Gwiaździak jest jedną z najczęstszych postaci guzów mózgu. Tylko 10-15% całkowitej liczby patologii jest łagodnych: ponad 80% chorób to nowotwory. Gwiaździak pilocytarny lub piloidowy należy do pierwszego typu. Leczenie jest dość łatwe, aw większości przypadków dzięki szybkiej pomocy medycznej pacjent może spodziewać się całkowitego wyzdrowienia..

Informacje ogólne

Około 40% ośrodkowego układu nerwowego składa się z komórek glejowych zlokalizowanych między neuronami. Wśród nich są astrocyty, w których mutacji pojawiają się nowotwory. Niekontrolowany wzrost guza prowadzi do tego, że zaczyna on uciskać mózg w czaszce. Większość funkcji zaczyna tracić swoją normalną wydajność: osoba traci wzrok, doświadcza halucynacji węchowych lub słuchowych, odczuwa ciągłe osłabienie i zawroty głowy. Jednak gwiaździak pilocytarny jest guzem łagodnym i dlatego przez długi czas może nie wykazywać żadnych objawów. Ponadto rośnie bardzo wolno, do 15 lat. W rezultacie jest w stanie przerodzić się w nowotwór złośliwy, ale to również wymaga czasu. Dlatego w przypadku wykrycia gwiaździaka tego typu konieczne jest natychmiastowe rozpoczęcie leczenia: daje to pozytywne rokowanie na życie pacjenta. Dzięki szybkiej interwencji pięcioletnia przeżywalność osób z guzem piloidowym wynosi ponad 95%.

Przyczyny rozwoju gwiaździaka

Najczęściej onkologia wynika z predyspozycji genetycznych. Jednak oprócz dziedziczności istnieje kilka innych czynników, które wpływają na rozwój raka:

 • Praca z substancjami radioaktywnymi lub chemicznymi.
 • Mieszka na obszarach niekorzystnych ekologicznie.
 • Posiadanie złych nawyków.
 • Poważny uraz mózgu.
 • Przebieg chemioterapii w leczeniu białaczki.
 • Przewlekłe i wrodzone patologie mózgu.

Ponadto niektórzy naukowcy są skłonni wierzyć, że regularne promieniowanie ultrafioletowe, wysoki poziom stresu, terapia hormonalna mogą być przyczyną guzów nowotworowych. Jednak natura chorób onkologicznych nie została jeszcze w pełni zidentyfikowana. Niestety gwiaździak może pojawić się u każdego człowieka, niezależnie od wieku, płci, przyzwyczajeń, stylu życia i statusu społecznego. To prawda, że ​​najczęściej taki nowotwór występuje u dzieci poniżej 16 roku życia lub u mężczyzn w wieku od 30 do 70 lat..

Łagodne gwiaździaki

WHO dzieli chorobę na cztery etapy w zależności od stopnia jej złośliwości.

Gwiaździak włóknisty. Najczęstszy rodzaj guza, który najczęściej występuje u mężczyzn po trzydziestce. Główna lokalizacja znajduje się w strefie skroniowej lub czołowej, aw 70% przypadków nowotwór może ulec degeneracji do postaci złośliwej.

Gwiaździak pilocytarny. Rozwija się u dzieci lub młodzieży, wpływa na obszar móżdżku, może wrastać do dołu czaszki i naciskać na nerw wzrokowy, co prowadzi do halucynacji lub zaburzeń widzenia.

Gwiaździak podrzędny. Występuje najczęściej u starszych mężczyzn z zaburzeniami genetycznymi lub stwardnieniem guzowatym. Może powodować wodogłowie i degenerować się w nowotwór złośliwy.

Do leczenia łagodnych guzów można stosować różne metody, głównie zachowawcze, które nie wymagają poważnej interwencji chirurgicznej. Z reguły przede wszystkim stosuje się leczenie farmakologiczne, w razie potrzeby łączy się z nim promieniowanie i chemioterapię..

Złośliwe gwiaździaki

Pleomorphic xanthoastrocytoma. Rzadki typ guza, który atakuje młodzież i młodzież poniżej trzydziestki. Jest to złośliwy nowotwór, który wrasta w wyściółkę mózgu i wymaga złożonej terapii..

Gwiaździak anaplastyczny. Kolejny rzadki rodzaj patologii raka. Ma trzeci stopień złośliwości, rozwija się u osób po 40. roku życia i charakteryzuje się szybkim wzrostem guza.

Glejak wielopostaciowy. Najbardziej agresywny rak, który jest praktycznie nieuleczalny: lekarze oferują jedynie opiekę paliatywną. Występuje u pacjentów powyżej czterdziestego roku życia.

W przypadku nowotworów złośliwych wymagane są bardziej radykalne metody leczenia z wycięciem dotkniętego obszaru. Jednak przy III lub IV stopniu choroby pięcioletnia przeżywalność chorych wynosi nie więcej niż 50%, aw przypadku glejaka wielopostaciowego szanse te są jeszcze mniejsze. Dlatego w przypadku jakichkolwiek objawów choroby należy natychmiast udać się do lekarza i wykonać niezbędne testy..

Ogólne objawy choroby

Każdy guz mózgu ma podobne objawy. Różnica w objawach zależy bezpośrednio od umiejscowienia patologicznego ogniska i jego wielkości. Ogólny obraz kliniczny obejmuje kilka głównych objawów choroby:

 • regularne bóle głowy;
 • zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe;
 • nudności i wymioty;
 • zawroty głowy, krótkotrwała utrata przytomności;
 • upośledzenie pamięci;
 • zmniejszona wydajność;
 • napady padaczkowe;
 • utrata ostrości wzroku.

Z biegiem czasu objawy stają się coraz wyraźniejsze, niemożliwe jest ich zignorowanie. Niestety, większość pacjentów nie od razu rozumie, że coś jest z nimi nie tak. Tabletki przeciwbólowe przyjmuje się na bóle głowy, zmęczenie, apatię i bezsenność przypisuje się ciągłemu stresowi w pracy, nudnościom i wymiotom - zatruciom. Co więcej, we wczesnych stadiach, kiedy guz właśnie się wyczuł, znacznie łatwiej się go pozbyć. Jednak najczęściej szuka się pomocy medycznej na drugim lub trzecim etapie onkologii..

Ogniskowe objawy

W zależności od lokalizacji i wielkości guza określa się objawy miejscowe. Obejmuje to nie tylko upośledzenie mowy i halucynacje wzrokowe, ale także trudności w oddychaniu i połykaniu, utratę koordynacji w przestrzeni. To dotknięte płaty mózgu wpływają na te stany:

 • Część czołowa odpowiada za wzmożoną agresję i stany depresyjne, uczucie drętwienia w jednej połowie ciała.
 • Dotknięty obszar skroniowy prowadzi do zaburzeń pamięci, utraty normalnej funkcji mowy i koordynacji w przestrzeni.
 • Guz w płacie ciemieniowym prowadzi do naruszenia zdolności motorycznych, utraty wrażliwości.
 • Wrastając do móżdżku, nowotwór „wyłącza” normalną koordynację ruchów i orientację w przestrzeni.
 • Kiedy dotyczy to okolicy potylicznej, osoba zaczyna widzieć / słyszeć / odczuwać halucynacje.

