Gwiaździak to rodzaj zmiany nowotworowej mózgu powstałej ze specjalnych małych komórek mózgowych - astrocytów i należącej do jednej dużej grupy formacji - glejaków.

 • Informacje ogólne
 • Długość życia

Gwiaździak anaplastyczny jest klasyfikowany jako stopień 3

Informacje ogólne

W praktyce klinicznej stosuje się kilka klasyfikacji gwiaździaków mózgowych. Zgodnie z tradycyjną klasyfikacją rozwój choroby przebiega w czterech etapach:

 1. Do pierwszej grupy należą guzy wysoce zróżnicowane i łatwe do usunięcia chirurgicznego - są to gwiaździak pilocytarny i olbrzymiokomórkowy subependymalny.
 2. Choroba obejmuje powstawanie wielopostaciowego ksanthoastrocytoma.
 3. Gwiaździak anaplastyczny,
 4. Glejak wielopostaciowy o najwyższym stopniu złośliwości.

W zależności od stopnia złośliwości i właściwości nowotwory glejowe mózgu są podzielone:

 • Stopień 1: całkowita objętość łagodnych gwiaździaków mózgu wynosi 10% wszystkich takich formacji. Łagodne guzy glejowe są zwykle wysoce zróżnicowane i mają wyraźne granice wzrostu. Tempo wzrostu w większości przypadków jest dość powolne, w niektórych przypadkach nie jest wymagane żadne leczenie.

Pacjenci żyją z taką edukacją przez długi czas, nieświadomi jej obecności, gdyż objawy pojawiają się znacznie później.

Gwiaździak I stopnia występuje częściej w dzieciństwie, częstą lokalizacją jest móżdżek, pień mózgu i rejon nerwu wzrokowego. Wskaźnik przeżycia przy szybkiej diagnozie i leczeniu jest wysoki, ale istnieje prawdopodobieństwo nawrotu wraz z pojawieniem się bardziej złośliwych form. Leczenie gwiaździaka pierwszego stopnia polega na usunięciu go bez radioterapii. Rokowanie jest ogólnie dobre. Jak długo żyjesz z guzem w stadium 1? Czas jest zawsze indywidualny i zależy od wielu czynników.

Gwiaździak pilocytarny jest zlokalizowanym guzem stopnia 1

 • Stopień 2: guz ma naciekający wzór wzrostu, to znaczy przenika do pobliskich tkanek i nie ma wyraźnych granic. Aktywność podziału komórek jest niska, co oznacza powolny wzrost formacji, a ryzyko nawrotu jest wysokie, nawet przy całkowitym usunięciu. Łagodne formacje II stopnia nie wyrastają poza opony mózgowe i nie mają przerzutów, jednak w miarę ich rozwoju możliwe jest przejście do charakteru złośliwego.
 • Stopień 3: formacja ma histologiczne oznaki złośliwości, przeważa naciekowy wzrost z niskim zróżnicowaniem komórek. Guz nie ma granic, rośnie w tkance mózgu. Choroba częściej dotyka osoby w wieku 35-50 lat, częściej chorują mężczyźni. Rokowanie w przypadku gwiaździaka mózgu w stopniu 3 jest niekorzystne, ponieważ często nie jest możliwe usunięcie guza z powodu nacieku. Na to, jak długo dana osoba będzie żyć po postawieniu diagnozy, wpływa wiele czynników, ale przeciętnie oczekiwana długość życia wynosi nie więcej niż 3-4 lata.
 • Stopień 4: guz mózgu rośnie bardzo szybko ze względu na wysoki współczynnik podziału komórek, rozprzestrzenia się po całym mózgu, w niektórych przypadkach dociera do rdzenia kręgowego i kręgosłupa. Formacja ma wysoki stopień złośliwości, występują ogniska martwicy. W niektórych przypadkach gwiaździak znacznie powiększa się nawet w okresie badania przedoperacyjnego, ponadto po operacji wzrost guza rzadko ulega spowolnieniu. Najczęstszymi typami gwiaździaków mózgu III stopnia są gwiaździaki anaplastyczne i glejaki, które są również uważane za najbardziej niebezpieczne i złośliwe. Jaka jest oczekiwana długość życia z podobnym wykształceniem?

Niestety, nawet przy najkorzystniejszej kombinacji okoliczności rokowanie jest rozczarowujące - pacjent prawdopodobnie nie przeżyje dłużej niż rok.

Długość życia

Niestety gwiaździak mózgu jest bardzo podstępną chorobą i ma wiele negatywnych konsekwencji. Niemożliwe jest podanie dokładnej prognozy, ile osób będzie żyło z taką diagnozą - guz szybko rośnie. W większości przypadków oczekiwana długość życia po usunięciu złośliwego guza wynosi nie więcej niż 3 lata.

Tworząc prognozę, specjalista ocenia następujące czynniki:

 • Wiek pacjenta.
 • Lokalizacja edukacji patologicznej.
 • Stopień guza.
 • Tempo wzrostu - jak szybko choroba przechodzi z jednego etapu do drugiego.
 • Historia nawrotów - w przypadku pozytywnej odpowiedzi rokowanie pogarsza się.

Najkorzystniejszy obraz pojawia się po wykryciu gwiaździaka pilocytarnego - w tym przypadku wskaźnik przeżycia jest maksymalny, a oczekiwana długość życia wynosi około 10 lat. Wraz z przejściem do złośliwych stadiów długość życia ulega skróceniu - na drugim etapie wynosi 5-7 lat, na przedostatnim etapie - około 4 lata.

Prognozy dotyczące przeżycia zależą w największym stopniu od patomorfologicznych cech guza.

Leczenie gwiaździaka mózgu jest samo w sobie dość agresywne i pociąga za sobą wiele przykrych konsekwencji, które negatywnie wpływają na zdrowie pacjenta. Istnieje ryzyko upośledzenia wzroku, aż do całkowitej ślepoty, zaburzeń w percepcji smaków, zapachów, utraty zrozumiałej mowy, zaburzenia koordynacji ruchów, włącznie z niedowładem lub porażeniem.

Gwiaździak jest bardzo niebezpieczną chorobą, dlatego bardzo ważne jest, aby natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli pojawią się jakiekolwiek podejrzane objawy. Tylko w takim przypadku nie będziesz musiał się zastanawiać, jak długo możesz żyć po rozczarowującej diagnozie. Niestety większość pacjentów spóźnia się.

Gwiaździak mózgu: konsekwencje, powikłania, rokowanie

Artykuły ekspertów medycznych

Gwiaździak mózgu jest jednym z najczęstszych guzów głowy lub kręgosłupa. Ponieważ nowotwór ten pojawia się w mózgu (z własnych komórek) - głównym narządzie kontrolnym, może wpływać na jakość życia pacjenta. Ciągłe bóle głowy, nudności, wymioty wyczerpują pacjenta, zmniejszając jego sprawność. Wraz ze wzrostem guza objawy nasilają się i przerastają nowymi: upośledzona wrażliwość, niedowład i porażenie, wady wzroku i słuchu, osłabienie zdolności myślenia itp..

