Witryna zawiera podstawowe informacje wyłącznie w celach informacyjnych. Diagnozę i leczenie chorób należy prowadzić pod okiem specjalisty. Wszystkie leki mają przeciwwskazania. Wymagana konsultacja specjalistyczna!

Złośliwe guzy nienabłonkowe (mięsaki) kończyn ludzkiego ciała są diagnozowane znacznie częściej niż w innych narządach i tkankach. W zdecydowanej większości przypadków mięsaki kończyn są jednostronne i obejmują tylko jedną nogę lub ramię.

W zależności od lokalizacji guza, jego wielkości i progresji objawy kliniczne będą się różnić. Ponadto te cechy guza w każdym indywidualnym przypadku są klasyfikowane zgodnie ze światowymi standardami. Ta klasyfikacja jest obowiązkowa przy ustalaniu diagnozy nowotworów złośliwych i musi być zapisana w historii medycznej pacjenta. Co oznaczają te cyfry i litery??

Międzynarodowa klasyfikacja nowotworów złośliwych

Stopień złośliwości mięsaka, ustalony na podstawie badania tkanki pod mikroskopem:

 • GX - nie można określić stopnia zróżnicowania komórek;
 • G1 - guz jest silnie zróżnicowany;
 • G2 - guz jest średnio zróżnicowany;
 • G3 - guz jest słabo zróżnicowany;
 • G4 - guz jest niezróżnicowany.

Różnicowanie komórek to z grubsza rzecz biorąc umiejętność dokładnego określenia, jaką funkcję pełni dana komórka i do jakiego narządu lub tkanki należy. To znaczy zdolność zrozumienia, czy jest to komórka mięśniowa, tkanka łączna, kość, chrząstka itp. Główną cechą degeneracji komórek nowotworowych jest utrata ich funkcjonalnej przynależności..

Im niższy stopień zróżnicowania komórek nowotworowych, tym bardziej złośliwy jest ten mięsak. Oznacza to, że istnieje duże ryzyko wczesnych przerzutów, zarówno do otaczających, jak i odległych narządów i tkanek. Ponadto im wyższa złośliwość guza, tym szybciej rośnie, tym częściej rośnie zdrowa tkanka, mieszając się z normalnymi komórkami i tym szybciej rozwija się choroba.

Ocena guza pierwotnego:
1. TX - nie można ocenić guza pierwotnego.
2.T0 - nie stwierdzono guza pierwotnego.
3. T1 - guz ma 5 cm w największym wymiarze:

 • T2a - guz jest zlokalizowany powierzchownie;
 • T2b - guz znajduje się głęboko w tkankach.

Ocena zajęcia regionalnych węzłów chłonnych:
 • NX - nie można ocenić stanu regionalnych węzłów chłonnych;
 • N0 - brak przerzutów w regionalnych węzłach chłonnych;
 • N1 - obecność przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych potwierdzona histologicznie.

Ocena obecności odległych przerzutów:
 • MX - nie można ocenić obecności odległych przerzutów;
 • M0 - odległe przerzuty są nieobecne;
 • Ml - rozpoznaje się odległe przerzuty.

W rezultacie diagnoza guza może wyglądać następująco: G3, T1a, N0, M0. Oznacza to, że mięsak ten ma niewielkie rozmiary, jest zlokalizowany powierzchownie, nie ma jeszcze przerzutów ani do węzłów chłonnych, ani do innych narządów, a jego komórki są w niewielkim stopniu zróżnicowane..

Mięsak kończyn dolnych

Mięsak biodra

Mięsaki stawu biodrowego mogą być pierwotne lub wtórne. Oznacza to, że mogą rozwijać się zarówno bezpośrednio z tkanek górnej części nogi, jak i być przerzutami z innych obszarów dotkniętych guzem. Dość często mięsaki z następujących przerzutów do kości i tkanek miękkich uda:

 • narządy jamy miednicy;
 • układ moczowo-płciowy;
 • kręgosłup krzyżowo-guziczny.

Ponadto lokalizacja guza uda jest bardzo częsta w przypadku mięsaka Ewinga, o czym mowa w osobnym artykule..
Osteosarcoma biodra
Mięsak kości nogi, zwłaszcza kości udowej, jest dość często rozpoznawany. W wielu przypadkach choroba ta obejmuje staw biodrowy lub kolanowy w procesie patologicznym, a także szybko rozprzestrzenia się na otaczające tkanki miękkie.

Klinicznie, kostniakomięsak biodra nie objawia się natychmiast. Ze względu na to, że mięśnie otaczające kość udową są bardzo masywne, nowotwór powstający z tkanki kostnej może być przez długi czas całkowicie niewidoczny. Zwykle taki guz wygląda jak mięsakowy węzeł kostny, ale w niektórych przypadkach rozwija się w typie okołosłupowym, rozprzestrzeniając się wzdłuż powierzchni kości podłużnej. W przypadku zajęcia powierzchni chrzęstnych sąsiednich stawów dochodzi do chrzęstniakomięsaka biodrowego. Ze względu na osłabienie struktury tkanki kostnej przez rosnący guz, u takich pacjentów bardzo często dochodzi do złamań kości udowej..

Guz kości udowej w większości przypadków jest formą bezbolesną. Jednak, podobnie jak wszystkie kostniakomięsaki, ma tendencję do szybkiego wzrostu. Kiedy nowotwór zaczyna uciskać blisko zlokalizowane ścieżki nerwowe, pojawia się ból. W przypadku mięsaka biodra to uczucie bólu może rozprzestrzeniać się na całą kończynę dolną, aż do palców stóp..

Ponadto rosnący guz nacieka lub obkurcza naczynia krwionośne nogi. W przypadku uszkodzenia łożyska tętniczego pacjent skarży się na chłód kończyny, bladość, a także na rozwój zaburzeń troficznych w postaci owrzodzenia w czasie. Ucisk naczyń żylnych nogi szybko prowadzi do zastoju krwi żylnej, masywnego obrzęku kończyny dolnej itp..

Ponadto guz ten charakteryzuje się objawami ogólnego zatrucia organizmu:

 • słabość;
 • letarg;
 • szybka męczliwość;
 • sporadycznie - niewielkie wzrosty temperatury ciała;
 • utrata apetytu i masy ciała itp..

Osteosarcoma biodra charakteryzuje się dość dużą złośliwością i tendencją do wczesnych przerzutów. Rozprzestrzenia się najpierw w węzłach chłonnych miednicy, pachwinowych i podkolanowych, a następnie na bardziej odległe narządy i tkanki.

Mięsak tkanek miękkich uda
Nowotwory powstałe z jakiejkolwiek nienabłonkowej tkanki uda są klasyfikowane jako mięsaki. To może być:

 • włókniakomięsaki, które rozwijają się z warstw tkanki łącznej tkanki mięśniowej;
 • naczyniakomięsaki powstające z komórek podtrzymujących naczynia;
 • neurosarcomas, które wywodzą się z komórek okładzinowych dróg nerwowych itp..

Mięsak tkanek miękkich uda wygląda jak bezbolesna masa. Jeśli znajduje się stosunkowo płytko, to już we wczesnych stadiach można go zobaczyć gołym okiem. Jeśli guz jest ukryty pod dużą liczbą mięśni i tkanek, jego rozwój będzie praktycznie niewidoczny, dopóki nie stanie się znaczący.

Taki guz rośnie bardzo szybko - w ciągu kilku miesięcy, a czasem tygodni. W przeciwieństwie do kostniakomięsaka biodra, pojawienie się guza w tkankach miękkich może być poprzedzone bólem i napięciem w tej okolicy. Nad miejscem lokalizacji mięsaka skóra rozciąga się, zaczyna świecić, wzór naczyniowy staje się na niej wyraźnie widoczny.

W zależności od dokładnej lokalizacji nowotwór ten może również zaburzać przewodnictwo dróg nerwowych i uciskać naczynia krwionośne. W takim przypadku objawy będą w dużej mierze przypominać kliniczne objawy kostniakomięsaka biodra..