Ponieważ gwiaździak u dzieci najczęściej rozwija się w okolicy móżdżku, nie tylko zaczynają tracić koordynację, ale także mają problemy ze wzrokiem.

Diagnoza choroby

Podczas wizyty u lekarza zostanie przepisanych kilka metod badawczych, które mogą pomóc w określeniu dokładnej wielkości i lokalizacji guza, a także jego charakteru:

 • wstępne badanie przez okulistę i neurologa z wywiadem;
 • MRI (jeśli istnieją przeciwwskazania, przepisuje się CT);
 • EKG;
 • badanie krwi w celu identyfikacji markerów nowotworowych.

W razie potrzeby zostaną wyznaczone dodatkowe egzaminy. Obejmują one angiografię, elektroencefalografię, PET-GM i szereg innych nowoczesnych technik. Ponadto dokładną diagnozę można ustalić na podstawie wyników biopsji: tkankę do badania histologicznego można pobrać już podczas operacji, aby wyjaśnić charakter guza i ustalić dokładny obszar wycięcia tkanki. Po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych badań lekarze zalecą określoną metodę leczenia mającą na celu zahamowanie wzrostu guza i przygotowanie do operacji. W przypadku guzów łagodnych, do których należy gwiaździak piloidowy, stosuje się najdelikatniejsze techniki.

Radykalne leczenie

Głównymi metodami eliminacji nowotworów nowotworowych są interwencja chirurgiczna, radioterapia i chemioterapia. Jednak zwykle stosuje się podejście łączone, aby pozbyć się gwiaździaka, co zwiększa szanse na pełne wyleczenie..

Interwencja chirurgiczna. Taka operacja w niektórych przypadkach pozwala wyeliminować główne ognisko guza i jego możliwe przerzuty. Jeśli ze względu na silny wzrost nowotworu nie można go całkowicie usunąć, lekarze wycięli główną część gwiaździaka, zmniejszając stężenie nieprawidłowych komórek. Po leczeniu operacyjnym pacjent przebywa w szpitalu pod opieką lekarzy.

Radioterapia. Zwykle pozwala znacznie zmniejszyć rozmiar guza i zatrzymać jego wzrost. Jednak ze względu na zastosowanie pierwiastków radioaktywnych taka technika może wywołać wzrost wtórnych nowotworów. Dlatego ta metoda redukcji guzów jest stosowana tylko w skrajnych przypadkach..

Chemoterapia. Substancje zawarte w preparatach hamują wzrost guza. Może być stosowany przed zabiegiem (w celu zmniejszenia rozmiaru nowotworu) i po zabiegu (w celu zniszczenia pozostałych patologicznych komórek).

Inne zabiegi

Aby pozbyć się łagodnych nowotworów, można zastosować inne metody terapii, które są znacznie delikatniejsze. Są również odpowiednie dla dzieci, u których najczęściej występuje astrocytoma w postaci włosowatej. Terapia celowana, której leki wpływają na strukturę komórkową guza, zapobiegając ich podziałowi i całkowicie je niszcząc, jest jedną z najczęstszych metod leczenia guzów mózgu. W rezultacie obszar patologii jest znacznie zmniejszony, a proces przerzutów ustaje. Nóż Gamma pomaga usunąć guz bez konieczności operacji. Wiązka promieniowania jonizującego kierowana jest w okolice guza pod kontrolą MRI lub CT. W rezultacie guz dosłownie wyparowuje. Główną zaletą tej techniki jest brak znieczulenia ogólnego i krótki okres rehabilitacji. Odpowiednią technikę dobierze lekarz prowadzący na podstawie zebranego wywiadu i wyników badań. W przypadku łagodnego nowotworu wybrana zostanie najdelikatniejsza terapia.

Prognoza życia

Rezultaty leczenia zależą nie tylko od rodzaju guza mózgu, ale także od wieku pacjenta, terminowości zasięgnięcia pomocy lekarskiej i przestrzegania zaleceń lekarskich. Jeśli mówimy o gwiaździaku pilocytarnym, to szanse wyzdrowienia są bardzo duże: pięcioletni wskaźnik przeżycia przy odpowiedniej terapii wynosi ponad 95%. Jednak po leczeniu wymagana będzie długotrwała rehabilitacja z charakterystycznymi zakazami i zaleceniami, których należy ściśle przestrzegać. W przypadku nawrotu choroba może szybko przerodzić się w nowotwór złośliwy, dlatego wszystkim pacjentom zaleca się poddawanie się badaniu co sześć miesięcy. Jeśli gwiaździak rozwinął się do postaci złośliwej i zwyrodniał w glejaka, szanse na pomyślny wynik będą znacznie zmniejszone: z reguły na czwartym etapie onkologii można zastosować tylko terapię paliatywną. Dlatego jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Dokładnie tak jest w przypadku, gdy lepiej jest grać bezpiecznie..

Zapobieganie gwiaździakom

Niestety nie można całkowicie zabezpieczyć się przed pojawieniem się nowotworów, zwłaszcza jeśli istnieje genetyczna predyspozycja do onkologii. Ale lekarze podają kilka ogólnych wskazówek, które pomogą zmniejszyć ryzyko:

 • Zbalansowana dieta. Musisz codziennie jeść więcej błonnika i białka, zmniejszyć ilość słodkich, tłustych i smażonych potraw. Jeśli to konieczne, możesz wziąć udział w kuracji kompleksu witaminowo-mineralnego, który powinien wybrać lekarz.
 • Zdrowy tryb życia. Konieczne jest porzucenie złych nawyków. Palenie wywołuje raka płuc, który z kolei może powodować przerzuty do mózgu. Alkohol dosłownie zwija białka, negatywnie wpływając na komórki mózgowe. Połączenia neuronowe zanikają w wyniku używania narkotyków. Zdrowy styl życia często nie tylko zmniejsza ryzyko zachorowania na raka, ale także zapobiega wielu innym chorobom.
 • W przypadku urazu czaszkowo-mózgowego i uderzeń głowy konieczne jest udanie się na pogotowie: niektóre patologie przebiegają bez żadnych objawów.

I oczywiście musisz przechodzić regularne badania lekarskie. Coroczne badania pomogą zidentyfikować nowotwory we wczesnych stadiach, kiedy dość łatwo sobie z nimi poradzić. Serwis Doctors Online pomoże Ci znaleźć odpowiedniego specjalistę.

Gwiaździak piloidowy mózgu

Gwiaździak mózgu

Gwiaździak mózgu jest jednym z podgatunków nowotworów glejowych ważnego narządu. Astrocyty to komórki neurologiczne, z których powstaje guz. Ta formacja jest uważana za jeden z najczęstszych typów nowotworów, a proces patologiczny można zlokalizować w dowolnej części mózgu. Trudno jest zdiagnozować patologię, ponieważ formacja różni się gęstością od zdrowych struktur mózgu, ponadto wewnątrz gwiaździaka (guza torbielowatego) mogą tworzyć się cysty o różnych rozmiarach.

Gwiaździaki mózgu klasyfikuje się według stopnia złośliwości niskiego lub wysokiego.

