Nowotwory złośliwe lub rak mają 4 etapy rozwoju, z których jeden z najbardziej niekorzystnych jest ostatni. Rak trzustki IV stopnia jest niebezpieczny, ponieważ na tym etapie rozwoju choroby pojawiają się wtórne ogniska nowotworu złośliwego, które rozprzestrzeniają się po całym organizmie w postaci przerzutów. Prognozy dotyczące przeżycia przy takim rozpoznaniu są krytycznie niskie, dlatego leczenie raka trzustki w IV stopniu zaawansowania opiera się na terapii mającej na celu złagodzenie samopoczucia pacjenta, a także przedłużenie jego życia nawet o 2-3 miesiące.

Stadium 4 raka trzustki i jego cechy

Rak trzustki w stadium 4 występuje, gdy guz zaczyna rozprzestrzeniać się na pobliskie narządy, a komórki rakowe dostają się do węzłów chłonnych i krwiobiegu. Ta patologia występuje głównie u osób w wieku powyżej 60 lat. Rozpoznanie ujawnia się na 4 etapach, ponieważ na początkowych etapach rozwoju patologia praktycznie nie ma odpowiednich objawów manifestacji. Miejscem lokalizacji złośliwego guza jest głowa narządu, jak pokazano na poniższym zdjęciu.

Patologia trzustki występuje równie często zarówno u mężczyzn, jak iu kobiet. W zależności od budowy histologicznej guz może mieć następujące typy postaci:

 1. Rak gruczołowy. Występuje najczęściej u pacjentów.
 2. Guz płaskonabłonkowy.
 3. Rak z komórek groniastych.
 4. Cystadenocarcinoma.

W zaawansowanych stadiach raka trzustki przerzuty mogą dotrzeć do wątroby i śledziony, płuc i nerek, a także struktur kostnych organizmu. Wtórne ogniska raka można zdiagnozować u pacjenta w całym organizmie. Im bardziej rozpowszechniona patologia, tym ostrzejsze objawy jej przebiegu. Wyleczenie raka trzustki w stadium IV jest niemożliwe, co wiąże się przede wszystkim z obecnością przerzutów, które rozprzestrzeniają się po całym organizmie, dotykając nie tylko sąsiednie narządy układu pokarmowego.

Klasyfikacja

Ze względu na częste występowanie tej patologii opracowano różne klasyfikacje w celu lepszego zrozumienia między lekarzami i przepisania bardziej prawidłowego leczenia. Anatomicznie, ten narząd wydzielania mieszanego składa się z głowy, tułowia, ogona, wewnętrznych i zewnętrznych przewodów trzustkowych..

W związku z tym, zgodnie z lokalizacją anatomiczną, istnieją:

Gruczolakorak głowy trzustki.

Gruczolakorak trzustki.

Gruczolakorak ogona trzustki.

Gruczolakorak przewodowy trzustki.

Ile osób żyje z rakiem trzustki w stadium 4

Znaczenie pytania o to, jak długo żyją ludzie z taką diagnozą jak rak trzustki, wciąż nabiera tempa. Wynika to z faktu, że każdego roku liczba pacjentów, którzy otrzymują tę straszną diagnozę, stale rośnie. Lekarze twierdzą, że diagnozy takiej jak rak trzustki w stadium 4 nie można kontrolować i leczyć. Życie pacjenta zależy od kilku czynników, do których należą:

 • wiek pacjenta;
 • obecność i rozpowszechnienie przerzutów;
 • płeć pacjenta;
 • stosowanie leków.

Przedłużenie życia, przywrócenie zdrowia i uratowanie chorego przed chorobą w IV stadium raka trzustki jest zadaniem niemożliwym. Im bardziej zaniedbana patologia, tym aktywniej się rozprzestrzenia. Szanse na wyzdrowienie u pacjentów z onkologią 4 stopnia są niezwykle niskie, więc nie wszystkie placówki medyczne są gotowe do podjęcia leczenia takich pacjentów.

Ważne jest, aby wiedzieć! Przeżywalność do 5 lat wśród chorych na raka trzustki w IV stopniu zaawansowania nie przekracza 3-5%. Większość pacjentów umiera odmawiając leczenia, a tym, którzy decydują się na chemioterapię, udaje się przedłużyć życie o okres od 1 do 3 miesięcy.

Jakość życia z rozpoznaniem raka trzustki 4. stopnia

Jak długo możesz żyć z czwartym stopniem onkologii to pytanie, które coraz częściej zadaje sobie wiele osób z taką diagnozą. Dokładnej odpowiedzi na temat tego, jak długo osoba z zaawansowanym stadium onkologii pozostaje do życia, nie mogą udzielić lekarze. Jeśli pacjent odmówi przebiegu terapii, rokowanie na przeżycie w ciągu pięciu lat wynosi tylko 1% -2% pacjentów. Jeśli pacjent zgodził się na pomoc medyczną, prawdopodobieństwo przedłużenia życia występuje u 3% -5% pacjentów.

Ważne jest, aby wiedzieć! Brak interwencji lekarskiej spowoduje skrócenie przeżycia pacjenta o kilka lat. Jeśli po rozpoznaniu raka 4 stopnia nie ma interwencji medycznej, osoba może umrzeć w ciągu kilku miesięcy.

Skuteczność całkowitego wyleczenia raka trzustki zależy od stopnia zaawansowania patologii. Jeśli patologia zostanie wykryta we wczesnych stadiach, prawdopodobieństwo całkowitego wyzdrowienia wyniesie 85% -95%. Diagnoza i leczenie patologii to ważne metody przedłużania życia pacjenta. Leczenie raka mające na celu przedłużenie życia człowieka opiera się na następujących metodach:

 1. Żywienie specjalistyczne.
 2. Leczenie chemioterapią.
 3. Radioterapia.
 4. Interwencje chirurgiczne.
 5. Przyjmowanie środków przeciwbólowych.
 6. Terapia celowana.

Głównym celem takiego leczenia jest jedynie złagodzenie stanu pacjenta, a także możliwość przedłużenia życia o kilka miesięcy. Istotą tego leczenia jest redukcja nowotworów, a także zahamowanie rozprzestrzeniania się przerzutów. Możliwe jest zmniejszenie wielkości guza za pomocą operacji Whipple. Jego zasada wykonania wynika z częściowej resekcji trzustki, a także w pobliżu zlokalizowanych narządów. Ponadto w celu zmniejszenia rozmiaru nowotworu stosuje się również radioterapię, poprzez którą niszczone jest białko mutujących komórek..

Patogeneza

Rozwój tego patologicznego procesu rozpoczyna się od naruszenia mitozy, która występuje we wszystkich komórkach somatycznych. W wyniku zmiany lub awarii materiału genetycznego jednej komórki przestaje ona oddziaływać lub „komunikować się” ze swoim otoczeniem. Prowadzi to do nieograniczonej liczby podziałów i pojawienia się szybko rosnącego guza.


Podział komórek rakowych

Ponadto gruczolakorak głowy trzustki może powodować zaburzenia wydzielania wewnętrznego i zewnętrznego. Z powodu szybkiego zastąpienia komórek produkujących insulinę zrębem tkanki łącznej mogą rozwinąć się objawy cukrzycy.

