerowe.

Klasyfikacja

Istnieją trzy rodzaje gruczolakoraka. Podział ten oparty jest na stopniu zaawansowania choroby. Wymieńmy je.

Wysoko zróżnicowany gruczolakorak. Dochodzi do szybkiego namnażania się atypowych komórek, które są podatne na wysoką produkcję śluzu. Ten typ obejmuje guzy brodawkowate i groniaste. Najbardziej agresywny rodzaj patologii.

Umiarkowanie zróżnicowany gruczolakorak. Ten nowotwór odnosi się do raka gruczołowego. Funkcje tworzenia śluzu są wykonywane tylko przez część komórek.

Słabo zróżnicowany gruczolakorak płuc. Złośliwe elementy aktywnie rosną w zrębie. Guz jest w połowie lity i tworzy śluz.

Osobno rozróżnia się następujące rodzaje nowotworów płuc.

Gruczolakorak oskrzelowo-pęcherzykowy. W tym przypadku rozprzestrzenianie się komórek rakowych obserwuje się wzdłuż ścian oskrzeli i pęcherzyków płucnych. Konieczne jest różnicowanie tego guza z takimi patologiami płuc, jak naczyniak stwardniający, gruczolak pęcherzykowy i reaktywne zmiany w komórkach nabłonka.

Śluzowy gruczolakorak. Rzadki rodzaj raka płuc. Złośliwy proces nie ma wyraźnych granic i obejmuje w swojej strukturze wiele cyst wypełnionych lepkim śluzem - mucyną. Guz jest białawo-szary.

Gruczolakorak obwodowy. Przez długi czas nie objawia się w żaden sposób. Nowotwór ma skłonność do rozpadu na kilka ognisk. Pierwsze objawy pojawiają się po przejściu złośliwego procesu do oskrzeli. Pojawia się duszność, zmęczenie i osłabienie. Mokry kaszel jest objawem charakterystycznym dla ostatniego stadium guza obwodowego.

Gruczolakorak z przerzutami

Tworzenie się wtórnych ognisk złośliwych rozpoczyna się już na drugim etapie procesu patologicznego. Na tym etapie atypowe komórki przenikają do regionalnych węzłów chłonnych - podżuchwowych i pachowych. W trzecim etapie przerzuty całkowicie atakują układ limfatyczny, w czwartym nowotwór rozprzestrzenia się do drugiego płuca, aw odległych narządach, najczęściej w mózgu, tworzą się nowe guzy.

W przypadku wykrycia zmian przerzutowych nie można w 100% liczyć na efekt leczenia chirurgicznego. Wymagane jest zintegrowane podejście terapeutyczne. Jeśli atypowe komórki przeniosły się do innych ważnych systemów, operacja może nie być opłacalna. Prognozy dotyczące przeżycia w tym przypadku.

Rokowanie w wyzdrowieniu pacjenta z przerzutami znacznie się pogarsza i nie przekracza 25%. Nowotwory z przerzutami mogą w krótkim czasie osiągnąć imponujące rozmiary. W niektórych przypadkach prowadzą do śmierci pacjenta z powodu ciężkiego zatrucia organizmu produktami próchnicy.

Klęska dwóch organów naraz

Złośliwy proces zachodzi jednocześnie w obu płucach w czwartym lub końcowym stadium choroby, kiedy przerzuty zdążyły przejść do drugiego płuca. Na tym etapie guz rozprzestrzenia się daleko poza zmianę i sąsiednie struktury anatomiczne.

Wykluczona jest sytuacja, w której oba narządy są usuwane jednocześnie. W przypadku obustronnego uszkodzenia płuc ocenia się stopień przerzutów w drugim. Jeśli jest minimalna, najpierw wykonuje się radioterapię lub chemioterapię, która może zmniejszyć rozmiar nowotworu, a następnie wykonuje się operację usunięcia płuca z pierwotnym ogniskiem onkologicznym. W przypadku uszkodzenia obu narządów na dużą skalę stosuje się jedynie chemioterapię i leczenie paliatywne.

Różnica między gruczolakorakiem a rakiem

Rak gruczołowy tkanki płucnej to złośliwy proces, który powstaje z pochodnych komórek nabłonka. Jest podatny na inwazyjny wzrost i zdolność do przerzutów. Patologiczny proces zaczyna się od gruczołów wyściełających powierzchnię oskrzeli.

Rak to nowotwór, który rozwija się szybko i powoduje liczne przerzuty, które rozprzestrzeniają się po całym organizmie. Jest dwojakiego rodzaju:

 • Rak drobnokomórkowy jest najgroźniejszym guzem, który jest diagnozowany późno z powodu utajonego przebiegu i jest trudny do leczenia.
 • Rak niedrobnokomórkowy ma określoną lokalizację. Dzieli się na niezróżnicowanego raka, gruczolakoraka i raka płaskonabłonkowego. We wczesnych stadiach konieczna jest chemioterapia i / lub operacja. W późniejszych przypadkach niemożliwe jest całkowite usunięcie guza. Następnie radioterapia jest wykonywana w połączeniu z chemioterapią w celu poprawy samopoczucia pacjenta..

Diagnostyka

Wykrywanie gruczolakoraka płuc przeprowadza się za pomocą następujących metod laboratoryjnych i instrumentalnych:

 • Ogólna diagnostyka kliniczna: badania krwi i moczu, w tym biochemia i markery nowotworowe.
 • Mikroskopia plwociny w celu wykrycia nieprawidłowych komórek i różnicowania z innymi zmianami tkanki płucnej, takimi jak zakażenie gruźlicą.
 • Radiografia. Pozwala zidentyfikować nowotwór w narządach oddechowych i regionalnych węzłach chłonnych.
 • Tomografia komputerowa. Pomaga w ocenie stopnia złośliwości gruczolakoraka i stadium procesu onkologicznego.
 • Bronchoskopia. Umożliwia badanie stanu tkanki płucnej i pobranie biomateriału do biopsji guza.
 • Badanie ultrasonograficzne ocenia rozprzestrzenianie się zmian onkologicznych w narządach wewnętrznych, wizualizuje przerzuty.
 • Biopsja. Odgrywa decydującą rolę w ostatecznej diagnozie.

Gruczolakoraka tkanki płucnej potwierdza się po wykryciu klinicznych objawów zmiany nowotworowej, a także weryfikacji cytologicznej lub morfologicznej procesu złośliwego.

Leczenie

Gruczolakorak płuc wymaga zintegrowanego podejścia. Oznacza to, że pacjentowi można przepisać operację, chemioterapię i radioterapię. Schemat leczenia dobierany jest indywidualnie w zależności od stopnia zaawansowania choroby i stopnia złośliwości.

Operacja. Głównym zadaniem interwencji chirurgicznej jest całkowite usunięcie guza w celu zatrzymania patologii i zapobieżenia ewentualnym powikłaniom. Jeśli nie jest to możliwe, zaleca się opiekę paliatywną, aby poprawić jakość życia pacjenta..