Istnieją cztery stopnie:

 • gwiaździak pilocytarny należy do pierwszego stopnia, jest łagodny, rozpoznawany u 10% chorych na glejaki. Nowotwór ma wyraźne granice, charakteryzuje się powolnym tempem wzrostu i często występuje w dzieciństwie. Pod względem lokalizacji najczęściej występuje w móżdżku, nerwach wzrokowych i pniu mózgu. Na wczesnym etapie może w ogóle nie przeszkadzać właścicielowi, dobrze reaguje na leczenie chirurgiczne i ma korzystne rokowanie na całe życie, co wskazuje na całkowite wyleczenie pacjenta po usunięciu nowotworu;
 • gwiaździak włókniakowy - drugi stopień choroby, jest również łagodną formacją, ale jest zdolny do zwyrodnienia. Rośnie powoli, nie wrasta do opon mózgowych i nie jest w stanie dać przerzutów, ale po operacji możliwy jest nawrót. Prognozy dotyczące przeżycia są stosunkowo dobre. Rozpoznawany jest częściej u młodych, pełnosprawnych ludzi w wieku 20-30 lat;
 • gwiaździak anaplastyczny to trzeci stopień patologii, guz jest złośliwy, szybko rośnie i nie ma wyraźnej granicy. Dotknięte astrocyty są zdolne do wzrostu we wszystkich warstwach tkanki mózgowej; z reguły występuje u populacji w wieku produkcyjnym w wieku 30-50 lat. Bez pilnej interwencji chirurgicznej przechodzi do czwartego stopnia i ma wyjątkowo niekorzystne rokowanie;
 • glejak wielopostaciowy jest najbardziej złośliwym nowotworem IV stopnia. Astrocyty dzielą się i rosną bardzo szybko, guz nie ma granic, rozprzestrzenia się we wszystkich tkankach mózgu, a nawet jest w stanie przeniknąć do rdzenia kręgowego. Bardziej niż inne, ten stopień złośliwości dotyka mężczyzn w wieku powyżej czterdziestu lat. Z reguły nie można poddać się leczeniu chirurgicznemu, rokowanie na powrót do zdrowia w tej postaci jest niekorzystne, a to, jak długo pacjent może przeżyć miesiąc lub rok, zależy od zdolności organizmu do walki z chorobą.

Niestety trzeci i czwarty stopień to najpopularniejsze rodzaje edukacji..

Podobnie jak w przypadku innych typów nowotworów, gwiaździak mózgu nie ma dokładnych przyczyn swojego rozwoju. Współczesna medycyna wysuwa tylko hipotezy i możliwe czynniki, dzięki którym astrocyty mogą degenerować się w komórki złośliwe.

Czynniki te obejmują:

 • dziedziczna predyspozycja, z reguły, jeśli jeden z krewnych cierpiał na taką patologię, jego bliscy są bardziej podatni na rozwój patologii;
 • promieniowanie w dużych dawkach. Fakt ten był wielokrotnie odnotowywany przez naukowców, badając procesy patologiczne, które zaszły u ludzi, którzy przeżyli eksplozję w elektrowni jądrowej w Czarnobylu oraz w Hiroszimie i Nagasaki. Zakłada się również, że astrocyty mogą odradzać się pod wpływem napromieniania z radioterapii innego typu guza. Większe ryzyko dotyczy pracowników elektrowni i techników radiologicznych;
 • czynniki rakotwórcze. Ta grupa substancji jest również obszerna i możliwe, że może wywołać chorobę. Czynniki rakotwórcze obejmują nie tylko interakcje z chemikaliami, ale także przemysł metalurgiczny, przemysł lakierniczy i farbiarski itp.;
 • możliwe jest, że astrocyty mogą przekształcić się w nowotwór z powodu wirusów o wysokim stopniu onkogenności.

Ale wszystkie powyższe pozostają tylko możliwymi czynnikami, a nie konkretnymi powodami.

Gwiaździak mózgu może mieć następujące objawy ogniskowe, w zależności od lokalizacji guza:

 • jeśli nowotwór zlokalizowany jest w płacie czołowym, charakterystyczne będą dla niego zmiany psychiczne i wahania nastroju;
 • gdy dotknięta jest część skroniowa, mowa jest trudna, mogą wystąpić problemy z koordynacją ruchów, zaburzeniami pamięci;
 • jeśli astrocyty odradzają się w ciemieniowej części mózgu, występują trudności ze zdolnościami motorycznymi, w szczególności z pisaniem;
 • jeśli formacja wpłynęła na okolicę potyliczną, mogą wystąpić różnego rodzaju halucynacje, a także spadek ostrości wzroku;
 • w móżdżku złośliwe astrocyty charakteryzują się problemami z koordynacją i równowagą, z reguły w tej części występuje guz torbielowaty.

Ogólne objawy mózgowe obejmują:

 • silne bóle głowy;
 • nieuzasadnione wymioty;
 • zawroty głowy i osłabienie;
 • zaburzenia snu;
 • wysokie ciśnienie wewnątrzczaszkowe;
 • upośledzenie wzroku, słuchu, pamięci;
 • drgawki i napady padaczkowe.

To, ile z wymienionych objawów się pojawi, zależy od wielu czynników, w szczególności od lokalizacji guza.

Nowotwór tego typu ma również objawy charakterystyczne dla absolutnie wszystkich typów guzów z uszkodzeniem różnych narządów, do których należą:

 • utrata apetytu;
 • osłabienie i zmęczenie;
 • utrata masy ciała;
 • niedokrwistość i związane z nią objawy kliniczne.

Ile metod leczenia guzów nie istniało, radykalna interwencja chirurgiczna została uznana za najbardziej skuteczną. Ale wiele czynników nie zawsze pozwala na taką operację. Dlatego wybór metody leczenia uzależniony jest od lokalizacji nowotworu, jego rodzaju, wieku pacjenta, jego stanu ogólnego oraz częstości występowania procesu patologicznego. Wszystkie te informacje są szczegółowo badane przez radę lekarzy i podejmowana jest decyzja o wyborze konkretnej metody..

Na przykład gwiaździak rozlany charakteryzuje się niskim stopniem złośliwości i dobrze reaguje na leczenie radykalną operacją. Gwiaździak pilocytarny ma również niski stopień złośliwości, jest usuwany w większości przypadków chirurgicznie i nie jest tak zagrażający życiu jak np. Glejak wielopostaciowy, w przypadku którego stosuje się radioterapię, a jego konsekwencje są znacznie bardziej skomplikowane. Ponadto guz anaplastyczny nie ma niskiej złośliwości i podczas jego leczenia często ucieka się do radioterapii i chemioterapii. Ale niestety ani chemioterapia, ani ekspozycja na promieniowanie nie mogą całkowicie zniszczyć dotkniętych astrocytami; metody te są w większym stopniu stosowane jako paliatywne metody leczenia. Mogą poprawić jakość życia pacjenta, złagodzić objawy i złagodzić cierpienie..

W przypadku niskiego stopnia złośliwości i powolnego wzrostu guza stosuje się radiochirurgię. Usunięcie nowotworu tą metodą odbywa się za pomocą specjalnych wiązek tomografu. Najczęściej tą metodą usuwa się gwiaździaki rozlane i pilocytarne..