Mięsak kolana

Klęska stawu kolanowego przez nienabłonkowy nowotwór złośliwy jest najczęściej wtórna - tj. guz daje tu przerzuty do innych narządów i tkanek, głównie w okolicy miednicy. Ponadto węzły chłonne podkolanowe mogą być częstym źródłem wtórnych guzów stawu kolanowego. Z uwagi na to, że w stawie kolanowym są bogato reprezentowane zarówno tkanki kostne, jak i chrzęstne, mogą w nim występować kostniakomięsaki i chrzęstniakomięsaki..

Objawy kliniczne zmian nowotworowych stawu kolanowego objawiają się przede wszystkim ostrym naruszeniem jego funkcji. Jeśli mięsak kolana rozwija się i rośnie w jamie stawu kolanowego, wówczas na jego najwcześniejszych etapach mogą wystąpić trudności w poruszaniu się w nim, a także zespół bólowy. Jeśli wzrost guza jest skierowany na zewnątrz, w kierunku skóry, wówczas ta zaokrąglona formacja szybko zaczyna objawiać się wizualnie. Powłoki skórne zmieniają nam swój wygląd, a sam guz można łatwo wykryć dotykiem..

Guz stawu kolanowego może wpływać na aparat ścięgnisto-więzadłowy, uszkadzając i niszcząc więzadła, co również prowadzi do szybkiej utraty funkcji kończyny. Ponadto prawie w każdym przypadku prędzej czy później powierzchnie stawowe kolana są bezpośrednio niszczone. Uniemożliwia to podparcie kontuzjowanej kończyny i blokuje jakikolwiek ruch w dotkniętym stawie. Powiększając się, mięsak kolana szybko zaczyna nakładać się na małe przestrzenie, przez które przechodzą naczynia krwionośne i nerwy. Objawia się to rozprzestrzenianiem się bólu w dół kończyny, a także obrzękiem, niedożywieniem i ukrwieniem dolnych partii nogi.

Mięsak goleni

Osteosarcoma podudzia
Manifestacja złośliwego nienabłonkowego guza kości podudzia będzie w dużej mierze zależeć od jego dokładnej lokalizacji. Jeśli mięsak znajduje się z tyłu kości podudzia, może ukrywać się przez dość długi czas pod masywną warstwą grupy mięśnia brzuchatego łydki. Jeśli nowotwór znajduje się na przedniej powierzchni podudzia, to nawet wzrost mięsaka zgodnie z typem okołoporodowym (to znaczy wzdłuż korpusu kości) pojawi się tak szybko, jak to możliwe w postaci wyraźnie widocznej elewacji. Skóra nad guzem rozciąga się i zmienia kolor.

Osteosarcoma podudzia dość często atakuje zarówno kość strzałkową, jak i piszczelową, szybko rozprzestrzeniając się z jednej na drugą. Ponadto guz ten jest w stanie zaatakować i zniszczyć błonę tkanki łącznej między tymi kośćmi, osłabiając je i powodując częściowe złamania..

Zespół bólowy w przypadku mięsaków kości podudzia we wczesnym stadium jest nietypowy. Pojawia się tylko wtedy, gdy już dość duży guz zaczyna ściskać nerwy i przepływające w pobliżu naczynia. Objawia się bólem stopy i palców u nóg, rozwojem obrzęku i pojawieniem się zaburzeń troficznych poniżej miejsca lokalizacji nowotworu.

Mięsak tkanek miękkich łydki
Podobnie jak w przypadku uda, mięsaki tkanek miękkich podudzia mogą być zlokalizowane powierzchownie i głęboko (w przypadku uszkodzenia odcinka tylnego). W pierwszym przypadku ich występowanie rozpoznaje się na dość wczesnym etapie. W drugim przypadku, zanim guz ujawni się wizualnie, pacjent może przez jakiś czas skarżyć się na niewyraźne pękanie lub ciągnące bóle podudzia..

W przypadku takich złośliwych nowotworów, jak również innych mięsaków kończyn charakterystyczny jest zespół „drobnych objawów” obejmujący wszystkie przejawy narastającego zatrucia organizmu:

 • letarg i zmęczenie;
 • bezprzyczynowa słabość;
 • niski wzrost temperatury ciała;
 • utrata apetytu;
 • nudności;
 • tracić na wadze;
 • anemiczność itp..

W zależności od umiejscowienia i pochodzenia guza, w miarę wzrostu, naczynia i nerwy dochodzące do stopy zaczynają się przesuwać i ściskać. Powoduje to rozwój obrzęku stóp, zaburzenia ruchu palców u nóg, pojawienie się w nich bólu i zmian wrażliwości, a także owrzodzeń troficznych..

Mięsak stopy

Osteosarcoma stopy
Złośliwy nowotwór pochodzenia kostnego stopy bardzo szybko objawia się wizualnie. Wyjaśnia to fakt, że w najdalszej części kończyny dolnej dużego guza po prostu nie ma gdzie niezauważalnie rosnąć.

Zespół bólowy jest na pierwszym planie wśród klinicznych objawów kostniakomięsaka stopy. Jest to związane z tym, że stopa podczas chodzenia ma bardzo duże obciążenie. Oznacza to, że nawet najmniejsze zakłócenia i zmiany w jego anatomii kości od razu wpłyną na otaczające tkanki miękkie, bogate we włókna nerwowe. Ponadto mięsak stóp często dotyka kości i chrzęstnych powierzchni stawu skokowego, co również bardzo szybko prowadzi do najpierw ograniczenia ruchu w nim, a następnie do ich całkowitej niemożności, której towarzyszy ból.

Ze względu na anatomiczną bliskość nerwów, naczyń krwionośnych i więzadeł stopy do tworzących ją kości kostniakomięsak szybko je rozwija, powodując objawy charakterystyczne dla guzów tkanek miękkich.

Mięsak palców stóp i tkanek miękkich stopy
Rozwój procesu nowotworowego w tkankach miękkich stopy również staje się dość szybko zauważalny. Dotyczy to szczególnie palców kończyn dolnych. Mięsak, który się na nich pojawił, jest prawie natychmiast widoczny gołym okiem w postaci okrągłego lub owalnego występu. Powyżej miejsca lokalizacji nowotworu obserwuje się zmiany skórne, częste są krwotoki z uszkodzonych naczyń, uszkodzenie dróg nerwowych, co prowadzi do pojawienia się owrzodzeń troficznych.

Pacjent z tą chorobą bardzo wcześnie zaczyna odczuwać ból stopy. Ponadto funkcja podporowa stopy jest szybko zaburzona, co w miarę rozwoju guza uniemożliwia normalne chodzenie..

Mięsak kończyn górnych

Mięsak barku

W narządach i tkankach barku najczęściej stwierdza się wtórne mięsaki, to znaczy przerzuty z innych ognisk nowotworu. Ułatwia to dość duża liczba regionalnych węzłów chłonnych zlokalizowanych w tym obszarze:

 • podżuchwowy;
 • podjęzykowy;
 • pod- i nadobojczykowe;
 • śródpiersia;
 • pachowy itp.

Mięsaki rozprzestrzeniają się w okolicy barku ręki z powodu guzów głowy i szyi, klatki piersiowej, gruczołów sutkowych, kręgosłupa piersiowego i szyjnego. W niektórych przypadkach obserwuje się również odległe przerzuty z innych obszarów ludzkiego ciała..

Mięsak kości dłoni
Złośliwy guz w kości ramiennej jest często konsekwencją rozprzestrzeniania się złośliwego procesu z tułowia. Początkowo choroba ta nie ma wyraźnych objawów klinicznych. Węzeł mięsakowy stopniowo rozwija się i rośnie pod grubością tkanki mięśniowej lub zaczyna się rozprzestrzeniać okołokrotnie - wzdłuż korpusu kości. Ale ze względu na szybki wzrost wielkości guza w wielkości mięsaka kości ramiennej, wkrótce zaczyna ściskać i uszkadzać naczyniowe i nerwowe formacje barku.

Ponadto mięsak kości ramiennej znacznie osłabia struktury kostne podczas swojego wzrostu. Prowadzi to do częstych złamań barku, które występują na tle nawet najdrobniejszych kontuzji..