Operacja ma znaczenie we wczesnych stadiach patologii. Jeśli mówimy o gruczolakoraku płuc III i IV etapu, interwencja chirurgiczna jest wątpliwa, wszystko zależy od rozpowszechnienia procesu złośliwego i prognoz medycznych dotyczących wyzdrowienia. Na przykład, jeśli guz zbliżył się do tchawicy lub osoba ma poważne problemy z układem sercowo-naczyniowym, leczenie chirurgiczne jest przeciwwskazane dla pacjenta..

Rodzaj zabiegu zależy od wielkości i lokalizacji zmiany. W pierwszym etapie choroby można wyciąć tylko jeden odcinek tkanki płucnej, w przypadku rozpoznania procesu złośliwego, w drugim etapie zwykle uciekają się do usunięcia całego obszaru płuc i regionalnych węzłów chłonnych, niezależnie od ich uszkodzenia.

Radioterapia. Jego stosowanie jest praktykowane zarówno przed, jak i po operacji. Zadaniem zabiegu jest całkowite zniszczenie atypowych komórek za pomocą specjalnych promieni. Radioterapia jest zawsze łączona z chemioterapią.

Oprócz radioterapii, ostatnio często stosuje się brachyterapię - metodę polegającą na bezpośrednim wprowadzeniu do organizmu człowieka substancji promieniującej zamkniętej w kapsułkach, która zabija elementy nowotworowe w zmianie. Jednocześnie nie ma to wpływu na zdrowe tkanki. Brachyterapia ma mniej powikłań i niepożądanych skutków.

Stosowanie promieniowania ma również zastosowanie, jeśli operacja zostanie uznana za bezcelową lub pacjent dobrowolnie odmówił jej wykonania. Skutki uboczne radioterapii - zaburzenia krzepnięcia krwi, osłabienie odporności i ogólne pogorszenie samopoczucia pacjenta.

Chemoterapia. Zastosowanie tej metody w przypadku gruczolakoraka płuc pomaga zatrzymać patologiczny wzrost i podział komórek nowotworowych, powodując ich śmierć. Do chwili obecnej znanych jest ponad 60 leków, które mają działanie terapeutyczne na proces złośliwy. Skuteczne to karboplatyna, docetaksel, gemcytabina itp..

Czasami te leki są ze sobą łączone. Są przepisywane w postaci tabletek do podawania doustnego lub dożylnego. Dawkowanie niektórych chemikaliów dobierane jest indywidualnie przez lekarza.

Leczenie alternatywne. Doświadczeni eksperci nie zalecają uciekania się do tej opcji w celu zwalczania chorób złośliwych. Nawet jeśli mówimy o słabo zróżnicowanym gruczolakoraku, atakującym jedno z płuc i charakteryzującym się powolnym rozwojem i stosunkowo korzystnymi rokowaniami, w leczeniu zabrania się stosowania przepisów ludowych niezweryfikowanych przez oficjalną medycynę. Takie zdarzenia są możliwe tylko za zgodą lekarza pod jego ścisłym nadzorem..

Usunięcie płuca - kiedy jest to konieczne?

Podczas operacji, w zależności od stopnia złośliwego uszkodzenia narządu, lekarz podejmuje decyzję o usunięciu prawego lub lewego płuca. Jeśli rozmiar guza jest minimalny, wycina się tylko uszkodzoną tkankę, podczas gdy płuco pozostaje częściowo zachowane. Jego pełną resekcję wykonuje się na trzecim, rzadziej czwartym etapie procesu onkologicznego. W końcowym stadium choroby taka decyzja jest rzadko podejmowana, ponieważ już mówimy o wielu przerzutach w organizmie i rozczarowujących rokowaniach dotyczących przeżycia, dlatego usunięcie chorego płuca nie wpłynie na powrót pacjenta do zdrowia..

Leczenie operacyjne wyklucza się w przypadku przerzutów do tchawicy, u osób z przewlekłymi patologiami układu sercowego. Oznacza to, że w tych przypadkach narząd nie jest usuwany, ale uciekają się do chemioterapii i radioterapii..

Czy wykonano przeszczep / przeszczep płuc?

Operacja przeszczepu płuc jest absolutnie przeciwwskazana w przypadku raka, zarówno aktywnego, jak i wcześniej przeniesionego. Wyjaśnia to fakt, że po przeszczepieniu narządu pacjentom przepisuje się terapię immunosupresyjną, która celowo obniża obronę immunologiczną i poprawia przeżywalność materiału dawcy. Ale jednocześnie leki immunosupresyjne aktywują raka..

Rehabilitacja

Faza rekonwalescencji jest ważna dla każdego pacjenta, gdyż mówimy o rekonwalescencji osoby osłabionej po intensywnych zabiegach. Okres ten trwa najdłużej u osób starszych..

Wpływ leków stosowanych w chemioterapii negatywnie wpływa nie tylko na atypowe komórki organizmu pacjenta, ale także na jego samego. Wielu pacjentów doświadcza łysienia, problemów trawiennych i bólu stawów. Tkanka chrzęstna i narządy przewodu pokarmowego nieuchronnie cierpią po chemioterapii, dlatego wszyscy pacjenci muszą przyjmować suplementy diety i witaminy mające na celu odbudowę masy kostnej i poprawę funkcjonowania narządów wewnętrznych. Dodatkowo przepisywane są leki przeciwbólowe, które są niezbędne głównie na wczesnym etapie rehabilitacji.

Przebieg i leczenie choroby u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących, osób starszych

Dzieci. Gruczolakorak dróg oddechowych u dziecka jest rzadką patologią. We wczesnym i młodym wieku izolowane są przypadki złośliwych zmian w płucach. U młodzieży choroba jest wykrywana nieco częściej, w trakcie jej trwania nie wykazuje specyficznych różnic w stosunku do populacji dorosłych. Jednocześnie płuca są ulubionym miejscem rozwoju przerzutów w onkologii dziecięcej, gdy pierwotne ogniska raka zlokalizowane są w tkance kostnej, nerkach i układzie nerwowym..

Rodzice i lekarze, mając do czynienia z gruczolakorakiem płuc, zapadają przede wszystkim na wiele innych dolegliwości infekcyjnych i zapalnych, zapobiegając myśleniu o procesie złośliwym. Strach przed narażeniem dziecka na fluorografię lub prześwietlenie płuc z powodu możliwego napromieniowania prowadzi do tego, że chorobę rozpoznaje się na etapie, gdy guz wykracza poza dotknięty narząd i zaczynają się przerzuty. Przyczyną gruczolakoraka płuc u dzieci jest bierne palenie dziecka, w tym w czasie ciąży przyszłej matki. Leczenie choroby przeprowadza się na takich samych zasadach, jak u dorosłych. Przy późnym wykryciu onkologii rokowania dotyczące przeżycia są złe.