Konsekwencje i rokowanie zależą od podgatunku nowotworu i astrocytów, na które zaatakowano część mózgu, a także od rozpowszechnienia procesu i wybranej metody leczenia. To, jak długo pacjent będzie żył, zależy również od stopnia wykształcenia. Według średnich danych oczekiwana długość życia wielu pacjentów w pierwszym etapie wynosi około dziesięciu lat (niektórzy osiągają całkowite wyleczenie). Na drugim stopniu oczekiwana długość życia zmienia się w ciągu pięciu lat. Prognozy dla trzeciego i czwartego etapu są mniej optymistyczne iz reguły nie sięgają nawet roku. Ale ile dokładnie będzie żył pacjent, często nawet lekarz nie może powiedzieć, ponieważ indywidualne możliwości organizmu i chęć pokonania choroby odgrywają ważną rolę. Dlatego guz mózgu nie jest werdyktem, a często rokowanie może być korzystne dla pacjenta, co jest głównym przekonaniem o własnym wyzdrowieniu.

Autor: Julia Skladanaya

Czytanie wzmacnia połączenia nerwowe:

Prognoza na całe życie z gwiaździakami mózgu

Gwiaździak mózgu jest najczęstszym guzem komórek glejowych tkanki nerwowej. Komórki glejowe są niezbędnym składnikiem ośrodkowego układu nerwowego i pełnią wiele funkcji. Z reguły nie jest możliwe ustalenie dokładnej przyczyny początku wzrostu guza. Istnieje jednak wiele czynników, które przyczyniają się do tego procesu:

 • genetyczne predyspozycje do chorób nowotworowych;
 • trudna sytuacja ekologiczna w miejscu zamieszkania;
 • czynniki ryzyka związane z pracą ludzką;
 • szereg infekcji wirusowych związanych ze zwiększonym ryzykiem raka.

Klasyfikacja choroby

Główna klasyfikacja stosowana w praktyce klinicznej do oceny rokowania gwiaździaków mózgowych opiera się na stopniu ich złośliwości:

 1. Gwiaździak piloidowy mózgu jest najbardziej łagodny. Charakteryzuje się wyraźnymi granicami, niskim tempem wzrostu i dobrą odpowiedzią na leczenie. Po usunięciu tego guza ryzyko nawrotu jest bliskie zeru..
 2. Gwiaździak włókniakowy mózgu charakteryzuje się bardzo powolnym wzrostem, jednak bardzo trudno jest określić granice jego wzrostu. Najczęściej występuje u młodych ludzi w wieku od 20 do 30 lat. Po chirurgicznym usunięciu guza możliwy jest nawrót choroby..
 3. Gwiaździak anaplastyczny mózgu wiąże się z szybkim wzrostem guza, ciężkim niekorzystnym przebiegiem choroby.

Ważny! Najgroźniejszym guzem jest glejak wielopostaciowy. Wrasta bardzo szybko w otaczające tkanki, jest słabo leczony żadnymi metodami.

Oprócz wskazanych tutaj typów gwiaździaków wyróżnia się gwiaździak protoplazmatyczny mózgu, charakteryzujący się powolnym wzrostem i dobrą odpowiedzią na leczenie..

Główne objawy

Wszystkie objawy, wraz z rozwojem guzów w mózgu, są podzielone na dwie duże grupy: ogólną i lokalną. Typowe objawy związane ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym:

 • uporczywy ból głowy;
 • zespół konwulsyjny;
 • nudności, wymioty rano;
 • ogólne zaburzenia poznawcze (osłabienie pamięci, uwagi, funkcji intelektualnych).

Miejscowe objawy są związane z bezpośrednim działaniem guza na tkankę mózgową. Ich objawy zależą od lokalizacji gwiaździaka:

 • zaburzenia mowy. jej percepcja;
 • problemy z wrażliwością i ruchem kończyn;
 • pogorszenie widzenia, zapachu;
 • zaburzenia nastroju.

Diagnostyka i leczenie

Proces diagnostyczny oparty jest na metodach neuroobrazowania: zwykłej radiografii, tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym. a także nowoczesna tomografia emisyjna pozytonów. Metody te pozwalają zobaczyć lokalizację guza i jego wielkość, a na tej podstawie sporządzić plan leczenia.

Jako środki terapeutyczne stosują: chirurgiczne usunięcie guza, radiochirurgię nożem gamma i inne metody, a także radioterapię i chemioterapię. Leczenie gwiaździaków mózgowych to długi i złożony proces.

Rokowanie pacjenta

Główne długoterminowe konsekwencje gwiaździaków mózgowych są związane z następującymi cechami:

 • możliwość przejścia choroby z jednego etapu do drugiego z późniejszym wzrostem stopnia złośliwości;
 • bardzo wysokie ryzyko nawrotu po usunięciu guza;
 • wysoki stopień złośliwości procesu.

Rokowanie dla tych guzów, zwłaszcza gwiaździaka pilocytarnego lub piloidowego mózgu, jest korzystne ze względu na łatwość jego usunięcia, a także niskie prawdopodobieństwo wystąpienia powtarzających się epizodów wzrostu guza..

Gdy u pacjenta rozwinie się gwiaździak mózgu rozlany lub włókniakowy, rokowanie pozostaje korzystne, jednak przy leczeniu chirurgicznym istnieje szansa na pozostawienie komórek nowotworowych, co może prowadzić do nawrotów choroby.

Ogólnie rzecz biorąc, czas trwania i jakość życia pacjenta zależy głównie od postaci i stopnia zaawansowania choroby. Warto jednak pamiętać, że nawet pierwsze stopnie wzrostu guza, objawiające się rozwojem gwiaździaka pilocytarnego, bardzo często prowadzą do szybkiej progresji guza i rozwoju poważnych konsekwencji dla organizmu, aż do przypadków śmiertelnych..

Prognozy dotyczące gwiaździaków mózgu w odniesieniu do przewidywanej długości życia pacjenta są stosunkowo korzystne: w pierwszym stadium choroby oczekiwana długość życia wynosi 10-15 lat; w drugim etapie - 6-7 lat, w trzecim 2-4 lata.

Objawy, metody leczenia i rokowanie gwiaździaka mózgu

Gwiaździak to nowotwór powstający z komórek neurologicznych (astrocytów), które wyglądają jak gwiazdki. Przeznaczone są do regulacji ilości płynu międzykomórkowego. Powstaje w mózgu. Gwiaździak może być łagodny lub złośliwy. Nowotwór ma taką samą gęstość jak rdzeń.

Ogólny opis i mechanizm rozwoju choroby

Guz pojawia się z powodu nieprawidłowego podziału astrocytów. Są to specjalne komórki układu nerwowego, które pełnią ważne funkcje. Chronią neurony przed negatywnymi czynnikami, które mogą je uszkodzić. Astrocyty zapewniają również normalny metabolizm w komórkach mózgowych..

Dodatkowo regulują funkcjonalność bariery krew-mózg oraz kontrolują krążenie krwi w obu półkulach. Prezentowane komórki pochłaniają produkty przemiany materii wydzielane przez neurony. Pod wpływem negatywnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych zmieniają się i nie mogą normalnie pełnić swoich funkcji.