Nawet łagodny gwiaździak, jeśli nie zostanie usunięty, może spowodować niepełnosprawność. Tak więc gwiaździak piloidowy stopnia 1 jest guzem guzkowym z wieloma torbielami wewnątrz, które mają tendencję do wzrostu (choć nie szybko) i osiągania dużych rozmiarów. Ryzyko zwyrodnienia takiego guza jest niezwykle małe nawet w czasie, ale nie oznacza to wcale, że dana osoba nie musi być leczona. [1]

Strasznie jest sobie wyobrazić, jakie konsekwencje może spowodować taki guz, jeśli zostanie znaleziony u dziecka. Gwiaździak piloidowy może rosnąć przez kilka lat i stopniowo rodzice zauważą, jak ich dziecko po prostu głupie na ich oczach, opóźnia się w rozwoju od rówieśników, staje się wyrzutkiem, nie wspominając o bolesnych objawach, które prześladują dziecko.

Nadzieja, że ​​po usunięciu guza upośledzone funkcje psychiczne wyzdrowieje, gaśnie wraz z dorastaniem dziecka, ponieważ większość z nich łatwo tworzy się dopiero w wieku przedszkolnym. Nie ucz dziecko mówić do 6-7 lat, aw przyszłości będzie to prawie niemożliwe. To samo dotyczy innych wyższych funkcji umysłowych, które w młodym wieku powinny się rozwijać, a nie degradować. Słaba pamięć i brak koncentracji spowodują słabe wyniki w nauce, opóźnienia rozwojowe, które będą trudne do nadrobienia.

Jeśli guz rozrasta się do ogromnych rozmiarów, które są łatwe do zauważenia nawet na zewnątrz, w rzeczywistości zabija mózg, nawet nie „pożerając” jego komórek. Ściskając naczynia, pozbawia mózg normalnego odżywiania i umiera z powodu niedotlenienia. Okazuje się, że można nawet umrzeć z powodu łagodnego nowotworu..

Im mniejszy guz, tym łatwiej go usunąć, a tym samym uniknąć niebezpiecznych konsekwencji i komplikacji podczas operacji. Tak, takie komplikacje też są możliwe. Najczęściej powikłania pooperacyjne występują przy zaniedbanych guzach złośliwych lub usunięciu głęboko położonych raczej dużych nowotworów. Oczywiste jest, że kompetencje i doświadczenie neurochirurga odgrywają znaczącą rolę.

Wyrażając zgodę na operację, osoba ma prawo wiedzieć, jakie mogą być jej pozytywne i negatywne konsekwencje. Pozytywne konsekwencje obejmują zarówno całkowite wyleczenie, jak i zatrzymanie wzrostu guza (nawet jeśli tylko tymczasowo). Możliwe negatywne konsekwencje to: niedowład i porażenie kończyn, utrata wzroku lub słuchu, rozwój epilepsji, zaburzenia psychiczne, ataksja, afazja, dysleksja itp. Nie należy wykluczać ryzyka krwawienia w trakcie lub po operacji..

Jeśli operacja się nie powiedzie, istnieje ryzyko, że człowiek nie będzie w stanie samodzielnie służyć sobie i stanie się „warzywem”, niezdolnym do wykonywania elementarnych czynności. Ale znowu, ryzyko negatywnych konsekwencji jest większe, im bardziej zaawansowany jest guz, tym głębiej wnika w struktury mózgu..

Oczywiste jest, że większość powikłań pojawia się w leczeniu nowotworów złośliwych, które mogą zakorzenić się (przerzuty) nie tylko w mózgu, ale także w innych ważnych narządach. Całkowite usunięcie takiego guza jest prawie niemożliwe, ponieważ niezwykle trudno jest prześledzić ścieżki ruchu jego komórek. Rozproszone guzy ze skłonnością do zwyrodnienia wnikają w różne części mózgu, szybko rozprzestrzeniając się na pobliską przestrzeń, niszcząc jego komórki. Usunięcie takiego guza nie zawsze pomaga przywrócić utracone funkcje. [2], [3]

Nawrót gwiaździaka po operacji nie jest wyjątkiem, nawet w przypadku łagodnego guza. Jeśli nie wszystkie komórki nowotworu zostały usunięte, ale guz jest zaburzony, może to zwiększać ryzyko jego zwyrodnienia na złośliwy. Wszystkie gwiaździaki mózgu są w takim czy innym stopniu narażone na takie ryzyko. [4], [5]

Czy zgodzić się na operację, każdy decyduje za siebie (lub rodziców dziecka), ale trzeba zrozumieć, że wszystkie opisane komplikacje występują w przypadku braku leczenia. Tylko w tym przypadku ich prawdopodobieństwo zbliża się do 100%.

Prognozy życiowe dla gwiaździaka

Gwiaździak mózgu u różnych ludzi objawia się na różne sposoby, więc po prostu nie można dokładnie określić, jak długo żyją pacjenci. W przypadku guzów o niskim stopniu złośliwości operacja daje nadzieję na długie życie. Jeśli guz nie jest leczony, z biegiem czasu może nie tylko powiększać się, ściskając mózg i powodując wiele nieprzyjemnych objawów, ale także w pewnych warunkach przekształcić się w postać złośliwą, której leczenie ma najgorsze rokowanie w życiu..

Na przykład, jeśli gwiaździak anaplastyczny nie jest leczony, pacjent może przeżyć co najwyżej kilka lat. Ale chirurgiczne leczenie złośliwego guza 3. stopnia, nawet przy odpowiedniej odpowiedzi na chemioterapię lub radioterapię, często kończy się nawrotem choroby i śmiercią pacjenta. Średnia długość życia takich pacjentów wynosi 3-4 lata, chociaż niektórzy z nich przekraczają 5-letnią kontrolną granicę przeżycia. Przeżycie 5-letnie dla gwiaździaka rozlanego w wieku od 20 do 44 lat wynosi 68%, a gwiaździaka anaplastycznego - 54% [6] Z wysoko zróżnicowanym gwiaździakiem, pacjenci poniżej 43. roku życia i ci, którzy otrzymali chemioterapię, mieli lepsze przeżycie całkowite [7].... W gwiaździakach gwiaździaków stopnia II mediana czasu przeżycia wynosi 5-8 lat, a ponadto charakteryzują się one wysokim odsetkiem nawrotów. [8]

W przypadku glejaka wielopostaciowego rokowanie jest jeszcze gorsze - od kilku miesięcy do 1 roku, chociaż przy odpowiednim podejściu do leczenia i stosowaniu diety ketonowej mogą spowolnić tempo ich progresji [9]. Przy optymalnym leczeniu pacjenci z glejakiem mają średni wskaźnik przeżycia krótszy niż jeden rok. Około 2% pacjentów przeżywa trzy lata. [10] Glejak o niskim stopniu złośliwości (LGG) jest śmiertelną chorobą młodych ludzi (średni wiek 41 lat), ze średnią przeżywalnością około 7 lat. [jedenaście]

Lekarze jasno odpowiadają na pytanie, czy w przypadku gwiaździaka rdzenia kręgowego lub mózgu możliwe jest pełne wyleczenie?

 • Ponad 90 na 100 osób (ponad 90%) z gwiaździakiem stopnia 1 przeżywa 5 lub więcej lat po rozpoznaniu.
 • Około 50 na 100 osób (około 50%) z gwiaździakiem stopnia 2 przeżywa 5 lat lub dłużej po rozpoznaniu.
 • Ponad 20 na 100 osób (20%) z gwiaździakiem stopnia 3 przeżywa 5 lub więcej lat po rozpoznaniu.
 • Około 5 na 100 osób (około 5%) z gwiaździakiem stopnia 4 przeżywa 5 lat lub dłużej po zdiagnozowaniu. [12]

W wiodących klinikach w Izraelu lekarze z powodzeniem przeprowadzają takie operacje i deklarują nie tylko wysoki wskaźnik przeżywalności, ale także całkowite wyleczenie większości pacjentów.