Ciąża i laktacja. Kobiety w ciąży i laktacji nie są chronione przed gruczolakorakiem płuc. Głównym czynnikiem prowokującym rozwój onkopatologii jest zarówno bierne, jak i czynne palenie, a także praca w niebezpiecznych branżach. Objawy choroby w początkowych stadiach są często ukryte, ale kobieta może zauważyć napadowy kaszel z plwociną, w którym z czasem stwierdza się ropę i smugi krwi. Leczenie zależy od stopnia złośliwości procesu i rozprzestrzeniania się przerzutów w organizmie. O jego wyborze, a także o kwestii utrzymania ciąży decyduje specjalista w indywidualnej formie..

Zaawansowany wiek. Najczęściej gruczolakorak tkanki płucnej występuje w starszym wieku. Fakt ten wynika z imponującego doświadczenia uzależnienia od nikotyny wśród nałogowych palaczy, obecności współistniejących chorób somatycznych, obniżenia odporności i innych patologii organicznych. Według statystyk u mężczyzn w wieku od 60 do 69 lat zapadalność jest 60 razy większa niż u osób poniżej 40 roku życia. U osób starszych silnie zróżnicowane postacie gruczolakoraka płuca rzadko przeważają nad patologiami umiarkowanie zróżnicowanymi i niezróżnicowanymi..

Choroba rozwija się i postępuje zgodnie ze wszystkimi powyższymi kryteriami, ale u starszych pacjentów rozpoznaje się ją ze znacznym opóźnieniem, ponieważ obraz kliniczny choroby jest albo skąpy, albo podobny do dolegliwości związanych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), a kaszel jest tak częsty w tym wieku, że objawy nowotwory są po prostu pomijane. Przebieg gruczolakoraka dróg oddechowych u osób starszych jest zwykle powolny, często dochodzi do ubytku, postępuje niewydolność płuc i układu krążenia, co niekiedy prowadzi do śmierci nawet bez wykrycia pierwotnej przyczyny choroby.

Leczenie złośliwego procesu w płucach ma głównie charakter chirurgiczny, natomiast prawdopodobieństwo zgonu pacjentów bezpośrednio po zabiegu wzrasta wraz z wiekiem, np. U pacjentów w wieku 50-59 lat wynosi 10%, 60-69 lat - 17%, 70-79 lat - 20%. W przypadku przeciwwskazań do zabiegu stosuje się metody radioterapii i chemioterapii. Jeśli mówimy o zaawansowanej postaci gruczolakoraka, zaleca się leczenie paliatywne, w tym leki przeciwbakteryjne do zwalczania infekcji ropnej, narkotyczne leki przeciwbólowe - Omnopon, Promedol; środki przeciwkaszlowe i wykrztuśne.

Leczenie gruczolakoraka płuc w Rosji, Izraelu i Niemczech

Wśród wszystkich rodzajów chorób nowotworowych prym wiodą zmiany onkologiczne płuc, ustępujące tylko rakowi piersi u kobiet. Dlatego walka z gruczolakorakiem dróg oddechowych rozwija się we wszystkich częściach świata. Zapraszamy do sprawdzenia jak i ile zabiegów przeprowadza się w naszym kraju i za granicą.

Leczenie w Rosji

W rosyjskich ośrodkach onkologicznych skutecznie wykorzystuje się metody leczenia gruczolakoraka płuc, zarówno I, II, jak i III stopnia, stosowane za granicą. Z reguły najpierw przeprowadza się przebieg polichemioterapii za pomocą kompleksu nowoczesnych leków, biorąc pod uwagę wrażliwość na nie złośliwego procesu, przeprowadzając w ten sposób przygotowanie przedoperacyjne. Prowadzi to do znacznego spowolnienia wzrostu guza i ułatwia jego późniejszą resekcję. Następnie wykonywana jest interwencja chirurgiczna, której objętość zależy od stopnia uszkodzenia tkanki płucnej - może to być usunięcie segmentowe (wycięcie jednego lub więcej segmentów), lobektomia i pulmonektomia (całkowite lub częściowe usunięcie płuca).

Po operacji przebieg chemioterapii powtarza się i przepisuje się radioterapię. Nowoczesny sprzęt używany dziś w rosyjskich przychodniach onkologicznych wyklucza wnikanie zdrowych tkanek pod wpływem promieni. W przypadku braku możliwości wykonania operacji lub w przypadku ograniczonych nierozrastających się procesów złośliwych, w kilku sesjach stosuje się bezkrwawą radiosurgiczną metodę usuwania guza (Cyber-skalpel, Gamma-nóż).

Leczenie w Rosji odbywa się w ramach obowiązkowych programów ubezpieczenia zdrowotnego i jest odpłatne. Ceny w ośrodkach onkologicznych w Moskwie i Petersburgu są znacznie niższe niż w zagranicznych klinikach. Nie wpływa to jednak na jakość i skuteczność stosowanych metod diagnostyczno-terapeutycznych. Całkowity koszt uzależniony jest od różnych czynników iw każdym przypadku jest obliczany indywidualnie. Dzieje się tak, ponieważ różni pacjenci wymagają różnych podejść do leczenia i leków..

Rozważmy przybliżone ceny leczenia gruczolakoraka płuc w klinikach onkologicznych w Moskwie i Petersburgu. Koszt wymienionych usług w rublach.

UsługiRosyjskie Centrum Badań nad Rakiem im. Błochina w Moskwie„Klinika Europejska”, MoskwaClinic De Vita w Petersburgu
Konsultacja z onkologiem160020001800
Radioterapia3000 (na sesję)40004500
Chemoterapia2500 (za sesję bez kosztów leków)4000 (na sesję bez kosztów leków)30-36 tysięcy pełnych kursów z lekami
Leczenie chirurgiczne (lobektomia lub pneumonektomia)25000-50000Od 4000030000-50000

Gdzie znajdują się te kliniki i jakie prawdziwe recenzje o nich są w sieci, dowiemy się dalej.

 • Rosyjskie Centrum Badań nad Rakiem im. Błochina, Moskwa, autostrada Kashirskoe, 24.
 • „European Clinic”, Moskwa, Dukhovskoy per., 22b.
 • Clinic De Vita, St.Petersburg, ul. Savushkina, 14b.

Leczenie w Niemczech

W walce z gruczolakorakiem płuc w niemieckich klinikach bierze udział cała rada lekarska, w skład której wchodzą specjaliści z różnych dziedzin medycyny: onkolodzy, torakolodzy, radiolodzy, pneumolodzy i psychoonkolodzy. Sam proces leczenia zaczyna się tutaj od obowiązkowej diagnozy. Oczywiście wielu pacjentów przywozi ze sobą gotowe testy i inne protokoły badań laboratoryjnych i instrumentalnych, ale mogą nie spełniać wymagań zagranicznych lekarzy, dodatkowo niemieckie kliniki stosują własne, dokładniejsze metody diagnostyczne, które pozwalają lepiej ocenić stopień złośliwości zmiany w płucach i dobrać osobę program leczenia. Średni czas trwania badania w kierunku onkologii dróg oddechowych trwa około pięciu dni. Zgodnie z jego wynikami zalecana jest odpowiednia terapia..