Gruczolakorak przewodowy trzustki może prowadzić do całkowitego nakładania się światła przewodów wydalniczych, co może prowadzić do rozwoju ognisk aseptycznej martwicy. Taki proces może być ograniczony przez kapsułkę pod wpływem wysiłku organizmu lub prowadzić do bardziej smutnych rezultatów - martwicy trzustki.


Martwica trzustki koncentruje się na badaniu ultrasonograficznym

Rokowanie dla takich pacjentów jest niezwykle trudne. Śmiertelność w rozwoju tego powikłania jest bardzo wysoka. Śmierć wynika z tego, że oprócz zaburzania tła endokrynologicznego, enzymy zawarte w soku trzustkowym dosłownie trawią otaczające tkanki organizmu.

Cechy przejawu patologii

Oznaki guzów są często wykrywane z powodu wystąpienia objawów negatywnych, w wyniku których pacjent jest zmuszony skonsultować się z lekarzem. Jednak przy takich objawach można argumentować, że patologia weszła w stadium powikłań, a zatem walka z chorobą ma na celu przedłużenie życia pacjenta. Nie ma potrzeby mówić o całkowitym wyzdrowieniu w 4. stadium raka trzustki, ponieważ takie przypadki w medycynie nie są jeszcze znane.

We wczesnych stadiach objawy raka trzustki są nieobecne lub mają nieznaczny obraz manifestacji. Zwykle nikt nie zwraca uwagi na drobne oznaki bólu, które szybko znikają. Gdy tylko rak rozwinie się do stadium 3, objawy stają się bardziej ostre i bolesne. Na trzecim etapie prawdopodobieństwo przedłużenia życia chorego jest znacznie większe niż na czwartym etapie, gdy stosuje się przerzuty. Na trzecim etapie mogą również rozpocząć się przerzuty, dlatego bardzo ważne jest zidentyfikowanie patologii jeszcze przed rozprzestrzenianiem się mutujących komórek w całym ciele..

Objawy nowotworowe są często mylone z objawami zapalenia trzustki, a kolejne objawy choroby przypisuje się procesom zapalnym w wątrobie. Główne objawy raka 4. stopnia obejmują:

 • Silny ból trzustki.
 • Zwiększony ból w nocy.
 • Wzrost intensywności bólu przy zmianie pozycji ciała.
 • Zmniejszenie masy ciała człowieka.
 • Całkowita odmowa jedzenia.
 • Osłabienie i zmęczenie.
 • Senność.
 • Częste napady nudności i wymiotów.
 • Utrata masy ciała.

Objawy raka trzustki są podobne do rozwoju cukrzycy, dlatego ważne jest, aby identyfikować patologię nie na podstawie charakterystycznych objawów, ale na podstawie badań laboratoryjnych i klinicznych. Na 4. etapie raka guz zaczyna aktywnie powiększać się, więc może naciskać na drogi żółciowe. Prowadzi to do tego, że apetyt pacjenta znika. W takim przypadku wszelkie próby zjedzenia czegoś kończą się pojawieniem się objawów wymiotów i nudności. Objawy i leczenie to główne czynniki, dzięki którym można zidentyfikować patologię, a także podjąć drastyczne środki w celu zmniejszenia bólu.

Środki diagnostyczne

Rak trzustki rozpoznaje się metodami:


Po ogólnym badaniu pacjenta przepisuje się szereg procedur, w tym pobranie krwi do badań.

 • Badanie ogólne pacjenta: Ocena wyglądu pacjenta, koloru skóry, zwłaszcza wysypki.
 • Metody badań perkusyjnych, palpacyjnych i osłuchowych.
 • Badanie moczu.
 • Coprogram. W analizie kału stwierdza się zwiększone stężenie amylazy.
 • Badanie krwi:
   Analiza ogólna. Ta laboratoryjna metoda diagnostyczna pomaga w ustaleniu obecności leukocytozy, przyspieszonej sedymentacji erytrocytów, trombocytopenii, anemii mieszanej.
 • Badania markerów nowotworowych.
 • Biochemia. Wskaźniki wzrostu bilirubiny, mocznika, kreatyniny, transaminaz, spadek białka ogólnego.
 • Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna z kontrastem.
 • USG narządów jamy brzusznej. Widoczne są rozproszone zmiany w trzustce, jej powiększenie i zwiększona gęstość brzegów. Określa się zmiany w najbliższych narządach - w wątrobie, śledzionie.
 • Tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny. Te instrumentalne metody badawcze są bardzo dokładne. Pomagają w ustaleniu ostatecznej diagnozy..

  Funkcje leczenia

  W leczeniu raka trzustki na 4 etapach stosuje się szeroką gamę metod, w tym metody alternatywne. Mimo strasznej i śmiertelnej diagnozy raka, zastosowanie odpowiednich środków, choć nie wyleczy całkowicie choroby w końcowych stadiach, ale jednocześnie pomaga przedłużyć życie pacjenta.

  Operacja raka 4. stopnia jest wyjątkowo bezużyteczna. W końcu mutujące komórki zaczynają namnażać się poza narządem, wpływając na inne tkanki wewnętrzne. Zwykle usunięcie guza przeprowadza się na początkowych etapach przed wystąpieniem przerzutów. W przypadku zaostrzenia patologii przeprowadza się chemioterapię i radioterapię. Wadą chemioterapii raka trzustki w stadium 4 jest fakt, że pacjent umiera z powodu rozwoju objawów ubocznych.

  Ważne jest, aby wiedzieć! O tym, czy konieczne jest przeprowadzenie chemioterapii lub napromieniania chorego narządu, decyduje bezpośrednio lekarz prowadzący po kompleksowym badaniu nowotworu.

  Po rozpoznaniu raka trzustki w stadium 4 pacjent powinien pozostawać pod opieką specjalisty do końca swoich dni, jeśli chce przedłużyć życie o kilka miesięcy. Większość pacjentów nie ufa medycznych metodom walki z rakiem, więc uciekają się do leczenia metodami alternatywnymi. Jak pokazuje praktyka, alternatywne leczenie jest również bezsilne w walce z zaawansowanymi stadiami raka, podobnie jak współczesna medycyna..

  Przyczyny i leczenie gruczolakoraka trzustki

  Wiele złośliwych nowotworów przewodu pokarmowego ma śmiertelne rokowanie. Rak gruczołowy trzustki pojawia się i rozwija się szybko. Objawy kliniczne charakteryzują się wymazanym obrazem. Diagnozę różnicową przeprowadza się za pomocą obiektywnych, laboratoryjnych i instrumentalnych technik. Leczenie odbywa się poprzez chemioterapię, edukację i chirurgię.

  Przyczyny choroby

  Gruczolak trzustki może przekształcić się od łagodnego guza do gruczolakoraka z długotrwałym zaniedbaniem.