Ale w przypadku rozlanych guzów, których lokalizacja jest trudna do wizualizacji, nawet w przypadku łagodnego nowotworu, trudno jest obiecać powrót do zdrowia. Bez określenia dokładnych granic guza nie można z całą pewnością stwierdzić, że wszystkie jego komórki zostaną usunięte. Radioterapia może oczywiście poprawić rokowanie leczenia, ale jej wpływ na organizm w przyszłości jest trudny do przewidzenia. To prawda, że ​​nowoczesne technologie (akceleratory liniowe) pomagają zminimalizować szkodliwy wpływ promieniowania jonizującego na zdrowe komórki, ale radioterapia nadal pozostaje poważnym ciosem dla odporności..

Jeśli chodzi o złośliwe gwiaździaki, lekarze tutaj są zdania, że ​​nie można ich całkowicie wyleczyć. Czasami można osiągnąć dość długą remisję (3-5 lat), ale wcześniej czy później guz zaczyna się nawracać, powtarzane leczenie jest postrzegane przez organizm jako trudniejsze niż pierwsze, wymaga zmniejszenia dawki leków chemioterapeutycznych i radioterapii, w wyniku czego jego skuteczność jest niższa.

Niepełnosprawność w łagodnym gwiaździaku (operowanym, nieoperowanym, z wątpliwym rozpoznaniem) nie występuje w przypadku wykrycia guza, ale gdy objawy choroby stają się przeszkodą w wykonywaniu obowiązków zawodowych. Pacjentowi przydzielono III grupę niepełnosprawności i zaleca się wykonywanie pracy niezwiązanej ze stresem fizycznym i neuropsychicznym, z wyłączeniem kontaktu ze szkodliwymi czynnikami środowiskowymi. W przyszłości, gdy stan pacjenta się pogorszy, można zrewidować wniosek MSEC.

W przypadku, gdy objawy choroby staną się przyczyną wyraźnego ograniczenia życia tj. osoba nie może już pracować nawet przy lekkich pracach, pacjentowi przydzielana jest druga grupa niepełnosprawności.

W przypadku guzów złośliwych, przy obecności ciężkich objawów neurologicznych, nieodwracalnych dysfunkcji ważnych narządów, a także w ostatnim stadium raka, gdy osoba nie może służyć sobie, otrzymuje 1 grupę inwalidzką.

Przy określaniu grupy niepełnosprawności bierze się pod uwagę wiele czynników: wiek pacjenta, stopień złośliwości, czy była operacja, jakie są konsekwencje itp., Dlatego komisja podejmuje decyzję indywidualnie dla każdego pacjenta, opierając się nie tylko na rozpoznaniu, ale także na stanie pacjenta..

Zapobieganie

Profilaktyka raka sprowadza się zwykle do zdrowego stylu życia, unikania kontaktu z czynnikami rakotwórczymi i naświetlaniem, rezygnacji ze złych nawyków, zdrowego odżywiania oraz zapobiegania urazom i infekcjom [13]. Niestety, gdyby wszystko było takie proste, problem guzów mózgu nie byłby tak ostry. Być może w przyszłości poznamy przyczyny rozwoju gwiaździaka mózgu, a genetycy nauczą się „naprawiać” patologiczne geny, ale na razie musimy ograniczać się do powyższych działań, aby zminimalizować ewentualne ryzyko. Trzy prospektywne badania kohortowe wykazały związek między spożyciem kofeiny (kawy, herbaty) a ryzykiem rozwoju glejaków u dorosłych [14]. Badana jest możliwość wykorzystania komórek macierzystych do zapobiegania nawrotom glejaka [15]

Gwiaździak mózgu jest chorobą, która pozostawia ciemne piętno na życiu człowieka. Ale chociaż choroba jest na wczesnym etapie, nie powinieneś traktować tego jako wyroku. To próba siły, wiary, cierpliwości, szansa na inną ocenę swojego życia i zrobienie wszystkiego, co możliwe, aby odzyskać zdrowie, a przynajmniej uratować kilka lat mniej lub bardziej satysfakcjonującego życia. Im szybciej choroba zostanie zidentyfikowana, tym większe masz szanse na jej pokonanie i wyjście z trudnej, ale niezwykle ważnej bitwy. Przecież każda chwila życia człowieka ma wartość, a zwłaszcza ta, od której zależy przyszłość.

Gwiaździak jest częstym typem raka mózgu

Nowotwory tkanki glejowej mózgu należą do najczęstszych typów nowotworów. Gwiaździak jest rakiem o różnym stopniu złośliwości, który występuje w dowolnym miejscu substancji mózgowej i jest przyczyną przedwczesnej śmierci człowieka: niezwykle trudno jest pokonać guza mózgu z gwarancją, dlatego ważne jest jak najwcześniejsze rozpoczęcie leczenia od momentu wykrycia nowotworu.

Jednym z najczęstszych rodzajów guzów głowy jest gwiaździak

Astrocytoma - co to jest

Około 40% całej tkanki mózgowej nazywa się neuroglia (tkanka pomocnicza, która utrzymuje prawidłowe działanie komórek nerwowych). Gwiaździak jest łagodnym lub złośliwym guzem opartym na astrocytach (komórkach gwiaździstych, które pełnią wiele przydatnych funkcji). Niezależnie od rodzaju budowy histologicznej, rosnący nowotwór uciska struktury mózgu, stwarzając ludziom wiele problemów.

Przyczyny powstania guza

Głównym czynnikiem ryzyka jest predyspozycja dziedziczna (genetyczna): obecność przypadków onkologii mózgu w rodzinie wymaga czujności ze strony bliskich krewnych (wskazane jest okresowe badanie w celu wczesnego rozpoznania raka mózgu). Czynniki prowokujące i przyczyniające się obejmują:

 • ekspozycja na promieniowanie (częste prześwietlenia górnej części ciała, będące w centrum promieniowania);
 • neuroinfekcje wirusowe lub bakteryjne (zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu);
 • narażenie na chemiczne czynniki rakotwórcze (niebezpieczna produkcja);
 • poważne obrażenia głowy;
 • długie doświadczenie w paleniu;
 • ciężki niedobór odporności.

Nie zawsze jest możliwe ustalenie przyczyny gwiaździaka: ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem tak wcześnie, jak to możliwe, jeśli pojawią się jakiekolwiek negatywne objawy związane z aktywnością mózgu.

Rodzaje gwiaździaków

Guz głowy może być łagodny, ale to wcale nie poprawia rokowania - przy wyborze metody leczenia ważniejsze są rozmiar i lokalizacja nowotworu. W zależności od stopnia złośliwości gwiaździak może mieć 4 typy:

 1. Pilocytic (około 10%, wolno rosnący łagodny węzeł, najczęściej występujący u dzieci);
 2. Fibrylarne (do 10%, rozlane guzy graniczne z minimalnymi objawami złośliwości);
 3. Anaplastyczny (około 30%, niekorzystny wariant z typowym procesem złośliwym);
 4. Glioblastoma (do 50%, wyjątkowo niekorzystny typ nowotworu).

Aż 80% wszystkich gwiaździaków to nowotwory złośliwe, które występują u osób w wieku produkcyjnym (od 30 do 50 lat). Dzieci częściej mają łagodne warianty, ale według statystyk gwiaździak jest drugim powodem (po białaczce) śmierci dzieci z onkologii.