Koszt standardowej diagnostyki gruczolakoraka płuca, obejmującej wszystkie niezbędne środki, w tym osobistą konsultację z onkologiem, waha się w Niemczech od 4000 do 6500 euro. Ceny za leczenie chirurgiczne od 8000 euro w przypadku konieczności wykonania operacji małoinwazyjnych. Jeśli chodzi o wykonanie operacji klatki piersiowej z późniejszym pobytem pacjenta w klinice przez 12-20 dni to koszt waha się od 14 do 25 tys. Euro Koszt radioterapii i chemioterapii od 12 000 euro za kurs.

Gdzie szukać pomocy w Niemczech?

 • Klinika VIVANTES NEUKÖLLN, Berlin. Działalność centrum jest w pełni zgodna z zasadami nowoczesnej, spersonalizowanej onkologii, najbardziej rozwiniętej w Niemczech.
 • Szpital Uniwersytecki Heidelberg, Heidelberg. W strukturze placówki medycznej znajduje się Klinika Chorób Piersi w Heidelbergu, dlatego walka z onkopatologiami płuc i oskrzeli jest tu wyspecjalizowana..
 • National Center for Tumor Diseases, Heidelberg. Dobrze znane stowarzyszenie kliniczne, w którym skuteczne leczenie raka przeprowadza się w prawie wszystkich ich objawach.

Rozważ recenzje wymienionych instytucji medycznych.

Leczenie gruczolakoraka płuc w Izraelu

Złośliwe uszkodzenie płuc jest jedną z najczęstszych chorób onkologicznych, dlatego jej leczenie jest jednym z priorytetów medycyny izraelskiej. Tutaj dobre wyniki osiąga się dzięki temu, że walka z chorobą opiera się na wczesnej diagnostyce i jest wsparta nowoczesnymi metodami, które specjaliści dobierają z uwzględnieniem indywidualnych cech pacjenta i jego guza.

W poniższej tabeli uwzględnij przybliżony koszt podstawowych procedur diagnostycznych i leczniczych w przypadku gruczolakoraka płuc.

UsługiCeny, $
Konsultacja onkologa, badanie600-800
Szczegółowe badania krwi (ogólne, biochemiczne, markery nowotworowe)340
MRI klatki piersiowej700
Bronchoskopia z biopsją1500-1800
Diagnoza przedoperacyjna, w tym TK klatki piersiowej1500
OperacjaOd 11000
Sesja chemioterapii800
Jedna dziedzina radioterapii160

Ceny uzależnione są od wyboru placówki medycznej i metod leczenia.

Gdzie możesz uzyskać pomoc w leczeniu gruczolakoraka płuc w Izraelu?

 • Klinika Assuta, Tel Awiw. To jeden z głównych ośrodków onkologicznych w tym kraju. Działa tu zaawansowany oddział pulmonologii. Recepcja prowadzona jest przez rosyjskojęzycznych specjalistów.
 • Szpital ich. Haima Sheba, Tel Awiw. Jedyny ośrodek onkologiczny w Europie i na Bliskim Wschodzie, który współpracuje z MD Andersonem z USA. W leczeniu tym zajmują się czołowi lekarze Izraela.
 • Sourasky Medical Center, Tel Awiw. Główny szpital państwowy, który rocznie przyjmuje ponad 400 tys. Mieszkańców i tyle samo pacjentów z zagranicy.

Rozważ recenzje wymienionych klinik.

Dieta

Zdrowa dieta jest ważnym elementem leczenia gruczolakoraka płuc. Jakie pokarmy można jeść, a czego lepiej odmówić, spróbujmy to dalej rozgryźć.

Przy każdej chorobie złośliwej zawsze następuje gwałtowna utrata masy ciała, dlatego dieta pacjentów powinna maksymalnie wzbogacać organizm w niezbędny kompleks składników odżywczych potrzebnych do jego normalnego życia..

Cele żywieniowe dla gruczolakoraka płuc:

 • zapobieganie wyczerpaniu;
 • zapobieganie zatruciu;
 • wsparcie homeostazy;
 • przywrócenie procesów metabolicznych;
 • aktywacja oddychania komórkowego;
 • stymulacja ochrony przeciwnowotworowej.

Dieta dla osób z uszkodzeniem płuc obejmuje nieograniczoną ilość owoców, warzyw i ziół, chude mięso, ryby morskie, olej roślinny, fermentowane produkty mleczne, zboża i jajka. Na podstawie tych produktów, z rzadkimi wyjątkami, budowane jest codzienne menu człowieka.

Przestrzeganie zasad żywieniowych w leczeniu gruczolakoraka płuc przyspieszy proces gojenia i złagodzi objawy choroby, poprawiając tym samym jakość życia pacjenta.

Związek między paleniem a gruczolakorakiem

Związek między nikotyną a gruczolakorakiem układu oddechowego jest jasny. U prawie 90% palaczy jest to pierwotna przyczyna powstawania złośliwego procesu w płucach, a tylko u 10% pacjentów choroba rozwija się z powodu innych negatywnych czynników..

Szkodliwe substancje obecne w dymie papierosowym przenikają do struktur DNA drzewa oskrzelowego. Na tym tle uporządkowany normalny podział komórki może się zmienić, powodując proces nowotworowy..

Papierosy z filtrem mogą zapobiegać rozwojowi gruczolakoraka płuc, ale nie dają 100% gwarancji na tę chorobę. Palenie cygar lub fajek niezwykle rzadko prowadzi do raka układu oddechowego, ale fakt ten jest pozbawiony znaczenia, ponieważ przy ich stosowaniu często występuje rak gardła lub warg.

Bierne palenie jest również sprawcą gruczolakoraka płuc. Ale wskaźnik zachorowalności wśród osób, które go napotykają, jest zmniejszony. Nawiasem mówiąc, wśród osób, które celowo rzucają nałóg tytoniu, ryzyko raka dróg oddechowych zmniejsza się 2,5-krotnie po 10 latach niż wśród nadal palących.

Związek między astmą a gruczolakorakiem

Udowodniono, że astma oskrzelowa prawie 2-krotnie zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania na raka płuc. Przeprowadzono specjalne badanie, podczas którego można było upewnić się, że przewlekły proces zapalny, który obserwuje się również u astmatyków, staje się czynnikiem prowokującym do złośliwego uszkodzenia dróg oddechowych..

Zatem uszkodzenie komórek spowodowane długotrwałym przebiegiem astmy oskrzelowej może wywołać mutację w następnej generacji struktur komórkowych i spowodować ich złośliwość. Zapalenie prowadzi do tych samych błędów nici DNA, co dym tytoniowy.

Ćwiczenia oddechowe i gruczolakorak

Ćwiczenia oddechowe odgrywają ważną rolę w rehabilitacji pacjentów, zwłaszcza po leczeniu operacyjnym. Przyczyniają się do normalizacji oddychania, nasycenia krwi tlenem. Nawiasem mówiąc, taka gimnastyka pomaga dostosować funkcjonalną aktywność płuc, która zwykle pozostaje jedyną po operacji..