Kiedy guz rośnie w górę ramienia, jako pierwszy cierpi splot ramienny, który unerwia całą kończynę górną. Ucisk ścieżek nerwowych prowadzi do pojawienia się bólu ręki, który rozprzestrzenia się na czubki palców. Ponadto występują zaburzenia wrażliwości. Może to objawiać się pełzaniem, pieczeniem, drętwieniem itp. Również uszkodzenie splotu ramiennego i nerwów przechodzących w okolicy ramiennej powoduje naruszenie funkcji motorycznych ręki:

 • kończyna górna stopniowo traci siłę;
 • narastające osłabienie pojawia się w stawach i mięśniach;
 • drobne zdolności motoryczne palców dłoni są zaburzone;
 • trudno jest trzymać różne przedmioty w dłoni i nimi manipulować.

Często staw barkowy jest również zaangażowany w proces patologiczny. Przejawia się to postępującym wzrostem bólu u niego i ograniczeniem swobody ruchów. Podniesienie ręki do góry, cofnięcie jej do góry staje się trudne i bolesne, a zaburzenia te z czasem nasilają się.

Mięsak tkanek miękkich dłoni
Nowotwory złośliwe tkanek miękkich barku mogą powstawać z warstw mięśni tkanki łącznej, komórek ściany naczyniowej, komórek nerwowych podtrzymujących itp. Najczęściej takie mięsaki szybko się objawiają. Nawet we wczesnych stadiach rozwoju choroby pacjenci skarżą się na miejscowy ból w miejscu powstania guza.

Mięsak tkanek miękkich barku rośnie niezwykle szybko, dlatego już po kilku tygodniach można go zobaczyć gołym okiem. Zwykle wygląda jak klasyczny wypukłość guza ze zmianą skóry nad nim. Ucisk szybko rosnącego guza nerwów prowadzi do zaburzenia czynności motorycznej i czuciowej w całej kończynie. Uszkodzenie łożyska naczyniowego powoduje zimne trzaskanie i drętwienie palców, a także obrzęk dłoni.

Mięsak łokcia

W łokciu przebiega wiele szlaków nerwowych i naczyń krwionośnych, które odpowiadają za odżywienie i unerwienie odcinków przedramienia. Znajdują się one bardzo blisko, w kilku wolnych przestrzeniach i kanałach. Dlatego mięsak łokcia, nawet jeśli jest mały, w taki czy inny sposób, koniecznie uszkadza wszystkie te formacje.

Złośliwa formacja w łokciu natychmiast zaczyna niszczyć sam staw. Objawia się to narastającym zespołem bólowym podczas zginania lub prostowania ramienia. Z biegiem czasu narośle nowotworowe obejmują coraz większy obszar powierzchni stawowych i zaczynają przenikać do przestrzeni stawowej, tworząc w niej dodatkowe narośla. Ból podczas ruchów łokcia w takiej sytuacji staje się bardzo ostry, a to prowadzi do wyraźnego ograniczenia ruchów ramienia.

Mięsak przedramienia

Osteosarcoma przedramienia
Podobnie jak podudzie, przedramię składa się z dwóch kości: kości promieniowej i łokciowej. Są połączone membraną składającą się z tkanki łącznej. Złośliwe nienabłonkowe formacje kości przedramienia mogą wystąpić na jednej z jego dwóch kości, ale najczęściej bardzo szybko rozprzestrzeniają się na sąsiednie.

Niszczenie wewnętrznej struktury kości przez rosnący guz, a także łącząca je błona, prowadzi do częstych złamań kości przedramienia. Takie patologiczne złamania mogą być wynikiem najdrobniejszych urazów, a czasami mogą nawet wystąpić po prostu przy wysiłku mięśni dłoni. Tłumaczy to fakt, że kości przedramienia są stosunkowo cienkie, co oznacza, że ​​są one bardzo szybko niszczone na całą głębokość przez szybko rosnący guz.

Wizualnie mięsak kości przedramienia również pojawia się wystarczająco wcześnie. Najczęściej wygląda jak wybrzuszony mięsakowy węzeł, nad którym obserwuje się zmianę w skórze. Jedynym wyjątkiem może być mięsak okostnej kości przedramienia, który rośnie wzdłuż okostnej, wzdłuż kości.

Obraz kliniczny guzów osteogennych przedramienia jest początkowo słaby. Ale już w bardzo niedalekiej przyszłości mięsak, który rośnie, zaczyna ściskać naczynia i nerwy przechodzące do dłoni. Objawia się zespołem bólowym, obrzękiem, upośledzoną wrażliwością i aktywnością ruchową ręki. Przede wszystkim dotyczy to palców dłoni:

 • pacjent stopniowo traci zdolność zginania i rozpinania ich;
 • siła zaciskania dłoni w pięść stopniowo maleje;
 • w palcach występuje uczucie gęsiej skórki, mrowienia lub drętwienia;
 • niemożliwe staje się wykonywanie nimi precyzyjnych i małych ruchów.

Mięsak tkanek miękkich przedramienia
Podobnie jak mięsaki kości, mięsaki tkanek miękkich przedramienia szybko stają się widoczne gołym okiem. W zależności od głębokości guza, po kilku tygodniach lub miesiącach złośliwy nowotwór zaczyna unosić skórę i jest wyraźnie identyfikowany dotykiem.

W związku z tym tak szybki wzrost wielkości węzła mięsakowego prowadzi do szybkiego uszkodzenia naczyń i nerwów przedramienia. W przypadku, gdy guz wyrasta na wewnętrzną powierzchnię dłoni, najpierw zaczyna cierpieć funkcja zgięcia stawu nadgarstkowego i palców. Jeśli guz znajduje się na zewnątrz przedramienia, objawia się to naruszeniem wyprostu palców i dłoni.

Ponadto naruszenie dopływu krwi do końcowych odcinków kończyny górnej powoduje zimne trzaskanie i drętwienie palców, zmianę kształtu paznokci, a czasem pojawienie się obszarów martwicy.

Mięsak ręki

Osteosarcoma dłoni
Mięsak kości ramienia nadgarstka staje się zauważalny na najwcześniejszych etapach rozwoju. Najczęściej definiuje się go jako mały guzek na ramieniu, który zaczyna stopniowo zwiększać swój rozmiar.

Aparat kostny dłoni jest bardzo złożoną formacją anatomiczną, składającą się z wielu małych kości. Pokonanie jakiejkolwiek jego części przez proces nowotworowy natychmiast wpływa na funkcjonalną aktywność całej ręki. Ponadto, jeśli dotknięte są małe powierzchnie stawowe, szybko prowadzi to do rozwoju silnego zespołu bólowego..

W większości przypadków kostniakomięsak ręki wpływa również na staw nadgarstkowy. Ucisk już wąskich przestrzeni anatomicznych przez guz, w których przechodzą nerwy i naczynia krwionośne, które odżywiają palce dłoni, szybko prowadzi do wyraźnego zespołu tunelowego (nadgarstka). Palce dłoni tracą wrażliwość, zmniejsza się zdolność wykonywania drobnych ruchów, spada też siła skurczów mięśni. Ponadto uszkodzenie chrzęstnych powierzchni stawu nadgarstkowego bezpośrednio prowadzi do rozwoju w nim zespołu bólowego, a także do postępującego ograniczania ruchów..

Mięsak tkanek miękkich dłoni
Ręka jest obficie ukrwiona i unerwiona. Ponadto zawiera dużą liczbę małych mięśni i więzadeł odpowiedzialnych za ruch palców. Wszystkie te struktury anatomiczne mogą stać się podstawą rozwoju mięsaka..

Nowotwór złośliwy tkanek miękkich nadgarstka kończyny górnej uwidacznia się niemal natychmiast. Ciasnota i bliskość lokalizacji nerwów, więzadeł i naczyń krwionośnych ręki powoduje, że guz rośnie bardzo szybko i uszkadza jednocześnie kilka z tych struktur anatomicznych. W takich przypadkach dochodzi do złożonego naruszenia zarówno dopływu krwi, jak i odżywiania ręki oraz jej aktywności motorycznej i sensorycznej..

Mięsak palca również szybko objawia się jako charakterystyczny mięsakowy węzeł. W tej sytuacji we wczesnych stadiach rozwoju guza dotyczy tylko jednego palca. Ale takie nowotwory mają tendencję do szybkiego rozprzestrzeniania się. W szczególności mięsak palca może dawać przerzuty przez naczynia limfatyczne w górę kończyny..