Objawy zaburzeń mózgu

Guz to obcy nowotwór w mózgu. Wszystkie objawy są spowodowane następującymi głównymi czynnikami:

 • nacisk węzła na struktury nerwowe;
 • nagromadzenie płynu śródmózgowego;
 • zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe;
 • zmiany w przewodnictwie nerwowym z powstawaniem specyficznych objawów neurologicznych i psychicznych.

Istnieją 2 grupy znaków:

 1. Ogólne (bóle głowy, nudności, wymioty, drgawki, zawroty głowy z omdleniem, osłabienie, senność, zaburzenia psychiczne);
 2. Ogniskowe (omamy, zaburzenia widzenia, słuchu i węchu, niedowłady i porażenia, zaburzenia koordynacji, problemy z mową, uwagą i pamięcią, zaburzenia hormonalne).

Gwiaździak to różnorodne objawy ze względu na lokalizację ogniska guza: doświadczony neurolog lub neurochirurg na podstawie typowych objawów będzie w stanie odgadnąć, gdzie w mózgu znajduje się nowotwór.

Na tomogramie lekarz zobaczy lokalizację i rozmiar nowotworu

Podstawowe metody diagnostyczne

Mózg pokryty jest kośćmi czaszki, dlatego tomografia jest podstawą pomyślnej diagnozy. W przypadku typowych dolegliwości i neurologicznych objawów zaburzeń mózgu lekarz odniesie się do następujących badań:

 1. Tomografia komputerowa;
 2. Rezonans magnetyczny z kontrastem;
 3. Angiografia.

Po stwierdzeniu nowotworu konieczne jest wybranie optymalnej opcji leczenia, która w dużej mierze zależy od histotypu guza, dlatego w każdym przypadku należy wykonać biopsję nowotworu.

Taktyka terapeutyczna

Najlepszą opcją leczenia jest chirurgiczne usunięcie guza. Wykryty gwiaździak o niewielkich rozmiarach może zostać usunięty przez neurochirurga bez konsekwencji dla pacjenta, ale żaden lekarz nie może dać 100% gwarancji wyzdrowienia. Optymalne jest przeprowadzenie operacji metodą fal radiowych, w której możliwe jest usunięcie nowotworu przy minimalnym urazie zdrowej tkanki mózgowej. Oprócz operacji stosuje się ekspozycję na promieniowanie i chemioterapię. Przebieg leczenia raka mózgu dobierany jest indywidualnie dla każdej osoby.

Prognoza na całe życie

Gwiaździak to niebezpieczny rodzaj guza. Czynniki korzystne prognostycznie:

 • młody wiek;
 • Etap 1 (pilocytarny);
 • mały rozmiar nowotworu;
 • umiejscowienie ogniska guza z dala od ważnych ośrodków mózgu.

Dzięki zbiegu sprzyjających czynników dziecko po operacji może żyć długo i szczęśliwie. Ale w większości przypadków rokowanie dla gwiaździaka jest niekorzystne - dorośli ze zdiagnozowanym rakiem mózgu nie żyją dłużej niż 2-5 lat. Na 1. etapie przeżycie 5-letnie wynosi około 85%, w 2. etapie - nie więcej niż 65%, na 3. etapie - żaden z pacjentów nie żyje dłużej niż 3 lata, w wieku 4 - 1 rok.

Gwiaździak

Gwiaździak jest jednym z najczęstszych guzów mózgu. W wewnętrznej części guza często występują cysty, które mogą urosnąć do dużych rozmiarów, powodując ucisk rdzenia.

Łagodne gwiaździaki zlokalizowane w łatwo dostępnym miejscu dają lepsze rokowanie co do długości życia niż gwiaździaki o dużej złośliwości lub łagodne gwiaździaki zlokalizowane w miejscu niedostępnym dla chirurga z dużym guzem. Im wcześniej guz zostanie wykryty, tym korzystniejsze rokowanie dla jego leczenia..

W szpitalu Jusupow zajmują się diagnostyką i leczeniem oraz astrocytami. Szpital wyposażony jest w innowacyjny sprzęt diagnostyczny, który umożliwia otrzymanie wszelkich usług diagnostycznych.

Gwiaździak mózgu: co to jest

Gwiaździak to glejowy guz mózgu, który rozwija się z astrocytów, komórek neurogleju, które wyglądają jak gwiazdy lub pająki. Astrocyty wspomagają składnik strukturalny układu nerwowego mózgu - neurony. Astrocyty wpływają na przemieszczanie się substancji od ściany naczynia krwionośnego do błony komórkowej neuronu, uczestniczą we wzroście komórek nerwowych, regulują skład płynu międzykomórkowego i nie tylko. Astrocyty w istocie białej mózgu nazywane są włóknistymi lub włóknistymi. W istocie szarej mózgu dominują astrocyty protoplazmatyczne. Astrocyty pełnią funkcję ochrony neuronów mózgowych przed chemikaliami, urazami, odżywiają neurony i uczestniczą w regulacji mózgowego przepływu krwi.

Guzy mózgu nie mogą być nazwane rakiem, ponieważ rozwijają się nie z komórek nabłonka, ale z komórek o bardziej złożonych strukturach. Złośliwy guz mózgu praktycznie nie daje przerzutów poza mózgiem, ale na mózg mogą wpływać przerzuty guzów zlokalizowanych w innych narządach i tkankach organizmu. Złośliwy guz mózgu nie różni się od łagodnego guza. Guz mózgu nie ma wyraźnej granicy - dlatego jego całkowite usunięcie jest prawie niemożliwe. Trudność w leczeniu takich guzów polega na tym, że mózg ma barierę krew-mózg, przez którą nie przechodzi wiele leków przeciwnowotworowych, mózg ma własną odporność. Guz mózgu może wpływać na cały mózg - sam guz może rozwinąć się w jednej części mózgu, a jego komórki mogą znajdować się w różnych częściach mózgu.

Guzy poliklonalne mózgu są guzami w obrębie guza. Należą do nich pierwotne guzy mózgu. Trudność polega na tym, że taką kombinację guzów należy leczyć różnymi grupami leków - jeden z guzów jest niewrażliwy na leki stosowane w leczeniu innego typu nowotworu. Istotną rolę w skuteczności leczenia guza mózgu odgrywa nie określenie typu histologicznego nowotworu, ale lokalizacja i wielkość guza..

Przyczyny występowania

Obecnie nie ma danych na temat przyczyn rozwoju guza z komórek astrocytów. Istnieje opinia, że ​​niektóre negatywne czynniki mogą służyć jako czynnik wyzwalający rozwój guza:

 • narażenie na promieniowanie. Naświetlanie często powoduje u pacjentów rozwój złośliwego guza mózgu. Ryzyko rozwoju gwiaździaka u pacjentów poddawanych radioterapii wzrasta;
 • długotrwałe narażenie na toksyczne chemikalia. Praca w niebezpiecznych branżach może powodować rozwój nowotworów mózgu.
 • wirusy onkogenne;
 • dziedziczna predyspozycja;
 • uraz;
 • wiek pacjenta. Niektóre typy nowotworów dotykają głównie dzieci, inne częściej występują u młodych ludzi w wieku od 20 do 30 lat, a trzeci typ nowotworów częściej dotyka osoby starsze..