Zalecane jest połączenie ćwiczeń wytrzymałościowych i wzmacniających mięśnie. W tym celu stosuje się takie techniki, jak ćwiczenia oddechowe, joga i fizjoterapia. Wszyscy oni biorą udział w rehabilitacji osoby po terapii, zarówno z fizycznego, jak i moralnego punktu widzenia..

Ćwiczenia oddechowe pomagają przezwyciężyć strach i napięcie związane z bólem. Drogi oddechowe uszkodzone w wyniku operacji wymagają pilnych działań, aby zapobiec ostremu procesowi zapalnemu w płucach. Ćwiczenia mają charakter indywidualny, zaczynają być wykonywane jeszcze w szpitalu pod nadzorem lekarza i kontynuowane po wypisie.

Nawroty i powikłania

Każdy pacjent po udanym leczeniu i okresie rehabilitacji ma nadzieję, że życie się polepszy, ale ryzyko wtórnego procesu złośliwego w raku płuc jest zbyt wysokie. Co najmniej 25% osób doświadcza nawrotu gruczolakoraka.

Eksperci uważają, że zwycięstwo nad rakiem następuje 5 lat po leczeniu guza. Jeśli w tym okresie proces onkologiczny nie został wykryty po raz drugi, szanse na odwrót choroby znacznie wzrosną.

Podajemy główną listę konsekwencji, które pojawiają się w trakcie tego patologicznego procesu:

 • przerzuty raka do innych systemów;
 • głód tlenu w organizmie;
 • krwotok w tkance płucnej;
 • zapalenie opłucnej;
 • zapalenie płuc.

Wszystkie te warunki zagrażają bezpośredniemu zdrowiu i życiu człowieka. W procesie zwalczania gruczolakoraka płuc należy im obowiązkowo zwrócić uwagę.

Prognozy dotyczące przeżycia

W zależności od stadium procesu złośliwego i rodzaju gruczolakoraka rokowanie dotyczące przeżycia chorych jest zróżnicowane..

We wczesnych stadiach choroby - pierwszym i drugim - lekarze dają pozytywne rokowanie na pięcioletni wskaźnik przeżycia: od 50 do 70%. Na trzecim etapie patologii zmniejsza się do 25%, podczas gdy w ciągu pierwszych 12 miesięcy nie więcej niż 50% pacjentów pozostaje przy życiu.

Najbardziej niekorzystne rokowanie u osób z terminalnym stadium procesu złośliwego. Ich próg przeżycia nie przekracza 10%.

Zapobieganie

Dużo łatwiej jest zapobiegać chorobie niż zajmować się nią w przyszłości. Aby uniknąć raka płuc, zaleca się przestrzeganie następujących środków:

 • całkowite zaprzestanie palenia;
 • terminowe leczenie przeziębień;
 • zbilansowana i zdrowa dieta.
 • optymalna aktywność fizyczna i stwardnienie;
 • przyjmowanie multiwitamin i minerałów w celu utrzymania odporności;
 • wykluczenie kontaktu z potencjalnie niebezpiecznymi substancjami rakotwórczymi.

Po pokonaniu gruczolakoraka dróg oddechowych nie ma potrzeby odprężania się. Kolejne lata wymagają ciągłego monitorowania i okresowej diagnostyki. Konieczne jest prowadzenie zdrowego trybu życia, unikanie stresu oraz w miarę możliwości zmiana miejsca pracy lub zamieszkania, jeśli są one potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia.

Dziękujemy za poświęcenie czasu na wypełnienie ankiety. Opinia każdego jest dla nas ważna.

Gruczolakorak płuc

Rak gruczołowy jest najczęstszym typem histologicznym niedrobnokomórkowego raka płuca. Ta forma guza wyrasta z komórek nabłonka gruczołowego, który wyściela błonę śluzową oskrzeli i pęcherzyków płucnych, dlatego nazywana jest również gruczołowym rakiem płuc.

Głównym zagrożeniem związanym z chorobą jest to, że uwidacznia się ona dopiero w późniejszych stadiach, kiedy skuteczne leczenie jest trudne do przeprowadzenia. Niemniej jednak naukowcy z całego świata aktywnie badają tę postać raka, opracowując metody wczesnego wykrywania i sposoby jej zwalczania..

Czynniki predysponujące

Czynniki, które mogą zwiększać ryzyko rozwoju gruczolakoraka płuc obejmują:

 • Palenie. Według ekspertów, regularne wdychanie dymu tytoniowego (w tym dymu biernego) zwiększa ryzyko rozwoju złośliwych guzów płuc około 10-krotnie.
 • Pracuj w szkodliwych warunkach. Największym zagrożeniem jest pył azbestowy, promieniowanie radioaktywne i ultrafioletowe.
 • Dziedziczna predyspozycja.

Ponadto niespecyficzne czynniki, takie jak niedożywienie, niekorzystne warunki środowiskowe, choroby współistniejące, mogą przyczyniać się do rozwoju gruczolakoraka płuc..

Jak manifestuje się gruczolakorak płuc?

Charakterystycznym objawem klinicznym gruczołowego raka płuca jest obfite wytwarzanie plwociny podczas kaszlu, prawdopodobnie krwioplucie, duszność, bolesne odczucia w klatce piersiowej. Inne objawy choroby to:

 • podwyższona temperatura ciała,
 • powiększenie regionalnych węzłów chłonnych,
 • uczucie zadyszki,
 • chrypka,
 • utrata masy ciała.

Objawami gruczolakoraka płuc mogą być indywidualne choroby, w szczególności zapalenie opłucnej. Choroba ta charakteryzuje się stanem zapalnym warstw opłucnej i towarzyszy jej wzrost temperatury ciała, częste, płytkie oddychanie, uczucie ciężkości w klatce piersiowej itp..

W obrazie klinicznym mogą również występować inne objawy, w zależności od stopnia zaawansowania i charakterystyki przebiegu choroby. Trudność polega na tym, że objawy gruczolakoraka płuc nasilają się stopniowo i nie pojawiają się w początkowych stadiach. Pacjenci mogą zauważyć szybkie zmęczenie, dyskomfort w klatce piersiowej i inne niespecyficzne objawy, które nie pozwalają podejrzewać rozwoju procesu onkologicznego.

Klasyfikacja choroby

Gruczołowy rak płuc może mieć inną strukturę. Na podstawie tego znaku rozróżnia się następujące formy choroby:

 1. Gruczolakorak zrazikowy.
 2. Gruczolakorak brodawkowaty.
 3. Gruczolakorak mikropapilarny.
 4. Lity gruczolakorak.
 5. Inwazyjny gruczolakorak.

Oprócz klasyfikacji histologicznej chorobę można podzielić ze względu na stopień zróżnicowania komórek (gruczolakorak niski, średni i wysoko zróżnicowany) oraz etapy przebiegu.