Zakłócenie komórek glejowych wpływa niekorzystnie na aktywność całego układu nerwowego. Najczęstszymi guzami są gwiaździaki mózgu. Są zlokalizowane w prawie każdym obszarze mózgu. U dorosłych nowotwór częściej tworzy się w półkulach mózgowych, u dzieci - w móżdżku..

Patologiczne węzły mogą osiągać duże rozmiary 5-10 cm, cysty powstają równolegle z gwiaździakiem. Takie guzy charakteryzują się powolnym wzrostem, dlatego rokowanie w leczeniu jest ogólnie korzystne. Młodzi ludzie są bardziej narażeni na rozwój tej patologii niż osoby starsze..

Przyczyny rozwoju patologii

Guz rozwija się głównie u mężczyzn w wieku 20-50 lat, chociaż wiek i płeć nie są decydującym czynnikiem. Dokładne przyczyny pojawienia się gwiaździaka nie zostały jeszcze ustalone. Istnieją jednak czynniki, które przyczyniają się do jego powstania:

 • Produkty chemiczne i rafineryjne. Przewlekłe zatrucie tymi związkami prowadzi do zmiany większości procesów metabolicznych.
 • Wirusy charakteryzujące się wysoką onkogennością.
 • Genetyczne predyspozycje.
 • Narażenie na promieniowanie. Promuje transformację zdrowych komórek w złośliwe.

Elena Malysheva i lekarze ludowi programu "Życie jest wspaniałe!" opowie o przyczynach, objawach i nowoczesnych metodach leczenia patologii (blok zaczyna się o 32:25):

 • Negatywna sytuacja środowiskowa w rejonie zamieszkania.
 • Złe nawyki. Przewlekłe spożywanie napojów alkoholowych i tytoniu prowadzi do gromadzenia się toksyn w organizmie człowieka. Przyczyniają się również do powstawania komórek rakowych..
 • Słaba odporność.
 • Poważny uraz mózgu.

Jednoczesny wpływ kilku negatywnych czynników zwiększa ryzyko gwiaździaka mózgu. Oczywiście należy ich unikać..

Klasyfikacja guzów według stopnia złośliwości

Wszystko zależy od tego, czy istnieją oznaki polimorfizmu, martwicy, mitozy, a także proliferacji śródbłonka:

 1. I stopień (guzy mają tylko jeden z powyższych objawów, a także charakteryzują się dużym zróżnicowaniem).
 • Gwiaździak piloidowy.
 • Subependymal (ma ogromne komórki z polimorficznymi jądrami, przybiera postać węzła, znajduje się częściej w okolicy komór bocznych).
 1. Drugi stopień. Są to stosunkowo łagodne nowotwory, które mają dwa objawy - martwicę tkanek i proliferację (proliferację tkanek) śródbłonka. Oddziałują na ważne funkcjonalnie części mózgu.
 • Włókienkowy.
 • Protoplazmatyczny.
 • Hemistocytic.
 • Pleomorficzny.
 • Mieszany.

Gwiaździak piloidowy robaka móżdżku w badaniu MRI

Osobnym rodzajem patologii jest gwiaździak móżdżku. Występuje częściej u młodych pacjentów. Jego objawy zależą od lokalizacji nowotworu..

Cechy gwiaździaka piloidowego i włóknistego

Gwiaździak piloidowy mózgu jest uważany za łagodny guz o dobrze określonych granicach. Najczęściej lokalizuje się w okolicy móżdżku lub pnia mózgu. Taka patologia jest diagnozowana głównie u dzieci. Jeśli pacjent zwróci się do lekarza w niewłaściwym czasie, to w przeważającej większości przypadków guz ten przekształca się w złośliwą formację. Jeśli leczenie rozpocznie się na początku rozwoju patologii, rokowanie życia jest korzystne. Guz rośnie bardzo wolno, a po usunięciu praktycznie się nie nawraca.

Gwiaździak włókniakowy mózgu jest cięższą postacią choroby, charakteryzującą się dominującym nowotworem złośliwym. Ten typ guza rośnie szybciej i nie ma wyraźnych granic. Nawet leczenie chirurgiczne nie daje 100% pozytywnego wyniku. Taki gwiaździak rozwija się w wieku 20-30 lat i nawet po operacji może nawracać.

Inne rodzaje guzów

Gwiaździak anaplastyczny mózgu jest uważany za bardzo niebezpieczny. Charakteryzuje się szybkim wzrostem. Przebieg patologii jest szybki, a rokowanie złe. Ponieważ nowotwór rośnie głównie w głębi tkanek, leczenie chirurgiczne nie jest możliwe. Ta postać choroby rozwija się u pacjentów w wieku 35-55 lat.

Neurochirurg, kandydat nauk medycznych Zuev Andrey Alexandrovich opowiada o rodzajach łagodnych i złośliwych guzów mózgu:

Najbardziej niebezpieczny jest glejak wielopostaciowy. Jest to ostatni etap gwiaździaka, w którym dochodzi do martwicy dotkniętych części mózgu (prawie całego narządu). Żadne leczenie tej postaci choroby nie będzie skuteczne. Rozpoznawany jest częściej u osób, które ukończyły 40 lat.

Objawy patologii

We wczesnych stadiach rozwoju guz może w ogóle się nie objawiać. W przypadku lekkiego letargu lub zmęczenia osoba nie udaje się natychmiast do lekarza, ponieważ nie może sobie nawet wyobrazić, że w jego mózgu tworzy się nowotwór. Ponadto guz powiększa się i zaburza układ nerwowy. Następnie pojawiają się następujące ogólne objawy:

 • Bół głowy. Jest stale obecny lub objawia się okresowymi atakami. Intensywność i charakter wrażeń mogą być różne. Częściej ból pojawia się rano lub w nocy. Jeśli chodzi o lokalizację nieprzyjemnych wrażeń, znajdują się one w jednej części mózgu lub rozprzestrzeniają się na całą głowę.
 • Wymioty i nudności. Nie ma powodów do jego pojawienia się, ale sam atak następuje nieoczekiwanie.
 • Zawroty głowy. W tym samym czasie u pacjenta pojawia się zimny pot, skóra staje się blada. Często pacjent traci przytomność.
 • Stan depresyjny.
 • Zwiększone zmęczenie i senność.
 • Zaburzenia psychiczne. Pacjent rozwija zwiększoną agresywność, drażliwość lub letarg. Obserwuje się problemy z pamięcią, spadek zdolności intelektualnych. Brak leczenia prowadzi do całkowitego zaburzenia świadomości.
 • Drgawki. Ten objaw jest uważany za rzadki, ale mówi o problemach z układem nerwowym..
 • Upośledzenie wzroku i mowy.

Możesz także podkreślić ogniskowe objawy patologii. Wszystko zależy od tego, która część mózgu jest uszkodzona:

 1. Gwiaździak móżdżkowy. Takie naruszenie charakteryzuje się problemami z koordynacją ruchów, chodzeniem, orientacją w przestrzeni..
 2. Lewy obszar skroniowy. Występuje pogorszenie pamięci, mowy, uwagi, zmiana smaku, pojawienie się halucynacji. Węch i słuch są również osłabione.
 3. Część przednia. Zachowanie pacjenta zmienia się całkowicie, a na połowie ciała może dojść do paraliżu rąk lub nóg.
 4. Część ciemieniowa. Gwiaździakowi w tym obszarze towarzyszą zaburzenia motoryczne. Pacjent nie może poprawnie zapisać swoich myśli na papierze.