  Gruczolakorak trzustki powstaje w wyniku takich czynników:

  • Dziedziczność. Patologie genów i chromosomów wywołują degenerację komórek gruczołów. Dlatego dzieci rodziców, u których zdiagnozowano złośliwy nowotwór trzustki, automatycznie zaliczają się do grupy ryzyka..
  • Nieścisłości dietetyczne. Spożywanie pokarmów wzbogaconych konserwantami, barwnikami, wzmacniaczami smaku i stabilizatorami wywołuje zaburzenia metaboliczne.
  • Nowotwory złośliwe zlokalizowane w innych częściach przewodu pokarmowego. Takie guzy często dają przerzuty, tworząc ogniska złośliwości w trzustce.
  • Narażenie organizmu na promieniowanie radioaktywne. Kiedy jego dawka przekroczy wartość graniczną, rozwijają się guzy nowotworowe o różnych lokalizacjach..
  • Przewlekłe zapalenie trzustki. Trwałe zapalenie gruczołu prowadzi do zwyrodnienia komórek.
  • Cukrzyca typu 1 i 2. Ta ciężka choroba endokrynologiczna atakuje trądzik, prowadząc do niedoboru insuliny. Mechanizmy autoimmunologiczne są zdolne do rozpoczęcia złośliwego procesu. Sam gruczolakorak odnosi się do zewnątrzwydzielniczego raka, który nie jest związany z syntezą hormonów.
  Powrót do spisu treści

  Jak objawia się patologia?

  Gruczolakorakowi przewodowemu trzustki towarzyszą następujące objawy kliniczne:

  • Bolesne odczucia w lewym rejonie nadbrzusza. Tną, otaczają.
  • Niestrawność. Zespół ten objawia się ciągłymi nudnościami i wymiotami, które nie przynoszą ulgi. Odbijanie się powietrzem lub kwaśną zawartością żołądka, uczucie pełności w jamie brzusznej.
  • Utrzymująca się niska gorączka. Trwa miesiącami.
  • Zażółcenie skóry. Powstaje w wyniku niedrożności przewodu trzustkowo-dwunastniczego wspólnego przez guz i nagromadzenia bilirubiny we krwi.
  • Pojawienie się na skórze przedniej ściany jamy brzusznej charakterystycznych „plam trzustkowych”.
  • Szybka utrata wagi w krótkim czasie.
  • Świąd, charakterystyczny dla zatrucia bilirubiną.
  • Brak apetytu.
  • Zwiększona drażliwość.
  • Zły oddech.
  • Rozwój nadciśnienia wrotnego z nagromadzeniem nadmiaru płynu w jamie brzusznej.
  Powrót do spisu treści

  Środki diagnostyczne

  Rak trzustki rozpoznaje się metodami:

  Po ogólnym badaniu pacjenta przepisuje się szereg procedur, w tym pobranie krwi do badań.

  • Ogólne badanie pacjenta:
   • Ocena wyglądu pacjenta, koloru skóry, zwłaszcza wysypki.
   • Metody badań perkusyjnych, palpacyjnych i osłuchowych.
  • Badanie moczu.
  • Coprogram. W analizie kału stwierdza się zwiększone stężenie amylazy.
  • Badanie krwi:
   • Analiza ogólna. Ta laboratoryjna metoda diagnostyczna pomaga w ustaleniu obecności leukocytozy, przyspieszonej sedymentacji erytrocytów, trombocytopenii, anemii mieszanej.
   • Badania markerów nowotworowych.
   • Biochemia. Wskaźniki wzrostu bilirubiny, mocznika, kreatyniny, transaminaz, spadek białka ogólnego.
  • Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna z kontrastem.
  • USG narządów jamy brzusznej. Widoczne są rozproszone zmiany w trzustce, jej powiększenie i zwiększona gęstość brzegów. Określa się zmiany w najbliższych narządach - w wątrobie, śledzionie.
  • Tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny. Te instrumentalne metody badawcze są bardzo dokładne. Pomagają w ustaleniu ostatecznej diagnozy..
  Powrót do spisu treści

  Leczenie patologiczne

  Gruczolakoraka trzustki leczy się za pomocą chemioterapii, radioterapii i operacji. Rokowanie z taką diagnozą jest rozczarowujące ze względu na konieczność usunięcia części gruczołu, poszczególnych odcinków żołądka, śledziony i jelit. Chemioterapia rzadko działa. Stosowanymi lekami są fluorouracyl, taksany i pochodne platyny. Napromienianie guza nowotworowego może przedłużyć życie pacjenta o kilka miesięcy. Jest przepisywany w okresie pooperacyjnym i często łączy się go z użyciem środków chemioterapeutycznych..

  Prognozy dotyczące tej choroby

  Negatywnym kryterium prognostycznym są przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych. Najczęściej dotyczy to guzków trzustkowo-dwunastnicy i krezki..

  Prognozy dotyczące złośliwego nowotworu gruczołu są rozczarowujące. Pacjenci żyją od kilku miesięcy do 2 lat. Rozpoznanie raka głowy lub ciała trzustki jest wyrokiem śmierci i grozi śmiercią nawet dla młodych ludzi. Wynika to z cech strukturalnych guza. Ze względu na rozmyte brzegi nawet operacja w połączeniu z chemią i promieniowaniem nie gwarantuje całkowitego usunięcia komórek nowotworowych, dlatego patologia jest podatna na częste nawroty. Ten typ guza jest rzadko diagnozowany we wczesnych stadiach..

  Gruczolakorak trzustki

  Gruczolakorak trzustki jest nowotworem złośliwym, który według statystyk stanowi 80% wszystkich rodzajów nowotworów tego narządu. Z nazwy można argumentować, że pochodzi z komórek gruczołowych, które znajdują się w błonie śluzowej i nabłonku przewodów wydalniczych.

  Specjaliści dzielą wszystkie nowotwory trzustki w odniesieniu do aparatu hormonalnego na:

  • zewnątrzwydzielniczy (niezwiązany z produkcją hormonów);
  • endokrynologiczne (wpływające na równowagę hormonalną).

  Gruczolakorak jest częścią raka zewnątrzwydzielniczego. Jeśli weźmiemy pod uwagę odsetek przypadków tego typu nowotworów w ich grupie, to jest to 95%. W klasyfikacji klinicznej WHO z 2010 r. Guz nazywany jest „gruczolakorakiem przewodowym”. Najczęściej występuje u starszych mężczyzn z przewlekłym zapaleniem trzustki i uzależnieniem od alkoholu. W ICD-10 jest zarejestrowany pod kodem C25 w klasie nowotworów złośliwych.

  Co mówią statystyki?

  Badanie zachorowalności pokazuje, że mężczyźni chorują 1,5 raza częściej niż kobiety. Najwyższe rozpowszechnienie występuje wśród populacji północnej i wschodniej części kontynentu europejskiego (9 na 100 tys. Mężczyzn), w USA i Japonii - 7-9. Śmiertelność z powodu gruczolakoraka trzustki nie różni się od zachorowalności. Wśród kobiet w tych samych krajach jest to 3,8-6 na 100 tys.

  W Rosji na koniec 2012 r. Rak trzustki u mężczyzn zajmuje 10 miejsce (3,2%), u kobiet - trzynastą (2,7%) wśród nowotworów złośliwych.

  Badanie związku przyczynowego wyjaśnia te cechy:

  • mała możliwość diagnostyki w tych obszarach;
  • różnice rasowe;
  • taki specyficzny czynnik, jak nawyki żywieniowe.

  Ważną rolę czynników środowiskowych można ocenić na podstawie wzrostu zachorowalności migrantów przybyłych z krajów o niskim rozpowszechnieniu patologii w strefie niekorzystnej sytuacji. Po 10 latach mieszkania w nowym miejscu osoby z tej samej grupy wiekowej wykazują wyraźny wzrost w porównaniu z historyczną ojczyzną.

  Czynniki ryzyka i prawdopodobne przyczyny patologii

  Przyczyny zmian złośliwych trzustki są nadal nieznane, dlatego naukowcy przedstawiają rzetelnie zidentyfikowane czynniki ryzyka badane na dużej liczbie pacjentów.