Postawienie trafnej diagnozy wpływa na tak ważne parametry, jak taktyka leczenia gruczolakoraka płuca i dalsze rokowanie w życiu pacjenta..

Metody diagnostyczne

W celu wykrycia gruczolakoraka konieczne jest wykonanie szeregu procedur diagnostycznych, które mogą obejmować prześwietlenia płuc, MRI, CT, PET-CT, badania laboratoryjne itp. Metody te pozwalają na określenie takich parametrów jak wielkość guza, jego dokładna lokalizacja, wpływ na narządy i funkcje organizmu. Dopiero po wykonaniu biopsji możliwe jest ustalenie dokładnej diagnozy i określenie typu histologicznego gruczolakoraka gruczołowego płuc.

Pobranie fragmentu tkanki można przeprowadzić podczas operacji, która jest wykonywana w celach terapeutycznych lub diagnostycznych. Dzięki centralnej lokalizacji guza materiał do badań można uzyskać za pomocą bronchoskopii. Uzyskane próbki są badane w laboratorium histologicznym. W tym celu stosuje się zarówno metody histologiczne, jak i cytologiczne, które umożliwiają określenie dokładnej struktury komórkowej guza. Dane te, wraz z wynikami poprzedniego badania, są analizowane przez lekarza prowadzącego i opracowuje optymalną taktykę leczenia pacjenta..

Jeśli guz ma lokalizację obwodową, nie można wykonać biopsji za pomocą bronchoskopii. W tym przypadku diagnozę przeprowadza się na podstawie danych rentgenowskich, a operacja ma charakter diagnostyczny i terapeutyczny. Nowotwór usuwa się całkowicie, tkankę przesyła się do badania histologicznego. Ostateczna diagnoza jest ustalana w ciągu 10-14 dni - po rozstrzygnięciu przez morfologa.

Równie ważna jest diagnostyka genetyczna. Pozwala zidentyfikować mutacje w określonych genach (EGFR, ALK, ROS1). Wyniki badania pozwalają ocenić wrażliwość guza na określony rodzaj leczenia farmakologicznego..

Gruczolakorak płuc: leczenie i rokowanie

Jeśli choroba została wykryta na wczesnym etapie, preferowane jest leczenie chirurgiczne. Do tej pory jest to jedyna metoda, która pozwala na radykalne leczenie. Zakres operacji zależy od rozległości procesu nowotworowego i może obejmować:

 • Segmentektomia - usunięcie odcinka płuca.
 • Lobektomia - usunięcie płata płuca.

Pulmonektomia (usunięcie całego płuca) jest zwykle wskazana u pacjentów z zaawansowanym procesem. Dodatkowo w trakcie operacji usuwa się pobliskie węzły chłonne (limfadenektomia) w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa nawrotu choroby. Równolegle z leczeniem chirurgicznym lub w przypadku niemożności jego wykonania można zastosować takie metody jak chemioterapia (cisplatyna, newbin) i radioterapia wiązką zewnętrzną.

Chemioterapię można podawać pacjentom w 2-4 stadium choroby. Najskuteczniejsze jest połączenie kilku leków (etoposoid + cisplatyna, paklitaksel + karboplatyna itp.). Dla każdego etapu wybiera się optymalną kombinację leków, schematy dawkowania i liczbę kursów. W połączeniu z zabiegiem chirurgicznym chemioterapia może poprawić wskaźniki przeżycia wolnego od choroby i pięcioletniego.

Radioterapia jest zwykle stosowana w późniejszych stadiach choroby w celu złagodzenia objawów.

Terapia celowana to nowoczesna opcja leczenia gruczolakoraka płuc. Celem takich leków jest specyficzny rozkład genetyczny, który występuje w komórkach nowotworowych. Tak więc z mutacją w genie EGFR przepisuje się gefitynib, afatynib, erlotynib. Kryzotynib podaje się w przypadku rozpadu genów ALK i ROS1.

Jeśli odpowiednia mutacja nie zostanie wykryta podczas badania, leczenie będzie nieskuteczne..

W niektórych przypadkach można zastosować immunoterapię. Zasada metody polega na uaktywnieniu mechanizmów odpornościowych, które zwykle nie postrzegają komórek nowotworowych jako obcych i nie atakują ich. W dzisiejszych czasach ten rodzaj leczenia jest aktywnie badany i rozwijany, pojawiają się nowoczesne leki, które wykazują dobre wyniki i towarzyszą im minimalne skutki uboczne..

Prognozy dotyczące przeżycia w przypadku gruczolakoraka płuca zależą od stadium, w jakim choroba jest wykrywana, częstości występowania procesu, typu histologicznego, ogólnego stanu zdrowia pacjenta i wielu innych parametrów..

Bez odpowiedniego leczenia prawie 90% pacjentów w IV stopniu zaawansowania umiera w ciągu pierwszych dwóch lat. Jeśli jednak choroba zostanie wykryta w stadium I – II, wówczas pięcioletnia przeżywalność wynosi 60–80%, co jest uważane za dobry wskaźnik niedrobnokomórkowego raka płuca..

Etiologia, poradnia i metody leczenia gruczolakoraka płuca

Gruczolakorak płuc jest patologią onkologiczną charakteryzującą się tworzeniem się komórek rakotwórczych w tkankach narządu. Ta anomalia występuje w około 40-45% rozpoznanych złośliwych nowotworów płuc. Według danych WHO gruczolakorak płuc stanowi około 50% wszystkich nowotworów układu oddechowego.

Nowotwory złośliwe postępują bardzo szybko. Bez wysoce skutecznej terapii ich rozmiar może się podwoić w ciągu zaledwie sześciu miesięcy. Badania ostatnich lat wykazały, że organizm mężczyzn jest bardziej podatny na tę chorobę. Naukowcy sugerują, że jest to spowodowane działalnością zawodową (wdychanie toksycznych związków, praca w niebezpiecznych gałęziach przemysłu) oraz większą skłonnością do złych nawyków..

U płci pięknej częściej diagnozuje się niektóre rodzaje chorób (na przykład postać gruczolakoraka oskrzeli). U przeważającej większości pacjentów onkopatologię stwierdza się na późniejszych etapach rozwoju. Wynika to z całkowitego braku charakterystycznej kliniki.

 • Objawy
 • Etapy i cechy cytologiczne gruczolakoraka
 • Interwencja chirurgiczna
 • Radioterapia
 • Chemoterapia
 • Metody medycyny tradycyjnej

Etiologia, patogeneza i klasyfikacja

Większość ludzi uważa, że ​​etiologia gruczolakoraka płuc jest związana z paleniem. Należy zauważyć, że jest to błędne przekonanie. Ten nowotwór jest częściej rozpoznawany u pacjentów, którzy nigdy nie palili..

Do tej pory naukowcy nie byli w stanie udzielić jasnej odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego powstają komórki rakotwórcze?”.