Jakie objawy powinny spowodować wizytę u lekarza i jak współczesna medycyna rozwiązuje problem guzów w mózgu, lekarze N.N. N.N. Burdenko:

Jeśli dotyczy to prawej półkuli, problemy z mięśniami są bardziej wyraźne po lewej stronie i odwrotnie..

Cechy diagnozy choroby

Terminowa diagnoza to połowa sukcesu. Im szybciej choroba zostanie wykryta, tym większe szanse na szybkie poradzenie sobie z nią. Aby postawić prawidłową diagnozę, pacjent musi przejść dokładne badanie, które obejmuje następujące procedury:

 • Wstępne badanie i testy neurologiczne. Lekarz jest zobowiązany do dokładnego zbadania historii choroby pacjenta, zebrania szczegółowego wywiadu, a także odnotowania reklamacji pacjenta. Neurolog przeprowadza badania oceniające w celu wykrycia zaburzeń czynności układu nerwowego.
 • MRI, CT. oraz pozytonowa tomografia emisyjna. Uważa się, że tego typu badania są jak najbardziej dokładne. Tutaj możesz określić wielkość nowotworu, stopień jego złośliwości, dokładną lokalizację, a także skuteczność leczenia. Instrumentalne techniki diagnostyczne pozwalają na badanie całego mózgu warstwa po warstwie. Oznacza to, że istnieje pełna wizualizacja narządu.

W ten sposób wykonuje się rezonans magnetyczny mózgu

 • Angiografia. Dzięki kontrastowi lekarz jest w stanie wykryć naczynia odżywiające guz.
 • Biopsja. Do badania wymagany jest fragment nowotworu. Bez tej procedury nie można postawić dokładnej diagnozy..

Po dokładnym zbadaniu lekarz zaleci optymalne leczenie.

Funkcje terapii

Gwiaździak jest uważany za chorobę zagrażającą życiu, która wymaga szybkiego leczenia. Istnieje kilka metod radzenia sobie z takim guzem mózgu:

 1. Chirurgiczny. Specjalista musi usunąć dotkniętą tkankę przy minimalnym ryzyku powikłań, choć trudno jest coś przewidzieć z mózgiem. Operacja wykonywana jest częściej we wczesnych stadiach rozwoju gwiaździaka. Jest główną metodą skutecznej terapii. Aby uzyskać dostęp do guza, konieczne jest przecięcie skóry, usunięcie części czaszki i podzielenie opony twardej. Ale rozproszonych form patologii nie można całkowicie usunąć. Ponadto tkanki miękkie zszywa się, a w miejsce przeciętej kości umieszcza się specjalną płytkę. Po operacji mogą wystąpić poważne powikłania: obrzęk mózgu. zakrzepica, infekcja, uszkodzenie naczyń krwionośnych lub nerwów, przyspieszenie rozprzestrzeniania się komórek złośliwych. Aby uniknąć negatywnych konsekwencji, stan mózgu podczas operacji jest stale monitorowany za pomocą CT lub MRI.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykonywania operacji, obejrzyj wideo bardziej szczegółowo:

 1. Radiochirurgia. W takim przypadku do usunięcia dotkniętej tkanki stosuje się wiązki radiowe. Jednak taki sprzęt można stosować tylko wtedy, gdy rozmiar nowotworu nie przekracza 3,5 cm, do operacji stosuje się również nowe techniki: nóż gamma, endoskopię, kriochirurgię, wiązkę laserową, ultradźwięki.
 2. Terapia chemiczna i radioterapia. W drugim przypadku promieniowanie radioaktywne służy do niszczenia komórek nowotworowych. Radioterapia jest stosowana w leczeniu pacjentów, u których operacja jest przeciwwskazana. Aby zwalczyć patologię stopnia 1, ta metoda jest stosowana niezwykle rzadko i dopiero po usunięciu guza. Aby zlikwidować przerzuty gwiaździaka, należy napromieniować całą głowę. Jeśli chodzi o chemioterapię, jej skuteczność nie jest bardzo wysoka, dlatego takie leczenie jest stosowane niezwykle rzadko..

Każde leczenie będzie skuteczne, jeśli guz mózgu zostanie wykryty na czas. Chociaż niektóre typy gwiaździaków prowadzą do szybkiej śmierci.

Konsekwencje i rokowanie choroby

Po wykonaniu całego kompleksu leczenia guz może powrócić, dlatego pacjent powinien okresowo poddawać się badaniom profilaktycznym. Musisz również pilnie skonsultować się z lekarzem, jeśli dana osoba ponownie ma ogólne objawy patologii. W przypadku nawrotu, pacjent musi przejść drugi cykl leczenia.

Najczęściej ponowne pojawienie się guza jest charakterystyczne dla glejaka wielopostaciowego, a także gwiaździaka anaplastycznego. Ryzyko nawrotu wzrasta, jeśli guz został częściowo usunięty. Ponad 40% pacjentów zostaje niepełnosprawnych. Zdiagnozowano u nich następujące komplikacje:

 • Zaburzenia ruchowe.
 • Niedowład i paraliż uniemożliwiający poruszanie się.

Ponadto pogarsza się koordynacja i wzrok pacjenta (występują problemy nie tylko z ostrością, ale także z rozróżnianiem kolorów). U większości pacjentów pojawia się epilepsja, a także zaburzenia psychiczne. Niektórzy ludzie są pozbawieni umiejętności komunikowania się, czytania i pisania, wykonywania prostych ruchów. Intensywność i liczba powikłań mogą się różnić..

Jeśli chodzi o oczekiwaną długość życia, rokowanie gwiaździaka mózgowego zależy od rodzaju patologii. Jeśli operacja zostanie przeprowadzona prawidłowo, a leczenie jest skuteczne, średnia długość życia osoby wynosi 5-8 lat. Przy niepełnym usunięciu guza rokowanie jest gorsze. Te duże guzy pojawiają się ponownie.

Zapobieganie

Jeśli nic nie można zrobić z dziedziczną predyspozycją, można zwalczać inne negatywne czynniki. Aby zmniejszyć ryzyko rozwoju choroby, należy postępować zgodnie z zaleceniami specjalistów:

 1. Jedz mądrze. Lepiej jest odmówić niezdrowej żywności, żywności zawierającej konserwanty, barwniki lub inne dodatki. Lepiej jest dawać pierwszeństwo potrawom na parze, jeść więcej warzyw i owoców.
 2. Rzuć alkohol i pal.
 3. Jedz kompleksy witaminowe i hartuj organizm, aby wzmocnić odporność.
 4. Ważne jest, aby chronić się przed stresem, który ma negatywny wpływ na układ nerwowy..
 5. Wskazana jest zmiana miejsca zamieszkania, jeśli dom znajduje się na terenie niekorzystnym ekologicznie.
 6. Unikaj urazów głowy.
 7. Poddaj się regularnym badaniom profilaktycznym.