  Największą uwagę zwraca się na:

  1. Palenie tytoniu - ryzyko jest proporcjonalne do „doświadczenia” i intensywności. Rak trzustki rozwija się u 2% palaczy (w płucach - u 10%). Podczas palenia tytoniu ryzyko zachorowania na raka podwaja się, przyczyna ta dominuje u co czwartego pacjenta.
  2. Cechy żywienia - wyrażana jest opinia o zwiększonej zapadalności osób spożywających dużo produktów pochodzenia zwierzęcego, kawy i mających niedobór błonnika roślinnego, warzyw, owoców. Jednak uważa się, że nie jest to wystarczająco uzasadnione..
  3. Otyłość i cukrzyca typu II są najbardziej prawdopodobnymi czynnikami rozwoju gruczolakoraka. Ryzyko wzrasta o 60% w porównaniu z osobami bez cukrzycy i utrzymuje się przez co najmniej 10 lat. Za najbardziej niebezpieczny wiek uważa się ponad 50 lat.
  4. Przewlekłe zapalenie trzustki - zwiększa ryzyko gruczolakoraka 20-krotnie, niezależnie od postaci zapalenia. Najbardziej podatni są pacjenci z zapaleniem trzustki od ponad pięciu lat. Pojawienie się złośliwego wzrostu tłumaczy się proliferacją nabłonka w przewodach i trądzikiem gruczołu z jednoczesnym naruszeniem procesu przywracania struktury narządu.
  5. Dziedziczne zapalenie trzustki - zajmuje szczególne miejsce, zwiększa prawdopodobieństwo złośliwej transformacji 50 razy. Chociaż występuje u 2% pacjentów. Przyczyna jest związana z mutacjami w genie PRSS1. Gruczolakorak trzustki rozwija się u 40% pacjentów z dziedziczną postacią przewlekłego zapalenia trzustki. Dodatek innych wymienionych czynników znacznie obniża wiek chorych. W patogenezie główną rolę odgrywa upośledzona inaktywacja enzymu trypsynogenu, za który odpowiedzialny jest zmieniony gen. Prowadzi to do „samo-trawienia” komórek acini.
  6. Infekcje - ustalono związek z wcześniejszym wirusowym zapaleniem wątroby i Helicobacter pylori. Mikroorganizmy są ważne nie tylko jako przyczyna raka żołądka i wątroby, ale także w patologii trzustki.
  7. Eksperci uważają rakotwórcze działanie chemikaliów zawierających naftyloaminę, benzydynę, benzopiren, azbest, acetyloaminofluoren w branżach związanych z pestycydami za ważny czynnik komplikujący.

  Dotychczasowe operacje gastrektomii i cholecystektomii (usunięcie żołądka i pęcherzyka żółciowego) nie są jeszcze uznawane za potwierdzone czynniki ryzyka. Ale nadal badaj.

  Jak wpływa dziedziczność?

  Obecność w rodzinie krewnych z gruczolakorakiem trzustki jest uważana za czynnik predysponujący. Prawdziwa forma rodzinna objawia się u 5% pacjentów. A stopień ryzyka jest brany pod uwagę w sąsiedztwie pokrewieństwa:

  • jeśli jedno z rodziców, braci lub sióstr ma gruczolakoraka, ryzyko wzrasta 2,3 razy;
  • z dwoma najbliższymi pacjentami - 6 razy;
  • od trzech do 32 razy.

  Gruczolakorak przewodowy rozwija się na tle różnych zespołów genetycznych, nie ma ogólnego obrazu dotkniętego mechanizmu genetycznego lub nie został jeszcze ustalony. Najczęściej wykrywane:

  • z nietypowym znamieniem czerniakiem mnogim;
  • Zespół Peitza-Jeghersa (rozrost żołądka, jelita polipów hamartoma - narośla z różnych typów tkanek);
  • dziedziczne przewlekłe zapalenie trzustki i rodzinny gruczolakorak.

  Charakterystyka gruczolakoraka przewodowego

  Normalne przewody trzustki są wyłożone sześciennym i nisko cylindrycznym nabłonkiem. W komórkach:

  • jądro znajduje się w strefie podstawowej;
  • bez tłoku;
  • mucyna nie jest produkowana;
  • rzadko obserwuje się typowy podział przez mitozę;
  • brak wzmocnionej sygnatury kolorystycznej i powiększonych jąder.

  5% przypadków stanowi 7 mieszanych postaci raka przewodowego. Eksperci zwracają uwagę na błędną ocenę skuteczności leczenia przy podsumowywaniu wyników z guzem gruczolakorakowym, ponieważ nowotwory mieszane są mniej agresywne, bardziej typowe dla kobiet i mają lepsze rokowanie.

  Gruczolakorak przewodowy trzustki występuje w różnych częściach narządu:

  • w głowie z częstotliwością 75%;
  • w ciele - 18% przypadków;
  • w ogonie - u 7% pacjentów.

  Prognozy dotyczące gruczolakoraka trzustki

  Gruczolakorak przewodowy jest nowotworem pochodzenia nabłonkowego, który rozwija się z komórek wyściełających przewody trzustkowe. Proces ten może wpływać na dowolną część gruczołu, ale jego głowa jest najczęstszą lokalizacją. To jeden z najczęstszych nowotworów trzustki. Guz jest niezwykle złośliwy iw większości przypadków śmiertelny. Co roku w Stanach Zjednoczonych choruje 44 000 osób, a 38 000 umiera. Tendencja jest taka, że ​​gruczolakorak przewodowy pod względem śmiertelności może wkrótce przewyższyć śmiertelność z powodu raka piersi i okrężnicy.

  Najczęściej choroba ta występuje między 55 a 84 rokiem życia. Szczególną rolę odgrywa dziedziczna predyspozycja: ryzyko zachorowania wzrasta o 40% u osób z trzema lub więcej krewnymi w pierwszej linii, dwóch o 10% i o 6% w obecności jednego takiego krewnego. Palenie tytoniu, częste spożywanie alkoholu, przewlekłe zapalenie trzustki, otyłość również predysponują do tej choroby. Istnieją dowody na związek z cukrzycą typu II i zakażeniem Helicobacter pylori.

  Uważa się, że gruczolakorak w swoim rozwoju ma pewne stadium zaawansowania. Wszystko zaczyna się od etapu przedinwazyjnego - śródnabłonkowej neoplazji trzustki. To uszkodzenie nabłonka jest stymulowane przez nagromadzenie mutacji genetycznych. Najczęstszą jest mutacja w onkogenie K-ras (występuje w 90% przypadków). Mutacja w Her-2 i utrata właściwości przeciwnowotworowych p16, p53 i SMAD4 to inne częste zaburzenia..

  Makroskopowo guz wygląda jak niejednorodna, stwardniała, szorstka biało-żółta masa. Granice raka są niewyraźne, guz nacieka otaczające tkanki. Mikroskopowo w prawie wszystkich przypadkach określa się inwazję okołonerwową. Obecne są mikroprzerzuty naczyniowe i limfatyczne; często stwierdza się martwicę guza. Nawet w przypadkach, gdy gruczolakorak jest zlokalizowany, ma niski stopień zróżnicowania i jest bardzo trudny do wykrycia we wczesnych, uleczalnych stadiach..