Podczas badania przyczyn gwiaździaków zidentyfikowano dwa typy uszkodzonych genów.

Objawy rozwoju gwiaździaka

Objawy rozwoju guza zależą od jego lokalizacji i wielkości. W zależności od lokalizacji może zaburzać koordynację ruchu (guz w móżdżku), powodować zaburzenia mowy, wzroku, pamięci. Wzrost guza w lewej półkuli może powodować paraliż prawej strony ciała. Pacjent z guzem mózgu dręczy ból głowy, zaburzona jest wrażliwość, osłabienie, skoki ciśnienia krwi, pojawiają się tachykardia. W przypadku uszkodzenia podwzgórza lub przysadki mózgowej rozwijają się zaburzenia endokrynologiczne. Objawy choroby zależą od umiejscowienia guza w określonej części mózgu odpowiedzialnej za określone funkcje..

Podstawowy

Wraz z lokalizacją gwiaździaka w płacie czołowym mózgu u pacjentów obserwuje się pojawienie się objawów psychopatologicznych: uczucie euforii, zmniejszenie krytyki własnej choroby, agresywność, obojętność emocjonalna, psychika może całkowicie się załamać. Uszkodzenie ciała modzelowatego lub środkowej powierzchni płatów czołowych u pacjentów powoduje zaburzenia pamięci i myślenia. Wraz z pokonaniem strefy Broki w płacie czołowym dominującej półkuli obserwuje się rozwój zaburzeń motorycznej mowy. U pacjentów z guzami w okolicy tylnej dochodzi do niedowładu i porażenia kończyn górnych i dolnych.

W przypadku uszkodzenia płata skroniowego u pacjentów mogą wystąpić halucynacje: słuchowe, smakowe, wzrokowe, które z czasem zastępowane są uogólnionymi napadami padaczkowymi. Często rozwój agnozji słuchowej - osoba nie rozpoznaje wcześniej znanych dźwięków, głosów, melodii. Gwiaździak zlokalizowany w okolicy skroniowej grozi zwichnięciem i zaklinowaniem się w otworze potylicznym, w wyniku czego śmiertelny wynik jest prawie nieunikniony. Kiedy guz jest zlokalizowany w płatach skroniowych i czołowych, pacjenci często mają napady padaczkowe.

W przypadku uszkodzenia guza płata ciemieniowego mózgu dochodzi do zaburzeń czucia, astereognozji i apraksji w kończynie przeciwnej (w przypadku apraksji celowe działania są zaburzone u ludzi). Pacjenci rozwijają ogniskowe napady padaczkowe. Jeśli dolne części lewego płata ciemieniowego są uszkodzone u praworęcznych, dochodzi do naruszenia mowy, liczenia, pisania.

Najrzadziej rozpoznaje się gwiaździaki w płacie potylicznym mózgu. U pacjentów z tymi guzami pojawiają się omamy wzrokowe, fotopsje, hemianopsja (utrata połowy pola widzenia każdego oka).

Wtórny

Jednym z głównych objawów gwiaździaka mózgu jest napadowy lub obolały rozlany ból głowy. Ból głowy nie ma wyraźnej lokalizacji, jest spowodowany nadciśnieniem wewnątrzczaszkowym. We wczesnych stadiach choroby ból ma charakter napadowy, obolały, z czasem staje się stały, co wiąże się z postępem guza.

U pacjentów z gwiaździakiem mózgu, w wyniku ucisku dróg płynu mózgowo-rdzeniowego, naczyń żylnych, wzrasta ciśnienie śródczaszkowe. Pojawiają się bóle głowy, wymioty, uporczywe czkawki, pogarszają się funkcje poznawcze i ostrość wzroku. Ciężkim przypadkom towarzyszy osoba zapadająca w śpiączkę.

Diagnostyka: rodzaje guzów

Struktura komórek złośliwych dzieli gwiaździaki na dwie grupy:

 • fibrylarny, hemistocytarny, protoplazmatyczny.
 • piloidalny (pilocytarny), subepidemalny (kłębuszkowy), mikrocystyczny móżdżku.

Gwiaździak ma kilka stopni złośliwości:

 • I stopień złośliwości - ten typ łagodnego guza rośnie wolno, ma niewielkie rozmiary, jest ograniczony ze zdrowych części mózgu przez rodzaj torebki, rzadko wpływa na rozwój deficytu neurologicznego. Guz jest reprezentowany przez normalne komórki astrocytów, które rozwijają się w postaci guzka. Przedstawicielem takiego guza jest gwiaździak pilocytarny, pilocytarny. Częściej dotyka dzieci i młodzież;
 • drugi stopień złośliwości - nowotwór rośnie wolno, komórki zaczynają się różnić od normalnych komórek mózgowych, częściej występuje u młodych ludzi w wieku od 20 do 30 lat. Przedstawicielem tego stopnia złośliwości jest gwiaździak włóknisty (rozlany);
 • trzeci stopień złośliwości to gwiaździak anaplastyczny. Rosnące szybko, komórki nowotworowe bardzo różnią się od normalnych komórek mózgowych, guz ma wysoki poziom złośliwości;
 • stopień czwarty - glejak złośliwy, komórki nie wyglądają jak normalne komórki mózgowe. Wpływa na ważne ośrodki mózgu, szybko rośnie, często takiego guza nie da się usunąć. Wpływa na móżdżek, półkule mózgowe, obszar mózgu odpowiedzialny za redystrybucję informacji z narządów zmysłów - wzgórze.

Z biegiem czasu komórki nowotworowe pierwszego i drugiego stopnia odradzają się i zamieniają się w komórki trzeciego i czwartego stopnia złośliwości. Zwyrodnienie guza z łagodnego do złośliwego nowotworu występuje częściej u dorosłych. Łagodne guzy mózgu mogą zagrażać życiu tak samo, jak złośliwe nowotwory. Wszystko zależy od wielkości formacji i lokalizacji guza..

Astrocytoma pilocytic

Gwiaździak łagodny - gwiaździak pilocytarny lub gwiaździak piloidowy, guz pierwszego stopnia złośliwości, rozwijający się bardzo wolno. W większości przypadków gwiaździak pilocytarny występuje u dzieci. Gwiaździak pilocytarny mózgu najczęściej rozwija się w pniu mózgu, móżdżku i nerwie wzrokowym. Gwiaździak piloidalny mózgu nie wykazuje oznak atypii komórkowej w badaniu histologicznym.

Gwiaździak włóknisty

Gwiaździak włókniakowy mózgu lub gwiaździak rozlany mózgu - drugi stopień złośliwości. Gwiaździak rozlany nie ma wyraźnych granic między dotkniętą chorobą a zdrową tkanką mózgu, najczęściej zlokalizowaną w półkulach mózgowych.

Gwiaździak anaplastyczny mózgu

Wysoki stopień złośliwości. Gwiaździak anaplastyczny mózgu - III stopień. Nowotwór nie ma wyraźnych granic, rośnie bardzo szybko i wrasta w tkankę mózgową. Najczęściej dotyka mężczyzn w wieku od 40 do 70 lat.

Leczenie gwiaździaka

Taktyka leczenia guzów mózgu zależy od lokalizacji guza, jego wielkości i rodzaju guza. Korzystne rokowanie w leczeniu gwiaździaka rozlanego jest korzystne dla młodych pacjentów, pod warunkiem całkowitego usunięcia guza mózgu. Gwiaździak anaplastyczny jest leczony metodą łączoną - operację, radioterapię, polichemioterapię. Średnia długość życia po operacji wynosi około trzech lat. Korzystne rokowanie dla młodych ludzi, którzy byli w dobrym stanie zdrowia przed operacją, pod warunkiem całkowitego usunięcia guza.