Jeśli dana osoba ma guza mózgu (gwiaździaka), nie rozpaczaj od razu. Ważne jest, aby ustawić się na pozytywny wynik i słuchać zaleceń lekarzy. Współczesna medycyna jest w stanie przedłużyć życie chorych na raka, a czasem całkowicie wyeliminować patologię.

Gwiaździak

Gwiaździak jest jednym z najczęstszych guzów mózgu. W wewnętrznej części guza często występują cysty, które mogą urosnąć do dużych rozmiarów, powodując ucisk rdzenia.

Łagodne gwiaździaki zlokalizowane w łatwo dostępnym miejscu dają lepsze rokowanie co do długości życia niż gwiaździaki o dużej złośliwości lub łagodne gwiaździaki zlokalizowane w miejscu niedostępnym dla chirurga z dużym guzem. Im wcześniej guz zostanie wykryty, tym korzystniejsze rokowanie dla jego leczenia..

W szpitalu Jusupow zajmują się diagnostyką i leczeniem oraz astrocytami. Szpital wyposażony jest w innowacyjny sprzęt diagnostyczny, który umożliwia otrzymanie wszelkich usług diagnostycznych.

Gwiaździak mózgu: co to jest

Gwiaździak to glejowy guz mózgu, który rozwija się z astrocytów, komórek neurogleju, które wyglądają jak gwiazdy lub pająki. Astrocyty wspomagają składnik strukturalny układu nerwowego mózgu - neurony. Astrocyty wpływają na przemieszczanie się substancji od ściany naczynia krwionośnego do błony komórkowej neuronu, uczestniczą we wzroście komórek nerwowych, regulują skład płynu międzykomórkowego i nie tylko. Astrocyty w istocie białej mózgu nazywane są włóknistymi lub włóknistymi. W istocie szarej mózgu dominują astrocyty protoplazmatyczne. Astrocyty pełnią funkcję ochrony neuronów mózgowych przed chemikaliami, urazami, odżywiają neurony i uczestniczą w regulacji mózgowego przepływu krwi.

Guzy mózgu nie mogą być nazwane rakiem, ponieważ rozwijają się nie z komórek nabłonka, ale z komórek o bardziej złożonych strukturach. Złośliwy guz mózgu praktycznie nie daje przerzutów poza mózgiem, ale na mózg mogą wpływać przerzuty guzów zlokalizowanych w innych narządach i tkankach organizmu. Złośliwy guz mózgu nie różni się od łagodnego guza. Guz mózgu nie ma wyraźnej granicy - dlatego jego całkowite usunięcie jest prawie niemożliwe. Trudność w leczeniu takich guzów polega na tym, że mózg ma barierę krew-mózg, przez którą nie przechodzi wiele leków przeciwnowotworowych, mózg ma własną odporność. Guz mózgu może wpływać na cały mózg - sam guz może rozwinąć się w jednej części mózgu, a jego komórki mogą znajdować się w różnych częściach mózgu.

Guzy poliklonalne mózgu są guzami w obrębie guza. Należą do nich pierwotne guzy mózgu. Trudność polega na tym, że taką kombinację guzów należy leczyć różnymi grupami leków - jeden z guzów jest niewrażliwy na leki stosowane w leczeniu innego typu nowotworu. Istotną rolę w skuteczności leczenia guza mózgu odgrywa nie określenie typu histologicznego nowotworu, ale lokalizacja i wielkość guza..

Przyczyny występowania

Obecnie nie ma danych na temat przyczyn rozwoju guza z komórek astrocytów. Istnieje opinia, że ​​niektóre negatywne czynniki mogą służyć jako czynnik wyzwalający rozwój guza:

 • narażenie na promieniowanie. Naświetlanie często powoduje u pacjentów rozwój złośliwego guza mózgu. Ryzyko rozwoju gwiaździaka u pacjentów poddawanych radioterapii wzrasta;
 • długotrwałe narażenie na toksyczne chemikalia. Praca w niebezpiecznych branżach może powodować rozwój nowotworów mózgu.
 • wirusy onkogenne;
 • dziedziczna predyspozycja;
 • uraz;
 • wiek pacjenta. Niektóre typy nowotworów dotykają głównie dzieci, inne częściej występują u młodych ludzi w wieku od 20 do 30 lat, a trzeci typ nowotworów częściej dotyka osoby starsze..

Podczas badania przyczyn gwiaździaków zidentyfikowano dwa typy uszkodzonych genów.

Objawy rozwoju gwiaździaka

Objawy rozwoju guza zależą od jego lokalizacji i wielkości. W zależności od lokalizacji może zaburzać koordynację ruchu (guz w móżdżku), powodować zaburzenia mowy, wzroku, pamięci. Wzrost guza w lewej półkuli może powodować paraliż prawej strony ciała. Pacjent z guzem mózgu dręczy ból głowy, zaburzona jest wrażliwość, osłabienie, skoki ciśnienia krwi, pojawiają się tachykardia. W przypadku uszkodzenia podwzgórza lub przysadki mózgowej rozwijają się zaburzenia endokrynologiczne. Objawy choroby zależą od umiejscowienia guza w określonej części mózgu odpowiedzialnej za określone funkcje..

Podstawowy

Wraz z lokalizacją gwiaździaka w płacie czołowym mózgu u pacjentów obserwuje się pojawienie się objawów psychopatologicznych: uczucie euforii, zmniejszenie krytyki własnej choroby, agresywność, obojętność emocjonalna, psychika może całkowicie się załamać. Uszkodzenie ciała modzelowatego lub środkowej powierzchni płatów czołowych u pacjentów powoduje zaburzenia pamięci i myślenia. Wraz z pokonaniem strefy Broki w płacie czołowym dominującej półkuli obserwuje się rozwój zaburzeń motorycznej mowy. U pacjentów z guzami w okolicy tylnej dochodzi do niedowładu i porażenia kończyn górnych i dolnych.

W przypadku uszkodzenia płata skroniowego u pacjentów mogą wystąpić halucynacje: słuchowe, smakowe, wzrokowe, które z czasem zastępowane są uogólnionymi napadami padaczkowymi. Często rozwój agnozji słuchowej - osoba nie rozpoznaje wcześniej znanych dźwięków, głosów, melodii. Gwiaździak zlokalizowany w okolicy skroniowej grozi zwichnięciem i zaklinowaniem się w otworze potylicznym, w wyniku czego śmiertelny wynik jest prawie nieunikniony. Kiedy guz jest zlokalizowany w płatach skroniowych i czołowych, pacjenci często mają napady padaczkowe.

W przypadku uszkodzenia guza płata ciemieniowego mózgu dochodzi do zaburzeń czucia, astereognozji i apraksji w kończynie przeciwnej (w przypadku apraksji celowe działania są zaburzone u ludzi). Pacjenci rozwijają ogniskowe napady padaczkowe. Jeśli dolne części lewego płata ciemieniowego są uszkodzone u praworęcznych, dochodzi do naruszenia mowy, liczenia, pisania.

Najrzadziej rozpoznaje się gwiaździaki w płacie potylicznym mózgu. U pacjentów z tymi guzami pojawiają się omamy wzrokowe, fotopsje, hemianopsja (utrata połowy pola widzenia każdego oka).