  Komponent zrębu - mikrośrodowisko guza - zajmuje około 70% całkowitej masy guza. Zrąb jest słabo unaczyniony i ma wysokie ciśnienie śródmiąższowe. Zatem warunki te prowadzą do dominacji najbardziej stabilnych, najbardziej agresywnych subklonów. Te subklony są odporne na chemioterapię i dobrze przystosowane do ekstremalnych warunków. W ten sposób zrąb tworzy silną barierę dla skutecznego dostarczania leku i zapewnia stymulujące środowisko dla komórek nowotworowych..

  Manifestacja objawów klinicznych pojawia się na późniejszych etapach, kiedy prawdopodobieństwo skutecznego leczenia operacyjnego wynosi tylko 20%. Charakter objawów zależy od lokalizacji procesu patologicznego. Jak wspomniano powyżej, najczęściej dotyczy to głowy trzustki - w 60-70% przypadków. Objawy niedrożności przewodu żółciowego wspólnego są nieodłączne w tej lokalizacji: żółtaczka obturacyjna, której towarzyszy świąd; odchody acholowe, ciemny mocz. Występuje również zespół bólowy. W innych przypadkach, gdy dotyczy to tułowia i ogona, objawem patognomonicznym jest obecność bólu i utrata masy ciała. Czasami gruczolakorak pojawia się jako ostre zapalenie trzustki. Astenia, anoreksja, nudności, wymioty, biegunka to również częste objawy..

  Jeśli podejrzewa się gruczolakoraka trzustki, wszystkim pacjentom przepisuje się badanie profilu wątroby. CA 19-9 służy jako marker gruczolakoraka, który wzrasta w 75-85% przypadków, ale nie jest wystarczająco specyficzny i nie daje podstaw do postawienia trafnej diagnozy. Niemniej jednak wzrost tego markera wskazuje na nawrót choroby po leczeniu chirurgicznym..

  Tomografia komputerowa to złoty standard wśród instrumentalnych metod badawczych. Dodatkowo wartość diagnostyczna ma cholangiopankreatografia rezonansu magnetycznego, endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna, USG jamy brzusznej, przezskórna cholangiografia przezwątrobowa i ezofagogastroduodenoskopia. Celem badań jest poznanie stopnia rozprzestrzeniania się guza, naciekania okolicznych tkanek, obecności przerzutów. Trwa dyskusja na temat biopsji: uważa się, że konieczna jest interwencja w przypadku wystąpienia żółtaczki obturacyjnej lub w przypadku, gdy guz osiągnął znaczną wielkość lub dał rozległe przerzuty. W takim przypadku potrzebna jest biopsja, aby określić taktykę chemioterapii..

  Terapia gruczolakoraka trzustki przebiega w sposób złożony. Najbardziej obiecujące jest leczenie chirurgiczne. Niestety, w momencie wykrycia guz najczęściej osiąga znaczne rozmiary, wrastając w pobliskie naczynia, a radykalna operacja staje się niemożliwa. Na tej podstawie proponuje się następujące kryteria, których obecność umożliwia resekcję: brak przerzutów; brak lub niewielkie zaangażowanie dużych naczyń w procesie nowotworowym; jeśli zajęte są żyły, powinna istnieć możliwość ich rekonstrukcji; pacjent powinien mieć możliwość poddania się operacji. W przypadku uszkodzenia głowy trzustki wykonuje się zabieg Whipple'a - pankreatoduodenektomię. W przypadku uszkodzenia ciała i ogona wykonuje się dalszą pankreatektomię.

  Chemioterapia jest wykonywana w dwóch wariantach: adiuwantowym i neoadiuwantowym. Terapia neoadiuwantowa może zmniejszyć wielkość guza, wyraźniej rozróżnić tkankę zdrową i chorą, dzięki czemu operacja ma większe szanse powodzenia. Chemioterapia uzupełniająca, zgodnie z zaleceniami National Global Cancer Network, jest zalecana pacjentom, którzy przeszli dobrze resekcję. W przypadku guzów nieoperacyjnych i przerzutów odległych stosuje się paliatywną chemioterapię. Radioterapia jest dość kontrowersyjną metodą leczenia. Istnieją różne dane na temat jego skuteczności. W niektórych przypadkach szkody wyrządzone zdrowym tkankom trzustki i otaczającym ją narządom przekraczają już znikomą skuteczność. Czasami jednak radioterapia neoadiuwantowa jest dość skuteczna w zmniejszaniu rozmiaru guza, zapewniając jego resekcję..

  Istnieje duże nadzieje na terapię celowaną i immunologiczną. Metody wpływania na onkogen K-ras są aktywnie badane. Ukierunkowane zmniejszenie rozmiaru zrębu zmniejszy złośliwość i umożliwi skuteczniejsze leczenie gruczolakoraka trzustki.

  Szczepionki są opracowywane i już są testowane. Rokowanie w przypadku gruczolakoraka przewodowego trzustki jest złe. Pięcioletnia przeżywalność sięga 7,2%. U operowanych pacjentów może wzrosnąć nawet o 22%.

  Źródła

  Devita Jr V. T., Lawrence T., Rosenberg S. A. Cancer: Principles & Practice of Oncology: Annual Advances in Oncology. - Lippincott Williams & Wilkins, 2012.

  Gruczolakorak przewodowy trzustki [źródło elektroniczne]. - Tryb dostępu: https://www.pancreapedia.org/reviews/pancreatic-ductal-adenocarcinoma, bezpłatnie. - Tytuł z ekranu.

  Leczenie raka trzustki (PDQ®) - wersja dla pacjentów [źródło elektroniczne]. - Tryb dostępu: https://www.cancer.gov/types/pancreatic/patient/pancreatic-treatment-pdq#section/_162, bezpłatnie. - Tytuł z ekranu.

  Stark A. P. i in. Długoterminowe przeżycie u pacjentów z gruczolakorakiem przewodowym trzustki // Chirurgia. - 2016. - T. 159. - Nie. 6. - S. 1520-1527.

  Gruczolakorak trzustki

  W przeciwieństwie do innych rodzajów raka, w przypadku gruczolakoraka, atakowany jest głównie tylko śluzówka narządów. Badania chorób anatomii patologicznej.

  Rak gruczołowy trzustki jest złośliwym procesem wywołanym nieprawidłowym wzrostem atypowych komórek narządu. Guz zewnątrzwydzielniczy. Trzustka znajduje się poniżej żołądka, bliżej kręgosłupa. Uczestniczy w trawieniu pokarmu i kontroluje poziom glukozy we krwi.

  Zwykle guz rozwija się w tkance wyściełającej przewody narządowe. W początkowej fazie rozwoju gruczolakorak nie ma wyraźnych objawów. Pacjent zaczyna odczuwać zmiany w pracy gruczołu wraz ze wzrostem nowotworu.

  Rak często dotyka starszych pacjentów. Skuteczność leczenia jest trudna do osiągnięcia. Ma różne stopnie złośliwości. Może rozprzestrzeniać przerzuty poza narząd.

  Główny kod złośliwego guza trzustki według ICD-10 C25. W zależności od dokładnej lokalizacji istnieją następujące kody:

  • W przypadku guza głowy narządu kod to C25.0;
  • Ciało gruczołu - C25.1;
  • Ogon trzustki - C25.2;
  • Guz przewodu pokarmowego - C25.3;
  • Komórki wysepek - C25.4;
  • Inne części trzustki - C25.7;
  • Nieokreślone nowotwory - C25.9.