Gwiaździak pilocytarny (piloidowy) rozwija się u dzieci, ma ograniczony wzrost, charakterystyczną lokalizację i cechy morfologiczne. Leczenie guza ma korzystne rokowanie ze względu na powolny wzrost i niski stopień złośliwości. Leczenie polega na operacji i całkowitym usunięciu nowotworu, co w niektórych przypadkach jest niemożliwe ze względu na lokalizację guza w podwzgórzu lub pniu mózgu. Niektóre typy gwiaździaków piloidowych (podwzgórze) mają zdolność do przerzutów.

Gwiaździak mózgu: konsekwencje po operacji

Konsekwencje po operacji gwiaździaka zależą od wielkości guza i jego lokalizacji. Łagodne gwiaździaki zlokalizowane w łatwo dostępnym miejscu dają lepsze rokowanie co do długości życia niż gwiaździaki o dużej złośliwości lub łagodne gwiaździaki zlokalizowane w miejscu niedostępnym dla chirurga z dużym guzem. Po usunięciu gwiaździaka często dochodzi do nawrotu guza, który pojawia się w ciągu dwóch lat po operacji. Im wcześniej guz zostanie wykryty, tym korzystniejsze rokowanie dla jego leczenia..

Leczenie gwiaździaka w szpitalu Jusupow

W szpitalu Jusupow pacjenci mogą przejść diagnostykę i leczenie gwiaździaka.

Szpital wyposażony jest w innowacyjny sprzęt diagnostyczny do świadczenia wszelkich usług diagnostycznych. Na konsultację z onkologiem możesz zapisać się telefonicznie lub poprzez formularz rejestracyjny na stronie. Lekarz koordynujący odpowie na wszystkie pytania.

Prognoza

Po chirurgicznym usunięciu guzowatych postaci gwiaździaka może wystąpić długotrwała remisja (ponad dziesięć lat). Rozproszone gwiaździaki charakteryzują się częstymi nawrotami, nawet po leczeniu skojarzonym.

W przypadku glejaka wielopostaciowego średnia długość życia pacjenta wynosi jeden rok, z gwiaździakiem anaplastycznym mózgu - około pięciu lat.

W innych typach gwiaździaków średnia długość życia jest znacznie dłuższa; po odpowiednim leczeniu wracają do pełnego życia i normalnej pracy.

Co to jest gwiaździak mózgu i jak długo z nim żyją ludzie?

Z artykułu dowiesz się o przyczynach guza mózgu - gwiaździaka, jego objawach, rozpoznaniu, leczeniu i rokowaniu.

informacje ogólne

Gwiaździak mózgu jest najczęstszym typem guza glejowego. Około połowa wszystkich glejaków mózgu to gwiaździaki. Gwiaździak mózgu może wystąpić w każdym wieku. Gwiaździak mózgu występuje częściej u mężczyzn w wieku od 20 do 50 lat.

U dorosłych najbardziej charakterystyczną lokalizacją gwiaździaka mózgu jest istota biała półkul (guz półkul mózgowych); u dzieci częściej występują zmiany móżdżku i pnia mózgu. Czasami dzieci mają uszkodzenie nerwu wzrokowego (glejak skrzyżowania kości i glejak nerwu wzrokowego).

Przyczyny występowania

Dokładne przyczyny rozwoju gwiaździaków są obecnie nieznane. Czynnikami wpływającymi mogą być:

 • wirusy o wysokim stopniu onkogenności;
 • choroby onkologiczne i pokrewne;
 • agresywne metody leczenia raka (chemioterapia);
 • niekorzystna sytuacja ekologiczna w regionie, przyczyniająca się do toksycznego zatrucia organizmu;
 • dziedziczna predyspozycja do chorób nowotworowych;
 • niektóre choroby genetyczne (stwardnienie guzowate, choroba Recklinghausena);
 • niektóre zagrożenia zawodowe (produkcja gumy, rafinacja ropy naftowej, promieniowanie, sole metali ciężkich).

Ponadto łagodne gwiaździaki mogą nawracać i przekształcić się w złośliwe.

Rodzaje guzów

Istnieje kilka rodzajów złośliwości:

 1. stopień (gwiaździak pilocytarny mózgu).
 2. stopień (gwiaździak włókniakowy mózgu).
 3. stopień (gwiaździak anaplastyczny mózgu).
 4. stopień (glejak wielopostaciowy).

Gwiaździak pilocytarny

Gwiaździak pilocytarny lub piloidalny mózgu z reguły jest guzem łagodnym (stopień I), często występującym w dzieciństwie. Wpływa głównie na móżdżek i okoliczne obszary mózgu, zlokalizowane w nerwu wzrokowym, pniu mózgu, móżdżku. Charakteryzuje się powolnym wzrostem i wyraźnymi granicami. Glejak ten dobrze reaguje na leczenie chirurgiczne i przy szybkiej interwencji przechodzi bez konsekwencji..

Gwiaździak włóknisty

Występuje również pod nazwą rozproszona protoplazmatyczna, nie ma wyraźnych granic lokalizacji, ale nie różni się wysokim tempem wzrostu. Grupa ryzyka obejmuje młodzież w wieku od 20 do 30 lat. Pod względem budowy histologicznej zalicza się do guzów łagodnych, ale ma tendencję do nawrotów (II stopień złośliwości). Nie wrasta do opon mózgowych, nie daje przerzutów.

Gwiaździak anaplastyczny

Nowotwór złośliwy (III stopień złośliwości), charakteryzujący się brakiem wyraźnych granic i szybkim wzrostem naciekowym. Najczęściej dotyka mężczyzn po 30 roku życia. Główną różnicą jest niejasna lokalizacja i wzrost guza w tkance nerwowej..

Glejak wielopostaciowy

Złośliwy i najgroźniejszy typ gwiaździaka (IV stopień złośliwości). Nie ma granic, szybko wrasta w otaczające tkanki i daje przerzuty. Zwykle występuje u mężczyzn w wieku od 40 do 70 lat. Ma błyskawiczny wzrost, zdolność wrastania we wszystkie części mózgu iz reguły ten przebieg choroby prowadzi do śmierci mózgu. Praktycznie odporny na interwencję chirurgiczną.

Wysoko zróżnicowane (łagodne) gwiaździaki stanowią 10% całkowitej liczby guzów mózgu, 60% to gwiaździaki anaplastyczne i glejaki. W przypadku gwiaździaków mózgu III i IV stopnia złośliwości średni czas życia pacjenta wynosi jeden rok.

Co oznacza pojęcie „stopień naukowy” w chorobie złośliwej?

Stopień odnosi się do stopnia złośliwości guza, określonego w badaniu mikroskopowym, a także agresywności wzrostu komórek guza. Pierwotne guzy mózgu dzieli się na IV grupy w zależności od stopnia złośliwości (IV jest najbardziej złośliwy).

W guzach I stopnia komórki nowotworowe niewiele różnią się od prawidłowych, wykazując jedynie niewielką nietypowość. Na tym etapie komórki charakteryzują się powolnym wzrostem i stosunkowo łagodnym wzrostem. Komórki guza IV stopnia praktycznie nie przypominają normalnych komórek, charakteryzują się szybkim wzrostem i wysokim stopniem złośliwości. Stopnie II i III są pośrednie.