Wtórny

Jednym z głównych objawów gwiaździaka mózgu jest napadowy lub obolały rozlany ból głowy. Ból głowy nie ma wyraźnej lokalizacji, jest spowodowany nadciśnieniem wewnątrzczaszkowym. We wczesnych stadiach choroby ból ma charakter napadowy, obolały, z czasem staje się stały, co wiąże się z postępem guza.

U pacjentów z gwiaździakiem mózgu, w wyniku ucisku dróg płynu mózgowo-rdzeniowego, naczyń żylnych, wzrasta ciśnienie śródczaszkowe. Pojawiają się bóle głowy, wymioty, uporczywe czkawki, pogarszają się funkcje poznawcze i ostrość wzroku. Ciężkim przypadkom towarzyszy osoba zapadająca w śpiączkę.

Diagnostyka: rodzaje guzów

Struktura komórek złośliwych dzieli gwiaździaki na dwie grupy:

 • fibrylarny, hemistocytarny, protoplazmatyczny.
 • piloidalny (pilocytarny), subepidemalny (kłębuszkowy), mikrocystyczny móżdżku.

Gwiaździak ma kilka stopni złośliwości:

 • I stopień złośliwości - ten typ łagodnego guza rośnie wolno, ma niewielkie rozmiary, jest ograniczony ze zdrowych części mózgu przez rodzaj torebki, rzadko wpływa na rozwój deficytu neurologicznego. Guz jest reprezentowany przez normalne komórki astrocytów, które rozwijają się w postaci guzka. Przedstawicielem takiego guza jest gwiaździak pilocytarny, pilocytarny. Częściej dotyka dzieci i młodzież;
 • drugi stopień złośliwości - nowotwór rośnie wolno, komórki zaczynają się różnić od normalnych komórek mózgowych, częściej występuje u młodych ludzi w wieku od 20 do 30 lat. Przedstawicielem tego stopnia złośliwości jest gwiaździak włóknisty (rozlany);
 • trzeci stopień złośliwości to gwiaździak anaplastyczny. Rosnące szybko, komórki nowotworowe bardzo różnią się od normalnych komórek mózgowych, guz ma wysoki poziom złośliwości;
 • stopień czwarty - glejak złośliwy, komórki nie wyglądają jak normalne komórki mózgowe. Wpływa na ważne ośrodki mózgu, szybko rośnie, często takiego guza nie da się usunąć. Wpływa na móżdżek, półkule mózgowe, obszar mózgu odpowiedzialny za redystrybucję informacji z narządów zmysłów - wzgórze.

Z biegiem czasu komórki nowotworowe pierwszego i drugiego stopnia odradzają się i zamieniają się w komórki trzeciego i czwartego stopnia złośliwości. Zwyrodnienie guza z łagodnego do złośliwego nowotworu występuje częściej u dorosłych. Łagodne guzy mózgu mogą zagrażać życiu tak samo, jak złośliwe nowotwory. Wszystko zależy od wielkości formacji i lokalizacji guza..

Astrocytoma pilocytic

Gwiaździak łagodny - gwiaździak pilocytarny lub gwiaździak piloidowy, guz pierwszego stopnia złośliwości, rozwijający się bardzo wolno. W większości przypadków gwiaździak pilocytarny występuje u dzieci. Gwiaździak pilocytarny mózgu najczęściej rozwija się w pniu mózgu, móżdżku i nerwie wzrokowym. Gwiaździak piloidalny mózgu nie wykazuje oznak atypii komórkowej w badaniu histologicznym.

Gwiaździak włóknisty

Gwiaździak włókniakowy mózgu lub gwiaździak rozlany mózgu - drugi stopień złośliwości. Gwiaździak rozlany nie ma wyraźnych granic między dotkniętą chorobą a zdrową tkanką mózgu, najczęściej zlokalizowaną w półkulach mózgowych.

Gwiaździak anaplastyczny mózgu

Wysoki stopień złośliwości. Gwiaździak anaplastyczny mózgu - III stopień. Nowotwór nie ma wyraźnych granic, rośnie bardzo szybko i wrasta w tkankę mózgową. Najczęściej dotyka mężczyzn w wieku od 40 do 70 lat.

Leczenie gwiaździaka

Taktyka leczenia guzów mózgu zależy od lokalizacji guza, jego wielkości i rodzaju guza. Korzystne rokowanie w leczeniu gwiaździaka rozlanego jest korzystne dla młodych pacjentów, pod warunkiem całkowitego usunięcia guza mózgu. Gwiaździak anaplastyczny jest leczony metodą łączoną - operację, radioterapię, polichemioterapię. Średnia długość życia po operacji wynosi około trzech lat. Korzystne rokowanie dla młodych ludzi, którzy byli w dobrym stanie zdrowia przed operacją, pod warunkiem całkowitego usunięcia guza.

Gwiaździak pilocytarny (piloidowy) rozwija się u dzieci, ma ograniczony wzrost, charakterystyczną lokalizację i cechy morfologiczne. Leczenie guza ma korzystne rokowanie ze względu na powolny wzrost i niski stopień złośliwości. Leczenie polega na operacji i całkowitym usunięciu nowotworu, co w niektórych przypadkach jest niemożliwe ze względu na lokalizację guza w podwzgórzu lub pniu mózgu. Niektóre typy gwiaździaków piloidowych (podwzgórze) mają zdolność do przerzutów.

Gwiaździak mózgu: konsekwencje po operacji

Konsekwencje po operacji gwiaździaka zależą od wielkości guza i jego lokalizacji. Łagodne gwiaździaki zlokalizowane w łatwo dostępnym miejscu dają lepsze rokowanie co do długości życia niż gwiaździaki o dużej złośliwości lub łagodne gwiaździaki zlokalizowane w miejscu niedostępnym dla chirurga z dużym guzem. Po usunięciu gwiaździaka często dochodzi do nawrotu guza, który pojawia się w ciągu dwóch lat po operacji. Im wcześniej guz zostanie wykryty, tym korzystniejsze rokowanie dla jego leczenia..

Leczenie gwiaździaka w szpitalu Jusupow

W szpitalu Jusupow pacjenci mogą przejść diagnostykę i leczenie gwiaździaka.

Szpital wyposażony jest w innowacyjny sprzęt diagnostyczny do świadczenia wszelkich usług diagnostycznych. Na konsultację z onkologiem możesz zapisać się telefonicznie lub poprzez formularz rejestracyjny na stronie. Lekarz koordynujący odpowie na wszystkie pytania.

Prognoza

Po chirurgicznym usunięciu guzowatych postaci gwiaździaka może wystąpić długotrwała remisja (ponad dziesięć lat). Rozproszone gwiaździaki charakteryzują się częstymi nawrotami, nawet po leczeniu skojarzonym.

W przypadku glejaka wielopostaciowego średnia długość życia pacjenta wynosi jeden rok, z gwiaździakiem anaplastycznym mózgu - około pięciu lat.

W innych typach gwiaździaków średnia długość życia jest znacznie dłuższa; po odpowiednim leczeniu wracają do pełnego życia i normalnej pracy.

Artykuły O Białaczce