Wstępne czynniki powodujące powstawanie nowotworów złośliwych w organizmie niepalących pacjentów obejmują:

 • ekologiczne cechy terenu zamieszkania,
 • uszkodzenie popromienne tkanki płucnej,
 • zła dieta (spożywanie dużej ilości tłuszczów trans),
 • blizny w tkance płucnej po poprzedniej chorobie (na przykład gruźlicy),
 • nadmierne uzależnienie od napojów alkoholowych,
 • niekontrolowane przyjmowanie niektórych leków (na przykład leków hormonalnych),
 • regularne wdychanie szkodliwych substancji (arsen, radon, chrom, nikiel, kurz, sadza, bierne palenie),
 • pneumoskleroza (patologia, której towarzyszy wymiana tkanki płucnej na tkankę łączną),
 • obecność innych onkopatologii w organizmie,
 • niedobór witamin, mikro- i makroelementów,
 • patologie autoimmunologiczne,
 • przewlekłe wirusowe i bakteryjne choroby płuc,
 • genetyczne predyspozycje,
 • antrakoza, azbestoza, krzemica (choroby zawodowe).

Najczęściej patologię rozpoznaje się u pacjentów w starszej grupie wiekowej, czyli osób powyżej 60. roku życia. Wiek można przypisać dodatkowym czynnikom prowokującym rozwój patologii.

Istnieje kilka rodzajów gruczolakoraka płuc:

 • Nisko zróżnicowany,
 • Solidny,
 • Oskrzelowo-płucne,
 • Brodawkowy.

Gruczolakorak płuc o niskim stopniu złośliwości jest jednym z najbardziej złośliwych nowotworów. Wraz z rozwojem tego patologicznego procesu następuje silna proliferacja zrębu i modyfikacja tkanek, które utworzyły ten lub inny narząd. Takie nowotwory są bardzo aktywne. Już na początkowych etapach swojej genezy dają przerzuty. Umiarkowanie zróżnicowany gruczolakorak płuca nie ma jasno określonych granic, składa się z nietypowych komórek. Duże wielokątne komórki takiego nowotworu mają wysoki stosunek jądrowy do plazmy.

Rak gruczołowo-oskrzelowy płuc jest najczęściej wykrywany u kobiet. Guz jest bardzo aktywny, tworzy liczne przerzuty. Ten typ raka należy odróżnić od raka neuroendokrynnego, gruczolaka pęcherzykowego, reaktywnych metaplastycznych modyfikacji nabłonka, stwardniającego naczyniaka krwionośnego, zmian przerzutowych, gruczolaka oskrzelowo-pęcherzykowego, atypowego rakowiaka..

Gruczolakorak brodawkowaty jest chorobą rakotwórczą, na którą wskazuje obecność charakterystycznych brodawek i guzków w obrębie zmodyfikowanych gruczołów. Badanie mikroskopowe ujawnia charakterystyczne zmiany w komórkach złośliwych.

Lity rak płuc praktycznie nie różni się od gruczolakoraka wielkokomórkowego, gdyby nie wewnątrzkomórkowy lepki płyn, który dobrze współdziała z barwnikami chemicznymi - śluzem karminowym i błękitem alcjanowym.

Objawy

Gruczolakorak płuc, jak w zasadzie, i większość innych nowotworów złośliwych we wczesnych stadiach patogenezy nie daje wyraźnych objawów patologii. Mogą pojawić się nietypowe objawy charakterystyczne dla wszystkich typów nowotworów złośliwych:

 • słaba efektywność,
 • szybka męczliwość,
 • senność,
 • brak apetytu,
 • kacheksja,
 • niedokrwistość widocznych błon śluzowych.

Wraz ze wzrostem wielkości nowotworu pojawiają się nowe objawy:

 • krwioplucie,
 • pojawienie się uporczywego kaszlu z uwolnieniem obfitej plwociny,
 • dystonia,
 • obrzęk szyi lub twarzy,
 • problemy z sercem,
 • apatia,
 • uporczywy ból w klatce piersiowej,
 • duszność,
 • powiększenie regionalnych węzłów chłonnych,
 • częste, trudne do leczenia zapalenie płuc i opłucnej.

Jeśli guzy nowotworowe nie zostaną wykryte na czas i nie zostanie przeprowadzone odpowiednie leczenie, guz nowotworowy może wzrosnąć o cztery w ciągu roku.

Agresywne formy nowotworu szybko dają przerzuty do poszczególnych narządów - trzustki, nadnerczy, jelit, wątroby, nerek, mózgu, tkanki kostnej.

Etapy i cechy cytologiczne gruczolakoraka

Określenie stadium kancerogenezy obejmuje ocenę wielkości nowotworu i jego penetracji do pobliskich tkanek, a także obecność lub brak przerzutów w węzłach chłonnych lub niektórych innych tkankach..

Ocena stadium rozwoju raka ma fundamentalne znaczenie przy wyborze metody leczenia tej patologii, ponieważ terapia nowotworów złośliwych zależy od konkretnego etapu patologii..

Warto również zwrócić uwagę, że określenie stadium kancerogenezy ma również znaczenie dla prognozowania życia pacjenta. Im niższe stadium nowotworu złośliwego, tym korzystniejsze rokowanie dla życia pacjenta..

Anedocarcinoma ma następujące etapy:

 1. Etap I. Wielkość nowotworów złośliwych nie przekracza 3 centymetrów. Na tym etapie nie znaleziono przerzutów. Proces patologiczny ogranicza się do jednego odcinka płuca. Prognoza jest korzystna.
 2. ІІ etap. Wielkość guza nie przekracza 6 cm.Proces patologiczny, podobnie jak na poprzednim etapie, ma charakter odcinkowy. Na tym etapie rozpoznaje się przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych..
 3. Etap III. Średnica guza przekracza 6 cm. W proces patologiczny zostaje wciągnięty główny oskrzeli lub cały płat płuca. Diagnozuje się również odległe przerzuty.
 4. Etap IV. Proces rakotwórczy rozprzestrzenia się na inne płuco, a także na sąsiednie narządy (opłucną, kręgosłup, naczynia krwionośne, serce, przełyk). Obserwuje się odległe przerzuty. Na tym etapie pacjent wykazuje typowe i nietypowe objawy choroby: apatię, nadmierne zmęczenie, zaburzenia psychiczne, kacheksję. Rokowanie jest niekorzystne.

Badanie mikroskopowe gruczolakoraka płuc w polu widzenia ujawnia komórki polimorficzne, które są zlokalizowane oddzielnie, w postaci struktur gruczołowych. Jądra komórkowe z reguły znajdują się mimośrodowo, mają zaokrąglony kształt. Komórki dwu- i trójrdzeniowe są dość powszechne.

Diagnostyka i rokowanie

Leczenie gruczolakoraka płuc powinno rozpocząć się od kompleksowej diagnozy. Ponieważ dobór metod i skuteczność terapii zależą od wyników diagnostyki.

W krajach wysoko rozwiniętych dużą wagę przywiązuje się do profilaktyki raka. Terminowe wykrycie patologii kilkakrotnie zwiększa szanse pacjenta na skuteczne leczenie.