Diagnostyka mięsaków kończyn

W przypadku uszkodzenia odległych części rąk i nóg, gdy guz szybko staje się widoczny wizualnie, sami pacjenci często szukają pomocy medycznej. Jeśli mięsak jest zlokalizowany głęboko w tkankach uda lub barku, jego rozpoznanie może być przypadkowe. Najczęściej takie mięsaki są wykrywane już na dość późnych etapach, kiedy zaczynają dawać przerzuty do innych narządów i tkanek, i obserwuje się szczegółowy obraz kliniczny.

Diagnostyka wykorzystuje metody tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Ostateczną diagnozę podejmuje się po pobraniu próbki tkanki z ogniska guza i zbadaniu jej pod mikroskopem.

Leczenie mięsaków kończyn

Główną metodą leczenia mięsaków kończyn jest operacja. Najczęściej procedura ta polega na usunięciu guza poprzez wycięcie dotkniętej części ręki lub nogi. Ponadto konieczne jest dokładne zbadanie pacjenta pod kątem obecności przerzutów guza w węzłach chłonnych i innych narządach lub tkankach. W przypadku wykrycia dodatkowych ognisk złośliwych nowotworów wskazane jest ich usunięcie.

Stosowane są również metody radioterapii i chemioterapii. Indywidualnie dobrane przebiegi takich efektów stosuje się zarówno w okresie przedoperacyjnym, jak i po operacji w celu zapobiegania ewentualnym nawrotom..

Autor: Pashkov M.K. Koordynator projektów merytorycznych.

Dlaczego mięsak nóg jest niebezpieczny?

Formacja mięsakowa jest powszechną patologią złośliwą, charakteryzującą się agresywnym przebiegiem. Choroba najczęściej dotyka jednej kończyny górnej lub dolnej. Ze względu na poważne zagrożenie życia ważne jest, aby w odpowiednim czasie zidentyfikować guz nawet w początkowej fazie.

Zadowolony
 1. Co to jest
 2. Lokalizacja
 3. Powody
 4. Objawy kliniczne
  1. Mięsakowe uszkodzenie stawu biodrowego
  2. Nowotwór kości udowej
  3. Problemy z kolanem
  4. Mięsak goleni
  5. Tworzenie się guza na stopie
 5. Diagnostyka
 6. Leczenie
 7. Komplikacje
 8. Prognoza
 9. Zapobieganie

Co to jest

Mięsak może powstać w każdym narządzie, ale najczęściej ten typ raka dotyka kończyn dolnych. Rozległy nowotwór złośliwy o charakterze nienabłonkowym charakteryzuje się powolną progresją, przedłużonym bezobjawowym przebiegiem.

Jeśli choroba zostanie rozpoczęta, guz wrasta w sąsiednie struktury tkanek, deformując je, tworząc przerzuty do płuc i wątroby. Ponadto ta patologia ma skłonność do nawrotów, dlatego nawet po odpowiedniej terapii mięsak często pojawia się ponownie.

Lokalizacja

Złośliwe formacje nóg rozwijają się z tkanki miękkiej, elementów kostnych. Na kończynach dolnych proces nowotworowy obejmuje staw biodrowy lub kolanowy, kość udową, podudzie, stopę.

Mięsak dzieli się na pierwotny i wtórny. Patologia czasami obejmuje struktury mięśni, naczyń krwionośnych, stawów, ścięgien lub tłuszczu.

W zależności od lokalizacji i struktury choroba dzieli się na następujące typy:

 • Osteosarcoma rozwijająca się z elementów kostnych.
 • Chondrosarcoma - z chrząstki.
 • Fibrosarcoma - z tkanki łącznej.
 • Mięsak Ewinga, zlokalizowany na końcu długich kości nóg.
 • Naczyniakomięsak powstający z naczyń krwionośnych.
 • Liposarcoma - z komórek tłuszczowych.
 • Wada maziowa - z torebek stawowych.
 • Lymphosarcoma - z węzłów chłonnych.

Należy również wyróżnić włókniakomięsaka skóry. Choroba ta powstaje z elementów tkanki łącznej i skóry..

Powody

Nie ma konkretnych przyczyn pojawienia się procesu patologicznego. Jednak prawdopodobieństwo powstania choroby jest znacznie zwiększone przez takie czynniki prowokujące, jak:

 • Długotrwała ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe.
 • Efekty radioterapii.
 • Dziedziczna predyspozycja.
 • Narażenie na promieniowanie.
 • Infekcja krwi różnymi wirusami, obecność zakaźnych ognisk.
 • Obecność łagodnych lub przedrakowych wad.
 • Szkodliwe działanie, regularny kontakt z chemikaliami, produktami ropopochodnymi.
 • Patologie autoimmunologiczne.
 • Skutki rakotwórczego azbestu, kobaltu lub niklu.

Mięsak często występuje również z powodu zaburzeń hormonalnych w okresie dojrzewania lub długotrwałego palenia przez kilkanaście lat.

Objawy kliniczne

Objawy zależą od stopnia procesu patologicznego, lokalizacji guza. Mimo to, przy każdym mięsaku, pacjent cierpi na ogólne osłabienie, złe samopoczucie, szybkie zmęczenie i wyczerpanie. Nowotwory te są zaopatrzone w osobistą sieć naczyniową, przez co inne struktury otrzymują niewystarczającą ilość tlenu..

Mięsakowe uszkodzenie stawu biodrowego

Mężczyźni często mają podobny problem. Ten typ mięsaka postępuje szybko, wcześnie daje przerzuty i przebiega niezwykle agresywnie. We wczesnych stadiach guz stawu biodrowego jest trudny do zdiagnozowania.

W miarę postępów pacjenta pacjent zaczyna odczuwać narastający zespół bólowy, którego nie można powstrzymać środkami przeciwbólowymi i naruszenie ruchomości stawowej. Duży guz ściska, wypiera sąsiednie tkanki, ściska naczynia krwionośne, atakuje włókna nerwowe, przez co ból promieniuje na inne części nogi.

Nowotwór kości udowej

W większości przypadków taka mięsakowa formacja powstaje w wyniku przerzutów z miednicy małej lub układu moczowo-płciowego. Najczęściej na biodro choruje kostniakomięsak lub mięsak Ewinga..

Ta forma choroby jest szeroko rozpowszechniona. Z powodu ucisku naczyń kończyny dolne bledną, stają się zimne.

W późniejszych stadiach na nogach pojawiają się owrzodzenia troficzne, rozległy obrzęk i przekrwienie żył. Pacjent cierpi również na hipertermię, utratę wagi, brak apetytu, osłabienie.

Problemy z kolanem

Pojawia się nowotwór stawu kolanowego z przerzutami guzów do węzłów chłonnych podkolanowych i narządów miednicy. Ze względu na obecność struktur kostnych i chrzęstnych mogą tu występować zarówno kostniakomięsaki, jak i chrzęstniakomięsaki..

Choroba ta objawia się ostrymi naruszeniami funkcjonalności stawu, bolesnymi odczuciami, zmianami skórnymi, uszkodzeniem więzadeł i ścięgien, ściskaniem naczyń krwionośnych i nerwów, przez co tkanki nogi są słabo odżywione. Jeśli wada rośnie na zewnątrz, nowotwór jest wyczuwalny przy badaniu palpacyjnym..

Mięsak goleni

Bolesne odczucia pojawiają się już w późniejszych fazach, kiedy przewody naczyniowe i nerwowe są zaciśnięte. W rezultacie ból promieniuje na stopę i palce. Inny rodzaj patologii powoduje zaburzenia troficzne skóry, obrzęk dotkniętej kończyny.

Jeśli guz uderzył w ścianę przednią, można go wyczuć już na początkowym etapie, podczas gdy za defektem przez długi czas chowa się w mięśniach łydki.

Wraz z rozwojem choroby pojawia się niedokrwistość, hipertermia, pacjent nagle traci na wadze, ruch palców zostaje zakłócony, a wrażliwość zostaje utracona.