  Etiologia choroby

  Dokładne przyczyny procesu onkologicznego są nadal badane. Lekarze kojarzą chorobę z pewnymi czynnikami:

  • Obecność raka w historii krewnych zwiększa prawdopodobieństwo choroby u zdrowej osoby.
  • Zaburzenia i mutacje genetyczne.
  • Aktywne i bierne palenie zatruwa organizm i wywołuje rozwój komórek rakowych.
  • Picie napojów alkoholowych.
  • Złe nawyki żywieniowe.
  • Choroby endokrynologiczne (cukrzyca).
  • Procesy zapalne w trzustce (przewlekłe zapalenie trzustki).
  • Wrzód żołądka.
  • Nadwaga.

  Gruczolakorak trzustki rozwija się w 4 etapach:

  1. Na etapie powstawania guz znajduje się w narządzie. Wielkość ogniska nie przekracza 2 cm, metastazy nie rozprzestrzeniają się.
  2. Na drugim etapie rozpoczyna się rozprzestrzenianie się ognisk wtórnych, guz atakuje tkankę sąsiednich narządów. Zmiana pierwotna powiększa się, ale dobrze reaguje na leczenie.
  3. Po osiągnięciu trzeciego etapu złośliwa komórka dostaje się do układu limfatycznego i naczyń krwionośnych. Ze względu na zmianę na dużą skalę guz może nie podlegać całkowitej resekcji.
  4. W czwartym stadium nowotwór rozprzestrzenia przerzuty do sąsiednich narządów, np. Wątroby lub żołądka. W procesie tym biorą udział wszystkie układy ludzkiego ciała. Operacja jest nieskuteczna.

  Rak gruczołowy trzustki wyróżnia się stopniem złośliwości:

  • Wysoce zróżnicowaną postać raka (G1) reprezentuje większość niezmienionych komórek z zachowanymi funkcjami. Zwykle guz może tylko wyścielić warstwę śluzową. Dobre szanse na wyzdrowienie.
  • Średnio zróżnicowany guz (G2) zawiera więcej nietypowych komórek. Rozwija się dość wolno, ale agresywnie wpływa na kondycję człowieka. Leczyć tylko we wczesnych stadiach.
  • Gruczolakorak o niskim stopniu złośliwości (G3) rozprzestrzenia się szybko i atakuje wszystkie układy organizmu. Charakteryzuje się szybkim rozprzestrzenianiem się przerzutów.
  • Najbardziej niebezpieczny jest guz niezróżnicowany (G4). Nie jest możliwe wyjaśnienie natury nowotworu, który składa się wyłącznie z nieprawidłowych komórek. Guz aktywnie atakuje inne narządy i zakłóca ich funkcjonowanie. Prognoza na całe życie zostaje zredukowana do zera.

  Obraz kliniczny choroby

  Objawy pojawiają się w zależności od lokalizacji nowotworu, formy i etapu rozwoju procesu onkologicznego. Pacjenci mylą objawy pierwotne z patologiami nienowotworowymi, dlatego gruczolakorak jest diagnozowany późno. Powinieneś udać się do szpitala, jeśli masz którykolwiek z następujących problemów zdrowotnych:

  • Skóra staje się żółta;
  • Mocz ciemnieje;
  • Kał jest lekki, niezależnie od spożywanego pokarmu;
  • Ból w górnej części brzucha promieniujący do pleców;
  • Zmniejsza się apetyt, pojawia się niechęć do ulubionych potraw;
  • Nieuzasadniona słabość, senność.

  Faza terminalna charakteryzuje się ogólnymi objawami zatrucia organizmu:

  • Swędząca skóra;
  • Szary lub żółty kolor skóry;
  • Nudności;
  • Ostre bóle w otrzewnej;
  • Wymioty;
  • Zawroty głowy;
  • Utrata przytomności;
  • Krwawienie nieznanego pochodzenia;
  • Niedokrwistość z niedoboru żelaza;
  • Wodobrzusze.

  Testy diagnostyczne

  Rozpoznanie choroby rozpoczyna się od ankiety i zewnętrznego badania pacjenta. Zalecana jest ogólna analiza moczu i krwi. Przy zwiększonych wynikach ESR można podejrzewać proces onkologiczny. Pacjentowi przepisano szereg badań laboratoryjnych i instrumentalnych:

  • Aby określić poziom bilirubiny, wykonuje się biochemiczne badanie krwi.
  • Za pomocą diagnostyki ultrasonograficznej lekarz ocenia stan narządów przewodu pokarmowego oraz wykrywa guzy średnich i dużych rozmiarów.
  • Tomografia komputerowa (CT) i rezonans magnetyczny (MRI) skanuje szkielet i narządy człowieka warstwa po warstwie, określa ogniska pierwotne i wtórne, ich rozmiar i obszar uszkodzenia.
  • Pozytonowa tomografia emisyjna wykrywa najmniejsze węzły w narządach i tkankach.
  • Za pomocą sondy USG wprowadzonej do jelita lekarz wykonuje endoluminalną ultrasonografię endoskopową. Ta metoda pozwala ocenić stan trzustki pod innym kątem..
  • Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna polega na wstrzyknięciu środka kontrastowego do przewodu trzustkowego w celu uzyskania szczegółowych zdjęć rentgenowskich.
  • Laparoskopia to drobny zabieg chirurgiczny, w którym urządzenie z aparatem i latarką na końcu wprowadza się przez nakłucie do jamy brzusznej. Daje możliwość wyjaśnienia lokalizacji guza i jego granic. Metoda pozwala na biopsję guza.
  • Histologia biopsji jest niezbędna do określenia charakteru nowotworu.
  • Analiza markerów nowotworowych nie zawsze ma charakter informacyjny. Jest przepisywany w celu monitorowania skuteczności leczenia..

  Taktyka terapeutyczna

  Leczenie polega na jak największym usunięciu guza i zabiciu atypowych komórek. Określane po otrzymaniu wyników badań. Zazwyczaj przyjmuje się podejście zintegrowane.

  W początkowych stadiach rozwoju raka i przy braku przeciwwskazań zaleca się operację. Istnieją 3 znane sposoby usunięcia nowotworu:

  1. Resekcja dystalna usuwa nowotwór wraz z trzustką i ogonem. Śledziona podlega resekcji.
  2. Całkowita resekcja nowotworu polega na całkowitym wycięciu trzustki, śledziony, pęcherzyka żółciowego, części żołądka, jelit, dróg żółciowych i węzłów chłonnych w pobliżu guza.
  3. Większość pacjentów nie przechodzi przez pierwszy tydzień po operacji Whipple'a, ponieważ jest to bardzo trudne. Wycina się głowę trzustki, część żołądka lub cały narząd, woreczek żółciowy wraz z przewodami, część jelita cienkiego.

  Lekarze próbują opuścić część ciała, aby wytworzyć insulinę.

  Radioterapia i chemioterapia przeprowadzane są jako samodzielne leczenie przy braku możliwości usunięcia zmiany. Zwykle spotykają się z tym pacjenci ze schyłkową fazą raka i aktywnymi przerzutami narządów..

  Metody te są stosowane przed i po operacji. Działania mają na celu redukcję komórek nowotworowych, zmniejszenie objętości guza, zapobieganie rozprzestrzenianiu się ognisk wtórnych.