Aby ustalić rozpoznanie „gruczolakoraka płuca prawego lub lewego”, lekarze przeprowadzają szereg badań instrumentalnych:

 1. Rentgen klatki piersiowej. Ta metoda pozwala zidentyfikować nieprawidłowe nowotwory w strukturze tkanki płucnej. Bardzo często patologiczne nowotwory w płucach są wykrywane przypadkowo podczas profilaktycznej fluorografii. Na zdjęciach rentgenowskich pojawia się zaciemniony obszar lub niewyraźny cień.
 2. Analiza cytologiczna plwociny. W procesie karcynogenezy komórki złośliwe są oddzielane od nowotworu i dostają się do śluzu oskrzelowego, który jest uwalniany podczas kaszlu. Analiza mikroskopowa plwociny pomaga zidentyfikować w niej nieprawidłowe komórki.
 3. Laboratoryjna analiza krwi na obecność specyficznych białek - markerów nowotworowych.
 4. Biopsja to najdokładniejsza nowoczesna metoda diagnozowania nowotworów złośliwych. W trakcie zabiegu lekarz pobiera próbkę nieprawidłowej tkanki płucnej do analizy patologicznej. W celu doboru biomateriału lekarze mogą skorzystać z jednej z metod biopsji: bronchoskopii, aspiracji, medianoskopii, biopsji operacyjnej.
 5. Diagnostyczne testy obrazowe (tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny) są zalecane w celu wyjaśnienia lokalizacji, rozmiaru i kształtu guza. Metody te pozwalają uzyskać pełny obraz rozwoju procesu patologicznego, aby wykryć obecność przerzutów w innych tkankach. Taka diagnoza jest niezwykle ważna dla dalszej terapii..

Rokowanie w gruczolakoraku płuc oznacza szansę na wyleczenie. O skuteczności terapii w dużej mierze decyduje lokalizacja procesu patologicznego oraz stadium kancerogenezy. Ogólnie rokowanie w przypadku gruczolakoraka płuc w porównaniu z innymi chorobami onkologicznymi jest niekorzystne. Ta forma raka ma wysoką śmiertelność..

Prognozy dotyczące przeżycia w patologii raka są pojęciem względnym. Podczas usuwania pierwotnego ogniska rakotwórczego około 65-85% pacjentów może liczyć na pozytywny sukces. Na etapie II przeżywalność wynosi nie więcej niż 50%, na etapie III - 30%. Stopień IV różni się od poprzednich rozczarowującą prognozą przeżycia, ponieważ w takich warunkach przeżywa około 5% pacjentów.

Terapie

Leczenie gruczolakoraka może obejmować chemioterapię, radioterapię i zabieg chirurgiczny. Aby osiągnąć maksymalny efekt terapeutyczny, powyższe metody są stosowane w sposób kompleksowy. Schemat leczenia jest indywidualny dla każdego pacjenta. Jest opracowywany przez onkologa na podstawie wyników badania diagnostycznego..

Interwencja chirurgiczna

Chirurgia jest najskuteczniejszym sposobem leczenia we wczesnych stadiach kancerogenezy. W ciągu zaledwie kilku godzin pacjent może pozbyć się patologicznego ogniska. Jeśli przerzuty rozprzestrzeniają się na poszczególne narządy, operacja chirurgiczna nie wystarczy, aby zatrzymać proces patologiczny. W niektórych przypadkach operacja jest generalnie przeciwwskazana..

W zależności od stadium kancerogenezy, lokalizacji i wielkości guza leczenie operacyjne można przeprowadzić następującymi metodami:

 • lobektomia,
 • pneumektomia,
 • klinowa resekcja raka,
 • segmentoektomia.

W zależności od wskazań równolegle z usunięciem guza nowotworowego przeprowadza się resekcję regionalnych węzłów chłonnych. Ta manipulacja zapobiega rozkazowi nawrotu złośliwego procesu. Dzięki nowoczesnej technologii i innowacyjnym technologiom usunięcie guza można przeprowadzić w sposób minimalnie inwazyjny. W tym celu stosuje się torakoskopię..

Radioterapia

Ta manipulacja jest zalecana przed lub po operacji. Aby uzyskać efekt terapeutyczny, można przeprowadzić naświetlanie na odległość lub brachyterapię. Metoda radioterapii opiera się na wykorzystaniu specjalnych promieni, które mają szkodliwy wpływ na strukturę komórek rakotwórczych.

W przypadku stosowania naświetlania zdalnego źródło promieniowania znajduje się w pewnej odległości od ciała pacjenta. Najczęściej tę technikę stosuje się w przypadku obecności przerzutów w różnych narządach i układach ciała pacjenta..

Brachyterapia polega na wprowadzeniu do organizmu człowieka specjalnego implantu, który oddziałuje miejscowo na nowotwór złośliwy. Ta metoda działa dobrze w przypadku agresywnych postaci raka.

Chemoterapia

Stosowanie leków ma na celu powstrzymanie kancerogenazy. Obecnie istnieje ponad 70 rodzajów leków stosowanych w chemioterapii. Najpopularniejsze z nich to:

 1. Paklitaksel.
 2. Vinorelbin.
 3. Karboplatyna.
 4. Gemcytabina.
 5. Docetaksel.

Połączone stosowanie wymienionych leków daje najlepszy efekt terapeutyczny. Leki są przepisywane w postaci zastrzyków i tabletek. Bardzo ważnym etapem w chemioterapii jest dawkowanie leku, ponieważ małe dawki spowodują, że leczenie będzie nieskuteczne, a zwiększone stężenie wywoła szereg działań niepożądanych w organizmie pacjenta.

Metody medycyny tradycyjnej

W przypadku gruczolakoraka można również leczyć rośliny lecznicze. Przed użyciem tego lub innego przepisu ludowego należy skonsultować się z lekarzem.

Dla Inków koci pazur jest świętą rośliną, której używali do leczenia wielu patologii. Wielokrotne badania dowiodły, że roślina ta pomaga radzić sobie z nowotworami.

Aby przygotować miksturę leczniczą, roślina jest mielona na proszek, a następnie posypana miodem (stosunek 1: 1). Lek należy przyjmować codziennie na czczo, ½ łyżeczki dziennie..

Po kursie chemioterapii możesz wziąć następującą kolekcję:

 • nasiona lnu - 50 g,
 • lecznicze kwiaty rumianku - 100 g,
 • kwiat jabłoni - 50 g,
 • pomarańczowe kwiaty - 50 g,
 • liście pokrzywy - 50 g,
 • suszone liście aloesu - 100 g,
 • korzeń żeń-szenia - 20 g.

Wszystkie te składniki są dokładnie wymieszane i zaparzone (2 łyżeczki na pół litra wody). Powstałą herbatę należy pić przez cały dzień w dużych ilościach..

Choroby onkologiczne są poważnym problemem współczesnej medycyny, ponieważ nowotwory złośliwe są dobrze leczone tylko na początkowych etapach ich rozwoju..

Artykuły O Białaczce