Tworzenie się guza na stopie

Złośliwe struktury kości są rozpoznawane wcześnie, ponieważ we wczesnym stadium powodują silny ból. Wraz z rozwojem powikłań mięsak wrasta w staw skokowy, powodując silny zespół bólowy, upośledzenie motoryczne. Uszkodzenia tkanek miękkich stopy są natychmiast zauważalne, pokryte wrzodziejącymi zmianami, zmieniają kolor skóry.

Diagnostyka

Za główną metodę wykrywania mięsaków nóg uważa się biopsję i badanie histologiczne pobranej próbki biologicznej. Jako metody dodatkowe stosuje się obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego i pozytonową tomografię emisyjną, laboratoryjne badania krwi, badania radioizotopowe..

Ponadto konieczna jest konsultacja z onkoortopedą, poddanie się stopniowaniu, ponieważ rokowanie terapii zależy od stopnia rozprzestrzeniania się procesu złośliwego, obecności przerzutów.

Leczenie

Główną metodą terapeutyczną jest operacja. Usunięcie nowotworu przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym. Podczas zabiegu lekarz usuwa patologiczne i sąsiadujące zdrowe tkanki. Ma to na celu zapobieganie nawrotom..

Amputacja kończyny dolnej występuje, gdy proces onkologiczny rozprzestrzenił się na dużą część nogi. Taka radykalna manipulacja jest skuteczna w wykluczaniu wtórnej choroby w regionalnych węzłach chłonnych..

Jako metody dodatkowe stosuje się chemioterapię i radioterapię. Przed zabiegiem operacyjnym radioterapia poprawia stan pacjenta, a radioterapia po zabiegu zmniejsza ryzyko ponownego pojawienia się mięsaka.

Czasami substancje cytostatyczne regularnie wprowadzane do organizmu niszczą przerzuty. Po usunięciu guza pacjent co roku musi być badany przez onkologa w celu wykrycia nawrotu w czasie.

Komplikacje

Pomimo powolnego postępu, nowotwór mięsakowy jest uważany za agresywny, wrastający w zdrowe struktury tkankowe i dający przerzuty. Kiedy naczynia krwionośne są uciskane przez duży guz, dotknięta kończyna blednie, pacjent odczuwa zimno w nodze.

Jeśli węzły nerwowe lub włókna są ściśnięte, pojawia się wyraźny zespół bólowy, promieniujący do stopy, palców, uda. Tak silnego bólu nie łagodzą leki przeciwbólowe, co znacznie pogarsza jakość życia pacjenta. Mięsak powoduje również owrzodzenia troficzne, krwawienia.

Prognoza

Prognoza pięcioletniego przeżycia z odpowiednim i złożonym leczeniem w odpowiednim czasie wynosi 75% i jest uważana za korzystną. W wyniku tej terapii pacjent wymaga rehabilitacji ortopedycznej..

Na końcowych etapach rokowanie jest już negatywne, ponieważ pojawiają się przerzuty różnych narządów. W takim przypadku całe leczenie ma na celu wyeliminowanie objawów..

Zapobieganie

Nie ma specjalnych środków zapobiegawczych, które chroniłyby przed mięsakiem nóg. Aby zmniejszyć wpływ czynników prowokujących, należy niezwłocznie leczyć patologie wirusowe i zakaźne, a podczas pracy z azbestem, niklem lub kobaltem należy stosować sprzęt ochronny.

Ponadto długotrwała ekspozycja na światło słoneczne lub w solarium znacznie zwiększa ryzyko rozwoju nie tylko guzów mięsakowych, ale także innych procesów nowotworowych. Dlatego latem nie należy długo opalać się i stosować filtry przeciwsłoneczne.

Mięsak kończyn dolnych jest częstą chorobą złośliwą, charakteryzującą się powolnym wzrostem, ale agresywnym przebiegiem. Najczęściej choroba daje przerzuty do różnych ważnych narządów, dlatego ważne jest wykrycie patologii na wczesnym etapie rozwoju.

Zdjęcie mięsaka nogi

Guzy nienabłonkowe są zlokalizowane głównie w kończynach dolnych. Mięsak kończyn dolnych w swojej budowie histologicznej może wywodzić się z tkanek miękkich lub struktur kostnych.

Przyczyny i czynniki ryzyka

Zmiany mięsakowe kończyn dolnych mogą być pierwotne lub wtórne. Wiarygodny powód rozwoju pierwszej grupy patologii nie jest znany. Zmiany przerzutowe tej lokalizacji z reguły powstają w wyniku rozprzestrzeniania się onkologii narządów miednicy, układu moczowego i rozrodczego.

Czynniki ryzyka obejmują:

Narażenie na promieniowanie jonizujące i ultrafioletowe. Złe odżywianie. Ogólnoustrojowe obniżenie odporności. Częste infekcje wirusowe i bakteryjne. Częste urazy nogi.

Objawy mięsaka nóg

Oznaki choroby zależą od lokalizacji guza.

Mięsak kości udowej kości nogi

Patologia kości z reguły pozostaje niezauważona przez długi czas. Wynika to z dużej masy pobliskich mięśni, które ukrywają stwardnienie kostniaka. Z biegiem czasu guz objawia się występowaniem tkanek miękkich, napadami bólu i upośledzeniem funkcji motorycznej. Zaangażowanie stawów biodrowych lub kolanowych w proces onkologiczny znacznie ogranicza mobilność chorego na raka.

Zobacz też: Osteoma - zdjęcie. Jak wygląda osteoma??

Mięsak tkanek miękkich nogi

Ten wariant mięsaka obejmuje kilka rodzajów nowotworów złośliwych:

Fibromyosarcoma to onkologiczna formacja włókien mięśniowych i tkanki łącznej. Naczyniakomięsak to mutacja w komórkach naczyń krwionośnych, która przekształca się w złośliwe nowotwory. Nerwiakomięsak to onkologiczne uszkodzenie pochewki zakończeń nerwowych. Ta choroba objawia się tworzeniem zaokrąglonego węzła o elastycznej konsystencji. Miękki guzek podczas badania palpacyjnego ujawnia ruchliwość.

Mięsak palucha

Ten układ formacji onkologicznej jest wykrywany stosunkowo wcześnie. Proliferacja nietypowych tkanek staje się zauważalna już na początkowych etapach. Jednocześnie pacjenci odczuwają spontaniczny ból i dyskomfort podczas chodzenia. W obszarze ogniska mutacji skóra jest przekrwiona i może krwawić.

Diagnostyka

Mięsak nóg, którego oznaki wskazują na jego złośliwy przebieg, rozpoznaje się w ten sposób:

Wizualna ocena zdeformowanego obszaru i badanie dotykowe formacji. Radiografia. Bardzo często, aby poprawić jakość badania rentgenowskiego, specjaliści uciekają się do dożylnego podawania środków kontrastowych (angiografii). Obrazowanie komputerowe i rezonans magnetyczny. Skanowanie warstwowe ciała pacjenta chorego na raka jest niezbędne do oceny wielkości guza i określenia możliwych przerzutów w regionalnych węzłach chłonnych. Procedura ultrasonograficzna. Zabieg ten przeprowadza się w przypadku zmian mięsakowych tkanek miękkich i ma na celu zbadanie wewnętrznej struktury nowotworu. Biopsja. Analiza mikroskopowa próbki biopsji pobranej metodą nakłucia jest uważana za absolutnie niezawodną metodę ustalenia ostatecznej diagnozy.

Leczenie pacjentów

Główną metodą leczenia mięsaków kończyn dolnych jest operacja. Przed przeprowadzeniem radykalnej interwencji pacjent musi przeprowadzić dokładną diagnostykę przerzutów układu limfatycznego i innych narządów wewnętrznych. Usunięcie mięsaka kończyn dolnych wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. Podczas operacji chirurg onkolog wycina nie tylko wszystkie patologiczne elementy, ale także niewielką część pobliskich zdrowych tkanek. Ta procedura usuwania ma na celu zapobieganie odległym nawrotom..

Mięsak kończyny dolnej - konieczna jest amputacja przy znacznym rozprzestrzenianiu się procesu onkologicznego. Radykalne operacje mają pozytywny wpływ tylko przy braku ognisk wtórnych w regionalnych węzłach chłonnych.