Objawy i objawy kliniczne

W przypadku gwiaździaka pojawiają się oznaki ogólnego typu, a także miejscowe, odpowiadające części mózgu, w której znajduje się guz. Większość objawów jest spowodowana wzrostem ciśnienia czaszkowego lub zatruciem organizmu dotkniętymi komórkami. Na pierwszych etapach rozwój gwiaździaka może przebiegać niezauważalnie, co komplikuje jego szybkie wykrycie.

 • bóle głowy;
 • utrata apetytu;
 • nudności wymioty;
 • powolność mowy;
 • zaburzenia uwagi i pamięci;
 • podwójne widzenie lub mgła w oczach;
 • zawroty;
 • zmęczenie, ogólne złe samopoczucie;
 • problemy z koordynacją;
 • drgawki, napady padaczkowe;
 • wahania nastroju.

Ogniskowe objawy mogą się znacznie różnić. Często nie pojawiają się w całości lub są połączone z innymi objawami, co wiąże się z przejściem gwiaździaka do pobliskiej tkanki mózgowej. Szybkość progresji objawów gwiaździaka zależy od stopnia złośliwości guza. Ale z biegiem czasu objawy ogniskowe łączą się z ogólnymi. Ich pojawienie się wiąże się z kompresją lub zniszczeniem sąsiednich struktur mózgowych przez rosnący guz. Ogniskowe objawy są określane przez lokalizację procesu nowotworowego.

Gdzie i jak objawia się guz:

 1. Płat czołowy. Główną różnicą między gwiaździakiem zlokalizowanym w tym obszarze są objawy psychopatologiczne. Pacjent może odczuwać euforię, być obojętnym na chorobę, wykazywać agresję wobec innych. Stopniowo psychika zostaje całkowicie zniszczona. Mogą również wystąpić zaburzenia pamięci i myślenia lub zaburzenia mowy. Możliwy jest paraliż kończyn.

Gwiaździaki płata czołowego mózgu charakteryzują się:

 • zmniejszona inteligencja;
 • upośledzenie pamięci;
 • ataki agresji i wyraźne pobudzenie psychiczne; zmniejszona motywacja, apatia, bezwładność;
 • poważne ogólne osłabienie.
 1. Płaty skroniowe. Pacjent często doświadcza halucynacji o charakterze słuchowym, wzrokowym lub smakowym. Wraz z rozwojem gwiaździaka takie objawy stają się efektem, który zwiastuje nieuchronny napad padaczkowy z utratą przytomności. Często pojawiają się także zaburzenia mowy typu sensorycznego i agnozja słuchowa, przez co człowiek przestaje rozumieć nawet słowa pisane i rozpoznawać dźwięki. Glioblastoma lub gwiaździak anaplastyczny mózgu w tym miejscu często prowadzi do szybkiej śmierci.
 2. Płat ciemieniowy. Pacjenci z takim układem gwiaździaków mają problemy z rozpoznawaniem obiektów za pomocą dotyku, niemożnością kontrolowania kończyn podczas wykonywania ukierunkowanych czynności oraz napadami padaczkowymi. Czasami pojawiają się problemy z mową, pisaniem lub liczeniem.
 3. Płata potylicznego. Główną oznaką rozwoju gwiaździaka w tym obszarze są halucynacje wzrokowe. Osoba może zobaczyć, czego nie ma, lub prawdziwe przedmioty mogą zmienić swój wygląd i rozmiar w jego oczach. Możliwa częściowa utrata pola widzenia z obu oczu.
 4. Jeśli dotknięty jest móżdżek, mogą wystąpić problemy z chodem i koordynacją ruchu. Uszkodzona komora prowadzi do odruchowego napięcia szyi ze zmianą pozycji głowy. Dotknięty rdzeń i rdzeń kręgowy mogą powodować problemy z kończynami i chodzeniem.

Diagnostyka

Jeśli podejrzewa się gwiaździaka mózgu, badanie kliniczne pacjenta przeprowadza neurochirurg, okulista, neurolog, otolaryngolog, psychiatra. Powinien zawierać:

 • badanie neurologiczne;
 • badania stanu psychicznego;
 • oftalmoskopia;
 • wyznaczanie pól widzenia;
 • określenie ostrości wzroku;
 • badanie aparatu przedsionkowego;
 • audiometria progowa.

W celu zdiagnozowania gwiaździaka i jego cech wykonuje się angiografię.Pierwsze badanie instrumentalne w przypadku podejrzenia gwiaździaka mózgu polega na wykonaniu elektroencefalografii (EEG) i echoencefalografii (EchoEG).

Zidentyfikowane zmiany są wskazaniem do skierowania na badanie rezonansu magnetycznego lub tomografię komputerową mózgu. Aby wyjaśnić cechy dopływu krwi do gwiaździaka, wykonuje się angiografię. U dorosłych gwiaździaki są zwykle zlokalizowane w istocie białej półkul mózgowych. U dzieci częściej atakują pień mózgu, móżdżek lub nerw wzrokowy..

Dokładną diagnozę z określeniem stopnia złośliwości guza można postawić tylko na podstawie wyników analizy histologicznej. Materiał biologiczny do tego badania można uzyskać za pomocą biopsji stereotaktycznej lub w trakcie operacji..

Po badaniach lekarz będzie mógł określić, jaki rodzaj guza rozwinął się u pacjenta. W przypadku guzowatej postaci gwiaździaka przeżywalność jest wysoka. Okres remisji może trwać dłużej niż dziesięć lat. Rozlane guzy prawie zawsze nawracają, nawet po odpowiedniej terapii. W przypadku gwiaździaka anaplastycznego mózgu rokowanie życiowe jest rozczarowujące - chorym udaje się żyć około 5 lat. W przypadku glejaka przeżycie jest jeszcze trudniejsze. Średnia długość życia ledwie sięga jednego roku. Możliwe są komplikacje podczas operacji. Na przykład krwawienie, obrzęk substancji mózgowej, infekcja. Konsekwencją może być zepsucie i śmierć..

Pacjenci z guzami włóknistymi lub piloidowymi żyją najdłużej przy odpowiednim leczeniu. Zwykle udaje im się wrócić do swojego zwykłego życia, ponownie mogąc pracować. Ale wcześniej będą musieli przejść trudną rehabilitację, w tym przekwalifikowanie podstawowych umiejętności, psychoterapię i długi pobyt w szpitalu..

Większości pacjentów przypisuje się niepełnosprawność. Jeśli guz jest łagodny lub istnieje szansa na wyleczenie, dają trzeci stopień. W cięższych warunkach - drugi. Może być nieograniczony, jeśli przywrócenie zdolności do pracy jest niemożliwe..

Funkcje leczenia

W zależności od stopnia zróżnicowania gwiaździaka mózgu leczenie przeprowadza się jedną lub kilkoma wskazanymi metodami: chirurgiczną, chemioterapeutyczną, radiochirurgiczną, radioterapią.

Leczenie gwiaździaka pilocytarnego jest procesem złożonym. Leczenie początkowe często obejmuje zastosowanie sterydów w celu złagodzenia obrzęku i stanu zapalnego w tkance mózgowej oraz leków przeciwdrgawkowych w celu zapobiegania lub kontroli napadów, jeśli pacjent już ich doświadczył. Ostatnio trwają aktywne prace nad stworzeniem nowych leków chemioterapeutycznych, które mogą selektywnie oddziaływać na komórki nowotworowe bez szkodliwego wpływu na zdrowe.