  Wprowadzenie leków chemioterapeutycznych przeprowadza się w kierunku dotkniętego narządu lub dożylnie, rzadziej domięśniowo lub doustnie. Leki dobierane są indywidualnie do każdego przypadku. Metoda ma charakter cykliczny, gdyż wpływa negatywnie na zdrowe komórki. Występuje wiele skutków ubocznych.

  Radioterapię przeprowadza się za pomocą zewnętrznego promieniowania jonizującego specjalnego aparatu lub bezpośrednio do guza wstrzykuje się składnik promieniotwórczy.

  W przeciwieństwie do chemioterapii, leki do terapii celowanej wykrywają komórki złośliwe, wnikają w ich strukturę, zatrzymują podział i rozprzestrzenianie się, blokują sygnały wywołujące rozwój guza i nie zakażają zdrowych komórek.

  Immunoterapia uważana jest za innowacyjną terapię biologiczną. Ciało jest wstrzykiwane w leki, które stymulują naturalne mechanizmy obronne.

  W przypadku silnego bólu pacjentowi przepisuje się środki przeciwbólowe. W okresie pooperacyjnym lub w końcowym stadium raka łagodzenie bólu przeprowadza się za pomocą morfiny.

  Stosowanie środków ludowej może pogorszyć przebieg choroby. Odrzucenie tradycyjnej medycyny naraża życie pacjenta na śmiertelne niebezpieczeństwo. Tylko wczesna diagnoza i interwencja medyczna mogą uratować życie.

  • Żółtaczka rozwija się z powodu uszkodzenia dróg żółciowych. Pacjent zwraca uwagę na żółty kolor białek oka, skóry i błon śluzowych. Bilirubina nie wydostaje się z żółcią, ale jest wchłaniana z powrotem do krwiobiegu. Mocz staje się ciemny, a kał jasny. Nie ma bólu. Umieszcza się stent lub tworzy się nowy kanał odprowadzający żółć.
  • Przy ucisku guza na zakończenia nerwowe pacjent odczuwa ból. Aby to złagodzić, należy przepisać leki przeciwbólowe lub radioterapię.
  • Niedrożność jelit polega na umieszczeniu stentu lub utworzeniu obejścia dla strawionego pokarmu.
  • Ropienie blizn jest bardzo poważnym powikłaniem, w którym dochodzi do martwicy tkanek i zakażenia krwi pacjenta. Aby zapobiec problemowi, pacjent przyjmuje leki przeciwbakteryjne.
  • Nawrót choroby może wystąpić w każdym procesie onkologicznym. Wtórny rozwój patologii nie reaguje dobrze na leczenie i zmniejsza szanse na życie.

  Okres regeneracji

  Usunięcie guza wiąże się z otwarciem brzucha. Wprowadzone znieczulenie i zabiegi chirurgiczne zaburzają funkcje układu pokarmowego. Za pierwszym razem po operacji pacjentowi wolno zwilżyć usta wodą, można pić następnego dnia. Przez pewien czas stosowanie pokarmów stałych jest zabronione, więc składniki odżywcze są wstrzykiwane dożylnie. Następnie można wypić lekki bulion iz czasem pacjent przechodzi na niskokaloryczny, lekkostrawny pokarm..

  Leczenie obejmuje długotrwałą dietę. Pacjentowi nie wolno spożywać potraw wędzonych i smażonych, słonych, kwaśnych, pikantnych, tłustych, mocnej herbaty i kawy, mocnych napojów alkoholowych, grzybów i fasoli. Zaleca się spożywanie płynnych zbóż, warzyw i owoców, które zostały poddane obróbce cieplnej i nie powodują fermentacji, pieczonego lub gotowanego drobiu i ryb.

  Pacjent musi się poruszać, aby zapobiec zrostom. Po wygojeniu blizny zaleca się ćwiczenia oddechowe. Na codzienne spacery na świeżym powietrzu należy poświęcić co najmniej 30 minut.

  Przez następne sześć miesięcy potrzebuje rehabilitacji chemioterapii i jest regularnie badany przez lekarza. Zaleca się poradnictwo psychologiczne w celu wyprowadzenia pacjenta z depresji.

  Pacjenci z nieleczoną postacią raka żyją długo, w przeciwieństwie do pacjentów w stadium terminalnym. Rokowanie na całe życie zależy od umiejscowienia guza i jego wielkości, od obszaru rozmieszczenia nieprawidłowych komórek oraz obecności ognisk wtórnych.

  Nie ma specyficznej profilaktyki gruczolakoraka trzustki. Lekarze zalecają przezwyciężenie uzależnienia od nikotyny i alkoholu, przejście na zdrową dietę frakcyjną, aktywność fizyczną, hartowanie i regularne badania lekarskie. Silna i silna odporność może długo zwalczać choroby i ratować życie ludzkie.

  Prawdopodobne przyczyny raka trzustki: prognozy dotyczące oczekiwanej długości życia w nowotworach złośliwych

  Trzustka jest narządem odpowiedzialnym za proces trawienia, ze względu na swoją aktywność enzymatyczną, a także za poziom glukozy we krwi, syntetyzując insulinę. Wszelkie zaburzenia, które występują w narządzie, negatywnie wpływają na funkcjonalność organizmu. Jedną z najniebezpieczniejszych chorób, które mogą dopaść człowieka, jest rak trzustki. Kod choroby zgodnie z ICD 10 C25.

  Proces patologiczny charakteryzuje się tworzeniem się nowotworów złośliwych w tkankach gruczołu. Początkowo rak wpływa tylko na błonę śluzową. W procesie wzrostu guza komórki rakowe wpływają na głębsze warstwy narządu. Według statystyk na 100 tys. Ludności choruje 8–10 osób. Ponad połowa przypadków ma ponad 70 lat. Prognozy dotyczące życia dla tej choroby zależą od wieku pacjenta, etapu procesu patologicznego, obecności przerzutów.

  Przyczyny rozwoju choroby

  Eksperci nie potrafią jeszcze wymienić konkretnej przyczyny rozwoju nowotworów złośliwych trzustki.

  Zidentyfikowano związek między wystąpieniem choroby a wpływem niektórych czynników predysponujących:

  • cukrzyca,
  • przewlekłe zapalenie trzustki,
  • palenie,
  • poprzednie operacje żołądkowo-jelitowe,
  • polipowatość gruczolakowata o charakterze dziedzicznym,
  • Choroba Hippla-Lindaua,
  • wiek powyżej 60 lat.

  Rodzaje i objawy patologii

  Istnieje kilka rodzajów raka trzustki:

  • gruczolakorak przewodowy (75-90% przypadków),
  • gruczolakorak olbrzymiokomórkowy (5-6%),
  • gruczołowy rak płaskonabłonkowy (3-4%),
  • śluzowy gruczolakorak (1-3%).

  Bardziej rzadkie postacie nowotworów złośliwych obejmują insulinoma, gastrinoma, glukaganoma..

  Kliniczne objawy raka zależą od lokalizacji guza, stadium procesu złośliwego. Z reguły pierwsze objawy raka trzustki pojawiają się, gdy nowotwór już wystarczająco się rozprzestrzenił w organizmie..

  Dowiedz się o normie hemoglobiny u kobiet według wieku, o objawach i przyczynach odchylenia wskaźników.