Radioterapia i chemioterapia są stosowane jako adiuwant. W szczególności napromienianie chorej kończyny dolnej w okresie przedoperacyjnym stabilizuje ogólny stan chorego i sprzyja skuteczniejszej interwencji chirurgicznej. Radioterapia po resekcji guza zmniejsza prawdopodobieństwo nawrotu.

Ogólnoustrojowe podawanie cytostatyków w niektórych przypadkach klinicznych przyczynia się do zniszczenia komórek przerzutowych.

Przeprowadzenie określonego leczenia przeciwnowotworowego obejmuje również zestaw działań służących rehabilitacji pacjentów onkologicznych. U takich pacjentów konieczne jest przeprowadzenie leczenia ortopedycznego, polegającego na przywróceniu utraconej funkcji przy pomocy protetyki. Operowani chorzy powinni również raz w roku poddać się profilaktycznemu badaniu przez onkologa. Pozwala to na wczesne wykrycie wtórnego guza nowotworowego.

Mięsak palucha

Prognoza i czego się spodziewać?

Szybka radykalna operacja mięsaka kończyn dolnych w rzeczywistości zapewnia gojenie. W wyniku takiej terapii pacjent będzie wymagał rehabilitacji ortopedycznej.

Według statystyk kompleksowe leczenie przeciwnowotworowe (chirurgia, radioterapia i leki cytostatyczne) stanowi 75% pięcioletniego przeżycia. Takie wskaźniki wskazują na stosunkowo korzystne rokowanie w tej patologii..

Należy zauważyć, że w końcowych fazach złośliwej onkologii wynik terapii jest ujemny. Wynika to z rozwoju przerzutów do odległych narządów i układów. W szczególności mięsak nóg często tworzy przerzuty do płuc. W takich przypadkach nie ma możliwości wyleczenia pacjenta. Wszelkie działania medyczne skierowane są wyłącznie do opieki paliatywnej. Jednocześnie lekarze eliminują indywidualne objawy choroby, a tym samym maksymalizują jakość życia ciężko chorego pacjenta.

Mięsaki to szczególny rodzaj nowotworów złośliwych, charakteryzujący się powstaniem z aktywnie dzielących się komórek tzw. „Niedojrzałej” tkanki łącznej różnych narządów..

Mięsaki mogą pojawiać się w kościach, chrząstkach, mięśniach i naczyniach krwionośnych. Charakterystyczną cechą tej grupy nowotworów jest agresywność, szybki przebieg i skłonność do nawrotów. Choroba jest trudna do leczenia i często ma złe rokowania..

Ciekawie będzie wiedzieć, jak wygląda mięsak dla wszystkich osób monitorujących swoje zdrowie: jest to konieczne do szybkiego wykrycia początkowych objawów choroby. W przypadku mięsaków znaczenie wczesnej diagnozy jest jeszcze bardziej istotne niż w przypadku typowych nowotworów..

Wszystkie informacje na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i NIE SĄ wskazówką do działania! Tylko LEKARZ może dostarczyć DOKŁADNĄ DIAGNOZĘ! Prosimy NIE leczyć się samodzielnie, ale umówić się na wizytę u specjalisty! Zdrowie dla Ciebie i Twoich bliskich! Nie poddawaj się

Rozważmy bardziej szczegółowo główne typy mięsaków.

Kaposi

Mięsak Kaposiego jest złośliwą zmianą skórną i błon śluzowych. Choroba rozwija się w trzech głównych postaciach: w pierwszej choroba dotyka osoby starsze i rozwija się głównie na skórze kończyn dolnych, w drugiej dotyka dzieci i młodzież zamieszkującą część równikową Afryki, w trzeciej występuje u chorych na AIDS, a także nosicieli wirusa niedoboru odporności.

W niektórych przypadkach choroba dotyka również osoby, które przeszły operację przeszczepu nerki: ten kliniczny typ mięsaka jest często odwracalny i można go zatrzymać na czas.

Zdjęcie: mięsak Kaposiego

W początkowej fazie mięsak tego typu wygląda jak plama na skórze o czerwonym (lub niebieskawym) kolorze: około miesiąca po pojawieniu się pierwszego nowotworu pojawiają się inne, a ogólne objawy również się pogarszają.

Zdjęcie: etap wstępny

U osób z HIV ta patologia rozwija się w ponad połowie przypadków. Ten typ choroby charakteryzuje się jasnością wysypek skórnych i ich obfitością..

Początkowe objawy epidemicznego mięsaka Kaposiego najczęściej pojawiają się na twarzy. Choroba ma charakter szybki, proces niezmiennie obejmuje węzły chłonne i narządy wewnętrzne.

Mięsak kości

Mięsak kości może wystąpić w dowolnej części ciała - na kończynach dolnych, na kościach barkowych, na tkance kostnej kręgosłupa, na ramieniu. Dość często mięsak kości rozwija się na szczęce, stopniowo zagłębiając się w tkankach twarzy i deformując czaszkę.

Leczenie mięsaka kości jest trudne ze względu na szybki postęp choroby. Guzy zlokalizowane daleko od dużych naczyń krwionośnych lub ważnych narządów można usunąć chirurgicznie. W innych przypadkach leczenie ma charakter paliatywny..

Zdjęcie: Mięsak kości

Delikatna chusteczka

Mięsaki tkanek miękkich są najbardziej złośliwymi i przemijającymi ze wszystkich rodzajów mięsaków..

Rak tego typu szybko daje hematogenne przerzuty i nawet w przypadku szybkiego wykrycia i usunięcia ma tendencję do nawrotu - pojawiają się ponownie.

Mięsaki tego typu mogą pojawiać się w każdym miejscu ciała, w którym występuje tkanka miękka - w mięśniach, ścięgnach, tkance tłuszczowej. Najczęstszym obszarem lokalizacji jest kończyna dolna, czyli udo. Mięsak stawu biodrowego może być wywołany urazem nogi, promieniowaniem lub kontaktem z czynnikami rakotwórczymi.

Na szczęście te guzy są rzadkie. Im szybciej zostaną zdiagnozowani (ważna jest również poprawność diagnozy), tym większe prawdopodobieństwo sukcesu leczenia. Usunięciu tego typu guzów zawsze towarzyszy późniejsza terapia uzupełniająca - ekspozycja na promieniowanie lub leki.

Zdjęcie: Tkanka miękka

Również komórki tkanki łącznej znajdujące się w skórze są podatne na złośliwe zwyrodnienia. Ta choroba nie jest powszechna, ale może być wywołana przez nawracające procesy zapalne w tkance skóry.

Najczęściej jest to gęsty, pojedynczy nowotwór wystający ponad powierzchnię skóry.

Istnieje kilka rodzajów tej choroby: włókniakomięsak skóry, tłuszczakomięsak, mięsak gładkokomórkowy. Rozmiary wahają się od kilku mm do 10 cm.

Czasami można odróżnić tę chorobę od innych rodzajów raka skóry tylko za pomocą analizy cytologicznej i histologicznej..

Zdjęcie: Mięsak skóry

mięsak Ewinga

Kolejny agresywny typ nowotworów szkieletu kości. U większości pacjentów przerzuty w organizmie rozwijają się jeszcze przed rozpoczęciem leczenia systemowego. Wtórne ogniska złośliwe atakują płuca, szpik kostny.

W przeciwieństwie do kostniakomięsaka, ten typ guza nie wytwarza wyspecjalizowanych komórek - kostnoidów. Choroba ta jest często diagnozowana u dzieci w wieku od 10 do 15 lat i bardzo rzadko występuje u dorosłych powyżej 30. roku życia. Przyczyny mięsaka Ewinga są słabo poznane..

W wielu przypadkach choroba poprzedzona jest urazem.

Ta choroba może rozwinąć się w kończynach dolnych i górnych, kościach piersi i tkankach miękkich. Charakterystyczne jest, że do 20 lat dotyczy głównie tańca ramion. Mięsak dłoni szybko powoduje przykurcz, mięsak nóg wywołuje kulawiznę.