Kiedy płyn gromadzi się w mózgu, w jego jamie można zainstalować bocznik - długą cienką rurkę, przez którą wypływa nadmiar płynu. Zabieg chirurgiczny jest zwykle wykonywany w celu zmniejszenia rozmiaru gwiaździaka pilocytarnego. Rzadko jest uzupełniana chemioterapią lub radioterapią..

Zadaniem interwencji chirurgicznej jest maksymalne całkowite usunięcie gwiaździaka pilocytarnego przy minimalnym uszkodzeniu otaczających go zdrowych tkanek. W niektórych przypadkach guz można usunąć całkowicie, podczas gdy w innych można go usunąć tylko częściowo. Możliwe warunki, w których usunięcie guza jest niemożliwe.

Wielkość interwencji chirurgicznej wykonywanej przez kraniotomię zależy od charakteru wzrostu gwiaździaka. Często ze względu na rozproszony wzrost guza do otaczającej tkanki mózgowej radykalne leczenie chirurgiczne jest niemożliwe. W takich przypadkach można przeprowadzić operację paliatywną w celu zmniejszenia rozmiaru guza lub operację bajpasową w celu zmniejszenia wodogłowia..

Aby zapewnić dostęp do guza, konieczne może być wykonanie kraniotomii (usunięcie fragmentu kości czaszki i jego powrót pod koniec operacji). Niektórzy chirurdzy stosują metodę mikrochirurgiczną przy użyciu potężnego mikroskopu lub programów komputerowych zaprojektowanych do mapowania lokalizacji guza w trzech wymiarach. Zastosowanie tych technologii pomaga usunąć guz przy jednoczesnym maksymalnym zachowaniu zdrowej tkanki, zmniejsza ból i skraca okres rekonwalescencji..

W niektórych przypadkach stosuje się aspirację ultradźwiękową, której celem jest zniszczenie guza falami ultradźwiękowymi z dalszym zasysaniem próżniowym jego fragmentów.

Radioterapia - ukierunkowana ekspozycja na promieniowanie wysokoenergetyczne, pomaga zmniejszyć rozmiar guza lub zniszczyć złośliwe komórki pozostałe po operacji. Radioterapię można również zastosować, jeśli operacja nie jest możliwa. Czasami radioterapeuci stosują również trójwymiarową metodę mapowania, aby jak najdokładniej określić rozmiar i kształt napromienianego obszaru..

W chirurgii stereotaktycznej radioterapia służy do uszkadzania komórek złośliwych, po czym tracą one zdolność podziału. Ponieważ dawka promieniowania zastosowana w tej procedurze jest nieszkodliwa dla zdrowych tkanek, znajduje ona zastosowanie w leczeniu guzów, które wnikają w trudno dostępne obszary mózgu. Stereotaktyczne usunięcie radiosurgiczne jest możliwe tylko przy niewielkim rozmiarze guza (do 3 cm) i jest wykonywane pod kontrolą tomograficzną z wykorzystaniem ramy stereotaktycznej zakładanej na głowę pacjenta. W przypadku gwiaździaka mózgu metoda ta może być stosowana tylko w rzadkich przypadkach łagodnego przebiegu i ograniczonego wzrostu guza..

Radioterapię gwiaździaka mózgu przeprowadza się poprzez wielokrotne (od 10 do 30 sesji) zewnętrzne napromienianie dotkniętego obszaru. Chemioterapię przeprowadza się za pomocą cytostatyków za pomocą leków doustnych i zastrzyków dożylnych. Jest preferowana w przypadkach, gdy u dzieci obserwuje się gwiaździaka mózgowego.

Efekty

Po operacji usunięcia guza pacjent musi monitorować swój stan, wykonać badania, zostać zbadany i skonsultować się z lekarzem przy pierwszych oznakach ostrzegawczych. Interwencja w mózgu jest jedną z najniebezpieczniejszych metod leczenia, która w każdym przypadku pozostawia ślad na układzie nerwowym. Jak się okazało, glejak jest poważną chorobą, która nie zna litości, dlatego konsekwencje nie są radosne:

 • zaburzenia funkcji motorycznych: niedowład i porażenie kończyn, pogorszenie koordynacji ruchów;
 • osłabienie wzroku;
 • rozwój zespołu konwulsyjnego;
 • odchylenia psychiczne;
 • utrata funkcji smakowych, węchowych i innych;
 • konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego;
 • niejasność mowy, niektórzy pacjenci tracą zdolność czytania, komunikowania się, pisania, mają trudności z wykonywaniem elementarnych czynności.

Wszystkie te konsekwencje mogą wystąpić u osoby, która miała gwiaździaka, zarówno w złożonym, jak i osobnym. Zdarzały się przypadki całkowitego braku takich przejawów. Nasilenie powikłań zależy bezpośrednio od tego, w którym płacie mózgu wykonano operację i ile tkanki zostało usunięte. Ważną rolę odgrywają kwalifikacje neurochirurga, który przeprowadził operację.

Głównym zaleceniem do wykrycia gwiaździaka mózgu jest natychmiastowa konsultacja z lekarzem, co w niedalekiej przyszłości może przedłużyć życie..

Profilaktyka i rokowanie

Niestety gwiaździak mózgu często pociąga za sobą bardzo niekorzystne konsekwencje. Z reguły przeżywalność po operacji (pod warunkiem, że guz jest złośliwy) nie przekracza 2-3 lat.

Przewidywanie choroby jest dokonywane przez lekarza na podstawie następujących punktów:

 • wiek pacjenta;
 • stopień złośliwości;
 • lokalizacja nowotworu;
 • jak szybkie jest przejście z jednego stadium choroby do drugiego i czy miało miejsce; liczba nawrotów.

Na podstawie ogólnego obrazu specjalista dokonuje przybliżonej prognozy gwiaździaka mózgu. W pierwszym stadium choroby żywotność pacjenta nie przekroczy 10 lat. Wraz z późniejszym przejściem od łagodnego guza do złośliwego, żywotność się skróci. Na drugim etapie można go skrócić do 7-5 lat, na trzecim - do 3-4 lat, a u ostatniego pacjenta może żyć dłużej niż rok, jeśli obraz kliniczny jest pozytywny.

Biorąc pod uwagę, ile przyczyn powoduje pojawienie się gwiaździaka, a także ile osób szukało pomocy medycznej w ostatnich latach, należy zwrócić uwagę na środki zapobiegające tej chorobie. Takie metody zapobiegawcze obejmują:

 • Wzmocnienie obrony immunologicznej.
 • Eliminacja stresujących sytuacji.
 • Życie na obszarach bezpiecznych ekologicznie.
 • Odpowiednie odżywianie.
 • Ważne jest, aby wykluczyć potrawy wędzone i smażone, tłuste, konserwy.
 • Dodaj do diety więcej dań gotowanych na parze, owoców, warzyw.
 • Odrzucenie złych nawyków.
 • Zapobieganie urazom głowy.
 • Regularne badania lekarskie.

Jeśli zostanie wykryty gwiaździak mózgu, nie rozpaczaj i nie poddawaj się. Ważne jest, aby pozostać optymistą, wierzyć w dobry wynik i mieć pozytywne nastawienie. Tylko z tak pozytywnym nastawieniem i wiarą można pokonać onkologię.

Artykuły O Białaczce