  W jaki sposób wykonuje się rezonans magnetyczny przysadki mózgowej z kontrastem i co pokazują wyniki badań? Przeczytaj odpowiedź w tym artykule.

  W początkowych stadiach choroby jej obecność można podejrzewać na podstawie jej charakterystycznych cech:

  • jeśli guz znajduje się w głowie gruczołu, ból w nadbrzuszu, utrata masy ciała, obecność tłuszczu w stolcu,
  • z rakiem ciała i ogona narządu, zmniejsza się waga, pojawia się ból brzucha.

  Z reguły przeważają objawy trzustkowo-jelitowe. Wynika to z faktu, że formacja rośnie wokół części układu pokarmowego..

  Typowe objawy raka trzustki:

  • zespół bólowy w jamie brzusznej (80% przypadków),
  • utrata apetytu,
  • bębnica,
  • nudności,
  • tłuszcz w kale,
  • ciemny mocz,
  • lekki kał.

  Ogólnoustrojowe objawy choroby:

  • drastyczna utrata wagi,
  • podwyższony poziom glukozy,
  • swędzące ciało,
  • żółtaczka,

  Uwaga! Niektóre rodzaje nowotworów mogą powodować pocenie się, zawroty głowy, zwiększone pragnienie, zwiększone wydalanie moczu, zaczerwienienie skóry twarzy.

  Diagnostyka

  Ze względu na brak objawów na wczesnym etapie bardzo trudno jest wykryć raka. Tylko w 30% przypadków guzy są wykrywane na początku ich powstawania. Diagnostyka złośliwych patologii powinna być kompleksowa, obejmować ankietę i badanie pacjenta, testy laboratoryjne, instrumentalne metody badawcze.

  Diagnostyka laboratoryjna obejmuje:

  • Ogólne i biochemiczne badanie krwi,
  • Określenie markerów nowotworowych. CA-19-9 określa się decydując się na operację na guzie, nie jest wykrywany na wczesnym etapie. Antygen zarodkowy raka i CA-125 stwierdza się u 50% pacjentów. CF-50, CA-242, CA-494 są wykrywane w zaawansowanych stadiach raka.

  Badania instrumentalne:

  • endoskopowa ultrasonografia,
  • Ultradźwięk,
  • CT, MRI,
  • laparoskopia.

  Jeśli podejrzewasz rozwój procesu nowotworowego w trzustce, należy przeprowadzić weryfikację histologiczną. Histologia umożliwia różnicowanie gruczolakoraka od innych nowotworów (chłoniak, rak wysp trzustkowych). Prognozy i taktyki leczenia dla różnych typów nowotworów będą się znacznie różnić.

  Ogólne zasady i metody leczenia

  Większość osób, które chorują, ma objawy anoreksji i złego wchłaniania składników odżywczych, dlatego zaleca się przejście na dietę bogatą w białko i tłuszcz. Wśród metod lekowych szeroko stosowana jest obecnie chemioterapia..

  Leki hamujące wzrost komórek złośliwych:

  • Semustin,
  • Gemcytabina,
  • Fluorouracyl.

  Może wystąpić złożone powołanie leków chemioterapeutycznych. Dawka i czas trwania leczenia raka trzustki zależy od wielkości guza, stopnia zaawansowania raka i objawów klinicznych choroby. Niestety chemioterapia jest nieskuteczna w przypadku przerzutów guza.

  W ramach terapii paliatywnej do łagodzenia objawów raka stosuje się leki. Aby przywrócić przepływ żółci, przepisuje się fenobarbital i cholestyraminę. Z niewydolnością enzymatyczną trzustki Pankreatyna, Festal, Amylaza.

  Interwencja chirurgiczna jest z reguły przeprowadzana w radykalny sposób. Często usuwa się cały gruczoł, woreczek żółciowy z przewodami i inne tkanki rakowe. Śmiertelny wynik po takich operacjach wynosi około 15%. W 10% przypadków istnieje 5-letni wskaźnik przeżycia. Interwencja chirurgiczna nie zawsze jest uzasadniona, często ucieka się do niej w przypadku stwierdzenia raka głowy trzustki.

  Przeżycie i rokowanie

  Na rokowanie w tej chorobie wpływa wiele czynników. Jest to agresywna złośliwa patologia, która zajmuje 4 miejsce pod względem liczby zgonów. Guz ze skłonnością do szybkiej progresji i przerzutów do innych narządów z powodu połączenia trzustki z drogami limfatycznymi.

  Jeśli scena jest sprawna, zwiększają się szanse pacjenta na przeżycie. Jeśli rak zostanie wykryty na 3-4 etapach, śmierć nastąpi w ciągu 6-7 miesięcy. Po operacji z zastosowaniem terapii skojarzonej można na pewien czas wydłużyć długość życia pacjenta..

  Przeżycie na różnych etapach raka:

  • Stopień 1 stopnia wynosi 50% po operacji. Pięcioletnie przeżycie występuje u jednej trzeciej pacjentów. W przypadku innych rodzajów leczenia oczekiwana długość życia nie przekracza 6-12 miesięcy.
  • Etap 2 10% zgonów wiąże się z powikłaniami po operacji. 5-letnie przeżycie utrzymuje się tylko w 8% przypadków. Po całkowitym usunięciu trzustki, a także innych części przewodu pokarmowego około połowa pacjentów umiera w ciągu roku.
  • Przerzuty w stadium 3 rozprzestrzeniły się na pobliskie narządy, a guza zwykle nie można usunąć. Opieka paliatywna może pomóc przedłużyć życie pacjenta o 7-12 miesięcy.
  • Etap 4 choroby przebiega z rozprzestrzenianiem się przerzutów w jamie brzusznej, kościach, mózgu, z ciężkim zatruciem. Rokowanie jest złe. Tylko 5% pacjentów żyje dłużej niż rok. W innych przypadkach oczekiwana długość życia wynosi od kilku tygodni do kilku miesięcy..

  Jak przyjmować Iodomarin 200, aby zapobiegać chorobom tarczycy? Mamy odpowiedź!

  W artykule zebrano skuteczne metody leczenia angiopatii cukrzycowej kończyn dolnych..

  Na stronie https://fr-dc.ru/vnutrennaja-sekretsija/nadpochechniki/opuholi-u-zhenshin.html zapoznaj się z objawami guza nadnerczy u kobiet, metodami leczenia i usuwania złogów.

  Zalecenia profilaktyczne

  Nie ma konkretnych środków zapobiegania rakowi. Aby zminimalizować ryzyko złośliwych procesów w trzustce, konieczne jest:

  • odmówić złych nawyków,
  • terminowo identyfikować i leczyć choroby trzustki,
  • jeść właściwie,
  • kontrola i, jeśli to konieczne, skorygowanie poziomu glukozy w cukrzycy i skłonności do chorób,
  • przechodzić coroczne badanie przez endokrynologa.

  Rak trzustki jest niebezpieczną chorobą, która w większości przypadków ma złe rokowania na powrót do zdrowia. Ważne jest, aby zawsze monitorować swoje zdrowie, poddawać się diagnostyce w odpowiednim czasie i leczyć wykryte zaburzenia w organizmie.

  Rak trzustki jest jednym z najtrudniejszych do zdiagnozowania i leczenia nowotworów. Jakie objawy powinny być powodem wizyty u lekarza i pełnego badania? Znajdź odpowiedź z następującego filmu:

 • Artykuły O Białaczce