Leczenie tej choroby jest zawsze złożone. Usunięcie początkowego ogniska nie gwarantuje całkowitego wyzdrowienia, dlatego zalecana jest ogólnoustrojowa chemioterapia i radioterapia..

Mięsak Ewinga w stadium 4 jest często masywnym guzem, który deformuje tkankę kostną do całkowitego zmodyfikowania kończyny lub części ciała.

Wiesz, jak to idzie

leczenie mięsaka macicy

Rozpoznanie mięsaka Kaposiego to długi i stopniowy proces. Więcej szczegółów tutaj.

Mięsak maziówkowy

Mięsak maziówkowy rozwija się w jamie stawowej. Miejscem lokalizacji nowotworu jest jama maziowa stawu, ścięgna lub powięzi. Częściej do 50 lat: ulubiony obszar lokalizacji - duże stawy kończyn górnych i dolnych.

Mięsak maziówkowy jest na początkowym etapie gęstym, elastycznym nowotworem, który szybko rośnie, a po usunięciu często nawraca.

Pojawienie się mięsaka maziowego może być wywołane urazem, narażeniem na promieniowanie, kontaktem z czynnikami rakotwórczymi przy pracach niebezpiecznych.

Często jedynym sposobem radykalnego leczenia mięsaka jest amputacja chorej kończyny. Taka operacja jest często praktykowana w przypadku mięsaka kończyny dolnej w stawie kolanowym..

Kostniakomięsak

Osteosarcoma powstaje z tkanki kostnej, skłonnej do szybkiego rozwoju i wczesnych przerzutów. Najczęściej choroba ta występuje u nastolatków pod koniec okresu dojrzewania..

Choroba dotyka kończyn (uda, podudzia, kość ramienna), rzadziej inne części ciała. Osteosarcomy czaszki są charakterystyczne dla wczesnego dzieciństwa.

Mięsak zaczyna się od tępego bólu, który może być spowodowany urazem - taka sytuacja utrudnia wczesne rozpoznanie procesu złośliwego.

Wkrótce bóle stają się nie do zniesienia i nie można ich złagodzić konwencjonalnymi środkami przeciwbólowymi. Guz rozprzestrzenia się na sąsiednie tkanki i do szpiku kostnego, dochodzi do zapalenia okostnej.

Leczenie polega na chirurgii i chemioterapii ogólnoustrojowej. Napromienianie jest nieskuteczne w kostniakomięsakach i można je przepisać tylko na etapie przerzutów.

Macica

Mięsak macicy jest dość rzadką chorobą wywodzącą się z tkanki łącznej mięśniówki macicy (wewnętrznej warstwy macicy). Średni wiek pacjentów to 50 lat. W przeciwieństwie do raka macicy mięsak rozwija się szybciej i ma zupełnie inne cechy histologiczne..

Radykalną metodą leczenia mięsaka macicy jest całkowite usunięcie zajętego narządu wraz z przydatkami i jajnikami - histerektomia. Usuwane są również pobliskie węzły chłonne.

Płuca

Pierwotny mięsak płuc, w przeciwieństwie do raka płuc, który rozwija się z tkanki nabłonkowej, powstaje z tkanki łącznej układu oddechowego. Tkankę tę można przedstawić w wielu różnych strukturach anatomicznych, więc istnieje wiele rodzajów mięsaków płuc..

Objawy mięsaka choroby praktycznie nie różnią się od objawów raka płuc. Różnica polega na tym, że czasami objawy uszkodzenia dróg oddechowych pojawiają się już w pierwszym stadium choroby - duszność, zmęczenie, kaszel z pasmami krwi, utrata masy ciała.

W przypadku zlokalizowanego procesu na początkowym etapie ćwiczy się usunięcie guza wraz z częścią płuca. Na późniejszych etapach zalecana jest ogólnoustrojowa paliatywna chemioterapia i ekspozycja na promieniowanie.

Zdjęcie: Mięsak płuc (górny płat lewego płuca)

Brzuszny

Mięsak brzucha to rzadka i niebezpieczna dolegliwość, najczęściej wtórna. Takie guzy zwykle występują, gdy pierwotne ognisko mięsaka rozprzestrzeniło się na inne narządy..

Mięsaki w postaci przerzutów mogą wpływać na przednią ścianę jamy brzusznej, żołądek i przestrzeń zaotrzewnową. Czasami

przyczyną rozwoju tego typu nowotworów są urazy lub oparzenia narządów wewnętrznych.

Zdjęcie: Mięsak brzucha

Pierś

Mięsak piersi jest nowotworem tkanki łącznej charakteryzującym się szybkim wzrostem i wczesnymi przerzutami. Może rozwinąć się w każdym wieku i czasami powoduje zauważalny wzrost gruczołu mlekowego już na pierwszym etapie.

Dalszy rozwój mięsaka prowadzi do deformacji narządu, czasem do owrzodzenia skóry. Najczęstszym mięsakiem piersi jest włókniakomięsak. Rzadziej rozpoznawane tłuszczakomięsaki, mięsaki prążkowanokomórkowe i naczyniakomięsaki.

Leczenie opiera się na zasadach wczesnej interwencji chirurgicznej.

Typową operacją w przypadku mięsaka piersi jest całkowita mastektomia. Równolegle można wykonać wycięcie węzłów chłonnych.

Zdjęcie: Breast

Różnorodność i rozpowszechnienie chorób onkologicznych znacznie komplikuje pracę specjalistów w identyfikacji najskuteczniejszych metod zapobiegania rakowi.

Każda odmiana ma swoje własne cechy i niuanse, których znajomość jest obowiązkowym elementem w procesie zwalczania onkologii.

Definicja

Mięsak Kaposiego jest chorobą onkologiczną, której towarzyszy rozwój nowotworów złośliwych na powierzchni skóry, węzłach chłonnych, błonie śluzowej jamy ustnej i narządach wewnętrznych. Takie guzy powstają z komórek naczyniowych jako czerwono-brązowe lub niebieskawe plamy z wyraźnymi granicami..

Zgodnie z typologią istnieją cztery warianty mięsaka, które wyraża się w następujących kategoriach:

Guzkowaty. Choroba przybiera postać węzłów o fioletowym lub brązowym odcieniu, a także blaszek na kończynach dolnych. Z biegiem czasu wpływa na cały organizm. Rozpowszechniane. Typ uogólniony, ponieważ mięsak może rozwinąć się w wyniku uszkodzenia dowolnej struktury lub systemu. Czerwony. Nowotwory pojawiają się w postaci grzyba - jak polip z małą łodygą. Przeważa czerwonawy odcień. Infiltracyjne. Choroba rozprzestrzenia się nie tylko na powierzchnie powierzchowne, ale także wnika głęboko - atakuje mięśnie i kości.

W praktyce badań nad mięsakiem Kaposiego wyróżnia się cztery typy tej choroby. Lokalizacja, stopień uszkodzenia, charakterystyka leczenia i diagnozy zależą od określonego typu. Staje się oczywiste, że aby w pełni zrozumieć tę onkologię, konieczne jest osobne zdemontowanie każdej opcji..

Tak więc mięsak Kaposiego może objawiać się w następujących postaciach:

Klasyczny. Nowotwory tworzą się na stopach, rękach i podudziach. W rzadkich przypadkach nowotwory mogą pojawić się w małżowinie usznej, na skórze głowy lub na błonie śluzowej i powiekach. Objawy choroby są symetryczne, zwykle nie powodują żadnych objawów, ale mogą im towarzyszyć uczucie swędzenia i ciepła.

Rozważana odmiana zakłada podział na jeszcze trzy formy: plamistą, grudkową i guzową. Pierwsza charakteryzuje się plamami do 5 milimetrów niebieskawych lub brązowawych odcieni. Mają nieregularną obwódkę i gładką powierzchnię.

Druga forma wyróżnia się plamami w postaci kulek do 1 centymetra, które mają gęstą konsystencję. Powierzchnia może być gładka lub szorstka. Jeśli chodzi o odmianę guza, pojawia się jako węzły o średnicy do 5 centymetrów o czerwono-brązowym kolorze i miękkiej konsystencji..

W trakcie choroby węzły łączą się i owrzodzą. W większości przypadków klasyczny typ mięsaka jest łagodny i może przebiegać bezobjawowo przez ponad 10 lat.

Endemiczny. Przede wszystkim onkologia wpływa na struktury wewnętrzne. W szczególności uszkodzenie węzłów chłonnych przebiega bez żadnych objawów na powierzchni skóry..

Same wysypki nabierają asymetrycznego kształtu z czerwonawym odcieniem. Pacjenci są narażeni na ból, gorączkę i zwiększone pocenie się. Mięsak endemiczny rozwija się bardzo agresywnie.

Epidemia. Często gatunek ten jest powiązany z ludzkim wirusem niedoboru odporności, ponieważ postać epidemii jest jednym z jej objawów. Wysypka jest zlokalizowana na czubku nosa, części ustnej gardła i głowy.

Pojawia się jako małe, asymetryczne i czerwonawe plamki. Wraz z rozwojem choroby pojawia się owrzodzenie wysypki, a węzły chłonne rosną. Choroba przebiega dość agresywnie, co jest przyczyną dużej śmiertelności - około 80% ogólnej liczby przypadków.

Immunosupresyjne. Charakteryzuje się złośliwością, rozwija się i rozprzestrzenia w krótkim czasie. Główną przyczyną tego zjawiska są awarie układu odpornościowego, które są spowodowane stosowaniem cytostatyków i leków immunosupresyjnych..

Ta odmiana przejawia się w postaci guzkowej, po czym następuje szybka transformacja w guz. Ten mięsak może ustąpić, jeśli zostanie przerwane leczenie immunosupresyjne. Konsekwencję tę tłumaczy fakt, że funkcjonalność układu odpornościowego zostaje przywrócona i stopniowo wraca do normy..

Zdjęcie: etap początkowy

Stopni

Rozważając jakąkolwiek chorobę, można wyróżnić określone etapy jej rozwoju. Podział ten pozwala na ustalenie stopnia zmian chorobowych, które w przyszłości znacząco wpłyną na sposób leczenia. Jeśli zdefiniujesz mięsaka Kaposiego w tym zakresie, można wyróżnić następujące etapy:

1 stopień. Charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami. Guz nie rozwija się poza strukturą, nie narusza funkcjonalności narządu, nie wywiera mechanicznego nacisku na otaczające tkanki, nie objawia się i nie daje przerzutów. II stopień. Znajduje się wewnątrz narządu, wpływając na wszystkie warstwy. Nowotwór powiększa się, podczas gdy występuje pewna kompresja otaczających tkanek, co prowadzi do zakłóceń w normalnej aktywności struktury. Nie ma przerzutów. 3 stopnie. Na tym etapie rozwoju choroby nowotwory rozprzestrzeniły się poza narząd, w którym zaczęły się rozwijać guzy. Pojawiają się pierwsze przerzuty, które dotyczą regionalnych węzłów chłonnych. 4 stopnie. Guz rośnie do dużych rozmiarów, ściskając w ten sposób otaczające struktury i wrastając w nie. Procesowi często towarzyszy próchnica i liczne krwawienia. Przerzuty można zobaczyć w dowolnych węzłach chłonnych, wątrobie, mózgu i kościach.

Mechanizm powstania i rozwoju

Mechanizm wystąpienia mięsaka Kaposiego jest spowodowany chorobą zakaźną, która jest wywoływana, gdy wirus opryszczki dostanie się do organizmu. Przenika drogą płciową, krwiotwórczą lub przez ślinę. Głównym czynnikiem rozwoju rozważanej onkologii jest naruszenie optymalnej aktywności układu odpornościowego..

Często proces rozprzestrzeniania się mięsaka jest spowodowany występowaniem innych zmian onkologicznych: grzybicy, mięsaka limfatycznego, Hodgkina.

Pierwsze objawy

Wśród pierwszych objawów mięsaka są niebieskawe plamy pojawiające się na skórze nóg. Wraz z dalszym rozwojem przekształcają się w węzły lub blaszki o łuskowatej powierzchni. Rzadko mięsak zaczyna się wysypką, która przypomina zaczerwienienie porostów..

Na początkowym etapie guz może osiągnąć 2 centymetry średnicy, ma gęstą konsystencję. W dotkniętym obszarze można zaobserwować rozszerzenie naczyń krwionośnych. Oprócz objawów wizualnych, mięsakowi odpowiadają następujące objawy:

Rozwojowi nowotworu towarzyszy ból. Pojawia się obrzęk. Może wpływać na jedną lub obie kończyny. Skóra staje się niebieskawa i gęstsza. Powstałe sęki mogą się rozpaść, pozostawiając przebarwienia. Podniesiona temperatura. Wadliwe działanie stołka. Hemoptysis. Zwiększenie wielkości węzłów chłonnych. Zawroty głowy. Gęsia skórka.

U pacjentów z HIV objawy mięsaka Kaposiego są bardziej wyraźne, a sama choroba charakteryzuje się agresywnym rozwojem. Dlatego wysypki mogą wpływać nie tylko na kończyny dolne, ale także na błonę śluzową jamy ustnej, głowy i innych miejsc..

Diagnostyka

Rozpoznanie choroby na pierwszym etapie pozwala na terminowe określenie obecności mięsaka i jego wskaźników. Dlatego warto rozważyć metody postępowania diagnostycznego:

Biopsja. Za pomocą specjalnych narzędzi pobiera się mikroskopijny fragment wysypki. Później są wysyłane do laboratorium w celu analizy. Badanie histologiczne. Pozwala zidentyfikować obecność wielu naczyń krwionośnych i młodych fibroblastów. Badania immunologiczne. Badania mają na celu identyfikację zaburzeń w układzie odpornościowym. Na podstawie uzyskanych wyników określa się potrzebę włączenia do terapii różnych leków przywracających mechanizmy obronne organizmu. Badania krwi. Za pomocą rutynowego badania krwi można wykryć różne nieprawidłowości: anemię, niskie stężenie białych krwinek - jest to oznaka obniżonej odporności. Wykonywany jest również test na HIV, ponieważ infekcja ta jest jedną z najczęstszych przyczyn mięsaka..

Leczenie

W praktyce medycznej następujące metody eliminacji mięsaka Kaposiego:

Krioterapia. Zabieg polegający na użyciu ciekłego azotu lub innych substancji, które mogą zamrozić dotknięty obszar. W wyniku takich działań dochodzi do zniszczenia raka. Wnioski z prospidinem (30%). Prospidyna jest wysoce skutecznym lekiem przeciwnowotworowym. Pomaga blokować rozwój guzów pierwotnych, zmniejsza ich wielkość. Ponadto wykazuje działanie przeciwzapalne i immunokorygujące. Może być stosowany z radioterapią i chemioterapią. Chemioterapia interferonem α. Interferon ma zdolność wspomagania układu odpornościowego w walce z komórkami rakowymi. Zabieg polega na codziennych wstrzyknięciach domięśniowych lub podskórnych. Radioterapia. Przy pomocy ukierunkowanych wiązek o wysokiej energii komórki rakowe są niszczone. Ponadto terapia ta może pomóc zmniejszyć ból, krwawienie i obrzęk. Ale warto też rozważyć skutki uboczne tego zabiegu..

Prognoza

Rokowanie w mięsaku Kaposiego zależy w szczególności od postaci choroby, indywidualnych cech pacjenta, a zwłaszcza stanu odporności. Jeśli mechanizmy obronne organizmu mają potencjał, to dzięki wysokiej jakości leczeniu można osiągnąć korzystny wynik.

W przeciwnym razie już na pierwszym etapie rokowanie nie jest korzystne dla pacjenta - około 40% pacjentów umiera w ciągu zaledwie kilku miesięcy. W takim przypadku środki terapeutyczne mogą tylko opóźnić śmierć. Warto pamiętać, że o wszystkim decyduje stan odporności. Dlatego dla osób z AIDS występowanie mięsaka jest uważane za wyjątkowo niebezpieczne..

Polecamy obejrzenie filmu, w którym specjalista opowiada o przebiegu mięsaka Kaposiego u osób niezakażonych wirusem HIV:

Jeśli znajdziesz błąd, wybierz fragment tekstu i naciśnij Ctrl + Enter.

Artykuły O Białaczce